Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2017-03-27
Time: 17:28


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Elektronske sklopke — Izmena 2
Srpski
У припреми 
01.02.2017 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ugalj - Opšta klasifikacija domaćih ugljeva
Srpski
У припреми 
01.02.2017 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Ugljevi za upotrebu u domaćinstvu
Srpski
У припреми 
01.02.2017 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Ugljevi za upotrebu u industriji
Srpski
У припреми 
01.02.2017 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Ugljevi za upotrebu u termoelektranama
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Ugaonici od konstrukcionog čelika sa jednakim i nejednakim kracima - Deo 1: Mere
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Hladnovaljani pljosnati proizvodi od čelika za hladno oblikovanje prevučeni cinkom elektrolitičkim postupkom - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Čelični otkovci za opremu pod pritiskom - Deo 1: Opšti zahtevi za otkovke dobijene slobodnim kovanjem
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Čelični otkovci za opremu pod pritiskom - Deo 2: Feritni i martenzitni čelici sa osobinama koje su utvrđene za povišene temperature
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Čelični otkovci za opremu pod pritiskom - Deo 3: Čelici legirani niklom sa osobinama koje su utvrđene za niske temperature
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Čelični otkovci za opremu pod pritiskom - Deo 4: Zavarljivi finozrni čelici sa visokim naponom tečenja
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Čelični otkovci za opremu pod pritiskom - Deo 5: Martenzitni, austenitni i austenitno feritni nerđajući čelici
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Hladnodeformisani čelični proizvodi sa svetlom površinom - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Čelični odlivci za konstrukcije - Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Čelični odlivci za konstrukcije - Deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Toplovaljani čelični U, I i H profili - Mere i mase
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Tvrdo lemljenje - Topitelji za tvrdo lemljenje - Klasifikacija i uslovi tehničke isporuke
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Elastične podne obloge - Određivanje električne otpornosti
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Jedinice za sigurno čuvanje — Zahtevi, klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na provalu — Deo 1: Kase, ATM kase, vrata trezorskih prostorija i trezorske prostorije
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Srpski
У припреми 
02.02.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 11: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za prostorne mreže
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 15: Vozila za prevoz prtljaga i opreme
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 3: Vozila za trakastim transporterima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 6: Mobilne jedinice za odleđivanje i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 8: Stepenice i platforme za održavanje vazduhoplova
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Magnezijum i legure magnezijuma - Nelegirani magnezijum
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ravne ploče – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja - Izmena 2
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad - Deo 1: Kontejneri kapaciteta do 10 000 L sa ravnim ili kupolastim poklopcem koji se podižu pomoću cilindričnih nosača, dvostrukih cilindričnih nosača ili tunelskih nosača - Dimenzije i konstrukcija
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad - Deo 2: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri za otpad - Deo 3: Bezbednosni i zdravstveni zahtevi
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu - Hlor-dioksid generisan in situ
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Kalijum-peroksimonosulfat
Srpski
У припреми 
16.03.2017 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje - Deo 1: Cevi za cevovode
Srpski
У припреми 
20.03.2017 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje - Deo 2: Cevi za opremu
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Otpaci
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Katodna zaštita ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija - Opšti principi i primena na cevovode
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Jedinice za sigurno čuvanje — Klasifikacija brava visoke sigurnosti prema njihovoj otpornosti na neovlašćeno otvaranje
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Postupci ispitivanja sistema šinskih pričvršćenja — Deo 10: Ispitivanje otpornosti na čupanje
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Zaštitna odeća — Zaštitne jakne, štitnici tela i ramena koji se upotrebljavaju u konjičkom sportu: za jahače i ostale koji rade oko konja i vozače zaprega — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim pumpama
Engleski
У припреми 
12.01.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Laminatne podne obloge-Elementi sa površinskim slojem koji se zasniva na aminoplastičnim termoaktivnim smolama - Specifikacija i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
20.03.2017 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka koje se primenjuju za medicinske gasove ili za vakuum
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
06.03.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 1: Debljina filma
Engleski
У припреми 
06.03.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 10: Otpornost na fluorescentno ultraljubičasto zračenje i kondenzaciju vode
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 12: Otpornost na grebanje
Engleski
У припреми 
06.03.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 22: Razlika u boji — Vizuelno poređenje
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 29: Otpornost na zaprljanje iz okoline (sakupljanje i skidanje prljavštine)
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje
Engleski
У припреми 
08.02.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Plastične vreće za sakupljanje otpada u domaćinstvu - Vrste, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Parametri za geometrijsko oblikovanje trase — Širina koloseka 1 435 mm i veća
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
110 стр.
4809 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku - Deo 1: Tehnički zahtevi koji se odnose na kretanje
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
78 стр.
4184 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku — Deo 2: Tehnički zahtevi koji se odnose na premeštanje i rad
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
68 стр.
3910 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku — Deo 3: Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje domoične kiseline u sirovim školjkama i ribama i kuvanim dagnjama metodom RP-HPLC sa UV detekcijom
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
79 стр.
4184 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kočenje — Zahtevi za sistem kočnica vozova koje vuku lokomotive
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Metilestri masnih kiselina (MEMK) za korišćenje u dizel-motorima i za zagrevanje u domaćinstvu — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi ― Određivanje grupe saksitoksina u školjkama ― HPLC metoda sa pretkolonskom derivatizacijom peroksidnom ili perjodatnom oksidacijom
Engleski
У припреми 
14.04.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Konstrukcija ventilatora koji su namenjeni za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode za merenje potrošnje energije gasnih peći
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
08.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Ambalaža- Metoda ispitivanja za određivanje poroznosti unutrašnje prevlake fleksibilnih aluminijumskih tuba - Deo 1: Ispitivanje natrijum-hloridom
Engleski
У припреми 
08.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Ambalaža - Metoda ispitivanja za određivanje poroznosti unutrašnje prevlake fleksibilnih aluminijumskih tuba - Deo 2: Ispitivanje bakar-sulfatom
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje kalcijuma, natrijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma, gvožđa, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena i olova pomoću ICP-AES
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analiza - Određivanje kadmijuma i olova pomoću atomske apsorpcione spektrometrije u grafitnoj kiveti (GF-AAS) posle digestije pod pritiskom
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
68 стр.
