Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2017-06-25
Time: 21:55


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Elektronske sklopke — Izmena 2
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu zavarene postupkom elektrozavarivanja i elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika proizvedene postupkom elektrozavarivanja sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 5: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika proizvedene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Kompetentnost zaposlenih na carini
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 3-719: Metode ispitivanja za strukture međusobnog povezivanja (štampane ploče) - Praćenje otpornosti na temperaturno cikliranje jednostrano metalizovanih rupa (PTH)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 216: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Referentno opterećenje (uređaj tip 15)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 218: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Izbor krive dimovanja (uređaj tip 17)
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
127 стр.
6158 RSD 
PDF
Bezbednost i otpornost - Procena rizika
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna praksa za postupanje sa opaženim usamljenim vrednostima
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika i livenog gvožđa talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja nerđajućih i legiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za korekciju interelementalnih efekata pri rendgenskoj spektrometrijskoj analizi
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za analizu elemenata talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za određivanje hemijskog sastava i izbor postupaka uzimanja uzoraka i metode kvantitativne analize metala, ruda i srodnih materijala
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Hladnovaljani čelični lim za ambalažu - Fini lim (za beli lim)
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja i elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za sobnu, povišenu i nisku temperaturu
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4:Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 6: Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
82 стр.
4497 RSD 
PDF
Metalografsko ispitivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čelicima pomoću standardnih slika
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Čelična žica i proizvodi od žice — Čelična žica za užad — Deo 2: Hladnovučena žica od nelegiranog čelika za užad za opštu namenu
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Čelična žica za opruge — Deo 1: Patentirana hladnovučena čelična žica od nelegiranog čelika za opruge
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje prenosa antimikrobnih sastojaka
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada - Upravljanje u sistemima grejanja — Deo 1: Oprema za upravljanje u sistemima grejanja toplom vodom - Moduli M3-5,6,7,8
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Upravljanje u sistemima grejanja — Deo 3: Oprema za upravljanje u sistemima električnog grejanja - Moduli M3-5,6,7,8
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Upravljanje u sistemima grejanja- Deo 5: Raspored pokretanja i zaustavljanja sistema grejanja - Moduli M3-5,6,7,8
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Elastične podne obloge — Podne ploče od plute — Specifikacija
Engleski
У припреми 
18.05.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Kaljeno natrijum-kalcijum-silikatno sigurnosno staklo – Deo 1: Definicije i opisi - Izmena 1
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 13: Oprema za servisiranje toaleta
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba – Funkcionisanje
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Papir i karton - Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje kadmijuma, hroma i olova u vodenom ekstraktu
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
180 стр.
5435 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun projektnog toplotnog optrećenja – Deo 1: Toplotno opterećenje grejanog prostora, Modul M3-3
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun projektnog toplotnog optrećenja – Deo 3: Toplotno optererćenje sistema tople vode za domaćinstvo, Modul M8-2, M8-3
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za bebe i malu decu - Metode za određivanje oslobođenih N-nitrozoamina i prekusora N-nitrozoamina iz cucli za flašice i cucli varalica izrađenih od elastomera i od gume
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Materije za kalcifikaciju — Određivanje vrednosti neutralizacije — Titrimetrijske metode
Engleski
У припреми 
16.02.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije — Fabrički proizvedeni sistemi — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Toplotni sistemi i komponente za korišćenje sunčeve energije — Fabrički proizvedeni sistemi — Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja - Određivanje pokazatelja podužne neravnosti
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Merdevine - Deo 2: Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
210 стр.
5748 RSD 
PDF
Nadzemni GRP rezervoari i posude - Deo 3: Projektovanje i izrada
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim pumpama
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost superabrazivnih proizvoda
Engleski
У припреми 
12.01.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Laminatne podne obloge-Elementi sa površinskim slojem koji se zasniva na aminoplastičnim termoaktivnim smolama - Specifikacija i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 2: Materijali - Izmena 1
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 3: Projektovanje - Izmena 2
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 4: Izrada - Izmena 1
Srpski
У припреми 
12.06.2017 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima za distribuciju odmerenog goriva - Specifikacija
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje čvrstoće pri smicanju
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 10: Klapne za kontrolu dima
Engleski
У припреми 
30.03.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 13: Dimnjaci
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Definicije i karakteristike
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost brusnog alata na fleksibilnoj podlozi
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 1: Stezni uređaji, vozni sklop, kočnice na vozilu, kabine, sedišta, vagoni, kolica za održavanje, povlačne vešaljke
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 2: Ispitivanje otpornosti prema proklizavanju steznog uređaja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 3: Ispitivanje na zamor
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas — Baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGCs) — Projektovanje, proizvodnja, identifikacija i ispitivanje
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za podzemnu izolaciju — Definicije i karakteristike
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 1; 2 - Izmena 3
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Cilindrični - Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 - Izmena 3
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) - Izmena
Srpski
У припреми 
03.04.2017 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Proizvodi od naknadno dorađenih gipsanih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje upijanja vode
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
98 стр.
4497 RSD 
PDF
Akumulatori punjeni gasom za hidraulične pogone
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Primene na železnici — Ispitivanje i simulacija u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Ispitivanje ponašanja tokom vožnje i u mestu - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu organa za disanje — Filteri za gas i kombinovani filteri — Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Štapasta spojna sredstva — Zahtevi
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Kompatibilnost pri zagrevanju
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje otpornosti na sabijanje asfaltnog sloja
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje ponašanja bitumenskih traka pri ugrađivanju livenog asfalta
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje otpornosti na dinamički pritisak vode nakon prethodnog oštećenja
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 1: Priključak sa standardnim navojem
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode za merenje potrošnje energije gasnih peći
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
107 стр.
