Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

N079 Alarm systems

Standard designation: N079
Status: Active
Chairman: Ninoslav Janjić
Secretary: Aleksandra Vukićević


Serbian title

Алармни системи

English title

Alarm systems

Scope in Serbian

Алармни системи за заштиту особа и имовине, као и за елементе који се употребљавају у тим стварима. Укључујући и противпровалне и противпрепадне алармне системе, системе контроле усласка, системе заштите околине, комбиноване аларме, вародојавни системи, системи надзора телевизијом затвореног круга (ццтв), остали системио праћења и надгледања који се односе на примене осигурања као и припадни преносни и комуникациони системи.

Scope in English

To prepare harmonized standards for detection, alarm and monitoring systems for protection of persons and property, and for elements used in these systems.

Work Programme

Relation with all international committees

CLC/TC 79
Alarm systems
TC 79
Alarm and electronic security systems