3910 RSD 
PDF
Primene na železnici – Šinska vozila – Vučni uređaj i zavojno kvačilo
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Livarstvo - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 5: Dodatni zahtevi za odlivke od legura magnezijuma
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 1: General requirements and definitions for spreading machines
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 2: Requirements for distribution and their test
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje kalcijuma, natrijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma, sumpora, gvožđa, cinka, bakra, mangana i kobalta pomoću ICP-AES posle digestije pod pritiskom
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma optičko-emisionom spektrometrijom (ICP-OES)
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma masenom spektrometrijom (ICP-MS)
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 1: Atomska apsorpciona spektrometrija hladnom parom (CV-AAS)
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 2: Atomska fluoroscentna spektrometrija hladnom parom (CV-AFS)
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Poljoprivredne i šumarske mašine - Pokretne šumarske mašine za seču drva - Bezbednost
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Primene na železnici - Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) - Opšti zahtevi - Deo 1: Kontrast
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici - Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) - Opšti zahtevi - Deo 2: Informacije
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici - Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) - Opšti zahtevi - Deo 3: Optičke i frikcione karakteristike
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Primene na železnici - Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Deo 1: Toaleti
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Primene na železnici - Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Deo 2: Elementi za sedenje, stajanje i kretanje
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Primene na železnici - Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Deo 3: Prolazi i unutrašnja vrata
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM)– Pristupačnost šinskih vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću – Deo 1: Stepenice za ulaz i izlaz
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Pristupačnost šinskih vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću – Deo 2: Oprema za pomoć pri ulasku i izlasku
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Zahtevi za pristup bez prepreka železničkoj infrastrukturi
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Obezbeđenje svemirskih proizvoda - Obezbeđenje kvaliteta i bezbednosti za svemirske ispitne centre
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Obezbeđenje svemirskih proizvoda - Skladištenje, rukovanje i transport opreme za svemirske letelice
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Obezbeđenje svemirskih proizvoda – Materijali, mehanički delovi i procesi
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
171 стр.
5435 RSD 
PDF
Obezbeđenje svemirskih proizvoda - Pravila za projektovanje štampanih ploča
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Obezbeđenje svemirskih proizvoda - Materijali, procesi i izbor podataka o njima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
112 стр.
4809 RSD 
PDF
Svemirsko inženjerstvo — Opšti zahtevi za sistemski inženjering
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Svemirsko inženjerstvo - Materijali
Engleski
У припреми 
21.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Drumska vozila - Pomoćni uređaji za povećanje prianjanja pneumatika putničkih automobila i lakih teretnih vozila - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Bezbednost tokom radova na koloseku – Deo 1: Rizici na železnici i opšti principi zaštite stacionarnih i mobilnih gradilišta
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Bezbednost tokom radova na koloseku – Deo 2-1: Opšta rešenja i tehnologije – Tehnički zahtevi za sisteme upozorenja na koloseku (TWS)
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Bezbednost tokom radova na koloseku – Deo 2.2: Opšta rešenja i tehnologije – Zahtevi za zaštitne ograde
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Bezbednost tokom radova na koloseku – Deo 3: Stručna osposobljenost osoblja za izvođenje radova na koloseku i u blizini koloseka
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara koja se dovode pomoću vatrogasnih pumpi — Prenosna oprema za penu — Deo 4: Generatori pene visoke ekspanzije PN16
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Svemir - Pozicioniranje pomoću GNSS za inteligentne transportne sisteme (ITS) u drumskom saobraćaju - Deo 1: Definicije i procedure sistemskog inženjeringa za određivanje i ocenjivanje performansi
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Fotokataliza - Hemijska aktivnost protiv prljanja koja koristi adsorbovane organske supstance pod uslovima čvrsto/čvrsto - Deo 1: Boje na poroznim površinama
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Fotokataliza - Merenje efikasnosti fotokatalitičkih uređaja u aktivnom režimu, koji se koriste za eliminaciju VOC-a i mirisa u zatvorenom prostoru - Deo 1: Metoda ispitivanja pomoću šarže u zatvorenoj komori
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Kvalitet vode- Uputstvo za monitoring populacije slatkovodne školjke (margaritifera margaritifera) i njene životne sredine
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Kvalitet vode- Uputstvo za određivanje hidromorfološkog statusa jezera
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Hrane za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje T-2 i HT-2 toksina, dezoksinivalenola i zearalenona, u hranivima i smešama hrane za životinje pomoću LC-MS
Engleski
У припреми 
21.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Drumska vozila - Sigurnost plombi za tahografe - Zahtevi i procedure za ispitivanje
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Skrining antibiotika tilosina, virginiamicina, spiramicina, bacitracin-cinka i avoparcina, u koncentracijama aditiva ispod nivoa u smešama hrane za životinje mikrobiološkim ispitivanjem na ploči - Dodatni element
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Goriva - Identifikacija kompatibilnosti vozila - Grafičko izražavanje informacija za potrošače
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Papir i karton - Metode uzimanja uzoraka papira i kartona za reciklažu
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Đubriva - Određivanje inhibitora nitrifikacije DMPSA u đubrivima - Metoda tečne hromatografije visoke performanse(HPLC)
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Deo 1: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitni odevni predmeti za profesionalne vozače motocikala - Deo 2: Zaštitni odevni predmeti za teške uslove rada
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitni odevni predmeti za profesionalne vozače motocikala - Deo 3: Zaštitni odevni predmeti za srednje uslove rada- Zahtevi
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 4: Zaštitni odevni predmeti za lakše radne uslove
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 5: Zaštitni odevni predmeti za lake uslove rada (abrazija)- Zahtevi
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 6: Štitnici protiv udara za celokupne odevne predmete - Zahtevi
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Putarske mašine - Bezbednost - Deo 1: Osnovni zahtevi
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Putarske mašine - Bezbednost - Deo 2: Zahtevi za mašine za površinsko čišćenje puteva
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Putarske mašine - Bezbednost - Deo 3-1: Mašine za sneg - Zahtevi za mašine za čišćenje snega sa obrtnim alatima i plugovima za sneg
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Putarske mašine - Bezbednost - Deo 4-1: Mašine za održavanje područja oko puteva - Zahtevi mašine za sečenje trave i žbunja
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima za tečni naftni gas, TNG (u tečnoj ili gasovitoj fazi), i prirodni gas do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikacija
