Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

F072 Textile machinery and accessories

Standard designation: F072
Status: Active
Chairman: dr Goran Savanović
Secretary: Branka Tomašević


Serbian title

Текстилне машине и помоћни уређаји

English title

Textile machinery and accessories

Scope in Serbian

Стандардизација у области текстилних машина и помоћних уређаја као и машина за хемијско чишћење и индустријско прање.

Scope in English

Standardization of textile machinery, parts thereof and of accessories; machinery for dry-cleaning and industrial laundering and parts thereof and of accessories.

Relation with all international committees

CEN/TC 214
Textile machinery and accessories
ISO/TC 72
Textile machinery and accessories