COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

2015-2016

Prema članu 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 46/15), akt kojim se proglašava da je srpski standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta. Taj akt, kao i informacija o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata sa datumom donošenja i brojem akta, objavljuje se u glasilu Instituta („ISS informacije”) i na internet stranici Instituta.

 

R. br. 1735/1-51-02/2015 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je12. juna 2015. godine. Pogledajte.

 

R. br. 1996/59-51-02/2015 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 22. juna 2015. godine. Pogledajte

 

R. br. 2310/50-51-02/2015  o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 28. jula 2015. godine. Pogledajte

 

 

 

R. br. 2532/40-51-02/2015  o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 31. avgusta 2015. godine. Pogledajte

 

 

 

R. br. 2787/51-51-02/2015  o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 30. septembra 2015. godine. Pogledajte

 

R. br. 3095/58-51-02/2015  o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 30. oktobra 2015. godine. Pogledajte

 

R. br. 3728/67-51-02/2015 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 23. decembra 2015. godine. Pogledajte

 

R. br. 3789/2-51-02/2015 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 29. decembra 2015. godine. Pogledajte

 

R. br. 402/50-51-01/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 29. januara 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 911/26-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 29. februara 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 400/28-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 22. marta 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 943/38-51-01/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 25. aprila 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 1247/64-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 31. maja 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 1766/47-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 28. jula 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 2038/50-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 30. avgusta 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 2256/47-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 21. septembra 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 2660/46-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 31. oktobra 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 2848/33-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 28. novembar 2016. godine. Pogledajte

 

R. br. 3239/47-51-02/2016 o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata direktor Instituta doneo je 23. decembar 2016. godine. Pogledajte