COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

2017

Prema članu 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 46/15), akt kojim se proglašava da je srpski standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta. Taj akt, kao i informacija o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata sa datumom donošenja i brojem akta, objavljuje se u glasilu Instituta („ISS informacije”) i na internet stranici Instituta.

 

 

R. br. 547/64-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. januara 2017. godine. Pogledajte.

 

 

R. br. 928/58-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 28. februara 2017. godine. Pogledajte.


R. br. 1304/57-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 24. marta 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 1784/47-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 28. aprila 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 2695/56-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. maja 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 2348/43-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 26. juna 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 2675/60-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. juла 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 2687/2-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 4. avgusta 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 2910/46-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. avgusta 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 3170/49-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 25. septembra 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 3473/2-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 18. oktobra 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 3545/42-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 30. oktobra 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 3995/75-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 30. novembra 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 4355/116-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 25. decembra 2017. godine. Pogledajte.

 

R. br. 4403/15-51-02/2017 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 29. decembra 2017. godine. Pogledajte.