Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

A292 Security and resilience

Standard designation: A292
Status: Active
Chairman: prof.dr Zoran Keković
Secretary: Mirjana Mirković-Đorđević


Serbian title

Безбедност и отпорност

English title

Security and resilience

Scope in Serbian

Спречавање и откалањање последица кризних ситуација и савремених безбедносних претњи преко техничких, људских, организационих, оперативних и управљачких приступа. Безбедност у циљу побољшања безбедности и отпорности друштва у најширем слислу; менаџмент ризицима; спречавање криминала на индустријским постројењима и објектима, образовним институцијама, болницама, објектима за становање, продавницама, трговима и јавним површинама при пројектовању зграда, постројења и површина; дриштвена безбедност укључујући аспекте спречавања инцидената, одговора на инциденте, улбажавање последица инцидента, остваривање континуитета пословања и опоравка током и после дестабилизирајућег инцидента или инцидента који ремети пословање; пружање услуга приватног обезбеђења.

Scope in English

Prevent the consequences of crisis situations and modern security threats through technical, human, organizational, operational and management approaches. Improvement of the security and resilience of society; risk management; prevention of crime in industrial plants and facilities, educational institutions, hospitals, residental facilities, shops, squares and public areas, plants and surfaces; provide safety including aspects of incident prevention, response to incidents, mitigation of consequences of an incident, achievement of business continuity and recovery during and after a disruptive incident; provision of private security

Relation with all international committees

CEN/TC 325
Crime prevention through building, facility and area design
CEN/TC 391
Societal and Citizen Security
CEN/TC 439
Private security services
ISO/TC 262
Risk management
CEN/TC 388
Perimeter Protection
ISO/TC 292
Security and resilience
CEN/SS A11
Security services