Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2017-08-19
Time: 21:31


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Elektronske sklopke — Izmena 2
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 216: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Referentno opterećenje (uređaj tip 15)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 218: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Izbor krive dimovanja (uređaj tip 17)
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Kvalitet ambijentalnog vazduha - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 3: Automatsko uzorkovanje pumpanjem i gasna hromatografija na terenu
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje — Određivanje geometrijskih karakteristika
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Čelična žica i proizvodi od žice — Čelična žica za užad — Deo 2: Hladnovučena žica od nelegiranog čelika za užad za opštu namenu
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija — Deo 5: Tehnički zahtevi za hladnooblikovane aluminijumske konstrukcijske elemente i hladnooblikovane konstrukcije za krovove, tavanice, međuspratne konstrukcije i zidove
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba – Funkcionisanje
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Veštačke konstrukcije za penjanje - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za ACS sa zaštitnim tačkama
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Veštačke konstrukcije za penjanje — Deo 2: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja zidova za penjanje
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Veštačke konstrukcije za penjanje — Deo 3: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja držača za penjanje
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
180 стр.
5435 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
У припреми 
17.08.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja - Deo 18: Dreniranje veziva
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Hemijski dezinficijensi i antiseptici - Dezinfekcija ruku u hirurgiji - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2,korak 2)
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Tvrdo lemljenje - Ispitivanje bez razaranja zalemljenih spojeva
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun projektnog toplotnog optrećenja – Deo 1: Toplotno opterećenje grejanog prostora, modul M3-3
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun projektnog toplotnog optrećenja – Deo 3: Toplotno optererćenje sistema tople vode za domaćinstvo i potrebne karakterizacije, moduli M8-2, M8-3
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja - Određivanje pokazatelja podužne neravnosti
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
210 стр.
5748 RSD 
PDF
Nadzemni GRP rezervoari i posude - Deo 3: Projektovanje i izrada
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim pumpama
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost superabrazivnih proizvoda
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Sistemi privremenih zaštitnih ograda — Specifikacija proizvoda — Metode ispitivanja - Izmena 1
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 2: Materijali - Izmena 1
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 3: Projektovanje - Izmena 2
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 4: Izrada - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje čvrstoće pri zatezanju veziva i osnovnog premaza za toplotnoizolacioni materijal
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje otpornosti spoljašnjih toplotnoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS)na udar
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 1: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar
Engleski
У припреми 
03.08.2018 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 6: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih iz ispitivanja reakcije električnih kablova na požar
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Elastične podne obloge — Podne obloge od polivinilhlorida koje se upotrebljavaju u posebno vlažnim sredinama — Specifikacija
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta modifikovanog bitumena pomoću metode sa kupom i pločom
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Hemijski dezinficijensi i antiseptici - Kvantitativni suspenzioni test za vrednovanje baktericidnog dejstva u oblasti medicine - Metode ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 1)
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost brusnog alata na fleksibilnoj podlozi
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Kompresori i kondeнzacione jedinice rashladnih uređaja - Ispitivanje performansi i metode ispitivanja - Deo 1:Rashladni kompresori
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 1: Stezni uređaji, vozni sklop, kočnice na vozilu, kabine, sedišta, vagoni, kolica za održavanje, povlačne vešaljke
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 2: Ispitivanje otpornosti prema proklizavanju steznog uređaja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 3: Ispitivanje na zamor
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas — Baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGCs) — Projektovanje, proizvodnja, identifikacija i ispitivanje
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 1: Terminologija i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 2: Zahtevi za ograničen kontakt sa hemikalijama
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 3: Zahtevi za produženi kontakt sa hemikalijama
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Elastične podne obloge - Podne obloge od polivinilhlorida sa česticama koje povećavaju otpornost na klizanje - Specifikacija
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju – Mašine za sečenje na komade – Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi - Izmena
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Klasiranje prema čvrstoći konstrukcijskog drveta pravougaonog poprečnog preseka — Deo 2: Mašinsko klasiranje; dodatni zahtevi za početno ispitivanje tipa
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Građevinsko staklo –Proizvodi od alkalno-zemnoalkalno-silikatnog stakla – Deo 1: Flot-staklo
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Proizvodi od alkalno-zemnoalkalno-silikatnog stakla — Deo 2: Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri za čestice - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta - Ploče obložene melaminom za unutrašnju upotrebu – Definicijа, zahtevi i klasifikacija
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta - Ploče obložene melaminom za unutrašnju upotrebu - Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta - Podne obloge od furnira od drveta
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
98 стр.
