Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2636

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Novi standard o bezbednosti opreme na dečjim igralištima: SRPS EN 1176-1, Oprema i potrebna površina za dečja igrališta – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
C135 
2019-12-05
2019-10-21
ISO/DIS 3452-2; prEN ISO 3452-2
Ispitivanje bez razaranja — Penetrantsko ispitivanje — Deo 2: Ispitivanje penetrantskih materijala
N086 
2019-10-18
2020-08-11
prEN IEC 60794-6-30:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 6-30: Kablovi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu - Specifikacija familije kablova za unutrašnju upotrebu otporne na vremenske uslove
F038 
2020-01-16
2020-07-27
ISO/DIS 21765; prEN ISO 21765
Tekstil - Automatsko određivanje deformiteta na tkaninama i nenabranim tekstilnim površinama