4809 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada — Deo 1: Uticaj sistema automatskog upravljanja i nadzora u zgradama - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol (E85) gorivo za motorna vozila — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 1: Opšte i energetsko izražavanje performanse, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i eikasnosti sitaema – Deo 2: Sistemi emisije u prostoru (grejanje i hlađenje), Modul M3-5, M4-5
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Deo 3: Sistemi za distribuciju (DHW, grejanja i hlađenja), Modul M3-6, M4-6, M8-6
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun energetskih zahteva i efikasnosti sistema — Deo 4-1: Grejanje prostora i DHW sistemi za generisanje, sistemi za sagorevanje (kotlovi, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 4-10: Sistemi na vetar koji proizvode energiju, Modul M11-8-7
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Energetske performans zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 4-2: Sistemi za proizvodnju toplote za grejanje prostora, sistemi toplotnih pumpe, Modul M3-8-2, M8-8-2
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
102 стр.
4809 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 4-3: Sistemi za proizvodnju toplote, toplotni solarni i fotonaponski sistemi, Moduli M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 4-4: Sistemi za proizvodnju toplote, sisteme za kogeneriracije integrisani u zgrade, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Deo 4-5: Daljinsko grejanje i hlađenje, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Energetske performans zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Deo 4-8: Sistemi za proizvodnju toplote, grejanje vazduhom i ovešeni zračeći sistemi za grejane, uključujući peći (lokalne), Modul M3-8-8
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Deo 5: Grejanje prostora i DHW sistemi za skladištenje (bez hlađenja), Modul M3-7, M8
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Održavanje - Ključni indikatori performansi održavanja
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
81 стр.
4497 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Sistemi za grejanje i DHW u zgradama – Deo 1: Kontrola kotlova, sistema za grejanje i DHW, Modul M3-11, M8-11
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
67 стр.
3910 RSD 
PDF
Energetske performans zgrada – Sistemi za grejanje i DHW u zgradama – Deo 3: Merenje energetske performansie, Modul M3-10, M8-10
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije, osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva – Metode ispitivanja – Deo 1: Ispitivanje dugoročnog naponskog opterećenja upravnog na liniju veze, pri različitim klimatskim uslovima, sa uzorcima koji su upravni na liniju lepljenja (ispitivanje u staklenoj komori)
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije, osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva – Metode ispitivanja – Deo 3: Ispitivanje deformacije usled puzanja u cikličnim klimatskim uslovima sa uzorcima opterećenim smicanjem pri savijanju
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije, osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje otvorenog vremena spajanja pod referentnim uslovima
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije, osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva - Metode ispitivanja -Deo 5: Određivanje najkraćeg vremena presovanja pod referentnim uslovima
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Adhezivi - Jednokomponentni poliuretanski adhezivi (PUR) za noseće drvene konstrukcije - Klasifikacija i zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada –Postupak ekonomske ocene energetskih sistema u zgradama - Deo 1: Procedure za proračun, Modul M1-14
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Upravljanje u sistemima za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju — Deo 1: Elektronska oprema za upravljanje u pojedinačnim zonama - Moduli M3-5, M4-5,M5-5
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Ventilacija u zgradama — Klapne otporne na požar
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 2: Zaptivne mase za zastakljivanje
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 4: Zaptivne mase za pešačke staze
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 5: Vrednovanje i verifikacija stalnosti performansi, označavanje i obeležavanje
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova — Deo 2: Podizni stolovi za opsluživanje više od dva stalna nivoa zgrade, za podizanje tereta vertikalnom brzinom kretanja do 0,15 m/s
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Usluge agenata za nekretnine - Zahtevi za pružanje usluga agenata za nekretnine
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice kružnog poprečnog preseka — Specifikacija kvaliteta hladno namotanih kompresionih opruga
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Primene na železnici — Natpisi i oznake na železničkim vozilima — Deo 1: Teretni vagoni - Izmena 1
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Đubriva – Ekstrakcija vodorastvorljivih kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i sumpora u obliku sulfata
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za bebe i malu decu — Stolice za montiranje na sto
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 1: Kontekst i okvir
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
182 стр.
5748 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 2: Određivanje lokacije
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 3: Objavljivanje situacije
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmenu informacija – Deo 7: Zajednički elementi podataka
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kabina mašinovođe — Deo 3: Oblikovanje displeja - Izmena 1
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Đubriva i materije za kalcifikaciju — Određivanje arsena atomskom emisionom spektrometrijom sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES) nakon rastvaranja carskom vodom
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Đubriva i materije za kalcifikaciju — Određivanje žive tehnikom generisanja pare (VG) nakon rastvaranja carskom vodom
Engleski
У припреми 
13.06.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Dimnjaci - Oprema - Deo 2: Ventilatori za dimnjake - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
13.06.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Dimnjaci – Betonski dimnjački sistemi – Deo 2: Primena kod dimnjaka sa dovodom vazduha za sagorevanje
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Poljoprivredne i šumarske mašine - Pokretne šumarske mašine za seču drva - Bezbednost
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti materijala na permeaciju hemikalija — Deo 1: Permeacija tečnih hemikalija u uslovima stalnog kontakta
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti materijala na permeaciju hemikalija — Deo 2: Permeacija gasovitih hemikalija u uslovima stalnog kontakta
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Obezbeđenje svemirskog proizvoda - Upravljanje obezbeđenjem proizvoda
Engleski
У припреми 
13.04.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Građevinsko staklo - Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo - određivanje mehaničkih svojstava međusloja
Engleski
У припреми 
13.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj ugljenika iz biološke osnove - Određivanje sadržaja ugljenika iz biološke osnove primenom metode sa radioaktivnim ugljenikom
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Periodični pregled i ispitivanje na terenu (bez rasklapanja)ponovo punjivih, bešavnih boca sa kapacitetom vode između 150 l i 3 000 l, za komprimovane gasove
