Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2560

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Ovaj međunarodni standard daje smernice za sve organizacije, posebno za mala i srednja preduzeća (SME) za fazno uspostavljanje, primenu i održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta zaštitom.
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
H193 
2018-09-13
2018-12-05
ISO/DIS 6145-1; prEN ISO 6145-1
Analiza gasa — Priprema kalibracionih gasnih smeša primenom dinamičkih metoda — Deo 1: Opšti aspekti
N034 
2018-09-07
2018-11-05
EN 60809:2015/prA3:2018
Sijalice za drumska vozila – Dimenzioni, elektricni i svetlosni zahtevi – Izmena 3
N079 
2017-09-08
2017-11-22
FprEN 50131-8
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 8: Sigurnosni uređaj/sistemi za maglu