Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2616

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Zbirka standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Knjiga 1”.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N082 
2017-11-10
2018-01-24
FprEN IEC 60904-7:2019
Fotonaponski uređaji - Deo 7: Računanje korekcije usled neprilagođenosti spektralnog odziva za merenja fotonaponskih uređaja
C026 
2019-07-16
2019-09-30
EN 12164:2016
Bakar i legure bakra — Šipke za mašinsku obradu na automatskim mašinama za obradu rezanjem
F038 
2019-08-21
2019-09-01
ISO 105-X12:2016; EN ISO 105-X12:2016
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo X12: Postojanost obojenja prema trljanju