Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7206

Пријавите се!
 
Стандарди су свуда око нас!
Збирка стандарда „Информационе технологије – Системи менаџмента безбедношћу информацијa – Књига 2”.
Објављен промотивни видео о ИСС
даље ...
 
БРЖЕ! БОЉЕ! ЕФИКАСНИЈЕ!
даље ...
Стандарди помажу да се ускладе техничке карактеристике производа и услуга, чиме индустрију чине ефикаснијом и помажу у уклањању препрека међународној трговини.
 

Нацрти српских стандарда на јавној расправи

Циљ јавне расправе је да се свим заинтересованим странама омогући да доставе примедбе и предлоге на нацрте. Рок предвиђен за јавну расправу је 60 дана од дана покретања јавне расправе или, када то налажу разлози безбедности, заштите здравља и животне средине, може бити и краћи, али не краћи од 30 дана. Комплетне текстове нацрта можете купити или добити у на увид у стандардотеци Института, а основни подаци о нацрту (наслов, предмет и подручје примене и сл.) доступни су на нашем веб-сајту.
Своје своје примедбе и предлоге на нацрт српског стандарда који Вас интересује можете послати секретару комисије.
Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N100 
2018-06-22
2018-08-21
EN 62368-1:2014/prAD:2018
Uređaji i oprema za audio/video, informacione i komunikacione tehnologije – Deo 1: Zahtevi za bezbednost
U059 
2019-07-18
2019-09-16
ISO 16739-1:2018; prEN ISO 16739-1
Osnovne industrijske klase (IFC) za razmenu podataka u građevinskoj industriji i delatnostima menadžmenta održavanjem objekata i opreme - Deo 1: Šema podataka
U182 
2019-07-25
2019-09-23
ISO/DIS 22475-1.2; prEN ISO 22475-1
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Metode uzorkovanja i merenja podzemnih voda — Deo 1: Tehnički principi izvršenja