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi strukturalnog zastakljivanja za vrata, prozore i zid-zavese - Verifikacija mehaničkih performansi za lepljenje na aluminijumske i čelične površine
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Usluge za sisteme bezbednosti od požara i sisteme obezbeđenja
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Usluge veštačenja - Osnovni zahtevi za usluge veštačenja
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Deo 3: Viljuškar sa izvlačivim uređajem za dizanje do i uključujući 10 000 kg
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Deo 4: Vozila za unutrašnji transport sa promenljivim dohvatom nosivosti do i uključujući 10 000 kg
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Deo 6: Čeoni viljuškari sa rukovaocem koji sedi i terenski viljuškari sa ramom nosivosti veće od 10 000 kg
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Samohodna vozila za unutrašnji transport — Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Deo 7: Vozila sa promenljivim dohvatom i vozila sa ramom za rukovanje kontejnerima dužine 6 m i dužim
Engleski
У припреми 
13.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Proizvodi na biološkoj osnovi - Zahtevi za izveštavanje o karakteristikama poslovanja između preduzeća (B2B) korišćenjem obrasca za upis podataka
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Dizalice - Sistemi lakih dizalica
Engleski
У припреми 
16.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje etilkarbamata u alkoholnim pićima od koštičavog voća, voćnim likerima i drugim alkoholnim pićima - GC-MS metoda
Engleski
У припреми 
16.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje benzena u bezalkoholnim pićima, drugim napicima i hrani za odojčad na bazi povrća, pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom „headspace” tehnikom (HS-GC-MS)
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Higijena hrane - Proizvodnja i točenje toplih napitaka iz aparata za tople napitke - Higijenski zahtevi, ispitivanje migracije
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Cement i građevinski kreč - Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda prema EN 15804
Engleski
У припреми 
16.06.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje T-2 toksina i HT-2 toksina u žitima i proizvodima od žita za odojčad i malu decu primenom LC-MS/MS posle prečišćavanja pomoću SPE
Engleski
У припреми 
16.06.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje zearalenona u jestivim uljima biljnog porekla primenom LC-FLD ili LC-MS/MS
Engleski
У припреми 
16.06.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje kalcijuma, bakra, gvožđa, magnezijuma, mangana, fosfora, kalijuma, natrijuma, sumpora i cinka primenom ICP-OES
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Kontrola sistema automatskog upravljanja i tehničkog nadzora u zgradama – Deo 1: Modul M10-11
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada - Sistem nadzora u zgradama - Modul M10-12
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Transportne trake - Otpor kretanja trake preko valjaka u zavisnosti od širine trake - Zahtevi, ispitivanje
Engleski
У припреми 
16.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Ulja biljnog porekla i prehrambeni proizvodi na bazi ulja biljnog porekla - Određivanje zasićenih ugljovodonika u mineralnim uljima (MOSH) i aromatičnih ugljovodonika u mineralnim uljima (MOAH) pomoću HPLC-GC-FID analize u nizu
Engleski
У припреми 
13.04.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa - Površinska zaštita poroznih neorganskih materijala - tehnički i hemijski podaci o hidrofobnom proizvodu
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Specifikacije za industrijske mašine za pranje rublja - Definicije i ispitivanje kapaciteta i karakteristika potrošnje - Deo 2: Bubnjevi za sušenje
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Specifikacije za industrijske mašine za pranje rublja - Definicije i ispitivanje kapaciteta i karakteristika potrošnje - Deo 3: Kontinualni tunel za pranje
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Specifikacije za industrijske mašine za pranje rublja - Definicije i ispitivanje kapaciteta i karakteristika potrošnje - Deo 4: Mašine sa centrifugom
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Mehaničke metode ispitivanja pod uticajem biaksijalnog napona - Deo 1: Svojstva krutosti pri zatezanju
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Fotokataliza - Prečišćavanje vode - Procena performansi fotokatalitičkih materijala merenjem degradacije fenola
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Kvalitet vode- Smernice za određivanje stepena modifikacije hidromorfoloških karakteristika tekućih voda i voda u priobalnom području
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Modularne višeslojne podne obloge - Elementi sa površinskim slojem na bazi drvenog praha - Specifikacije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 6: Kružne testere za drvo za ogrev
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Spasavanje i evakuacija
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za žičare za prevoz osoba - Spasavanje i evakuacija
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Metode ispitivanja cementa - Deo 3: Određivanje vremena vezivanja i stalnosti zapremine
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom — Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
46 стр.
4184 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-4: Opšta dejstva — Dejstva vetra — Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
20.06.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-6: Opšta dejstva - Dejstva tokom izvođenja — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Specifikacija za gotove tapete od papira, zidne obloge od vinila i plastičnih masa
Srpski
У припреми 
11.05.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Staklene boce — Vertikalnost — Metoda ispitivanja
Srpski
У припреми 
11.05.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Staklene posude — Visina i odstupanje od paralelnosti grla u odnosu na dno posude — Metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
11.05.2017 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Staklene posude širokog grla — Odstupanje od ravnosti gornje površine grla — Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom, prvenstveno namenjena za analogni govor — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
99 стр.
4497 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja ima antenski konektor — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
98 стр.
4497 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja ima antenski konektor — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Interfejs za napajanje na ulazu telekomunikacione i informacione opreme — Deo 2: Rad sa naponom od -48 V jednosmerne struje (DC)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za nespecificiranu radio-opremu
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Oprema visoke pouzdanosti i malog radnog ciklusa, oprema za socijalne alarme koja radi na namenjenim frekvencijama (od 869,200 MHz do 869,250 MHz)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Bežični alarmi koji rade u namenjenim LDC/HR frekvencijskim opsezima od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz,od 869,65 MHz do 869,70 MHz
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Merni uređaji koji rade u namenjenom frekvencijskom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
101 стр.
4809 RSD 
PDF
Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u ISM frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
77 стр.
