Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

N011 Overhead lines

Standard designation: N011
Status: Active
Chairman: Đorđe Glišić
Secretary: Aleksandra Vukićević


Serbian title

Надземни водови

English title

Overhead lines

Scope in Serbian

Надземни електрични водови изнад 1 kV наизменичног напона (1,5 kV једносмерног напона), на основу којих се утврђују конструкцијски захтеви за иазвођење вода, безбедност људи, одржавање, рад и заштиту животне средине. Механичк аоптерећења, чврсточа вода, размаци као и испитивање на конструкцији, опреми и темељима вода. Пролазни изолатори, изолатори за надземне водове, изплатори за тренасформаторске станице, њихова испитивања као и спеификација радио-фреквенцијских сметњи које потичу од висиконапонских изолатора, а који се користе у мрежама како наизменичне тако и једносмерне струје.

Scope in English

Specifications and guidance for fabrication and utilization of overhead electrical conductors. To prepare standards for overhead lines above 1 kV AC and 1,5 kV DC Nominal Voltage, excluding railway traction supports and line materials. Standardization of insulators for high voltage systems and equipment including bushings, insulators for overhead lines and substations and their couplings.

Relation with all international committees

CLC/TC 11
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
TC 7
Overhead electrical conductors
TC 11
Overhead lines
CLC/SR 36C
Insulators for substations
TC 36/SC 36A
Insulated bushings
CLC/TC 36A
Insulated bushings
CLC/SR 36B
Insulators for overhead lines
CLC/SR 36A
Insulated bushings
CLC/SR 36
Insulators
CLC/TC 7
Overhead electrical conductors
TC 36
Insulators