4497 RSD 
PDF
Akumulatori punjeni gasom za hidraulične pogone
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Primene na železnici — Ispitivanje i simulacija u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Ispitivanje ponašanja tokom vožnje i u mestu - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu organa za disanje — Filteri za gas i kombinovani filteri — Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Štapasta spojna sredstva — Zahtevi
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasne robe - Oprema za servisiranje - Uređaj za smanjenje pritiska
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Karakterizacija muljeva — Filtraciona svojstva — Deo 4: Određivanje propustljivosti flokulisanih muljeva
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje zapreminske koncentracije kiseonika – Standardna referentna metoda: Paramagnetizam
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje vodene pare u ispustima - Standardna referentna metoda
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida sumpora - Standardna referentna metoda
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida azota - Standardna referentna metoda: hemiluminiscencija
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije - Demonstriranje ekvivalentnosti alternativne i referentne metode
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 1: Priključak sa standardnim navojem
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Oprema za ličnu zaštitu od padova – Uređaji za spasavanje podizanjem
Engleski
У припреми 
28.06.2017 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara- Sistemi sa vodenom maglom - Deo 1: Projektovanje, ugradnja, kontrolisanje i održavanje
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Merenje prašnjavosti rasutih materijala — Deo 2: Metoda sa rotirajućim valjkom
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ugljen-monoksida - Standardna referentna metoda: nedisperzivna infracrvena spektrometrija
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode za merenje potrošnje energije gasnih peći
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Primena EN ISO 9001:2015 u zdravstvenoj zaštiti
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatskih mernih sistema - Deo 4: Kriterijum performansi i procedure ispitivanja automatskih mernih sistema za periodična merenja emisije iz stacionarnih izvora
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 20: Propuštanje dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Održavanje - Ključni indikatori performansi održavanja
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Sveće - Specifikacije za čađenje
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Livarstvo — Temperovano liveno gvožđe (temperovani liv)
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Građevinsko staklo - Osnovni proizvodi od aluminijum-silikatnog stakla - Deo 2: Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Specifikacije za maltere na bazi organskih veziva za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Primene na železnici — Natpisi i oznake na železničkim vozilima — Deo 1: Teretni vagoni - Izmena 1
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Toplotne pumpe sa kompresorom na električni pogon - Ispitivanje,rangiranje performansi i zahtevi za označavanje jedinica za toplu vodu u domaćinstvu
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 1: Kontekst i okvir
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
182 стр.
5748 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 2: Određivanje lokacije
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 3: Objavljivanje situacije
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 7: Zajednički elementi podataka
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kabina mašinovođe — Deo 3: Oblikovanje displeja - Izmena 1
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kabina mašinovođe — Deo 4: Raspored i pristup
Srpski
У припреми 
08.08.2017 . 
73 стр.
5024 RSD 
PDF
Energetska efikasnost i proračun ušteda, metode "odozgo prema dole" i "odozdo prema gore"
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Deo 2:Ventilacione kuhinjske nape; projektovanje i zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Deo 3: Kuhinjski ventilacioni plafoni; projektovanje i zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Deo 4:Ulazi i izlazi vazduha;projektovanje i zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Laminatne podne obloge — Podloge — Specifikacije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Pešačka vrata na motorni pogon — Standard za proizvod, karakteristike performansi — Pešačka vrata, osim rotirajućih vrata, prvenstveno projektovana za ugradnju sa električnim pogonom - Izmena 2
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh — Automatski merni sistemi za merenje koncentracije suspendovanih čestica (PM10; PM2,5)
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Poljoprivredne i šumarske mašine - Pokretne šumarske mašine za seču drva - Bezbednost
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Hemijski dezinficijensi i antiseptici - Kvantitativni suspenzioni test za vrednovanje fungicidnog dejstva ili dejstva na kvasce hemijskih dezinficijensa i antiseptika koji se koriste u oblasti veterine - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 1)
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje performansi komponenata stambenih zgrada - Multifunkcionalne izbalansirane ventilacione jedinice za porodične stanove, uključujući i toplotne pumpe
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
93 стр.
4497 RSD 
PDF
Svemirsko inženjerstvo - "Multipaction" projektovanje i ispitivanje
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Svemirsko inženjerstvo — Mehanizmi
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
97 стр.
