Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

Z158 Заштитни шлемови и заштита слуха

Standard designation: Z158
Status:
Chairman:
Secretary:


Serbian title

No information added.

English title

Заштитни шлемови и заштита слуха

Scope in Serbian

Захтеви и методе испитивања заштитних шлемова за употребу на радном месту и за рекреацију у које спадају индустријски безбедносни шлемови, шлемови за ветрогасце и шлемови намењени за спорт. Такође, захтеви за безбедност и медоде испитивања штитника за уши.

Scope in English

No information added.