4184 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 5: DSC ručna VHF oprema klase H
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 6: DSC oprema klase M
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 1: Prijemnici klase A — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 1: Prijemnici klase A — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 2: Prijemnici klase B — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 3: Prijemnici klase C — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz — Specifikacije za korišćenje radio-frekvencija (RF) koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Oprema za prenos (500 kbit/s / 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz — Deo 2-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Jedinice na drumu (RSU)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Oprema za prenos (500 kbit/s / 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz — Deo 2-2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Jedinice na vozilu (OBU)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
UHF komunikacioni sistemi i oprema na plovilu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Radari za vozila
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 2: Radarska oprema fiksne infrastrukture
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Primene sistema za detekciju prepreka na železničkim i drumskim prelazima
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice (MES) sa malim protokom podataka, izuzev vazduhoplovnih mobilnih satelitskih zemaljskih stanica, koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (svemir-Zemlja) u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES) koje rade u frekvencijskom opsegu ispod 3 GHz u okviru vazduhoplovne mobilne satelitske službe (AMSS)/mobilne satelitske službe (MSS) i/ili vazduhoplovne mobilne satelitske i vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe (AMS®S)/mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU i bitne zahteve iz člana 6 Direktive 2014/30/EU — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 15: Posebni uslovi za komercijalno raspoloživu amatersku radio-opremu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme za prenos podataka — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 27: Posebni uslovi za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 29: Posebni uslovi za uređaje koji omogućavaju pružanje usluge prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 31: Posebni uslovi za opremu u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 33: Posebni uslovi za ultraširokopojasne (UWB) komunikacione uređaje — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 35: Posebni zahtevi za aktivne medicinske implantate male snage (LP-AMI), koji rade u frekvencijskim opsezima od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 4: Posebni uslovi za fiksne radio-veze i pomoćnu opremu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 5: Posebni uslovi za uređaje i pomoćnu opremu (govornu i negovornu) za kopneni privatni mobilni radio (PMR) i terestričke međumesne radio-veze (TETRA) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 50: Posebni uslovi za bazne stanice, repetitore i pomoćnu opremu za ćelijsku komunikaciju — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 51: Posebni uslovi za radarske uređaje za automobile, vozila i nadzor koji koriste frekvencijske opsege od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i službe — Deo 6: Posebni uslovi za opremu za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
88 стр.
4497 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Oprema baznih stanica (BS) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
90 стр.
4497 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Oprema baznih stanica (BS) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Oprema bazne stanice (BS) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) i pripadajuća periferna oprema (LP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) geostacionarnih mobilnih satelitskih sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Digitalna veza vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 3: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 5: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Uvod i opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
98 стр.
4497 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju IMT-2000 ćelijskih mreža — Deo 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
82 стр.
4497 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
67 стр.
3910 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 22: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD bazne stanice (BS)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
VHF predajnici i prijemnici obalskih stanica za GMDSS i druge primene u pomorskoj mobilnoj službi — Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Bežične video-veze (WVL) koje rade u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz — Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Zahtevi za opšte UWB primene
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 2: Zahtevi za UWB praćenje lokacije
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Zahtevi za UWB uređaje za primene u kopnenom saobraćaju
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 4: Uređaji za detekciju materijala koji koriste UWB tehnologiju ispod 10,6 GHz
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Sistemi za primene radara za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) sa vizuelnim prikazom — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Navigacioni radari koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski implantati veoma male snage (ULP-AMI) i pribor (ULP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Navigacioni radari za korišćenje na plovilima koja ne pripadaju plovilima po SOLAS konvenciji — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
88 стр.
4497 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Oprema radara za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR), koja radi u frekvencijskim opsezima od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistemi bežičnog pristupa (WAS) — Fiksni širokopojasni sistemi za prenos podataka, koji rade u frekvencijskom opsegu od 5,8 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski membranski implantati veoma male snage i periferni uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 37,5 MHz — Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistemi veoma male snage koji omogućavaju uslugu prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Radiokomunikaciona oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 855 MHz do 5 925 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
86 стр.
4497 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
103 стр.
4809 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
103 стр.
4809 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema za "Euroloop" železničke sisteme — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
93 стр.
4497 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Oprema radara za merenje nivoa (LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz ili od 24,05 GHz do 24,50 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Pomorski radio-farovi za personalno navođenje, namenjeni za korišćenje na frekvenciji od 121,5 MHz, isključivo za potrebe traženja i spasavanja — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za zemaljske stanice montirane na vozilima (VMES), koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Deo 8: Ispitivanje statičkog opterećenja uzoraka sa višestrukom linijom lepljenja pri kompresionom smicanju
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR službu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Sistem na zemlji za podešavanje i korekciju (GBAS) radiodifuznog emitovanja podataka zemlja–vazduh u VHF opsegu (VDB) — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Pomorski VHF farovi male snage za personalno lociranje koji koriste digitalno selektivno pozivanje (DSC) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Nadzor obale, servisi koji se odnose na saobraćaj plovila i lučki radari (CS/VTS/HR) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
86 стр.
4497 RSD 
PDF
Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz, sa nivoima snage do 500 mW — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Širokopojasne direktne komunikacije vazduh-zemlja — Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz — Antene sa fiksnim dijagramom zračenja — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Radiodifuzni prijemnici za terestričku digitalnu televiziju — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Pojačavači i aktivne antene za prijem TV radiodifuznim putem u domaćinstvima — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Pojačavači i aktivne antene za prijem TV radiodifuznim putem u domaćinstvima — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Radari za detektovanje prepreka za helikoptere
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Satelitska oprema za širokopojasni prijem — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Spoljašnja jedinica za prijem u frekvencijskom opsegu od 10,7 GHz do 12,75 GHz
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Oprema za socijalne alarme koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
68 стр.
