Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 191
 


dnaSRPS EN 61439-1:2017

Phase: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Start: 2019-05-08
End: 2019-07-08

Related international standards
This standard is identical to: prEN IEC 61439-1:2019 CLC/SR 121B

Serbian title

Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 1: Opšta pravila

English title

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

Serbian scope

U ovom standardu se termin blok (videti 3.1.1) koristi za niskonaponski rasklopni blok. Ovaj deo standarda serije IEC 61439 utvrđuje definicije i navodi radne uslove, zahteve za konstrukciju, tehničke karakteristike i zahteve za verifikaciju za niskonaponske rasklopne blokove. Za specificiranje bloka ili za potrebe određivanja usaglašenosti ne može da se koristi samo ovaj standard. Blokovi moraju da budu usaglašeni sa odgovarajućim delom standarda serije IEC 61439; od Dela 2 nadalje. Ovaj standard se primenjuje na niskonaponske rasklopne blokove (blokove) samo onda kada se to zahteva relevantnim standardom za blokove, i to za: blokove za koje naznačeni napon ne prelazi 1 000 V naizmenične struje ili 1 500 V jednosmerne struje; stacionarne ili pokretne blokove sa ili bez kućišta; blokove namenjene za priključenje u proizvodnji, prenosu, distribuciji i konverziji električne energije i za opremu za upravljanje potrošnjom električne energije; blokove konstruisane za korišćenje u specijalnim radnim uslovima, na primer u brodovima i u železničkim vozilima, pod uslovom da su zadovoljeni drugi relevantni specifični zahtevi.

English scope

No information added.

Technical committees


ICSDirective