Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 205
 
Code:   Status:   TC:   Phase:    

TC Work plan

Standard designation
Phase
TC
Start
End
N002 
2017-02-21
2017-03-08
FprEN 60034-1:2017
Rotacione električne mašine - Deo 1: Naznačene vrednosti i karakteristike
N002 
2018-01-05
2018-03-20
EN 60034-18-41:2014/A1:2019
Obrtne električne mašine-Deo 18-41: Slobodni električni izolacioni sistemi sa delimičnim pražnjenjem koji se upotrebljavaju u obrtnim električnim mašinama napajanim iz naponskog konvertora - Kvalifikaciona i kontrolna ispitivanja kvaliteta-Izmena 1
N002 
2018-07-20
2018-10-09
EN IEC 60034-23:2019
Obrtne električne mašine-Deo 23: Popravka, remont i reklamacije
N002 
2019-10-30
2019-12-30
EN IEC 60034-27-1:2018
Obrtne električne mašine-Deo 27-1: Merenje parcijalnog rasterećenja na izolaciji namotaja statora obrtnih električnih mašina van pogona
N002 
2017-11-17
2017-10-25
EN IEC 60034-27-4:2018
Obrtne električne mašine-Deo 27-4: Merenje izolacione otpornosti i indeksa polarizacije izolacije namotaja obrtnih električnih mašina
N002 
2019-10-30
2019-12-30
EN IEC 60276:2019
Definicije i nomenklatura za ugljene četkice, držače četkica, komutatore i klizne prstenove
N002 
2019-02-05
2019-03-15
EN 60034-18-42:2017/prA1:2018
Obrtne električne mašine – Deo 18-42: Parcijalnu otpornost pražnjenja električnih izolacionih sistema, upotrebljenih u obrtnim električnim mašinama napajanih iz naponskih pretvarača (tip II) – Kvalifikaciona ispitivanja-Izmena 1
N002 
2019-03-26
2019-05-26
FprEN IEC 60034-2-3:2019
Obrtne električne mašine-Deo 2-3: Specifične metode ispitivanja za određivanje gubitaka i efikasnosti naizmeničnih motora napajanih preko pretvarača
N002 
2018-06-29
2018-09-17
FprEN IEC 60034-3:2020
Rotacione električne mašine - Deo 3: Posebni zahtevi za sinhrone generatore pokretane parnim turbinama ili turbinama sa sagorevanjem gasa
N002 
2019-09-27
2019-11-27
prEN IEC 60034-5:2019
Rotacione električne mašine - Deo 5: Stepeni zaštite ostvareni pomoću integralnog projektovanja rotacionih električnih mašina (IP kôd) - Klasifikacija
N002 
2017-07-12
2017-09-12
CLC/prTS 60034-25
Rotacione električne mašine - Deo 25: Uputstvo za konstrukciju i performanse kaveznih motora posebno konstruisanih za napajanje iz pretvarača
N002 
2017-07-12
2017-09-12
CLC/prTS 60034-27-2
Obrtne električne mašine-Deo 27-2: Parcijalne mere pražnjenja na statoru namotaja izolacije obrtnih električnih mašina
N002 
2017-07-12
2017-09-12
CLC/prTS 60034-30-2
Obrtne električne mašine-Deo 30-2: Klase efikasnosti naizmeničnih motora sa promenljivom brzinom (IE kod)
N002 
2017-07-12
2017-09-12
CLC/prTS 60034-32
Obrtne električne mašine- Deo 32: Merenje vibracija krajeva namotaja statora sa profilisanim namotajima
N002 
2016-01-01
2016-03-01
CLC/TS EN 60034-27:2011
Obrtne električne mašine — Deo 27: Merenja parcijalnih pražnjenja na izolaciji namotaja statora obrtnih električnih mašina van pogona
N002 
2016-01-01
2016-03-01
EN 60034-28:2013
Obrtne električne mašine — Deo 28: Ispitne metode za određivanje parametara ekvivalentnih šema trofaznih niskonaponskih kaveznih asinhronih motora
N002 
2016-01-01
2016-03-01
EN 60034-29:2008
Rotacione električne mašine - Deo 29: Ekvivalentno opterećenje i tehnike superpozicije - Indirektno ispitivanje za određivanje porasta temperature
N002 
2018-07-05
2018-09-05
prEN 60034-34
Obrtne električne mašine-Deo 34: Podešavanje brzine naizmeničnih motora valjaonice
N002 
2019-08-19
2019-10-19
prEN IEC 60034-1
Rotacione električne mašine - Deo 1: Naznačene vrednosti i karakteristike
N002 
2019-08-19
2019-10-19
prEN IEC 60034-11:2020
Rotacione električne mašine - Deo 11: Termička zaštita

24 found, page 1 from 2  1 | 2