3910 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Srpski
У припреми 
18.05.2017 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje – Deo 2: Opšti zahtevi i mere
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Cement za zidanje - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, pravougaoni, modularni — Stalna radna temperatura od 175 °C — Deo 013: Stega za kabl koji se odnosi na module 2 i 4 za konektore, serije 2 i serije 3 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legura otporna na toplotu NI-PH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) tretirana rastvorom i taloženjem - Šipke i profili, De ≤ 200 mm
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju — Deo 101:Poliolefinska navlaka - Radna temperatura -55 °C do 135 °C - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarmnog signala - Deo 1: Opšti zahtevi za prenos alarmnih signala
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarmnog signala - Deo 1: Opšti zahtevi za prenos alarmnih signala
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću iznad 1 kV do 36 kV i od 250 A do 3,15 kA
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni detektori-Električni aparati za detekciju ugljen-monoksida u domaćinstvu — Deo 1: Metode ispitivanja i zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
06.04.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje - Specifikacija za samonoseće proizvode od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čeličnog lima - Deo 2: Aluminijum
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 22: Linijski detektori toplote koji mogu da se resetuju
Engleski
У припреми 
18.05.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Materijali od gume za zaptivke i membrane za gasne aparate i opremu za gas
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 27-1: Merenje parcijalnog rasterećenja na izolaciji namotaja statora obrtnih električnih mašina van pogona
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 57
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 2 : Grla za sijalice – Izmena 53
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila – Izmena 54
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnožja za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti - Deo 4: Smernice i opšte informacije - Izmena 16
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Kodovi za obeležavanje otpornika i kondenzatora
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 3-13: Prateća dokumentacija i uputstvo za T-ispitivanja: Lemljenje
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 2: Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 18: Zaštita opreme inkapsulacijom "m" Izmena 1
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 19: Popravka, remont i održavanje opreme
Engleski
У припреми 
10.04.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere — Deo 7: Zaštita opreme uz povećanu bezbednost „e”-Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa dva podnoška — Specifikacije za performanse — Izmena 6 - Ispravka
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona – Deo 8: Metal - oksidni odvodnici prenapona sa spoljašnjim rednim iskrištem (EGLA) za prenosne i distributivne nadzemne vodove za mreže naizmenične struje napona iznad 1 kV
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Minijaturni osigurači - Deo 8: Otpornici osigurača sa pojedinačnom prekostujnom zaštitom
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara — Deo 3-10: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova — Aparatura - Izmena 2
Srpski
У припреми 
05.06.2017 . 
32 стр.
3382 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Postupak ispitivanja termičke izdržljivosti izolacionih smola i lakova za potrebe impregnacije - Metoda dielektrične čvrstoće
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 14: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje - Izmena 1
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4: Specifikacija podvrste - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 8: Ispitni uređaj za jedinke kristala kvarca za površinsku montažu
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Električni kablovi, ugradnja- Zaštitna navlaka od meta-aramidnih vlakana- Deo 009: Samozatežuća navlaka za zaštitu od požara, fleksibilna za naknadnu ugradnju, radne temperature od -55 °C do 260 °C - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
31.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronske uređaje — Ispitivanja i merenja — Deo 8-3: Ispitivanja statičkim opterećenjem (učvršćeni konektori) — Postupak 8c: Mehanička izdržljivost pregibne ručice
Engleski
У припреми 
31.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 6-2: Pomračenje izazvano dimom – Pregled i značaj metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
67 стр.
3910 RSD 
PDF
Sintetički kristal kvarca – Specifikacije i smernice za upotrebu
Engleski
У припреми 
31.05.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Rad pod naponm- Izolacione cevi punjene penom i krute šipke-Deo 1: Cevi i šipke kružnog poprečnog preseka
Engleski
У припреми 
22.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom – Specifikacije za performanse – Izmena 6 - Ispravka
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost cepača trupaca — Deo 1: Klinasti cepači
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 9: Instalacija i upotreba
Engleski
У припреми 
19.05.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Sklopke za aparate — Deo 2-1: Posebni zahtevi za gajtanske sklopke
Engleski
У припреми 
19.05.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Sklopke za aparate - Deo 2-4: Posebni zahtevi za nezavisno montirane sklopke
Engleski
У припреми 
19.05.2017 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sklopke za aparate — Deo 2-5: Posebni zahtevi za selektore
Engleski
У припреми 
19.05.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Sklopke za aparate – Deo 2-6: Posebni zahtevi za sklopke koje se koriste na prenosivim ručnim alatima i mašinama sa elektromotorom, za travnjake i parkove
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-111: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore snage, sa zaključavanjem pomoću navoja M 12
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 3-119: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za slobodne i učvršćene deseto pinske konektore, sa elektromagnetskom zaštitom i zabravljivanjem kopčom,za indrustrijsku upotrebu na frekvencijama do 100 MHz
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
183 стр.
5748 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Digitalni interfejsi — Deo 1: Jedan govornik i više slušalaca
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Digitalni interfejsi — Deo 450: Više govornika i više slušalaca — Međusobno povezivanje "Ethernet" mrežom — Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Digitalni interfejsi — Deo 460: Više govornika i više slušalaca — Međusobno povezivanje "Ethernet" mrežom — Bezbednost i sigurnost
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
234 стр.
6061 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Elektronski prikaz mape i informacioni sistem (ECDIS) — Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 2-719: Metode ispitivanja za materijale za strukture međusobnog povezivanja — Relativna permitivnost i ugla gubitak laminata (500 MHz do 10 GHz)
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-1: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove — Smernice za sklopove štampanih ploča
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Pijezoelektrične komponente — Priprema crteža za spoljni oblik i mere površinski montiranih komponenata (SMD) za kontrolu i selekciju frekvencija — Opšta pravila
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-43: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim celuloznim papirom/epoksidnim tkanim E-staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-44: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Elektrostatika — Deo 4-4: Standardne metode ispitivanja za specifične primene — Elektrostatička klasifikacija vreća za skladištenje i prenošenje rasutih materijala (FIBC)
Engleski
У припреми 
31.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Upravljački uređaj za sijalice - Deo 2-14: Posebni zahtevi za elektronski upravljački uređaj, napajan sa jednosmernom strujom i/ili naizmeničnom strujom, za fluorescentne indukcione sijalice
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vetrogeneratori — Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD)
Engleski
У припреми 
15.05.2017 . 
99 стр.
4497 RSD 
PDF
Mehaničke konstrukcije za elektronsku opremu — Ispitivanja za serije IEC 60917 i IEC 60927 — Deo 1: Zahtevi za životnu sredinu, podešavanje ispitivanja i aspekti bezbednosti za ormane, ramove, unutrašnje ramove i šasije za upotrebu u zatvorenim uslovima i transportu
Engleski
У припреми 
15.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Električni izolacioni sistemi – Procedure za termičku procenu – Deo 31: Primena za projektovani vek od 5000 h ili manji
Engleski
У припреми 
19.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električni izolacioni sistemi - Procedure za termičko vrednovanje - Deo 33: Višefaktorsko vrednovanje sa povećanim faktorima pri povišenoj temperaturi
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Engleski
У припреми 
01.03.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Moduli sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje - Specifikacije za bezbednost
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
220 стр.
