Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Ko izrađuje srpske standarde

Na izradi srpskih standarda rade stručna tela Instituta, komisije za standarde i stručni saveti.

 
Stručni rad Instituta u pojedinačnim oblastima standardizacije odvija se u komisijama za standarde, koje za obavljanje poslova iz uže oblasti rada mogu osnovati potkomisije i radne grupe. Osnovni zadatak komisija za standarde je priprema i realizacija plana i programa donošenja standarda u određenoj oblasti standardizacije, praćenje rada i učestvovanje u radu odgovarajućih tehničkih radnih tela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, kao i obavljanje ostalih aktivnosti definisanih u Internim pravilima standardizacije – Deo 2: Obrazovanje i rad komisija za standarde i srodne dokumente.
 
Komisije za standarde formiraju se na predlog stručnih saveta, koji se obrazuju radi usmeravanja stručnog rada u pojedinim oblastima standardizacije. Zadatak stručnih saveta je priprema stručnih osnova za godišnji program rada i godišnji plan donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata, obavljanje poslova komisija za standarde kada ih iz objektivnih razloga nije moguće obrazovati, kao i drugi zadaci utvrđeni u Odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije.

Preuzmite Word format:

Preuzmite PDF format: