COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

2020

 

2020

Prema članu 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 46/15), akt kojim se proglašava da je srpski standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta. Taj akt, kao i informacija o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata sa datumom donošenja i brojem akta, objavljuje se u glasilu Instituta („ISS informacije”) i na internet stranici Instituta.

 

 

R. br. 515/43-51-02/2020 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. januara 2020. Pogledajte.

R. br. 989/55-51-02/2020 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 28. februara 2020. godine.Pogledajte.