Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2638

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Zbirka standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Knjiga 2”
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N031 
2019-03-22
2019-06-11
prEN IEC 60079-25:2019
Eksplozivne atmosfere- Deo 25: Svojstveno bezbedni sistemi
N023 
2019-07-19
2016-06-01
FprEN 60898-2:2016
Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstva i slične instalacije – Deo 2: Prekidači za naizmeničnu i jednosmernu struju
Z226 
2020-01-16
2020-03-16
prEN 1463-3
Materijali za obeležavanje puta - Deo 3: Markeri sa sopstvenim izvorom svetlosti