Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 199
 

M180 Solar energy

Standard designation: M180
Status: Active
Chairman: prof. dr Marija Todorović
Secretary: Ivana Topalović


Serbian title

Сунчева енергија

English title

Solar energy

Scope in Serbian

Сунчева енергија, терминологија, општи захтеви, карактеристике, методе испитивања, вредновање усаглашености, сертификација и означавање система з агрејање на сунчеву енергију и компоненте.

Scope in English

Solar energy, terminology, general requirements, characteristics, test methods, evaluation of conformity, certification and labeling system z agrejanje the solar energy components.

Work Programme

Relation with all international committees

CEN/TC 312
Thermal solar systems and components
ISO/TC 180
Solar energy