Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 189
 
Code:   Status:   TC:   Phase:    

TC Work plan

Standard designation
Phase
TC
Start
End
C017-2 
2018-04-26
2018-06-26
FprCEN/TR 10366
Čelik za armiranje betona - Čelik za armiranje betona pogodan za zavarivanje - Armaturne šipke dobijene odmotavanjem kotura kontrolorom proizvoda
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10210-2:2019
Šuplji profili od konstrukcionog čelika izrađeni u toplom stanju - Deo 2: Tolerancije, mere i karakteristike profila
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10219-2:2019
Hladnooblikovani zavareni šuplji čelični profili — Deo 2: Tolerancije, mere i karakteristike profila
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10225-1:2019
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Ploče
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10225-2:2019
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Profili
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10225-3:2019
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Šuplji profili izrađeni u toplom stanju
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10225-4:2019
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4: Hladnooblikovani šuplji profili
C017-2 
2017-03-09
2017-05-09
FprEN 10255:2017
Cevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje, narezivanje navoja i druge metode spajanja - Tehnički zahtevi za isporuku
C017-2 
2017-08-31
2017-10-31
prEN 10264-2
Čelična žica i proizvodi od žice — Čelična žica za užad — Deo 2: Hladnovučena žica od nelegiranog čelika za užad za opštu namenu
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
EN 10283:2019
Čelični odlivci otporni prema koroziji
C017-2 
2017-05-04
2017-07-04
prEN 10340-1
Čelični odlivci za konstrukcije - Deo 1: Opšte
C017-2 
2019-05-09
2019-07-09
FprEN 1753
Magnezijum i legure magnezijuma - Ingoti i odlivci od legura magnezijuma
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
ISO 13520:2015; EN ISO 13520:2019
Određivanje sadržaja ferita u odlivcima od nerđajućeg austenitnog čelika
C017-2 
2019-06-28
2019-08-28
ISO 6149-1:2019; EN ISO 6149-1:2019
Priključci za hidraulične fluide za prenos snage i opštu namenu — Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 metričkim navojima i zaptivanjem pomoću O-prstena — Deo 1: Navojni otvori sa skraćenim ležištem za O-prsten
C017-2 
2018-09-06
2018-08-14
EN 10025-2:2019
Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 2: Tehnički zahtevi za isporuku nelegiranih konstrukcionih čelika
C017-2 
2018-09-06
2018-08-14
EN 10025-3:2019
Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 3:Tehnički zahtevi za isporuku zavarljivih finozrnih konstrukcionih čelika u normalizovanom stanju i stanju posle valjanja uz normalizaciju
C017-2 
2018-09-06
2018-08-14
EN 10025-4:2019
Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika — Deo 4: Tehnički zahtevi za isporuku zavarljivih finozrnih konstrukcionih čelika dobijenih termomehaničkim valjanjem;
C017-2 
2018-09-06
2018-08-14
EN 10025-5:2019
Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika — Deo 5: Tehnički zahtevi za isporuku konstrukcionih čelika sa povećanom otpornošću na dejstvo atmosferske korozije
C017-2 
2018-09-06
2018-08-14
EN 10025-6:2019
Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika — Deo 6: Tehnički zahtevi za isporuku pljosnatih proizvoda od konstrukcionih čelika velike čvrstoće u kaljenom i otpuštenom stanju
C017-2 
2018-04-26
2018-03-26
EN 10139:2016/prA1
Hladnovaljana uska traka bez prevlake od niskougljeničnog čelika za hladno oblikovanje – Tehnički zahtevi za isporuku

79 found, page 1 from 4  1 | 2 | 3 | 4