Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 204
 

P256 Railway applications

Standard designation: P256
Status: Active
Chairman: dr Goran Simić
Secretary: Jelena Milić-Lalović


Serbian title

Примене на железници

English title

Railway applications

Scope in Serbian

Област рада Комисије за стандарде је припрема стандарда за све механичке производе и услуге које се односе на индустрију железничког транспорта. Индустрија железничког транспорта укључује кориснике железнице, оператере јавног и приватног железничког транспорта (путника и роба), власнике одн. кориснике инфраструктуре, произвођаче, добављаче услуга, управу за јавни транспорт, лизинг компаније, регулаторна тела итд.

Scope in English

Scope of committe is development of European Standards for all mechanical products and services related to the Rail transport industry.The Industry comprises: Rail users,Public and Private rail transport operators (passenger and freight), Infrastructure owners, Manufacturers, Service providers, Leasing Companies, Regulatory Bodies etc.

Work Programme

Relation with all international committees

CEN/TC 256
Railway applications
CEN/CLC/WG FPR
Fire protection for railway applications