Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

N021 Cells and batteries

Standard designation: N021
Status: Active
Chairman: Aleksandar Vučinić
Secretary: Vesna Bogdanović


Serbian title

Ћелије и батерије

English title

Cells and batteries

Scope in Serbian

Примарне ћелије и батерије, посебно са аспекта спецификација, димензија, перформанси и смерница у вези са безбедношћу; све секундарне ћелије и батерије, без обзира на тип или примену, уз разматрање свих електрохемијских система и спецификацију испитивања за све секундарне ћелије и батерије херметички затворене и oпремљене вентилом, које садрже алкалне елекрoтолите или друге електролите који нису кисели; захтеве за безбедност, методе испитивања и мерења, димензионисања и терминологије за све типове опреме у индустријској електротермији и могућност примене опреме индустријске електротермије узимајући у обзир њен утицај на околину, људе и мрежу за снабдевање, укључујући посебне аспекте ефеката електромагнетске компатибилности (EMC) и електромагнетне силе (EMF); технологије горивих ћелија (FC) за све њихове примене, као што су примене FC у стационарним енергетским системима, примене FC за транспорт у системима за погон и помоћним енергетским јединицама, примене FC у преносивим енергетским системима, и микро енергетским системима; уређаје са горивим ћелијама на гасовито гориво, са комбинованом производњом електричне и топлотне енергије, тако да буду хармонизовани са основним захтевима Директиве за апарате који сагоревају гасовита горива (90/396/EC). Да би се избегло преклапање са другим техничким комитетима, фокус ових стандарда је на усавршавању материјала, облика и конструкције уређаја, како би се осигурао безбедан рад и перформансе.

Scope in English

No information added.

Work Programme

Relation with all international committees

CLC/TC 21X
Secondary cells and batteries
TC 21
Secondary cells and batteries
TC 21/SC 21A
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
CLC/SR 27
Industrial electroheating and electromagnetic processing
TC 27
Industrial electroheating and electromagnetic processing
CLC/SR 35
Primary cells and batteries
TC 35
Primary cells and batteries
CLC/SR 105
Fuel cell technologies
TC 105
Fuel cell technologies
CLC/BTTF 69-3
Road traffic signal systems
CLC/TC 69X
Electrical systems for electric road vehicles
TC 69
Electric road vehicles and electric industrial trucks