4497 RSD 
PDF
Svemirsko inženjerstvo — CANbus prošireni protokol
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Metode za merenje sadržaja vlage ili vode u materijalima koji sačinjavaju nepokretno kulturno nasleđe
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Planinarska oprema - Sistemi vazdušnih jastuka- Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Periodični pregled i ispitivanje na terenu (bez rasklapanja)ponovo punjivih, bešavnih boca sa kapacitetom vode između 150 l i 3 000 l, za komprimovane gasove
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh - Biomonitoring sa višim biljkama – Standardna metoda izloženosti duvana
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila kategorizacije za proizvode
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima za upotrebu u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji – Spojena elastomerna creva sa oblogom ili bez nje
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima za upotrebu u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji – Creva od silikonske gume
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Rashladne vitrine i horizontalni ormani za skladištenje za profesionalnu upotrebu - Klasifikacija, zahtevi i uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh - Određivanje mirisa u ambijentalnom vazduhu kontrolom na terenu - Deo 1: Mrežna metoda
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh - Određivanje mirisa u ambijentalnom vazduhu kontrolom na terenu - Deo 2: Metoda pomoću perjanice
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metoda ispitivanja i verifikacija – Deo 3: Viljuškar sa izvlačivim uređajem za dizanje do i uključujući 10 000 kg
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metoda ispitivanja i verifikacija – Deo 4: Vozila za unutrašnji transport sa promenljivim dohvatom nosivosti do i uključujući 10 000 kg
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metoda ispitivanja i verifikacija – Deo 6: Čeoni viljuškari sa rukovaocem koji sedi i terenski viljuškari sa ramom nosivosti veće od 10 000 kg
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metoda ispitivanja i verifikacija – Deo 7: Vozila sa promenljivim dohvatom i vozila sa ramom za rukovanje kontejnerima dužine 6 m i dužim
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Dizalice - Sistemi lakih dizalica
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Proces konzervacije - Donošenje odluka, planiranje i primena
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Hladnjače - Definicija, performanse toplotne izolacije i metode ispitivanja - Deo 1:Prefabrikovani kompleti hladjenih prostorija
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Usluge doktora medicine sa dodatnim kvalifikacijama u homeopatiji (MDQH) – Zahtevi za pružanje zdravstvene zaštite od strane doktora medicine sa dodatnim kvalifikacijama u homeopatiji
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Uputstva za održavanje drveta natopljenog vodom na kopnenim arheološkim lokalitetima
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Uputstva za poboljšanje energetskih performansi istorijskih zgrada
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Koža - Ekološki otisak - Pravila kategorizacije proizvoda - Ugljenični otisak
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema za sport i rekreaciju - Parkur oprema - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Bioulja dobijena brzom pirolizom za industrijske kotlove - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Frižideri za sladoled - Klasifikacija, zahtevi i uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Komercialni hladnjaci za pića - Klasifikacija, zahtevi i uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Cement i građevinski kreč - Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda prema EN 15804
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta - Merenje ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) taloženjem na filtrima
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh - Standardna metoda za merenje NO₃ˉ, SO₄²ˉ, Cl¯, NH⁴⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺ u PM2,5 taloženjem na filtrima
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara- Automatski sistemi sprinklera za stambene zgrade - Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Mali bazeni - Specifični zahtevi uključujući i za bezbednost i metode ispitivanja malih bazena
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Transportne trake - Otpor kretanja trake preko valjaka u zavisnosti od širine trake - Zahtevi, ispitivanje
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Istorijske drvene konstrukcije - Uputstvo za procenu na licu mesta
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Kvalitet vode- Smernice za određivanje stepena modifikacije hidromorfoloških karakteristika tekućih voda i voda u priobalnom području
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Neodobrena laka motorna vozila za prevoz lica i roba i pripadajuća oprema - Laka električna vozila za ličnu upotrebu (PLEV)- Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
75 стр.
4184 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Opšti termini za opisivanje promena na predmetima
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Kvalitet vode- Uputstvo za postupke kvantitativne analize makrobeskičmenjaka na terenu i u laboratoriji, iz površinskih kopnenih voda
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje sadržaja komponenata koje se zasnivaju na hlorobenzenima i hlorotoluenima
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Metode i materijali za čišćenje poroznih neorganskih materijala
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Fabrički izrađeni proizvodi na bazi biljnih vlakana (VFBP)
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Fabrički izrađeni vakuum izolacioni paneli (VIP)- Specifikacija
Engleski
У припреми 
20.07.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće oslonaca ispune - Metoda ispitivanja i zahtevi
Engleski
У припреми 
10.08.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje cetanskog broja (ICN) goriva srednjih destilata – Metoda etaloniranja primarnim referentnim gorivom uz pomoć komore za sagorevanje konstantne zapremine
Engleski
У припреми 
16.08.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Pravila za kategorizaciju proizvoda za keramičke pločice
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Specijalni proizvodi – Borsilikatna flot-stakla – Deo 1-1: Definicije i opšta fizička i mehanička svojstva
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Specijalni proizvodi — Borsilikatna stakla — Deo 1-2: Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Elastične i laminantne podne obloge - Ocenjivanje sklonosti prema statičkom elektricitetu
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Spasavanje i evakuacija
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Spasavanje i evakuacija
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Metode ispitivanja cementa - Deo 3: Određivanje vremena vezivanja i stalnosti zapremine
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom — Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
46 стр.
