Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7481

Пријавите се!
 
Стандарди су свуда око нас!
Еврокодови обухватају 10 серија стандарда које се односе на различите области грађења, а ИСС је до сада објавио 8 електронских збирки, којима су обједињени еврокодови 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Тематске збирке ЕВРОКОДОВИ
даље ...
 
БРЖЕ! БОЉЕ! ЕФИКАСНИЈЕ!
даље ...
Стандарди помажу да се ускладе техничке карактеристике производа и услуга, чиме индустрију чине ефикаснијом и помажу у уклањању препрека међународној трговини.
 

Нацрти српских стандарда на јавној расправи

Циљ јавне расправе је да се свим заинтересованим странама омогући да доставе примедбе и предлоге на нацрте. Рок предвиђен за јавну расправу је 60 дана од дана покретања јавне расправе или, када то налажу разлози безбедности, заштите здравља и животне средине, може бити и краћи, али не краћи од 30 дана. Комплетне текстове нацрта можете купити или добити у на увид у стандардотеци Института, а основни подаци о нацрту (наслов, предмет и подручје примене и сл.) доступни су на нашем веб-сајту.
Своје своје примедбе и предлоге на нацрт српског стандарда који Вас интересује можете послати секретару комисије.
Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
G061 
2020-02-13
2020-04-13
ISO/FDIS 1628-2; prEN ISO 1628-2
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra — Deo 2: Poli(vinil-hloridne) smole
H190 
2019-12-19
2020-02-17
prEN ISO 17155
Kvalitet zemljišta-Određivanje obilja i aktivnosti zemljišne mikroflore korišćenjem krive respiracije
N021 
2020-01-24
2020-03-24
EN 62133-2:2017/prA1:2020
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne ili druge elektrolite koji nisu kiseli – Zahtevi za bezbednost za prenosive zatvorene sekundarne ćelije i baterije – Deo 2: Litijumski sistemi - Izmena 1