Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 206
 


naSRPS EN 12778:2019

Phase: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Start: 2020-01-07
End: 2020-03-07

Related international standards
This standard is identical to: prEN 12778 CEN/TC 194

Serbian title

Posuđe za kuvanje - Posuđe za kuvanje pod pritiskom za upotrebu u domaćinstvu

English title

Cookware - Pressure cookers for domestic use

Serbian scope

Ovim evropskim standardom se definišu termini, uspostavljaju zahtevi u pogledu proizvodnje, bezbednosti i funkcionalnosti kao i odgovarajuća ispitivanja i utvrđuju podaci za označavanje, obeležavanje i uputstva za upotrebu, za ekspres lonce. Ovaj standard se primenjuje na prenosive ekspres lonce za upotrebu u domaćinstvu, sa bruto zapreminom do 25 l, sa radnim pritiskom većim od 4 kPa i manjim od 150 kPa, sa integrisanim ili nezavisnim zagrevanjem.

English scope

This standard defines terms, establishes manufacturing, safety und functioning requirements and corresponding tests, and specifies data for marking, labelling and notice, for pressure cookers. This standard is applicable to pressure cookers for domestic use, portable, with gross volume up to 25 l , with working pressure over 4 kPa and less than 150 kPa, either with integrated or independant heating.

Technical committees


ICSDirective