Engleski
У припреми 
08.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih osobina – Deo 1: Osnovne karakteristike apsorpcije zvuka u uslovima difuznog zvučnog polja
Engleski
У припреми 
14.04.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Određivanje granica eksplozivnosti i ograničene koncentracije kiseonika za zapaljive gasove i pare (LOC)
Srpski
У припреми 
09.01.2017 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva - Dejstvo na konstrukcije izložene požaru — Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
09.01.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evorkod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-5: Opšta dejstva - Toplotna dejstva — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Hladnovaljane čelične trake - Debljina 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Mere
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Čelik - Hladnovaljane ploča i traka - Debljina 0,1 mm ≤ a ≤ 3 mm - Mere
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Čelik - Toplovaljane ploče i trake - Mere
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, jednožilni i višežilni za opštu namenu — Radne temperature između –55 °C i 260 °C — Deo 002: Ekranizovani i obavijeni — Opšte
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Jednožilni i višežilni električni kablovi za opštu namenu — Radne temperature između –55 °C i 260 °C — Deo 014: Familija DR, od 4 do 11 jezgra, vezani, ekranizovani (sa opletom) i obloženi, za štampanje pomoću UV lasera — Standard za proizvod
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Izolacione kape i zatvarači na opremi za elektrootporno zavarivanje
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Navrtke, šestostrane, sa prorezom/krunaste od čelika sa kadmijumskom prevlakom - Klasifikacija: 1 100 MPa/235 °C
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Bradavice za elektrootporno zavarivanje
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće ankerovane navrtke, otporne na vazduh, za plombiranje, pokretne, sa dve papučice, sa upustom, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirane, podmazane sa MoS2 - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline) / 235 °C
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Topitelji za meko lemljenje — Metode ispitivanja — Deo 1: Određivanje neisparljive materije, gravimetrijska metoda
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Topitelji za meko lemljenje — Metode ispitivanja — Deo 11: Rastvorljivost ostataka topitelja
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Topitelji za meko lemljenje — Metode ispitivanja — Deo 14: Ocenjivanje prianjanja ostataka topitelja
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Topitelji za meko lemljenje — Metode ispitivanja — Deo 8: Određivanje sadržaja cinka
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, okruglog poprečnog preseka, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, radne temperature od –65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno – Deo 002: Specifikacija perfomansi i rasporedi kontakta
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, okruglog poprečnog preseka, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, radne temperature od –65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno — Deo 005: Hermetička utičnica sa kvadratnom flanšom — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, okruglog poprečnog preseka, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, radne temperature od – 65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Deo 007: Hermetičke utičnice sa kružnom flanšom pričvršćene zavarivanjem ili lemljenjem - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, okruglog poprečnog preseka, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, radne temperature od – 65 °C do 175 °C neprekidno, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Deo 014: Utičnice sa kvadratnom flanšom sa integrisanom dodatnom opremom - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kabl za prenos digitalnih podataka — Deo 007: Dvostruko širmovan — 77 oma — Tip WW — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kabl za prenos digitalnih podataka — Deo 009: Jednostruko širmovan — CAN magistrala, 120 oma — Tip WX — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - PTFE fleksibilni priključci za creva sa savijenom unutrašnjom cevi nazivnog pritiska do 6 800 kPa i spojnicom 8°30'' od titanijuma - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa bajonet-spojnicom, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno – Deo 005: Hermetička utičnica sa kvadratnom prirubnicom — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za električne i optičke konektore okruglog i pravougaonog poprečnog preseka — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za električne i optičke konektore okruglog i pravougaonog poprečnog preseka — Deo 002: Indeks standarda za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za električne i optičke konektore okruglog i pravougaonog poprečnog preseka — Deo 062: Kablovski izlaz, tipa K, 90°, za termoskupljajuće priključne kape, zaštićen, zaptiven, samozabravljujući prema EN 3645 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za električne i optičke konektore okruglog i pravougaonog poprečnog preseka — Deo 064: Kablovski izlaz, tipa K, prav, za termoskupljajuće priključne kape, zaštićen, zaptiven, samozabravljujući prema EN 2997 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Pribor za kablovski izlaz za električne i optičke konektore okruglog i pravougaonog poprečnog preseka — Deo 065: Kablovski izlaz, tipa K, 90°, za termoskupljajuće priključne kape, zaštićen, zaptiven, samozabravljujući — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Držači sa navrtkom, samozabravljujući, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (Waspaloy), posrebreni, za kalup od 30° — Klasifikacija: 1 210 MPa (na temperaturi okoline) / 730 °C
Engleski
У припреми 
30.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Deo 510: Ispitivanje savijanjem
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Deo 516: Ispitivanje kablova oštrim savijanjem
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vaduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za primenu u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Deo 517: Ispitivanje stezanja pričvršćivača kabla
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Metalni materijali, metal za ispunu za lemljenje - Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Podloške za sklopove zakovice, od legure aluminijuma, anodizirane, metričke serije
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Podloške, višeslojne, od čelika otpornog na koroziju
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Navrtke, podmazane, aksijalne, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirane
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Probni fluidi i metode ispitivanja električnih i optičkih komponenata i podsklopova
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Obujmice za kablovske snopove – Deo 003: Plastične obujmice - Radne temperature od -65 °C do 105 °C i od -65 °C do 150 °C - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji, sa normalnom 100° upuštenom glavom, sa krstastim upuštenim žlebom, normalnog stabla precizne tolerancije, kratkog navoja, od legure titanijuma, presvučeni IVD aluminijumom — Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 ºC
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa šestostranim žlebom, normalnog stabla grube tolerancije, srednje dužine navoja, od legure čelika sa kadmijumskom prevlakom — Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji, sa normalnom šestougaonom glavom, normalnog stabla grube tolerancije, kratkog navoja, od legure na bazi nikla otporne na toplotu, presvučeni IVD aluminijumom — Klasifikacija: 1 250 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa krstastim upuštenim žlebom, normalnog stabla grube tolerancije, srednje dužine navoja, od legure čelika, sa kadmijumskom prevlakom — Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C
Srpski
У припреми 
31.01.2017 . 
