Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Elektronska zbirka „Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC)”
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
M044 
2019-01-31
2018-04-01
ISO/FDIS 3821; EN ISO 3821:2019
Oprema za gasno zavarivanje - Gumena creva koja se koriste za zavarivanje, rezanje i srodne postupke
M011 
2019-01-10
2019-03-11
FprEN 15776
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Zahtevi za konstrukciju i izradu posuda pod pritiskom i delova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa izduženjem posle loma jednakim ili manjim od 15 %
G120 
2019-09-19
2019-11-18
ISO/DIS 16181-1; prEN ISO 16181-1
Obuća - Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i delovima obuće - Deo 1: Određivanje ftalata ekstrakcijom rastvaračem