Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2594

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Evropska komisija je sponzorisala pristup dva CEN dokumenta na osnovu kojih se izrađuju elektronske fakture, a koja je ISS preuzeo u nacionalni sistem standardizacije. SRPS EN 16931-1:2017 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Svoje svoje primedbe i predloge na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje možete poslati sekretaru komisije.
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
U165 
2019-04-11
2019-07-04
prEN 14654-2
Upravljanje i kontrola rada kanalizacionih sistema izvan objekata — Deo 2: Rehabilitacija
M022 
2019-04-18
2019-06-17
ISO/DIS 17409; prEN ISO 17409
Drumska vozila na električni pogon – Priključak za spoljašnje električno napajanje – Zahtevi za bezbednost
N079 
2017-10-20
2018-01-03
FprEN IEC 62676-2-32:2019
Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Deo 2-32: Video prenos protokoli - IP-realizacije interoperabilnosti na osnovu Veb servisa - Snimanje