Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 200
 

C107 Corrosion and corrosion protection with metallic and other inorganic coatings

Standard designation: C107
Status: Active
Chairman: dr Bore Jegdić
Secretary: Branka Tomašević


Serbian title

Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама

English title

Corrosion and corrosion protection with metallic and other inorganic coatings

Scope in Serbian

Стандардизација у области корозије метала и легура укључујући и методе испитивања корозије и методе за заштиту од корозије. Стандардизација карактеристика заштитних и украсних металних и неметалних превлака (искључујући боје и друге органске превлаке) које се наносе на металну површину електролизом, топљењем, вакуумом или хемијским средствима, као и стандардизација из области термичког распршивања и превлака нанетих термичким распршивањем.

Scope in English

Standardization in the field of corrosion of metals and alloys including corrosion test methods and corrosion prevention methods. Standardization of the characteristics of protective and decorative metallic and non-metallic coatings (excluding paints and other organic coatings) on metal surface applied by electrolysis, fusion, vacuum or chemical means, such as standardization in the field of thermal spraying and coatings applied by thermal spraying.

Work Programme

Relation with all international committees

CEN/TC 240
Thermal spraying and thermally sprayed coatings
CEN/TC 262
Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
ISO/TC 107
Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 156
Corrosion of metals and alloys
CEN/TC 219
Cathodic protection