4184 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-4: Opšta dejstva — Dejstva vetra — Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-6: Opšta dejstva - Dejstva tokom izvođenja — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Evrokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Izmena 1
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-4: Opšta pravila — Dodatna pravila za nerđajuće čelike - Izmena 1
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-5: Puni limeni elementi - Izmena 1
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-6: Čvrstoća i stabilnost ljuski - Izmena 1
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 4-1: Silosi - Izmena 1
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 4-2: Rezervoari - Izmena 1
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi opšte namene — Radne temperature između –55 ºC i 260 ºC — Deo 009: DRA porodica, jednožilni i višežilni sklop — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi opšte namene — Radne temperature između –55 ºC i 260 ºC — Deo 010: DR familija, jednožilni kablovi za štampanje pomoću štampača sa UV laserom — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Čaure izrađene od legura aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Mere i opterećenja
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Čaure sa prirubnicom izrađene od legura aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Mere i opterećenja
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Čaure sa prstenom sa samopodmazujućom površinom – Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo -Električni kablovi, jednožilni i višežilni opšte namene - Radne temperature između -55°C i 200°C – Deo 012: MNA (1-žilni), MNB (par), MNC (3-žilni), MND (4-žilni), skup kablova - Posrebreni bakarni, oklopljeni (širmovani) i obloženi, štampanje pomoću štampača sa UV laserom - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, jednožilni i višežilni za opšte namene - Radne temperature između -55°C i 260°C – Deo 013: DR familija, Oklopljeni (spiralni) i obloženi, štampanje pomoću štampača sa UV laserom – Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima- Određivanje uticaja izloženosti vlažnoj atmosferi na fizičke i mehaničke karakteristike
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili ne otporni na vatru, operativne temperature -65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili ne otporni na vatru, operativne temperature – 65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Deo 006: Hermetičke utičnice sa kontranavrtkom - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kabl za prenos digitalnih podataka – Deo 011: Jednostruko obložen – Četiri upletena provodnika od 100 oma – Laki – Tip KL – Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore — Deo 034:Memorijski metalni prstenovi za pričvršćivanje ekrana — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za kružne i pravougaone električne i optičke konektore — Deo 066:Kablovski izlaz, tip K, 90°, za termoskupljajuće komponente, zaštićen, zaptiven za EN 2997 i EN 3646 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A - Deo 006: 6,3 mm priključni pribor - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Elementi za električno i optičko povezivanje- Alati za krimpovanje i prateća oprema- Deo 003: Pozicioner za alate za krimpovanje M22520/2-01 - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Elementi za električno i optičko povezivanje- Alati za krimpovanje i prateća oprema- Deo 004: Matrica za alate za krimpovanje M22520/5-01 - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Cement za zidanje - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kabl za prenos signala — Deo 010: Laki koaksijalni kabl, 50 oma, 200 °C, tip KX (laki WD) — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija — Samozatežući plašt koji služi kao zaštitna navlaka (EMI) — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi opšte namene sa provodnicima od aluminijuma ili bakra obloženog aluminijumom — Deo 001: Tehnička specifikacija;
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarmnog signala - Deo 1: Opšti zahtevi za prenos alarmnih signala
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarmnog signala - Deo 1: Opšti zahtevi za prenos alarmnih signala
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću iznad 1 kV do 36 kV i od 250 A do 3,15 kA
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni detektori-Električni aparati za detekciju ugljen-monoksida u domaćinstvu — Deo 1: Metode ispitivanja i zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Električni kablovi - Kablovi za punjenje električnih vozila
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje - Specifikacija za potpuno oslonjene proizvode od aluminijumskog lima
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Planinarska oprema — Priveznice — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Proizvodi od natrijum-kalcijum-silikatnog stakla — Deo 9: Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 27-1: Merenje parcijalnog rasterećenja na izolaciji namotaja statora obrtnih električnih mašina van pogona
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 57
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 2 : Grla za sijalice – Izmena 53
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila – Izmena 54
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnožja za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti - Deo 4: Smernice i opšte informacije - Izmena 16
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 2: Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 18: Zaštita opreme inkapsulacijom "m" Izmena 1
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 19: Popravka, remont i održavanje opreme
Engleski
У припреми 
10.04.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere — Deo 7: Zaštita opreme uz povećanu bezbednost „e”-Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa dva podnoška — Specifikacije za performanse — Izmena 6 - Ispravka
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona – Deo 8: Metal - oksidni odvodnici prenapona sa spoljašnjim rednim iskrištem (EGLA) za prenosne i distributivne nadzemne vodove za mreže naizmenične struje napona iznad 1 kV
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Minijaturni osigurači - Deo 8: Otpornici osigurača sa pojedinačnom prekostujnom zaštitom
Engleski
У припреми 
10.04.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Definicija i nomenklatura za ugljene četkice, držače četkica, komutatore i klizne prstenove
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 67: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog preseka lakirana polivinil-acetalom, klase 105
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 68: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog preseka, lakirana polivinil-acetalom, klase 120
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 69: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog preseka, lakirana poliesterom ili poliestrimidom i prekrivena poliamidimidom, klase 220
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Postupak ispitivanja termičke izdržljivosti izolacionih smola i lakova za potrebe impregnacije - Metoda dielektrične čvrstoće
Engleski
У припреми 
31.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronske uređaje — Ispitivanja i merenja — Deo 8-3: Ispitivanja statičkim opterećenjem (učvršćeni konektori) — Postupak 8c: Mehanička izdržljivost pregibne ručice
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 301:Izlaganje suncu
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 302:Izlaganje visokoj temperaturi
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 304:Zapaljivost
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-5: Ispitni plamenovi - Metoda ispitivanja igličastim plamenom - Aparatura, ispitna postavka za potvrđivanje i smernice
Engleski
У припреми 
31.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 6-2: Pomračenje izazvano dimom – Pregled i značaj metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Sijalice za drumska vozila - Zahtevi za performanse - Izmena 1
Engleski
У припреми 
31.05.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Rad pod naponm- Izolacione cevi punjene penom i krute šipke-Deo 1: Cevi i šipke kružnog poprečnog preseka
Engleski
У припреми 
22.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom – Specifikacije za performanse – Izmena 6 - Ispravka
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost cepača trupaca — Deo 1: Klinasti cepači
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 9: Instalacija i upotreba
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-111: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore snage, sa zaključavanjem pomoću navoja M 12
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu – Zahtevi za proizvod – Deo 2-113: Okrugli konektor – Pojedinačna specifikacija za konektore sa kontaktima za napajanje i sa zabravljivanjem navojem M12, za prenos podataka na frekvencijama do 100 MHz
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 3-119: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za slobodne i učvršćene deseto pinske konektore, sa elektromagnetskom zaštitom i zabravljivanjem kopčom,za indrustrijsku upotrebu na frekvencijama do 100 MHz
Srpski
У припреми 
19.07.2017 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Elektroinstalacioni pribor - Bubnjići sa produžnim kablom za domaćinstvo i slične namene - Izmena 2
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Elektrostatika — Deo 4-4: Standardne metode ispitivanja za specifične primene — Elektrostatička klasifikacija vreća za skladištenje i prenošenje rasutih materijala (FIBC)
Engleski
У припреми 
31.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Upravljački uređaj za sijalice - Deo 2-14: Posebni zahtevi za elektronski upravljački uređaj, napajan sa jednosmernom strujom i/ili naizmeničnom strujom, za fluorescentne indukcione sijalice
Engleski
У припреми 
11.07.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Elektronska oprema na železnici — Telekomunikaciona mreža vozova (TCN) — Deo 2-3: Telekomunikacioni profil TCN-a - Izmena 11
Engleski
У припреми 
11.07.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Elektronska oprema na železnici — Telekomunikaciona mreža voza (TCN) — Deo 3-4: ECN — Eternet mreža - Izmena 11
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Poklopac, zaštitni, nemetalni za krajeve fitinga ≤ 3 000 PSI hidrauličnih sistema
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vetrogeneratori — Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD)
Engleski
У припреми 
19.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električni izolacioni sistemi - Procedure za termičko vrednovanje - Deo 33: Višefaktorsko vrednovanje sa povećanim faktorima pri povišenoj temperaturi
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Moduli sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje - Specifikacije za bezbednost
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
220 стр.
6061 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Primena zaštitne opreme kojom se otkriva prisustvo osoba
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Rid releji - Deo 1-1: Detaljna specifikaciija - Ocenjivanje kvaliteta
Srpski
У припреми 
09.08.2017 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Srpski
У припреми 
09.08.2017 . 
183 стр.
6900 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Hidraulične mašine — Uputstvo za tretman hidroabrazivne erozije u Kaplanovim, Fransisovim i Peltonovim turbinama
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 207: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Moduli svetlećih dioda (uređaj tip 6)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 217: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Termička zaštita uređaja (uređaj tip 16)
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 221: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Rasipanje opterećenja (uređaj tip 20)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 222: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Termička zaštita sijalica (uređaj tip 21)
Engleski
У припреми 
02.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalicu — Deo 1: Upravljački uređaj za fluorescentne sijalice — Metoda merenja za određivanje ukupne ulazne snage kola upravljačkog uređaja i efikasnosti upravljačkog uređaja - Izmena A1
Engleski
У припреми 
02.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalicu — Deo 2: Upravljački uređaj za sijalice sa pražnjenjem visokog intenziteta (izuzev fluorescentnih sijalica) — Metoda merenja radi određivanja efikasnosti upravljačkog uređaja - Izmena A1
Engleski
У припреми 
28.07.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Energetske performanse za upravljački uređaj za sijalicu — Deo 3: Upravljački uređaj za halogene sijalice i module sa svetlećim diodama — Metoda merenja radi određivanja efikasnosti upravljačkog uređaja - Izmena 1
