COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

2018

Prema članu 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 46/15), akt kojim se proglašava da je srpski standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta. Taj akt, kao i informacija o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata sa datumom donošenja i brojem akta, objavljuje se u glasilu Instituta („ISS informacije”) i na internet stranici Instituta.

 

 

R. br. 720/37-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. januara 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 1313/43-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 28. februara 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 1814/40-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 26. marta 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 2657/50-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. maja 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 5253/38-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 25. juna 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 5527/19-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 28. juna 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 2637/51-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. jula 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 5948/50-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. avgusta 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 6236/33-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 24. septembra 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 6658/51-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. oktobra 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 7069/46-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 30. novembra 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 7069/46-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 17. decembra 2018. godine. Pogledajte.

R. br. 7366/4-51-02/2018 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 25. decembra 2018. godine. Pogledajte.