Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2603

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Novi standard o bezbednosti opreme na dečjim igralištima: SRPS EN 1176-1, Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N034 
2018-09-07
2018-11-05
EN 60809:2015/A3:2019
Sijalice za drumska vozila – Dimenzioni, elektricni i svetlosni zahtevi – Izmena 3
N048 
2019-06-14
2019-12-20
prEN IEC 62610-6:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Termičko upravljanje ormarima u skladu sa IEC 60297 i IEC 60917 serijom - Deo 6: Recirkulacija vazduha i premošćenje unutrašnjih ormara
N017AC 
2019-07-17
2013-12-01
EN 61936-1:2010
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila