Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 200
 

E034-14 Свеже, суво и сушено воће и поврће Fresh, dry and dried fruits and vegetables

Standard designation: E034-14
Status:
Chairman:
Secretary:


Serbian title

No information added.

English title

Свеже, суво и сушено воће и поврће Fresh, dry and dried fruits and vegetables

Scope in Serbian

Стандардизација у области свежег, сувог и сушеног воћа и поврћа, укључујући терминологију, спецификације производа, складиштењe и транспорт, узимање узорака и методе испитивања.

Scope in English

Standardization in the field of fresh, dry and dried fruits and vegetables including terminology, product specifications, storage and transportation, sampling and test methods.

Relation with all international committees