COVID-19 – Important information about ISS business in the state of emergency
Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 207
 
Code:   Status:   TC:   Phase:    

TC Work plan

Standard designation
Phase
TC
Start
End
M011 
2019-01-10
2019-03-10
FprEN 15776
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Zahtevi za konstrukciju i izradu posuda pod pritiskom i delova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa izduženjem posle loma jednakim ili manjim od 15 %
N002 
2018-01-05
2018-03-20
EN 60034-18-41:2014/A1:2019
Obrtne električne mašine-Deo 18-41: Slobodni električni izolacioni sistemi sa delimičnim pražnjenjem koji se upotrebljavaju u obrtnim električnim mašinama napajanim iz naponskog konvertora - Kvalifikaciona i kontrolna ispitivanja kvaliteta-Izmena 1
N031 
2019-01-28
2019-04-16
EN 60079-29-1:2016/FprA1:2019
Eksplozivne atmosfere – Deo 29-1: Detektori gasa – Zahtevi za performanse detektora zapaljivih gasova-Izmena 1
N048 
2019-04-26
2019-06-25
FprEN IEC 60352-4:2020
Nelemljeni spojevi – Deo 4: Nelemljeni nedostupni spojevi ostvareni bez skidanja izolacije – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N045 
2020-03-13
2020-05-12
FprEN 61010-2-030:2016/prAA
Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-030: Posebni zahtevi za ispitna i merna kola - Izmena 11
N045 
2020-03-13
2020-05-12
FprEN 61010-2-034:2016/prAA
Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 2-030: Posebni zahtevi za mernu opremu za otpornost izolacije i testiranje opreme za testiranje električne snage - Izmena 11
N048 
2020-01-17
2020-03-17
FprEN IEC 61076-8-100:2020
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-100: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 20 A
N048 
2020-01-17
2020-02-28
FprEN IEC 61076-8-101:2020
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 40 A
N048 
2020-01-17
2020-02-28
FprEN IEC 61076-8-102:2020
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 150 A
N034 
2018-04-06
2018-07-04
FprEN 61167:2017/prAA
Metal halogenidne sijalice – Specifikacije za performanse - Izmena A
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-1:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 1: Opšti zahtevi
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-4:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 4: Otpornost uzemljenja i izjednačenja potencijala
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-5:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 5: Otpornost uzemljenja
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-6:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 6: Efektivnost uređaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-7:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 7: Redosled faza
N082 
2019-04-30
2019-07-16
EN 62788-1-6:2017/FprA1:2020
Merne procedure za materijale upotrebljene u fotonaponskim modulima – Deo 1-6: Inkapsulanti - Metode ispitivanja za određivanje stepena čistoće etilen-vinil acetata inkapsulacijom fotonaponskih modula-Izmena 1
N017AC 
2018-07-27
2018-10-16
EN IEC 60071-1:2019
Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila
N094 
2018-01-08
2018-03-28
EN IEC 60255-181:2019
Merni releji i zaštitna oprema-Deo 181: Funkcionalni zahtevi za frekventnom zaštitom
N048 
2019-08-16
2019-10-16
FprEN IEC 60512-9-5:2020
Konektori za elektronske uređaje – Ispitivanja i merenja – Deo 9-5: Ispitivanja izdržljivosti – Postupak 9e: Strujno opterećenje, ciklično
N015 
2020-03-06
2020-04-17
FprEN IEC 60667-2:2020
Vulkanizovano vlakno za elektrotehnične svrhe. Deo 2: Metode ispitivanja

261 found, page 1 from 14  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7