Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 


dnaSRPS B.Z1.063:2019

Phase: 50.60 - Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Start: 2019-08-07
End: 2019-10-07

Lang: English
Pages:

Serbian title

Bezbednost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine

English title

Safety in mines - Sampling coal dust for determination of coal dust explosives and determination of intensivity separating of coal dust

Serbian scope

Ovim standardom se utvrđuju metode uzimanja uzorka i intenziteta izdvajanja ugljene prašine u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja. Metode se primenjuju za dobijanje uzoraka za određivanje eksplozivnosti ugljene prašine prema standardu SRPS B.Z1.065.

English scope

This standard specifes the methods of sampling and determination of intensivity separating of coal dust extraction in mines with underground coal exploitation.

Technical committees


ICSDirective

No information added.