6061 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Primena zaštitne opreme kojom se otkriva prisustvo osoba
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Rid releji - Deo 1-1: Detaljna specifikaciija - Ocenjivanje kvaliteta
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičkim talasima (SAW) — Specifikacije i metode merenja
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
121 стр.
5122 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Sistem automatske identifikacije (AIS) — Deo 2: Stanice AIS, od A do N — Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Štampane ploče — Deo 20: Štampane ploče za sijalice sa svetlećim diodama velike sjajnosti
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Hidraulične mašine — Uputstvo za tretman hidroabrazivne erozije u Kaplanovim, Fransisovim i Peltonovim turbinama
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 207: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Moduli svetlećih dioda (uređaj tip 6)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 217: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Termička zaštita uređaja (uređaj tip 16)
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje - Deo 222: Posebni zahtevi za upravljački uređaj - Termička zaštita sijalica (uređaj tip 21)
Engleski
У припреми 
02.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalicu — Deo 1: Upravljački uređaj za fluorescentne sijalice — Metoda merenja za određivanje ukupne ulazne snage kola upravljačkog uređaja i efikasnosti upravljačkog uređaja - Izmena A1
Engleski
У припреми 
02.06.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalicu — Deo 2: Upravljački uređaj za sijalice sa pražnjenjem visokog intenziteta (izuzev fluorescentnih sijalica) — Metoda merenja radi određivanja efikasnosti upravljačkog uređaja - Izmena A1
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Priprema uzoraka za merenje nivoa žive u fluorescentnim sijalicama – Izmena 1
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
43 стр.
3950 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 3: Zahtevi za iskrišta
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivač
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
28 стр.
3206 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja (LSC)
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 7: Zahtevi za ispune za poboljšanje uzemljenja
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski (RF) filtri sa zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
У припреми 
21.04.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sijalice sa svetlećim diodama i sa ugrađenim predspojnim uređajem, za opšte osvetljenje, sa naponom napajanja > 50 V – Zahtevi za performanse – Izmena 2
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Dio 5: Specifikacija podataka i kvalitet slike performanse uređaja kamere
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje — Deo 2: Metoda ispitivanja erozije metalnih materijala sa površinskom obradom
Engleski
У припреми 
10.05.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje — Deo 3: Uputstvo za izbor metoda za ispitivanje erozije
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Metoda merenja frekvencijskog odziva uređaja za optičko-električnu konverziju u radio-sistemima visoke frekvencije na optičkom vlaknu
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Ispitivanje PV modula sa različitim karakteristikama u različitim klimatskim zonama i primene - Deo 1: Zahtevi za ispitivanjeima
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje na opterećenje neuobičajenim snegom fotonaponskih modula
Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Integrisani komunikacioni sistem (ICS) — Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.02.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka — Deo 12: N-nitrozamini i prekursori N-nitrozamina
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem - Deo 72: Vatrogasni liftovi
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem - Deo 73: Način rada u slučaju požara
Srpski
У припреми 
11.05.2017 . 
40 стр.
3755 RSD 
PDF
Zaštitna odeća protiv opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Deo 1: Zahtevi za performanse odela tipa 1 (gasnonepropusna) koja štite od hemikalija
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje patogene Yersinia enterocolitica
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boce za gas — Ventili na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa - Izmena 1: Rezervoari i cevi
Engleski
У припреми 
13.04.2017 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Kvalitet vode – Merenje ukupne alfa i beta aktivnosti u slatkoj vodi – Metoda obrazovanja tankog sloja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Boce za gas — Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa — Deo 1: Metalni materijali - Izmena 1
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas — Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa — Deo 4: Metode ispitivanja za izbor čelika otpornih na krtost metala izazvanu vodonikom
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 1: Metoda sa sveže pripremljenim bakterijama- Izmena 1
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 3: Metoda sa liofiliziranim uzorkom bakterija
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža — Ispitivanja postojanosti obojenja — Postojanost obojenja na cikluse trljanja napred-nazad
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja — Film za industrijsku radiografiju — Deo 2: Kontrola obrade filma pomoću referentnih vrednosti
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boce za gas — Izlazni priključci za ventile na bocama za gas za komprimovani vazduh za disanje - Izmena 1: Izlazni priključci do najvećeg radnog pritiska cilindra od 500 bar
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Higijenski papir i proizvodi od higijenskog papira - Deo 4: Određivanje zatezne čvrstoće, istezanja pri najvećoj sili i utrošene energije pri kidanju
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Higijenski papir i proizvodi od higijenskog papira - Deo 5: Određivanje zatezne čvrstoće mokrog uzorka
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Higijenski papir i proizvodi od higijenskog papira - Deo 6: Određivanje gramature
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Deo 5: Zaštitni sistemi boja
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Deo 6: Laboratorijske metode ispitivanja karakteristika
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Deo 9: Zaštitni sistemi boja i laboratorijske metode ispitivanja performansi za kostrukcije na moru i srodne konstrukcije
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih površina na habanje pomoću Martindelove metode - Deo 2: Određivanje oštećenja epruvete
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja pri prekidu
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja sa ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja — Deo 3: Detekcija upotrebljenih azo-boja koje mogu da otpuste 4-aminoazobenzen
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Svojstva gasa i klasifikacioni kodovi(FTSC) koji se odnose na njih
Engleski
У припреми 
13.06.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Čvrsta biogoriva — Metode za pripremu uzoraka
Engleski
У припреми 
09.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje — Određivanje zatezne jačine prianjanja
Engleski
У припреми 
09.06.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje — Terminologija, klasifikacija
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa korišćenjem RT-PCR u realnom vremenu – Deo 1: Metoda za kvantifikaciju
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi - Deo 1: Konstrukcija, mere i zahtevi u pogledu mehaničkih karakteristika transportnih traka za opštu primenu
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi - Deo 2: Prioritetni tipovi traka
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi - Deo 3: Specijalni zahtevi za bezbednost za trake koje se koriste u postrojenjima za podzemnu eksploataciju
Engleski
У припреми 
23.06.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Katodna zaštita - Nivoi kompetencije osoblja koje se bavi katodnom zaštitom - Osnove šeme za sertifikaciju
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja kadmijuma atomskom apsorpcionom spektrometrijom sa grafitnom peći
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Mašine alatke - Bezbednost - Testere za hladan metal
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Boce za gas — Bešavne čelične boce i cevi za ponovno punjenje — Ispitivanje akustične emisije (AT) i kontrolni ultrasonični pregled (UT) tokom periodične kontrole i ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektronski sistem za naplatu — Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-1 — Deo 2: Rezime skupa ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektronski sistem za naplatu — Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-3 — Deo 2: Rezime skupa ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
117 стр.
4809 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Očuvanje stanja bušotine — Deo 1: Upravljanje životnim ciklusom
Engleski
У припреми 
18.05.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka toplotnog modela za primenu u svemiru
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli O157 – Izmena 1: Prilog B: Rezultati međulaboratorijskih studija
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje vodoodbojnosti kože za odevne predmete
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Globalna jedinstvena identifikacija
Engleski
У припреми 
25.05.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Zahtevi i ciljevi za odabir komunikacijskih profila za ITS aplikacije
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Čvrsta biogoriva — Određivanje sadržaja vlage — Metoda sušenja u sušnici — Deo 2: Ukupna vlaga — Pojednostavljena metoda
Engleski
У припреми 
13.06.2017 . 
67 стр.
3910 RSD 
PDF
Čvrsta biogoriva — Uzimanje uzoraka
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane – Kvantitativno određivanje emetičkog toksina (cereulida) korišćenjem LC-MS/MS
Engleski
У припреми 
18.05.2017 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Drumska vozila – Standardizovani pristup informacijama o popravci i održavanju vozila (RMI) – Deo 5: Posebne odredbe za teške uslove
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Spoljašnjа zaštita od korozije vertikalnih zaštitnih ("riser") cevi pomoću premaza i obloga – Deo 1: Elastomerni premazni sistemi-polihloroprenа ili EPDM
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Standardni sistem kodiranja troškova prilikom proizvodnje i prerade nafte i gasa
Engleski
У припреми 
18.05.2017 . 
76 стр.
4184 RSD 
PDF
Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 12: Mašine za izradu čepova/Mašine za profilisanje
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za obradu drveta — Bezbednost - Deo 13:Mašine za raskrajanje sa više listova sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja — Kvalitet slike u radiografiji — Deo 5: Određivanje vrednosti neoštrine slike pomoću indikatora kvaliteta slike sa dupleks žicama
Engleski
У припреми 
09.06.2017 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Emajli - Terminologija - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
09.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Emajli - Terminologija - Deo 2: Vizuelni prikazi i opisi
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
175 стр.
5435 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi — Deo 8: Integrisani sistem upravljanja konstrukcijom
Engleski
У припреми 
04.05.2017 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Metalni materijali — Jednoosno ispitivanje puzanja pri zatezanju — Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Tekstil - Kvalitativna i kvantitativna proteinska analiza nekih vlakana životinjskog porekla - Deo 1: Detekcija peptida upotrebom LC-ESI-MS sa proteinskom redukcijom
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Odredjivanje otpornosti legura magnezijuma prema naponskoj koroziji
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake — Elektrolitičke prevlake cinka sa dodatnim obradama na gvožđu ili čeliku
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 1: Metalne kapne
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 2: Nemetalne kapne
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 3: Metalni ulošci otporni na probijanje
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Štitnici za stopala i noge — Zahtevi i metode ispitivanja za ocenjivanje komponenata obuće - Deo 4: Nemetalni ulošci otporni na probijanje
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje Cronobacter spp.
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Sunčeva energija — Komponente i materijali prijemnika – Deo 1: Vakumirane cevi – Trajnost i performanse
Engleski
У припреми 
08.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Sunčeva energija — Komponente i materijali prijemnika – Deo 2: Toplotne cevi za toplotnu primenu sunčeve energije – Trajnost i performanse
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Deo 1: Opšti uvod
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Deo 2: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja u omekšani polivinilhlorid postupkom dvostrukog valjanja
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Deo 3: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja crnih i obojenih pigmenata u polietilen postupkom dvostrukog valjanja
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Deo 4: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja belih pigmenata u polietilen postupkom dvostrukog valjanja
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Pigmenti i punioci - Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase - Deo 5: Određivanje metodom pritiska pomoću filtera
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Pigmenti i punioci — Metode disperzije i ocenjivanje mogućnosti dispergovanja u plastične mase — Deo 6: Određivanje ispitivanjem filma
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Boce za gas - Bešavne, zavarene i kompozitne boce za komprimovane i utečnjene gasove (osim acetilena) - Pregled za vreme punjenja
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 2: Energetski proračun i klasifikacija za liftove (elevatore)
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 3: Energetski proračun i klasifikacija pokretnih stepenica i pokretnih staza
Engleski
У припреми 
09.06.2017 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Emajli — Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju — Deo 2: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju izazvanu ključalim kiselinama, ključalim neutralnim tečnostima, alkalnim tečnostima i/ili njihovom parom
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Kozmetika - Mikrobiologija - Smernice za ocenu rizika i identifikaciju kozmetičkih proizvoda sa niskim mikrobiološkim rizikom
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 4: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom simuliranog mokrog čišćenja
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Metalni prahovi - Određivanje prividne gustine - Deo 1: Metoda pomoću levka
Engleski
У припреми 
15.06.2017 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja – Metoda gasne hromatografije
Srpski
У припреми 
18.05.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Otvoreni izvori zračenja - Identifikacija i dokumentacija
Engleski
У припреми 
27.04.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Metalni prahovi, isključujući prahove za tvrde metale - Određivanje kompresibilnosti jednoosnim presovanjem
Engleski
У припреми 
18.05.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Plastična creva i creva sa priključcima – Tipovi ojačani tekstilom za hidraulične primene – Specifikacija
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje peroksidnog broja — Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
Srpski
У припреми 
01.06.2017 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Vijci sa šestostranom glavom — Klase izrade A i B
Srpski
У припреми 
01.06.2017 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Vijci sa šestostranom glavom i navojem do glave — Klasa izrade C
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Menadžment objektima, opremom i održavanjem - Sistemi menadžmenta - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Engleski
У припреми 
15.05.2017 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Metalni prahovi, osim prahova za tvrde metale — Određivanje promena dimenzija pri presovanju i sinterovanju
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tvrdi metali - Ispitivanje pritiskom
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Sredstva za sušenje za boje i lakove
Engleski
У припреми 
11.05.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Sredstva za sušenje za boje i lakove
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume i plastičnih masa - Određivanje otpornosti na cepanje - Deo 1: Metoda cepanja konstantnom brzinom
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Proizvodi od gvožđa i čelika - Termička obrada -Rečnik
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Baštenska oprema — Zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 2: Kosilice za travu sa rukovaocem koji hoda - Izmena 1
Engleski
У припреми 
24.02.2017 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Baštenska oprema — Zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 3: Kosilice za travu sa rukovaocem koji sedi na mašini - Izmena 1
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Odredjivanje otpornosti na habanje - Deo 1: Habalica po Taberu
Engleski
У припреми 
15.05.2017 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Sinterovani metalni materijali, isključujući tvrde metale - Epruvete bez zareza za ispitivanje udarom
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Kruti brusni alati - Dozvoljene neuravnoteženosti tocila pri isporuci - Statičko ispitivanje
Engleski
У припреми 
08.06.2017 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake — Elektrolitičke prevlake hroma za industrijsku upotrebu
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje indeksa refrakcije
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Čelici — Mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna
Engleski
У припреми 
09.05.2017 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane — Horizontalna metoda za otkrivanje, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella — Deo 1:Horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp.