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Priprema uzoraka za merenje nivoa žive u fluorescentnim sijalicama – Izmena 1
Engleski
У припреми 
28.07.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu – Termičko upravljanje za ormare u skladu sa serijama IEC 60297 i IEC 60917 - Deo 2: Metoda za određivanje strukture pri prinudnom hlađenju vazduhom
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Sijalice sa svetlećim diodama i sa ugrađenim predspojnim uređajem, za opšte osvetljenje, sa naponom napajanja > 50 V — Zahtevi za performanse – Izmena 1
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Sijalice sa svetlećim diodama i sa ugrađenim predspojnim uređajem, za opšte osvetljenje, sa naponom napajanja > 50 V – Zahtevi za performanse – Izmena 11
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Dio 5: Specifikacija podataka i kvalitet slike performanse uređaja kamere
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Moduli sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje – Zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Ispitivanje PV modula sa različitim karakteristikama u različitim klimatskim zonama i primene - Deo 1: Zahtevi za ispitivanjeima
Engleski
У припреми 
11.07.2017 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Stacionarni sistemi za skladištenje energije za sisteme vuče jednosmernom strujom
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje na opterećenje neuobičajenim snegom fotonaponskih modula
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva — Deo 2: Omotač za sterilizaciju — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva — Deo 3: Papir koji se koristi u proizvodnji papirnih kesa (utvrđenih u EN 868-4) i proizvodnji kesa i kotura (utvrđenih u EN 868-5) — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva — Deo 4: Papirne kese — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva — Deo 6: Papir za procese sterilizacije na niskoj temperaturi — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva – Deo 7: Papir prekriven adhezivom za procese sterilizacije na niskoj temperaturi - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru organizacija za vazduhoplovstvo, svemirske letove i odbranu
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
У припреми 
04.08.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, kosmičke i odbrambene tehnologije
Engleski
У припреми 
10.08.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Zaštitna odeća protiv opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Deo 1: Zahtevi za performanse odela tipa 1 (gasnonepropusna) koja štite od hemikalija
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Planinarska oprema — Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane klinčane puteve — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Medicinska oprema za aspiraciju — Deo 1: Oprema za aspiraciju na električni pogon
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Zaštita glave i lica za upotrebu u hokeju na ledu
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boce za gas — Ventili na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa - Izmena 1: Rezervoari i cevi
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B03: Postojanost obojenja prema vremenskim uslovima: izlaganje na otvorenom
Engleski
У припреми 
10.08.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i cevi — Merenje savitljivosti i krutosti — Deo 2: Ispitivanja savijanjem na temperaturama nižim od sobne
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za pripremu i obradu organskih jedinjenja slabo rastvorljivih u vodi radi kasnijeg vrednovanja njihove biorazgradivosti u vodenoj sredini
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
76 стр.
4184 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 4: Izbor testova za ispitivanje interakcije sa krvlju
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 6: Ispitivanja lokalnih efekata posle implantacije
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Boce za gas — Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa — Deo 1: Metalni materijali - Izmena 1
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas — Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa — Deo 4: Metode ispitivanja za izbor čelika otpornih na krtost metala izazvanu vodonikom
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za uvodne programe ronjenja sa autonomnom opremom za disanje
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Biološki indikatori - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Biološki indikatori — Deo 2: Biološki indikatori za postupke sterilizacije etilen-oksidom
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Biološki indikatori — Deo 3: Biološki indikatori za postupke sterilizacije vlažnom toplotom
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Biološki indikatori - Deo 4: Biološki indikatori za postupke sterilizacije suvom toplotom
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Biološki indikatori - Deo 5: Biološki indikatori za postupke sterilizacije parom niske temperature i formaldehidom
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Jedinice za napajanje u medicini
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu - Deo 3: Setovi za uzimanje krvi namenjeni za jednokratnu upotrebu
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Kvalitet vode – Merenje ukupne alfa i beta aktivnosti – Metoda tečnog scintilacionog brojanja
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 8:Osnovni zahtevi
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boce za gas — Izlazni priključci za ventile na bocama za gas za komprimovani vazduh za disanje - Izmena 1: Izlazni priključci do najvećeg radnog pritiska cilindra od 500 bar
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trahealni tubusi projektovani za lasersku hirurgiju — Zahtevi za označavanje i prateće informacije
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Svojstva gasa i klasifikacioni kodovi(FTSC) koji se odnose na njih
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 14: Ocenjivanje podobnosti upotrebe opreme na osnovu koncentracije lebdećih čestica
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Stomatologija - Implantati - Ispitivanje dinamičkog opterećenja za endosalne stomatološke implantate
Engleski
У припреми 
17.07.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Rečnik grafičkih podataka
