Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

Z043 Noise protection

Standard designation: Z043
Status: Active
Chairman: dr Momir Prašćević
Secretary: Marina Donić


Serbian title

Заштита од буке

English title

Noise protection

Scope in Serbian

Терминологија, основне величине за снижавање буке и утицај буке на човека, методе одређивања буке на радном месту и у животној средини, такође и стандардизација личнр заштитне опреме за заштиту слуха која је намењена да се користи када се очекује да је изложеност буци штетна за ухо.

Scope in English

No information added.

Relation with all international committees

CEN/TC 159
Hearing protectors
CEN/TC 211
Acoustics
CLC/SR 29
Electroacoustics
ISO/TC 43
Acoustics