73 стр.
5024 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 1: Terminologija i podela mašina za pakovanje i prateće opreme
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji sa 100° upuštenom normalnom glavom, sa krstastim upuštenim žlebom, normalnog stabla grube tolerancije, srednje dužine navoja, od legure čelika, sa kadmijumskom prevlakom — Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji sa 100° upuštenom normalnom glavom, sa krstastim upuštenim žlebom, normalnog stabla grube tolerancije, dugačkog navoja, od legure čelika, sa kadmijumskom prevlakom — Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Modularni električni konektori pravougaonog poprečnog preseka – Radna temperatura 175 °C, neprekidno – Deo 024: Utikač sa jednostrukim modulom — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Modularni električni konektori pravougaonog poprečnog preseka – Radna temperatura 175 °C, neprekidno – Deo 025: Modul utičnice – Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa šestostranim žlebom, normalnog stabla grube tolerancije, srednje dužine navoja, od legure titanijuma, anodizirani, podmazani sa MoS2 — 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Kvalifikovanje i sertifikacija osoblja za ispitivanja bez razaranja
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, samozabravljujuće sa plastičnim prstenom, normalne visine, normalne poprečne ravni, od čelika otpornog na koroziju, pasivizirane — Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/ 120 °C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, samozabravljujuće sa plastičnim prstenom, normalne visine, normalne poprečne ravni, od legure čelika, sa kadmijumskom prevlakom — Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/ 120 °C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Aluminijumske pigmentisane prevlake - Metode nanošenja prevlake
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, optički, okruglog poprečnog preseka, jednostruki i sa više čivija, upareni pomoću trostrukog navojnog prstena — Ravni kontakti — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, optički, okruglog poprečnog preseka, jednostruki i sa više čivija, upareni pomoću trostrukog navojnog prstena — Ravni kontakti — Deo 002: Specifikacija performansi i raspored kontakata
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, optički, okruglog poprečnog preseka, jednostruki i sa više čivija, upareni pomoću trostrukog navojnog prstena — Ravni kontakti — Deo 101: Optički kontakt za multimodalni kabl prema EN 4641-100 od –55 °C do 125 °C — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, optički, okruglog poprečnog preseka, jednostruki i sa više čivija, upareni pomoću trostrukog navojnog prstena — Ravni kontakti — Deo 201: Optički kontakt za jednomodalni kabl prema EN 4641 od –55 °C do 125 °C — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Ravne čaure od legure aluminijuma sa samopodmazujućom podloškom, povišenog opterećenja — Deo 2: Mere i opterećenja — Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Flanširane čaure od legure aluminijuma sa samopodmazujućom podloškom, povišenog opterećenja — Deo 2: Mere i opterećenja — Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za prenos signala – Deo 009: Laki koaksijalni kabl, 50 oma, 180 °C, tip KW (laki WN) — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni i optički konektori, pravougaonog poprečnog preseka, modularni, sa pravougaonim umecima, radne temperature 175 °C (ili 125 °C), neprekidno – Deo 002: Specifikacija performansi i raspored kontakata
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni i optički konektori, pravougaonog poprečnog preseka, modularni, sa pravougaonim umecima, radne temperature 175 °C (ili 125 °C), neprekidno – Deo 142: Utičnica veličine 4 za upotrebu u policama i na panelima, klasa C i D – Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Spona sa integrisanim vijcima - Deo 1: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Spona sa integrisanim vijcima - Deo 2: Pregled kompletne konstrukcije
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Spona sa integrisanim vijcima - Obujmica
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Spona sa integrisanim vijcima - Sklopovi kodova A, B i C
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Spona sa integrisanim vijcima - Sklopovi kodova D, E i F
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Spona sa integrisanim vijcima - Sklopovi kodova G, H i K
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Opšti zahtevi i zahtevi za montažu priključka putničkog sedišta
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Čelik i legure otporne na toplotu — Proizvodi kovanja — Tehnička specifikacija — Deo 002: Šipke i profil
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, optički, pravougaonog poprečnog preseka, modularni, radne temperature od 125 °C, za kontakte EN 4531-101 — Deo 002: Specifikacija performansi
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Standardizovani podaci o masi putničkog sedišta
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa tri otvora za pričvršćivanje, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa tri otvora za pričvršćivanje, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa četiri otvora za pričvršćivanje, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zakretna prirubnica sa četiri otvora za pričvršćivanje, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, prava, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, prava, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, luk od 90°, od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, luk od 90°, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umetak sa fluorougljeničnom zaptivkom na aluminijumskoj ploči sa tri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umetak sa zaptivkom od legure nikla C na ploči od čelika otpornog na toplotu sa tri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umetak sa fluorougljeničnom zaptivkom na aluminijumskoj ploči sa četiri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umetak sa zaptivkom od legure nikla C na čeličnoj ploči sa četiri otvora za pričvršćivanje - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Poklopac od čelika otpornog na toplotu - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice do 21 000 kPa - Tehnička specifikacija - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zaptivni umetak sa zaptivkom od legure nikla C - Tehnička specifikacija - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Anodiziranje aluminijuma i legura aluminijuma bez šestovalentnog hroma
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ploče i fazonski komadi – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja - Izmena 2
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
94 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici — Sistemi za komunikaciju, signalizaciju i obradu — Bezbednost elektronskih sistema za signalizaciju
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarmnog signala - Deo 1: Opšti zahtevi za prenos alarmnih signala
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarmnog signala - Deo 1: Opšti zahtevi za prenos alarmnih signala
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću iznad 1 kV do 36 kV i od 250 A do 3,15 kA
Engleski
У припреми 
30.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-16: Metode ispitivanja uticaja okoline — Celovitost električnog kola u uslovima požara
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni detektori-Električni aparati za detekciju ugljen-monoksida u domaćinstvu — Deo 1: Metode ispitivanja i zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Blokatori na bazi alko-testa - Metode ispitivanja i zahtevi za performanse - Deo 3: Smernice za zakonodavca, one koji donose odluke, naručioce i korisnike
