Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 177
 
Code:   Status:   TC:   Phase:    

TC Work plan

Standard designation
Phase
TC
Start
End
M057 
2017-10-13
2017-12-13
FprEN 267
Ventilatorski gorionici na tečna goriva
N002 
2018-02-26
2018-04-04
FprEN 60276:2018
Definicija i nomenklatura za ugljene četkice, držače četkica, komutatore i klizne prstenove
B082 
2019-01-22
2019-03-22
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
B082 
2019-01-22
2019-03-22
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
B082 
2019-01-22
2019-03-22
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
B082 
2019-01-22
2019-03-22
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
B082 
2019-01-22
2019-03-22
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
D083 
2018-05-17
2018-07-17
EN 1069-1:2017/FprA1
Tobogani za vodu – Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Z043 
2017-01-26
2017-03-26
EN ISO 11200:2014/FprA1
Akustika — Buka koju emituju mašine i oprema — Smernice za korišćenje osnovnih standarda za određivanje nivoa zvučnog pritiska na radnom mestu i na drugim definisanim položajima
D083 
2018-09-06
2018-11-06
prEN 1176-5
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 5: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za vrteške
E194 
2019-01-16
2019-03-16
EN 1186-14:2002
Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima ― Plastične mase ― Deo 14: Metode ispitivanja za "supstitucione testove" za ukupnu migraciju iz plastičnih masa koje dolaze u dodir sa masnim prehrambenim proizvodima upotrebom ispitnog medijuma od izooktana i 95 % etanola
E194 
2019-01-16
2019-03-16
EN 1186-15:2002
Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Plastične mase - Deo 15: Alternativne metode ispitivanja migracije u simulatore masne hrane pomoću brze ekstrakcije u izooktanu i/ili 95 % etanolu
Z226 
2019-01-10
2019-03-10
prEN 12368
Oprema za upravljanje saobraćajem – Lanterne
M096 
2018-10-25
2018-12-25
prEN 12385-3
Čelična užad - Bezbednost - Deo 3: Informacije za upotrebu i održavanje
M096 
2018-10-25
2018-12-25
prEN 12385-5
Čelična užad - Bezbednost - Deo 5: Užad sa strukovima za liftove
M127 
2018-10-25
2018-12-25
prEN 12418
Mašine za rezanje kamena i elemenata za zidanje na gradilištima - Bezbednost
C026 
2019-01-22
2019-03-22
EN 12449:2016/prA1
Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu- Izmena 1
Z076 
2018-11-03
2019-01-03
prEN 12472
Metoda za simuliranje izdržljivosti i korozije za detekciju otpuštanja nikla iz obloženih predmeta
U165 
2018-10-25
2018-12-25
prEN 12566-1
Mali sistemi za prečišćavanje vode do 50 US – Deo 1: Prefabrikovani septički tankovi
U165 
2018-10-25
2018-12-25
prEN 12566-3
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda do 50 US (ukupan zbir broja stanovnika i broja ekvivalentnih stanovnika) — Deo 3: Gotova i/ili na licu mesta sklopljena kućna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

369 found, page 1 from 19  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7