Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2616

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Evropska komisija je sponzorisala pristup dva CEN dokumenta na osnovu kojih se izrađuju elektronske fakture, a koja je ISS preuzeo u nacionalni sistem standardizacije. SRPS EN 16931-1:2017 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
C017-2 
2019-06-20
2019-08-19
ISO/DIS 8062-3; prEN ISO 8062-3
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Tolerancije mera i geometrijske tolerancije za delove odlivene u kalupu - Deo 3: Opšte tolerancije mera i geometrijske tolerancije i dodaci za mašinsku obradu odlivaka
G120 
2019-07-26
2019-10-14
ISO 4048:2018; EN ISO 4048:2018
Koža — Hemijska ispitivanja — Određivanje rastvorljivih materija u dihlormetanu i sadržaj slobodnih masnih kiselina
N061 
2019-07-19
2019-09-13
prEN IEC 63252:2019
Potrošnja električne energije automata za prodaju