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitna odeća – Zaštita od plamena – Metoda ispitivanja za ograničeno širenje plamena
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi - Deo 1: Konstrukcija, mere i zahtevi u pogledu mehaničkih karakteristika transportnih traka za opštu primenu
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi - Deo 2: Prioritetni tipovi traka
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi - Deo 3: Specijalni zahtevi za bezbednost za trake koje se koriste u postrojenjima za podzemnu eksploataciju
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Industrijske armature – Merenje, ispitivanje i kvalifikovani postupci za propusnu emisiju – Deo 1: Sistemi za klasifikaciju i kvalifikacioni postupci za ispitivanje tipa armatura - Izmena 1
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Mašine alatke - Bezbednost - Testere za hladan metal
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Boce za gas — Bešavne čelične boce i cevi za ponovno punjenje — Ispitivanje akustične emisije (AT) i kontrolni ultrasonični pregled (UT) tokom periodične kontrole i ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Stomatologija - Proizvodi za oralnu higijenu - Ručne interdentalne četkice
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju — Deo 1: Tehničke specifikacije, zahtevi i klasifikacioni sistem zasnovan na efikasnosti čestica materije (ePM)
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju — Deo 2: Merenje frakcione efikasnosti i otpora protoku vazduha
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju — Deo 3: Određivanje gravimetrijske efikasnosti i otpornosti protoku vazduha u zavisnosti od mase prikupljene prašine tokom ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Filteri za vazduh za opštu ventilaciju — Deo 4: Metode kondicioniranja za određivanje minimalne efikasnosti frakcionog testa
Engleski
У припреми 
10.08.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja metala - Deo 1: Ekstrahovani metali
Engleski
У припреми 
10.08.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja metala - Deo2: Ukupni sadržaj metala
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hroma(VI)u koži - Deo 1: Kolorimetrijska metoda
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hroma(VI) u koži - Deo 2: Metoda hromatografije
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije proizvoda na požar — Određivanje gornje toplotne moći (toplotna vrednost)
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti lak-kože na toplotu
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža — Fizička i mehanička ispitivanja — Određivanje temperature na kojoj nastaju naprsline usled hladnoće na površinskoj prevlaci
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Priključni uređaji za punjenjem gorivom terenskog vozila na gasoviti vodonik
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Stomatologija - Prenosnik obrtnog momenta za nasadne instrumente
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice za osobe koje rukuju pesticidima - Zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Šinski sistemi za postavljanje i pridržavanje medicinske opreme - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.06.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Metoda sečenja klinom za određivanje debljine filma (metoda proreza i bušenja)
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Koža - Određivanje degradacije delovanjem mikroorganizama
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Koža - Hemijska ispitivanja - Smernice za ispitivanje štetnih hemikalija u koži
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Bezbednost mašina – Elevatori sa pogonom
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove — Velike prenosive posude izolovane vakuumom — Deo 2: Zahtevi za rad
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Veoma uočljiva odeća - Metode ispitivanja i zahtevi
Engleski
У припреми 
25.07.2017 . 
75 стр.
4184 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Obezbeđenje proizvodnje i upravljanje pouzdanošću
Srpski
У припреми 
10.07.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje — Deo 4: Klupe za vežbanje radi povećanja snage, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 5: Stacionarni bicikli za vežbanje i sprave sa polugom za vežbanje gornjeg dela tela, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 9: Eliptične sprave za vežbanje, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove - Zahtevi za žilavost materijala na kriogenim temperaturama - Deo 1: Temperature ispod -80°C
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati- Zamenjivi zglobni implantati – Specifični zahtevi za zamenjive implantate zgloba kuka - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 1: Metalne kapne
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 2: Nemetalne kapne
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 3: Metalni ulošci otporni na probijanje
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 4: Nemetalni ulošci otporni na probijanje
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanje uz pacijenta (POCT) — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Zahtevi za vreće za spavanje - Deo 1: Zahtevi za toplotu i dimenzije
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Zahtevi za vreće za spavanje - Deo 2: Svojstva tkanine i materijala
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža - Organski fluor - Deo 1: Odredjivanje neisprarljivih sastojaka metodom ekstrakcije uz primenu tečne hromatografije
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja- Merenje otpornosti na cepanje klinom
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža - Hemijska, fizička, mehanička ispitivanja i ispitivanje postojanosti obojenja - Mesto uzimanja uzoraka
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Koža- Fizička i mehanička ispitivanja -Određivanje prividne gustine i mase po jedinici površine
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Elastične i tekstilne podne obloge — Određivanje bočne dužine, pravosti ivice i uglovnosti ploča
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Boce za gas - Bešavne, zavarene i kompozitne boce za komprimovane i utečnjene gasove (osim acetilena) - Pregled za vreme punjenja
Engleski
У припреми 
26.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za pružaoce usluga u rekreativnom ronjenju
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
132 стр.