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje konvencionalne zapreminske mase („litarske mase na vazduhu”)
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Deo 1: Opšta pravila za pripremanje početne suspenzije i decimalnih razblaženja
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Deo 2: Specifična pravila za pripremanje mesa i proizvoda od mesa
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Deo 3: Specifična pravila za pripremanje ribe i proizvoda od ribe
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Deo 4: Specifična pravila za pripremanje raznovrsnih proizvoda
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Transportne trake – Poprečna savitljivost (sposobnost „olučavanja“) – Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Papir i karton - Merenje reflektujućeg sjaja - Deo 2: Sjaj sa 75° paralelnim zrakom, metoda po DIN-u
Engleski
У припреми 
09.06.2017 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Metalne prevlake - Prikaz metoda za merenje duktilnosti
Engleski
У припреми 
03.05.2017 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru (bez piridina)
Engleski
У припреми 
16.03.2017 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Kvalitet vode – Određivanje koncentracije aktivnosti tricijuma – Metoda tečnog scintilacionog brojanja
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Transportne trake - Određivanje elastičnog i trajnog izduženja i izračunavanje modula elastičnosti
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Električne instalacije niskog napona - Deo 4-44: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od naponskih smetnji i elektromagnetskih smetnji - Tačka 443: Zaštita od prenapona atmosferskog porekla ili usled rasklapanja
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Električne instalacije niskog napona — Deo 5-557: Izbor i postavljanje električne opreme — Pomoćna kola - Izmena 11
Srpski
У припреми 
23.05.2017 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Električne instalacije niskog napona — Deo 7-722: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Napajanje električnog vozila
Srpski
У припреми 
23.06.2017 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Aksijalni ležaji — Gabaritne dimenzije, opšti plan
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija vunene prateće tekstilne površine
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija pamučne i viskozne prateće tekstilne površine
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija poliamidne prateće tekstilne površine
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija poliestarske prateće tekstilne površine
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija akrilne prateće tekstilne površine
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija svilene prateće tekstilne površine
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija prateće tekstilne površine od sekundarnog acetata
Engleski
У припреми 
12.05.2017 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Specifikacija pamuče tkanine za ispitivanje na trljanje
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Papir i karton — Određivanje CIE beline, C/2 stepena (u uslovima unutrašnje osvetljenosti)
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
20.06.2017 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Procedura za monitoring doze za očno sočivo, kožu i ekstremitete
Srpski
У припреми 
03.05.2017 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala
Srpski
У припреми 
31.05.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Papir, karton i celuloza — Određivanje ostatka (pepela) nakon žarenja na 525 C
Engleski
У припреми 
20.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Kriterijum performansi za usluge laboratorije koje obavljaju bio-dozimetriju citogenetike
Engleski
У припреми 
20.06.2017 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Deo 1: Osnovni principi merenja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Srpski
У припреми 
31.05.2017 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Papir, karton i celuloza — Određivanje ostatka (pepela) nakon žarenja na 900 C
Srpski
У припреми 
23.06.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Cilindrično-valjčani ležaji, odvojeni aksijalni prstenovi — Gabaritne dimenzije
Srpski
У припреми 
24.05.2017 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
ISO metrički trapezni navoji vijaka - Osnovni i nazivni profili
Srpski-Engleski
У припреми 
01.06.2017 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Engleski
У припреми 
29.05.2017 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja punog protoka, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem – Deo 12: Efikasnost prečišćavanja metodom brojanja čestica i kapacitet zadržavanja zaprljanja
Srpski
У припреми 
23.06.2017 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Unutrašnji zazor — Deo 1: Unutrašnji radijalni zazor za radijalne ležaje
Srpski
У припреми 
23.06.2017 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Unutrašnji zazor — Deo 2: Unutrašnji aksijalni zazor za kuglične ležaje sa dodirom u četiri tačke
Srpski
У припреми 
19.06.2017 . 
28 стр.
3206 RSD 
PDF
Analiza gasa — Rečnik
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Papir i karton - Određivanje hrapavosti/glatkoće (metode propuštanja vazduha) - Deo 4: Metoda "print-surf"
Engleski
У припреми 
19.06.2017 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Papir, karton i celuloza — Određivanje hlorida rastvorljivih u vodi
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ugalj – Opšta klasifikacija domaćih ugljeva
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Cigarete — Opšte odredbe — Izmena 2
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 b
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 b
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Adresni sistem — Model za razmenu podataka
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera