Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2572

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Ovim evropskim standardom utvrđuju se osnovne mere i tolerancije za nove ravne palete koje se odnose na transport i rukovanje.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N004 
2017-09-08
2017-11-28
prEN 63132-3:2017
Uputstvo za procedure instalisanja i tolerancije kod hidroelektričnih mašina-Deo 3: Vertikalne Fransisove turbine ili pumpa-turbine
F219 
2018-12-13
2019-03-07
ISO 16581:2014; prEN ISO 16581
Elastične i laminatne podne obloge - Određivanje efekta posle simuliranog kretanja noge nameštaja
Z052 
2018-05-17
2018-07-24
EN 131-1:2015/prA1
Merdevine — Deo 1: Termini, tipovi, funkcionalne dimenzije