COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

Информатор о раду Института за стандардизацију Србије

Информатор о раду Института за стандардизацију Србије садржи податке о Институту и податке који су од значаја за начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

 
Сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 120/2004, 54/2007,104/2009и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник Републике Србије", бр.68/2010), а објављен на основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012).
 
 
 

Информатор о раду можете преузети овде као PDF и Word документ.