5122 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati – Endovaskularna sredstva – Deo 1: Endovaskularne proteze
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prema tečnostima - Deo 1: Potapanje u tečnosti koje nisu voda
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prema tečnostima - Deo 2: Metoda potapanja u vodu
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boje i lakovi — Određivanje otpornosti prema tečnostima — Deo 4: Metode tačaka
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Industrijske armature - Zaporne armature za primenu na niskim temperaturama – Deo 1: Projektovanje, proizvodnja i ispitivanje u toku proizvodnje
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama - Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike
Engleski
У припреми 
02.08.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Akustika — Određivanje nivoa zvučne snage i zvučne energije izvora buke na osnovu zvučnog pritiska — Precizne metode za anehoične i poluanehoične prostorije - Izmena 1
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama - Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Stomatologija - Mere spojnica za priključke za nasadne instrumente
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Koža - Hemijska ispitivanja - Priprema uzoraka za hemijsko ispitivanje
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Koža — Hemijska ispitivanja — Određivanje pH i iznosa razlike
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Koža — Hemijska ispitivanja — Određivanje rastvorljivih materija u dihlormetanu i sadržaj slobodnih masnih kiselina
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Industrijske armature - Spajanje zakretnih pokretača sa armaturom
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Isparivači anestetika — Sistemi punjenja specifični za agens
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Trahealni tubusi i konektori
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Orofaringealni putevi
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Traheostomski tubusi i konektori
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Baštenska oprema — Zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 2: Kosilice za travu sa rukovaocem koji hoda - Izmena 1
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Baštenska oprema — Zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 3: Kosilice za travu sa rukovaocem koji sedi na mašini - Izmena 1
Engleski
У припреми 
27.07.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hrom-oksida - Deo 3: Kvantitativno određivanje atomskom apsorpcionom spektrometrijom
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža - Hemijsko određivanje sadržaja hrom-dioksida - Deo 4: Kvantitativno određivanje indukciono spregnutom plazmom (ICP)
Engleski
У припреми 
03.07.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža - Određivanje otpornosti na savijanje - Deo 1: Fleksometar metoda
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Implantati za hirurgiju — Metalni materijali — Deo 3: Livene titanijum 6-aluminijum 4-vanadijum legure
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Kruti brusni alati - Dozvoljene neuravnoteženosti tocila pri isporuci - Statičko ispitivanje
Engleski
У припреми 
18.07.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda uparavanja mlaznicom
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Čelici — Mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna
Engleski
У припреми 
09.08.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Automatski odvajači kondenzata - Obeležavanje
Engleski
У припреми 
03.08.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima - Impulsno ispitivanje pod hidrauličnim pritiskom bez savijanja
Engleski
У припреми 
18.07.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje toplotne vrednosti, gustine, relativne gustine i Vobeovog indeksa na osnovu sastava
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Transportne trake – Poprečna savitljivost (sposobnost „olučavanja“) – Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Hirurški instrumenti - Materijali - Deo 1: Metali
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati i ekstrakorporalni sistemi -Vaskularne proteze –Tubularni vaskularni graftovi i vaskularne zakrpe
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati i veštački organi - Razmenjivači gasova u krvi (oksigenatori)
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
182 стр.
5748 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za medicinski gas — Deo 1: Sistemi cevovoda za komprimovane medicinske gasove i vakuum
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sterilne potkožne igle za jednokratnu upotrebu - zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Medicinska električna oprema — Deo 2-56: Pojedinačni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse kliničkih termometara za merenje telesne temperature
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
93 стр.
4497 RSD 
PDF
Medicinska električna oprema – Deo 2-72: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za pomoć pri disanju pacijenata zavisnih od ventilatora u u kućnoj zdravstvenoj nezi
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu – Deo 13: Graduisani regulatori protoka za jednokratnu upotrebu koji su u kontaktu sa tečnošću
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Elastomerni delovi za parenteralne preparate i sredstva za farmaceutsku upotrebu - Deo 5 Funkcionalni zahtevi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Zaštitna odeća koja štiti od toplote i plamena - Određivanje prenosa toplote pri izlaganju plamenu
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Stomatologija - Klešta za ekstrakciju - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
12.07.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge — Ocenjivanje promene izgleda
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Igla od nerđajućeg čelika za izradu medicinskih sredstava -Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake — Fosfatne konverzione prevlake na metalima
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Transportne trake - Određivanje elastičnog i trajnog izduženja i izračunavanje modula elastičnosti
Engleski
У припреми 
06.07.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje magnetskim česticama - Deo 1: Opšti principi
Engleski
У припреми 
30.06.2017 . 
197 стр.
5748 RSD 
PDF
Pomoćna sredstva za osobe sa invaliditetom — Klasifikacija i terminologija
Engleski
У припреми 
21.07.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Zapušači od plute – Karakterizacija zapušača sa malim brojem mikrorganizama određivanjem broja jedinica koje formiraju kolonije kvasaca, plesni i bakterija sposobnih za ekstrakciju i rast u alkoholnoj sredini
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
20.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Procedura za monitoring doze za očno sočivo, kožu i ekstremitete
Engleski
У припреми 
20.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Kriterijum performansi za usluge laboratorije koje obavljaju bio-dozimetriju citogenetike
Engleski
У припреми 
20.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Deo 1: Osnovni principi merenja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
21.07.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Granulat plute — Određivanje sadržaja vlage
Srpski
У припреми 
16.08.2017 . 
100 стр.
5396 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Engleski
У припреми 
10.07.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Referentni izvori - Etaloniranje monitora površinske kontaminacije - Alfa-emiteri, beta-emiteri i emiteri fotona
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ugalj – Opšta klasifikacija domaćih ugljeva
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Cigarete — Opšte odredbe — Izmena 2
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 b
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 b
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Adresni sistem — Model za razmenu podataka
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Simboli, boje i oznake za magmatske stene na kartama malih i srednjih razmera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Simboli, boje i oznake za metamorfne stene na kartama malih i srednjih razmera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.02.2015 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF