Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2582

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Zbirka standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Knjiga 2”
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
C026 
2019-02-19
2019-04-20
prEN 16090
Bakar i bakarne legure - Procena prosečne veličine zrna ultrazvukom
F094 
2019-03-14
2019-04-14
EN 388:2016+A1:2018
Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika
N079 
2017-10-20
2018-01-03
prEN 62676-2-31:2017
Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Deo 2-31: Video prenos protokoli - IP-implementacija interoperabilnost na osnovu Veb servisa - live streaming i konfiguracije