Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2567

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Ovaj standard utvrđuje osnovna pravila za upravljanje tehničkom dokumentacijom.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
Z043 
2017-01-26
2017-03-27
EN ISO 11200:2014/FprA1
Akustika — Buka koju emituju mašine i oprema — Smernice za korišćenje osnovnih standarda za određivanje nivoa zvučnog pritiska na radnom mestu i na drugim definisanim položajima
Z043 
2018-07-12
2018-09-10
prEN 352-3
Ušni štitnici - Opšti zahtevi - Deo 3: Naušnice pričvršćene za industrijski zaštitni šlem
G061 
2018-06-07
2018-08-28
ISO/DIS 11833-1; prEN ISO 11833-1
Plastične mase – Neplastifikovane ploče od poli(vinil-hlorida) – Vrste, dimenzije i karakteristike – Deo 1: Ploče debljine veće od 1 mm