Institut za standardizaciju Srbije

ANKETA O VEB-STRANICI INSTITUTA

Molimo Vas da odgovorite na pitanja u vezi sa našom veb-stranicom!

Vaši odgovori ce nam pomoći da je poboljšamo i osavremenimo!

1. Molimo Vas da označite kojoj vrsti organizacija pripadate:

2. Da li ste:

2.1 Član Instituta

2.2 Član stručnog saveta Instituta

2.3 Član komisije za donošenje srpskih standarda

2.4 Nijedno od navedenog

3.Kako ste saznali za našu veb-stranicu?

3.1 Poznata mi je od ranije

3.2 Na seminaru, obuci, radionici i sl.

3.3 Iz časopisa, publikacija i sl.

3.4 Na drugom veb-sajtu

3.5 Pretraživanjem na internetu

4. Koliko često posećujete našu veb-stranicu?

5. Šta očekujete da pronađete na našoj veb-stranici?

5.1 Informacije o srpskim standardima i standardizaciji uopšte

5.2 Novosti o aktivnostima Instituta

5.3 Informacije o određenim standardima i/ili oblastima standardizacije

5.4 Informacije o radu komisija za donošenje standarda

5.5 Informacije o budućim seminarima, obukama, radionicama i sl.

5.6 Opšte informacije o Institutu

5.7 Drugo

6. Da li uspevate da pronađete potrebne informacije?

Ako je odgovor Ne, koje informacije biste želeli da postavimo na veb-stranicu ISS ?

7. Kako se snalazite na našoj veb-stranici?

8. Kako ocenjujete raspored rubrika na našoj veb-stranici?

9. Kako ocenjujete sadržaj rubrika na našoj veb-stranici?

10. Da li imate neki komentar ili predlog?