Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 206
 


dnaSRPS EN IEC 61010-2-032:2019

Phase: 50.60 - Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Start: 2019-04-24
End: 2019-06-24

Related international standards
This standard is identical to: FprEN IEC 61010-2-032:2019 CLC/TC 66X

Serbian title

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Deo 2-032: Posebni zahtevi za ručne strujne senzore i strujne senzore sa ručnim upravljanjem za električna ispitivanja i merenja

English title

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement

Serbian scope

Ovim standardom se specificiraju zahtevi za bezbednost ručnih strujnih klešta i strujnih klešta kojima se upravlja ručno. Ova strujna klešta se koriste za merenje, detektovanje i ubacivanje struje ili otkrivanje talasnih oblika struje u električnim kolima, bez fizičkog prekidanja strujne putanje kola u kojem se ta struja meri. Ona mogu biti samostalni strujni senzori ili pribor uz druge uređaje i opremu ili delove kombinovane opreme. To obuhvata merna kola koja su delovi uređaja za izvođenje električkih ispitivanja i merenja, laboratorijskih uređaja ili uređaja za upravljanje procesom. Postojanje ovih strujnih senzora i kola u uređajima zahteva dodatne zaštitne mere koje se moraju sprovesti između strujnog senzora, električnog kola i rukovaoca.

English scope

No information added.

Technical committees


ICSDirective