Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

A228 Tourism and related activities

Standard designation: A228
Status: Active
Chairman: dr Maja Ćosić
Secretary: Jelena Milić-Lalović


Serbian title

Туризам и сродне услуге

English title

Tourism and related activities

Scope in Serbian

Стандардизација терминологије и спецификације услуга понуђача туристичких услуга, укључујући сродне активности, туристичке дестинације и захтеве објеката и опреме који се користе, да би се туристичким купцима, понуђачима и потрошачима пружили критеријуми за доношење одлука.

Scope in English

Standardization of the terminology and specifications of the services offered by tourism service providers, including related activities, touristic destinations and the requirements of facilities and equipment used by them, to provide tourism buyers, providers and consumers with criteria for making decisions.

Relation with all international committees

CEN/TC 329
Tourism services
CEN/SS A01
Tourist services
ISO/TC 228
Tourism and related services