Do you use standards in your work?
Yes
No
Don't know
Total votes: 206
 

SRPS B.H3.039:1974

Status: Повучен
Lang: Serbian
Pages: 4
Published: 01.07.1974
Date withdrawn: 25.04.2016
National registry: 19/74
Number of decision:
Edition: 1 ED
Price: 1284 RSD

For online reading

Print

Serbian title

Mineralna ulja - Brodska cilindarska motorna ulja

English title

Mineral oils - Cylinder oils for marine engines

Serbian scope

Utvrđuje se kvalitet, upotreba, proveravanje kvaliteta, način pakovanja i isporuke brodskih cilindarskih motornih ulja, poreklom iz nafte pretežno naftenske osnove, određenih viskozitetnih gradacija prema sae klasifikaciji. Utvrđena su dva tipa ulja sa manjom alkalnom rezervom bc2-40 i bc2-50. Upotrebljavaju se za protocna podmazivanja sklopa klip-cilindra na brodskim i stabilnim sporohodnim dizel motorima, a takođe i za podmazivanje dizel motora koji troše pogonska goriva sa velikim sadržajem sumpora.

English scope

No information added.

Technical committees


ICS

No information added.

Directive

No information added.

National regulationNational action

No information added.

Notes

Standard preispitan i doneta je odluka o njegovoj reviziji u julu 2012. godine.