Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2572

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Popularna nekadašnja “ŽUTA ZBIRKA”- knjiga srpskih standarda iz oblasti zavarivanja i srodnih postupaka, sada se sastoji iz četiri dela.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N034 
2018-04-16
2018-07-04
prEN 63146:2018
Paketi sijalica sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje - Podaci za specifikaciju
N061 
2018-12-07
2019-02-01
prEN IEC/ASTM 62885-6
Uređaji za čišćenje površine – Deo 6: Uređaji za čišćenje čvrstog vlažnog poda za upotrebu u domaćinstvu ili sličnu upotrebu - Metode za merenje performansi
N210 
2018-07-06
2018-09-04
EN 55032:2015/prA1:2018
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju - Izmena 1 - Fragment 2