COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

МСП

Шта је стандард?  

 

Стандард је документ који обезбеђује услове, спецификације, смернице или карактеристике које се могу користити како би се осигурало да материјали, производи, процеси и услуге одговарају својој сврси. Стандарди се користе широм света, и то не само у високоразвијеним већ и у земљама у развоју. Предузећа која у свом пословању примењују стандарде имају вишеструке користи, било да су то интернационалне компаније или локални предузетници. Коришћење стандарда доноси позитивне ефекте свакој организацији, без обзира на њену величину – стандарди су подједнако корисни великим, средњим и малим предузећима. Стандарди нуде низ моћних пословних и маркетиншких алата за правна лица свих величина. Стандарди могу да покрију велики спектар активности које предузима организација – било да је реч о изради производа, управљању процесом, пружању услуга или набавци материјала

 

 

 

Које су предности пословања у складу са захтевима стандарда?

 

Пословање у складу са стандардима доноси технолошке, економске и друштвене користи. Стандарди могу помоћи у идентификовању и управљању утицајем пословања на животну средину и локалну заједницу, у разумевању релевантних прописа и ефикаснијем коришћењу ресурса.

Стандарди помажу да се ускладе техничке карактеристике производа и услуга, чиме индустрију чине ефикаснијом и помажу у уклањању препрека међународној трговини. Усклађеност са међународним стандардима помаже уверењу потрошача (клијената) да су производи које купују безбедни, да се одликују одговарајућим перформансама и да не угрожавају здравље и околину.

 

 

 Користи за пословање

 

 

Стандарди су стратешки алат који даје смернице компанијама ка што ефикаснијем пословању, повећању продуктивности и смањењу трошкова. Такође, стандарди пружају помоћ привредним субјектима у суочавању са неким од најзахтевнијих изазова савременог пословања и омогућавају им приступ новим тржиштима. Уједначавањем критеријума, земљама у развоју се олакшава слободна и фер глобална трговина.

 

 


Користи за друштво

 


Када су производи и услуге усклађени са важећим стандардима, потрошачи могу да имају поверења у њихову безбедност, поузданост и квалитет. Стандарди којима се дефинише дозвољена емисија гасова и зрачења и еколошки аспекти производа доприносе напорима за очување животне средине, ваздуха, воде и земљишта, а тиме и здравља грађана.

 

Погледајте видео клип.

 

 Примери добре праксе

 

 

 

„Стандардизација нам омогућава повећање конкурентности и освајање нових тржишта, што на крају доводи и до повећања профита.Освојили смо производњу пожарних хидраната усаглашених са стандардима

 

SRPS EN14384 и SRPS EN14339.

 

Усаглашеност са овим стандардима даје нам право стављања CE знака (знака усаглашености) на наше хидранте, што је услов да они имају слободан приступ на тржиште Европске уније.

 

У складу са Законом о безбедности производа, на тржиште смеју да се ставе само безбедни производи.Усаглашеност производа са захтевима из стандарда је најједноставнији начин да се докаже да је производ безбедан.”

 

                                  Бранко Радека, директор

 

Tecoop-Eng д.о.о, Панчево,

 

 

 

„Фирма Perić&Perić&Co. д.о.о. примењује стандарде из области производње племенитих метала и заштите на раду. Стандарди који се односе на производњу и прераду племенитих метала, а посебно на финоћу племенитих метала, примењују се кроз сарадњу са Институтом за стандардизацију Србије, као и са Дирекцијом за мере и драгоцене метале. Употребом стандарда остварујемо сигурност сопствене фирме на тржишту и гаранцију квалитета производа, као и компатибилност са другим фирмама које се баве истом или сличном производњом. Наша фирма производи накит од легура злата финоће ,,585” и ,,750”, као и легура сребра финоће ,,925”. Жиг финоће и назива фирме, као и жиг Дирекције за мере и драгоцене метале, потврђују квалитет наших производа и дају сигурност нашим купцима.

 

Првенствено ради сигурности наших радника, а и сигурности фирме, примењујемо стандарде из области заштите на раду где год је то потребно у процесу производње.”

 

Радиша Перић, директор компаније

 

Perić&Perić&Co д.о.о., Пожаревац

 

 

 

„Као особа одговорна за квалитет у сертификационом телу Елконт инжењеринг, предузећу које се бави контролисањем лифтова и сличних производа, стандарде користим свакодневно као најважнији механизам контроле спровођења прописаних правила. Свакодневна примена стандарда у послу обезбеђује предузећу, пре свега, поверење тржишта у квалитет услуга, високу професионалност у раду и дугорочни опстанак на тржишту, док нашим клијентима представља доказ да је производ који прегледа високо стручно и искусно особље Елконт инжењеринга сигуран и безбедан за употребу.”

 

Божо Вукашиновић, дипл. инж. маш, руководилац сертификационог тела Елконт инжењеринг д.о.о.