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Blokatori na bazi alko-testa — Metode ispitivanja i zahtevi za performanse — Deo 7: Dokumentacija za ugradnju
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 27-1: Merenje parcijalnog rasterećenja na izolaciji namotaja statora obrtnih električnih mašina van pogona
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 57
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 2 : Grla za sijalice – Izmena 53
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila – Izmena 54
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnožja za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti - Deo 4: Smernice i opšte informacije - Izmena 16
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-39: Ispitivanja i smernice: Kombinovana ispitivanja temperature ili temperature i vlage sa sniženim vazdušnim pritiskom
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-58: Ispitivanja — Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje metalizacije i otpornost na grejanje pri lemljenju komponenata za površinsku ugradnju (SMD - Izmena 1
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-60: Ispitivanja - Ispitivanje Ke: Ispitivanje korozije strujanjem mešavine gasa
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 18: Zaštita opreme inkapsulacijom "m" Izmena 1
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 19: Popravka, remont i održavanje opreme
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa dva podnoška — Specifikacije za performanse — Izmena 6 - Ispravka
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona – Deo 8: Metal - oksidni odvodnici prenapona sa spoljašnjim rednim iskrištem (EGLA) za prenosne i distributivne nadzemne vodove za mreže naizmenične struje napona iznad 1 kV
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Minijaturni osigurači - Deo 8: Otpornici osigurača sa pojedinačnom prekostujnom zaštitom
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Podesivi krajevi šipki, sa jednom viljuškom sa UNJ stablom sa navojima sa minimalnim spajanjem: 1,5 × prečnik sa navojima od čelika otpornog na koroziju — Mere i opterećenja - Veličine serija izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja – Deo 1: Smernice za menadžment i primenu
Engleski
У припреми 
01.01.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) — Specifikacije za performanse — Izmena 11
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Postupak ispitivanja termičke izdržljivosti izolacionih smola i lakova za potrebe impregnacije - Metoda dielektrične čvrstoće
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Specifikacija tehničke klase sumpor heksafluorida (SF6) i dopunskih gasova u njegovim mešavinama za upotrebu u električnoj opremi
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 202: Mere i masa
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Najveće spoljne mere sijalica sa usijanim vlaknom - Izmena 7
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Specifikacije za plastične folije za elektrotehničke svrhe — Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 10-3: Prekomerno zagrevanje - Ispitivanje deformisanja odlivka usled rasterećenja naprezanja
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
77 стр.
4184 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 1-21: Smernice za ocenjivanje opasnosti od požara elektrotehničkih proizvoda – Zapaljivost - Pregled i relevantnost metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 8-1: Oslobađanje toplote - Opšte uputstvo
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Elementi statične zaptivke, O-prsten od etilen-propilena, liven, otporan na fosfatni estar (od - 55 °C do 107 °C) - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Elementi statične zaptivke, O-prsten sa ravnim navojnim cevnim priključkom od etilen-propilena, liven, otporan na fosfatni estar (od - 55 °C do 107 °C) - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Zakovica, sa 100° normalnom ravnom glavom, precizne tolerancije - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Zakovica, univerzalne glave, precizne tolerancije - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Podloška, potporna
Engleski
У припреми 
22.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom – Specifikacije za performanse – Izmena 6 - Ispravka
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost cepača trupaca — Deo 1: Klinasti cepači
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Utičnica, pokretna, sa dve papučice
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Podloška, opružna, upuštena
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
250 стр.
6452 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 2: Prekidači
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje — Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)- Izmena 1
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje- Deo 6:Oprema sa ograničenim radnim ciklusom
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 9: Instalacija i upotreba
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Zakovica, 100° srednje ravne glave, precizne tolerancije - Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Klin sa ramenim proširenjem
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Sklopke za aparate - Deo 1-1: Zahtevi za mehaničke sklopke
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Sklopke za aparate - Deo 1-2: Zahtevi za elektronske sklopke
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Sklopke za aparate — Deo 2-6: Posebni zahtevi za sklopke koje se koriste na prenosivim alatima i mašinama za travnjak i park sa elektromotorom koje se pokreću rukom
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-111: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore snage, sa zaključavanjem pomoću navoja M 12
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 3-119: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za slobodne i učvršćene deseto pinske konektore, sa elektromagnetskom zaštitom i zabravljivanjem kopčom,za indrustrijsku upotrebu na frekvencijama do 100 MHz
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
55 стр.
4418 RSD 
PDF
Zaštita od električnog udara — Zajednički aspekti za instalaciju i opremu
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 3: Specifikacija podvrste - Zahtevi za lemljene sklopove prilikom ugradnje kroz otvor
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 4: Specifikacija podvrste - Zahtevi za priključke lemljenih sklopova
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Završetak spojnog dela, sa unutrašnjim konusom 24°, spoljašnjeg navoja, bez proširenja - Serije veličina izraženih u inčima - Standard za projektovanje
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Oklopljeni vijak, zaobljene glave, visoke čvrstoće, koji se ugrađuje povlačenjem
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Elektrostatika — Deo 4-4: Standardne metode ispitivanja za specifične primene — Elektrostatička klasifikacija vreća za skladištenje i prenošenje rasutih materijala (FIBC)
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vetrogeneratori — Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
106 стр.
4809 RSD 
PDF
Vetrogeneratori-Deo 12-2: Performanse snage električne energije koju proizvode vetrogeneratori, zasnovane na merenju vetra anemometrom smeštenim na gondoli
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
112 стр.
4809 RSD 
PDF
Vetrogeneratori - Deo 13: Merenje mehaničkih opterećenja
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
138 стр.
5122 RSD 
PDF
Vetrogeneratori-Deo 2: Mali vetrogeneratori
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 25-2: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektranama -- Informacioni modeli
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 25-3: Komunikacije za nadzor i upravljanje vetroelektranama -- Modeli razmene informacija
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Vetrogeneratori- Deo 27-1:Modeli električne simulacije-Vetrogeneratori
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Elektroosetljiva zaštitna oprema — Deo 2: Posebni zahtevi za aktivne fotoelektronske zaštitne uređaje (AOPD)
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD)
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Model stepenog zakona - Ispitivanja saglasnosti i metode ocenjivanja
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Određivanje bezbednosnih karakteristika fotonaponskih modula - Deo 1: Konstrukcioni zahtevi
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže — Deo 4: Klasifikacija, pakovanje, označavanje i rukovanje komponentama osetljivim na vlagu - Ispravka 1
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Studije opasnosti i operabilnosti (HAZOP studije) – Uputstvo za primenu
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Moduli sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje - Specifikacije za bezbednost
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
220 стр.
6061 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Primena zaštitne opreme kojom se otkriva prisustvo osoba
Engleski
У припреми 
14.04.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Funkcionalna bezbednost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih sistema upravljanja koji se odnose na bezbednost-Izmena 2
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Oprema za elektrootporno zavarivanje — Deo 1: Zahtevi bezbednosti za projektovanje, proizvodnju i instalisanje
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema za elektrootporno zavarivanje — Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Upravljanje rizikom u okviru projekta - Smernice za primenu
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Rid releji - Deo 1-1: Detaljna specifikaciija - Ocenjivanje kvaliteta
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Hidraulične mašine — Uputstvo za tretman hidroabrazivne erozije u Kaplanovim, Fransisovim i Peltonovim turbinama
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
PV sistemi spojeni mrežom - Deo 1: Zahtevi za dokumentaciju sistema, ispitivanja i kontrolisanja puštanja u pogon
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
91 стр.
4497 RSD 
PDF
Metode za ubrzano ispitivanje proizvoda
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Dio 5: Specifikacija podataka i kvalitet slike performanse uređaja kamere
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Korenska analiza uzroka (RCA)
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Demonstracija zahteva pouzdanosti - Slučaj pouzdanosti
Engleski
У припреми 
10.03.2017 . 
171 стр.
5435 RSD 
PDF
Uređaj za povezivanje i upravljanje i zaštitu (IC-CPD) električnih drumskih vozila, za način punjenja 2
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Merenja niske otpornosti- Metode i smernice
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Ocenjivanje opreme za elektrolučno zavarivanje koje se odnosi na zabranu izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima (0Hz - 300 GHz) - Deo 2: Osnovni standard za opremu za elektrolučno zavarivanje
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Ispitivanje PV modula sa različitim karakteristikama u različitim klimatskim zonama i primene - Deo 1: Zahtevi za ispitivanjeima
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje na opterećenje neuobičajenim snegom fotonaponskih modula
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje rasipanja boje kod obojenih papira i kartona
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje postojanosti boje fluoroscentno beljenih papira i kartona
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
Srpski
У припреми 
13.02.2017 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 5: Određivanje sadržaja aktivnih rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Vodonik-peroksid
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
93 стр.
4497 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 002: Zahtevi za nadzor programa registracije/sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Definisanje podataka i dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za kvalitet matrice podataka za označavanje delova
Engleski
У припреми 
30.01.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Upravljanje programima - Uputstvo za upravljanje rizicima
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Natrijum-hlorit
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Hlorovodonična kiselina
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Geometrijska specifikacija proizvoda (GPS) - Standardna referentna temperatura za specifikaciju geometrijskih karakteristika i dimenzija
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Ispitivanje usporavanja rasta morskih algi Skeletonema costatum i Phaeodactylum tricornutum
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS)- Ispitivanja prihvatljivosti i ponovne verifikacije za koordinatne merne sisteme (CMS)- Deo 12:Mašine za merenje koordinata sa zglobnom polugom(CMM)
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva — Nivoi prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje - Deo 1: Čelik, nikl, titanijum i njihove legure
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje molarne mase i raspodele molarne mase po vrsti polimera pomoću MALDI-TOF masene spektrometrije (MALDI-TOF-MS)
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
148 стр.
5122 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Geometrijsko propisivanje tolerancija — Tolerancije oblika, orijentacije, položaja i bacanja
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Ispitivanje naizmeničnim potapanjem u rastvor soli
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil — Procedura pranja tekstilnih površina u domaćinstvu pre ispitivanja zapaljivosti
Engleski
У припреми 
21.03.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Drumska vozila - Priključak za punjenje tečnog naftnog gasa (TNG)- Priključak za 3,1 MPa
Srpski
У припреми 
27.03.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje maljavosti i pilinga na tekstilnim površinama – Deo 1: Metoda u kojoj se koristi kutija za piling
Engleski
У припреми 
27.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Hrana za životinje — Određivanje sadržaja triptofana
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
67 стр.
3910 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Dimenzionalno propisivanje tolerancija — Deo 1: Dužinske veličine
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (DPS)— Dimenzionalno propisivanje tolerancija — Deo 3: Ugaone veličine
Engleski
У припреми 
14.02.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentirano ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 4: Metoda ispitivanja za metalne i nemetalne prevlake
Engleski
У припреми 
14.02.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
14.02.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom — Deo 2: Verifikacija uređaja za ispitivanje
Engleski
У припреми 
14.02.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom — Deo 3: Priprema i karakterizacija epruveta sa V-zarezom za indirektnu verifikaciju uređaja sa klatnom za ispitivanje udarom
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje — Uslovi za prihvatljivost (kvalifikacija) izvršilaca za termičko raspršivanje
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Betonski čelik i čelik za prednaprezanje betona - Metode ispitivanja - Deo 1: Armaturne šipke, valjana žica i vučena žica
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Betonski čelik i čelik za prednaprezanje betona - Metode ispitivanja - Deo 2: Zavarena mreža
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Betonski čelik i čelik za prednaprezanje betona - Metode ispitivanja - Deo 3: Čelik za prednaprezanje betona
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Tekstil — Procedura industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odeće
Engleski
У припреми 
09.03.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Valjana žica od nelegiranog čelika za izvlačenje i/ili hladno valjanje - Deo 2: Posebni zahtevi za valjanu žicu za opštu namenu
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS)- Geometrijsko propisivanje tolerancija - Propisivanje tolerancija profila
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Filtracija — Deo 28: Filteri profila: Završni efekti
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS)– Filtracija – Deo 31: Grubi filteri profila: Gausovi regresioni filteri
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh - Radon 220: Integrisana metoda merenja za određivanje srednje koncentracije aktivnosti korišćenjem pasivnih čvrstih nuklearnih trag - detektora
Engleski
У припреми 
14.04.2017 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Hvatači plamena - Performanse, metode ispitivanja i ograničenja upotrebe
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja – Ultrazvučno ispitivanje – Specifikacija za stepenasti kalibracioni blok
Engleski
У припреми 
21.03.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Drumska vozila na električni pogon - Priključak za spoljašnje električno napajanje - Zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva — Opšta pravila za metalne materijale
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva topljenjem
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva — Ispitivanje magnetskim česticama
Engleski
У припреми 
09.02.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje — Određivanje efikasnosti nanošenja pri termičkom raspršivanju
Engleski
У припреми 
21.03.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Mopedi i motorcikli na električni pogon - Zahtevi za bezbednost provodnog priključka za spoljašnje električno napajanje
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Specifikacija populacije
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons
Engleski
У припреми 
21.03.2017 . 
174 стр.
5435 RSD 
PDF
Drumska vozila - Standardizovani pristup informacijama o popravci i održavanju vozila (RMI) – Deo 6: Posebni slučajevi upotrebe RMI i zahtevi za vozila L kategotije
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Zemljište - Deo 7: Merenja gama emitera na terenu
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Zaštitna oprema za vatrogasce - Fiziološki uticaj - Deo 1: Merenje nagomilane toplote i prenosa vlage metodom znojenja torzoa
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaštitna odeća za vatrogasce - Fiziološki uticaj - Deo 2: Odredjivanje nagomilavanja fiziološke toplote prouzrokovanog zaštitnom odećom koju nose vatrogasci
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Oprema za merenje dimenzija - Deo 1:Obična granična merila za dužinske veličine
Engleski
У припреми 
14.03.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Oprema za merenje dimenzija - Deo 2: Referentna disk merila
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Organizacija informacija o građevinskim objektima - Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja u građevinarstvu - Deo 1: Koncepti i principi
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Organizacija informacija o građevinskim objektima - Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja u građevinarstvu - Deo 2: Faza isporuke imovine
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja — Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama — Karakteristike array sondi i verifikacija
Srpski
У припреми 
03.03.2017 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Ispitivanje izvlačenjem metodom po Eriksenu
Engleski
У припреми 
06.03.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja - Deo 1: Ispitivanje pomoću više udara
Engleski
У припреми 
06.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja - Deo 2: Ispitivanje pomoću jednog usmerenog udara
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Nafta i srodni proizvodi — Određivanje podnošenja ekstremnih pritisaka i antihabajućih svojstava fluida — Metoda sa četiri lopte (evropski uslovi)
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Određivanje tačke paljenja - Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu
Srpski
У припреми 
02.03.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje uticaja zagrevanja
Srpski
У припреми 
14.02.2017 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja — Penetrantsko ispitivanje — Deo 1: Opšti principi
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Određivanje “zapaljivo/nezapaljivo” i tačke paljenja - Brza ravnotežna metoda u zatvorenoj posudi
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Čelik i proizvodi od čelika — Mesto uzimanja uzoraka i pripremanje uzoraka i epruveta za mehanička ispitivanja
Engleski
У припреми 
02.03.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Akustika – Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme – Deo 3: Referentni ekvivalentni prag nivoa sile za čiste tonove i koštane vibratore
Engleski
У припреми 
02.03.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Akustika - Referentna nula za kalibraciju audiometrijske opreme – Deo 7: Referentni prag čujnosti u uslovima slobodnog i difuznog zvučnog polja - Izmena 1: Referentni prag čujnosti na 20 Hz i 18 000 Hz u uslovima slobodnog i difuznog zvučnog polja
Engleski
У припреми 
31.01.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Bicikli — Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
31.01.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Bicikli — Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 7: Metode ispitivanja točkova i felni
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Metalni prahovi - Određivanje sadržaja nerastvorljivog u kiselinama u prahovima gvožđa, bakra, kalaja i bronze
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Emajli - Migracija sa emajliranog posuđa u kontaktu sa hranom - Metoda ispitivanja i dozvoljene granice
Srpski
У припреми 
22.03.2017 . 
108 стр.
5767 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Termini i definicije
Srpski
У припреми 
02.03.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda - Deo 5: Ocenjivanje stepena ljuspanja
Srpski
У припреми 
02.03.2017 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda - Deo 7: Ocenjivanje stepena kredanja metodom pomoću somota
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima za usisavanje i ispuštanje vode - Specifikacija
Srpski
У припреми 
14.02.2017 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Čelik i liveno gvožđe — Određivanje bakra — Spektrofotometrijska metoda sa 2,2’-bihinolinom
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Baštenska oprema — Zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 2: Kosilice za travu sa rukovaocem koji hoda - Izmena 1
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Baštenska oprema — Zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 3: Kosilice za travu sa rukovaocem koji sedi na mašini - Izmena 1
Engleski
У припреми 
20.03.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja-Ultrazvučno ispitivanje-Rečnik
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima za zasićenu paru – Specifikacija
Srpski
У припреми 
03.03.2017 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Vikersu — Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Srpski
У припреми 
08.02.2017 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje i utiskivača
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima — Deo 1: Nelegirani čelici za kaljenje i otpuštanje
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima — Deo 2: Legirani čelici za kaljenje i otpuštanje
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima — Deo 3: Čelici za cementaciju
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima — Deo 4:Čelici za obradu na automatima
Engleski
У припреми 
02.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Akustika - Zahtevi za performanse i kalibracija referentnih izvora zvuka koji se koriste za određivanje nivoa zvučne snage
Engleski
У припреми 
02.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Akustika - Statistička raspodela praga čujnosti u funkciji godina starosti i pola
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima - Određivanje otpornosti na vakuum
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Toplotne performanse zgrada i komponenata zgrade - Fizicke veličine i definicije (identičan sa ISO 7345:1987)
Engleski
У припреми 
02.02.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 2: Kolorimetrijska metoda sa N, N-dietil-1,4-fenilendiaminom za rutinsku kontrolu
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Deo 1: Poređenje boje pigmenata
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje boja i punilaca - Deo 17: Poredjenje sposobnosti posvetljivanja belih pigmenata
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Deo 21: Poređenje toplotne stabilnosti pigmenata primenom grejača
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Deo 22: Poređenje otpornosti pigmenata na rasipanje boje
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Deo 4: Odredjivanje kiselosti ili baznosti vodenog ekstrakta
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva - Određivanje adhezije između komponenata
Engleski
У припреми 
06.03.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 2: Laboratorijsko dređivanje hlorida na očišćenim površinama
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Karakteristike hrapave površine čeličnih podloga očišćenih mlazom abraziva - Deo 5: Metoda replike na prianjajućoj traci za određivanje profila površine
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 13: Bezbednost
Engleski
У припреми 
14.04.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere- Deo 20-2:Karakteristike materijala- Metode ispitivanja zapaljive prašine
Engleski
У припреми 
14.04.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 38: Oprema i komponente za eksplozivne atmosfere u podzemnim rudnicima
Srpski
У припреми 
21.12.2016 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Tekstil - Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
13.03.2017 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Električne instalacije niskog napona — Deo 7-712: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Fotonaponski (PV) sistemi
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Engleski
У припреми 
15.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Merenje biohemijskih parametara - Spektrometrijsko određivanje koncentracije hlorofil-a
Srpski
У припреми 
15.03.2017 . 
55 стр.
4418 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Tolerancije — Deo 2: Principi i metode merenja i kontrole
Srpski
У припреми 
03.03.2017 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Metalni materijali - Lim i traka - Ispitivanje ušičavosti
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Srpski
У припреми 
14.02.2017 . 
83 стр.
5396 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Opšte smernice za principe, sisteme i tehnike podrške
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa — Određivanje otpornosti na prodiranje vode
Srpski
У припреми 
13.03.2017 . 
59 стр.
4418 RSD 
PDF
Prirodni gas - Rečnik
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Radijalni ležaji — Gabaritne dimenzije, opšti plan
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Gumena creva i cevi za protok goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem — Specifikacija — Deo 2: Benzin
Engleski
У припреми 
02.03.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Akustika – Procena oštećenja sluha izazvanog bukom
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Guma — Opšti postupci za pripremu i kondicioniranje ispitnih komada za fizičke metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
24.02.2017 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji - Pomoćni pribor - Deo 1: Dimenzije sklopova čaura za navlačenje i čaura za svlačenje
Srpski
У припреми 
24.02.2017 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Pomoćni pribor — Deo 2: Dimenzije navrtki i uređaja za učvršćivanje
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Gumena creva i cevi za rashladne sisteme motora sa unutrašnjim sagorevanjem — Specifikacija
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 12: Efikasnost prečišćavanja metodom brojanja čestica, i kapacitet zadržavanja zaprljanja
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 13: Ispitivanje kućišta prečistača od kompozitnih materijala primenom statičkog pritiska do prskanja
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 14: Simulacija hladnog starta i izdržljivost kućišta prečistača od kompozitnih materijala pri cikličnim promenama pritiska
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 15: Ispitivanje na zamor usled vibracija kućišta prečistača od kompozitnih materijala
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 4: Početna efikasnost zadržavanja čestica, vek trajanja i ukupna efikasnost (masena metoda)
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 9: Ispitivanja dovodnog i odvodnog ventila za sprečavanje pražnjenja
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Guma dobijena vulkanizacijom ili termoplastična guma — Otpornost na uticaj vremenskih uslova
Srpski
У припреми 
24.03.2017 . 
71 стр.
5024 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Radijalni ležaji — Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) i vrednosti tolerancija
Srpski
У припреми 
14.02.2017 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Menadžment imovinom- Sistemi menadžmenta - Zahtevi
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti – Merenje i vrednovanje površinske kontaminacije - Deo 1: Opšti principi
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti – Merenje i vrednovanje površinske kontaminacije - Deo 2: Metoda ispitivanja korišćenjem uzoraka brisa
Engleski
У припреми 
23.03.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti – Merenje i vrednovanje površinske kontaminacije - Deo 3: Etaloniranje opreme
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Rečnik naziva delova i sistema — Deo 10: Sistemi za paljenje
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Rečnik naziva delova i sistema — Deo 11: Sistemi za gorivo
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Rečnik naziva delova i sistema — Deo 12: Sistemi za kontrolu emisije izduvnih gasova
Engleski
У припреми 
22.03.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Guma dobijena vulkanizacijom ili termoplastična guma — Određivanje adhezije prema krutoj podlozi — Metoda ljuštenjem pod uglom od 90 stepeni
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 12: Napajanje bezbednosnih servisa u hitnim situacijama
Engleski
У припреми 
13.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 8: Zahtevi i ispitivanja za električne generatore male snage
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Srpski
У припреми 
08.03.2017 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali na bazi bitumenskih emulzija, za hladni postupak - Zahtevi za kvalitet
Srpski
У припреми 
08.03.2017 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali za topli postupak - Zahtevi za kvalitet
Srpski
У припреми 
13.02.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Gipsane ploče u građevinskim konstrukcijama — Primena
Srpski
У припреми 
13.02.2017 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Pregradni zidovi i zidne obloge sa metalnom potkonstrukcijom — Deo 1: Oblaganje gipsanim pločama
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Cigarete — Opšte odredbe — Izmena 2
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 b
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 b
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Adresni sistem — Model za razmenu podataka
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF