Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 205
 

E194 Utensils in contact with foodstuffs

Standard designation: E194
Status: Active
Chairman: mr Zoran Petrović
Secretary: Marijana Petković


Serbian title

Посуђе и прибор у додиру са храном

English title

Utensils in contact with foodstuffs

Scope in Serbian

Стандардизација у области материјала (пластичне масе, метали, керамика, стакло) и предмета ( посуђе за кување, прибор за јело, изоловане посуде) који су у додиру са прехрамбеним производима, укључујући терминологију, методе испитивања и спецификације.

Scope in English

Standardization in the field of materials (plastics, metals, ceramics, glass) and articles (cookware, cutlery, insulated containers) in contact with foodstuffs, including terminology, test methods, and specifications.

Work Programme

Relation with all international committees

CEN/TC 194
Utensils in contact with food
ISO/TC 166
Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food
ISO/TC 186
Cutlery and table and decorative metal hollow-ware