Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 200
 

N065 Industrial-process measurement, control and interconnection of IT equipment

Standard designation: N065
Status: Active
Chairman: Goran Nenezić
Secretary: Ivan Babić


Serbian title

Мерење и управљање у индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја

English title

Industrial-process measurement, control and interconnection of IT equipment

Scope in Serbian

системи и елементи који се користе у мерењу и управљању индустријским процесом и аутоматизацији и међусобно повезивање ИТ уређаја

Scope in English

systems and elements used for industrial process measurement, control and automation and interconnection of information technology equipment

Relation with all international committees

TC 65
Industrial-process measurement, control and automation
TC 65/SC 65C
Industrial networks
TC 65/SC 65B
Measurement and control devices
TC 65/SC 65A
System aspects
CLC/SR 65
Industrial-process measurement, control and automation
CLC/SR 65A
System aspects
CLC/SR 65B
Devices & process analysis
TC 65/SC 65E
Devices and integration in enterprise systems
CLC/SR 65E
Devices and integration in enterprise systems
CLC/TC 65X
Industrial-process measurement, control and automation
CLC/SR 65C
Industrial networks