Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

N009 Electrical equipment and systems for railways

Standard designation: N009
Status: Active
Chairman: Goran Bajić
Secretary: Vesna Bogdanović


Serbian title

Електрична опрема и системи на железници

English title

Electrical equipment and systems for railways

Scope in Serbian

Железница и градски вођени саобраћај који укључује возна средства, стабилна постројења, системе за управљање (укључујући системе за телекомуникације, сигнализацију и обраду података), ѕа железнице и управљане системе за масовни превоз, њихов интерфејс и утицај на животну средину. Железничке мреже, мреже метроа (укључујући метрое, трамваје, тролејбусе и потпуно аутоматизоване траспортне системе) и траспортне системе са магнетном левитацијом. Укључујући и стандарде о системима, подсистемима, софтверске и хардверске компоненте и електричне, електронске и машинске аспекте који се касније ближе одређују на основу података који зависе од електричних фактора.

Scope in English

No information added.

Work Programme

Relation with all international committees

CLC/TC 9X
Electrical and electronic applications for railways
CLC/SC 9XA
Communication, signalling and processing systems
CLC/SC 9XB
Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software
CLC/SC 9XC
Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)
TC 9
Electrical equipment and systems for railways