Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2015-05-24
Time: 15:01


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
05.02.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Zaptivači za prirubnice koji nose oznaku PN - Deo 2: Spiralni zaptivači koji se koriste sa prirubnicama od čelika
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere - Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Kozmetika- Dobra proizvođačka praksa - Dokument za opštu obuku
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Zračenje - Potvrđivanje izabrane doze za sterilizaciju : Metoda VDmaxSD
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Pakovanje za terminalnu sterilizaciju medicinskih sredstava - Vodic za primenu standardaISO 11607-1 i ISO 11607-2
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Nameštaj - Ocenjivanje zapaljivosti tapaciranog nameštaja - Deo 1:Tinjajuća cigareta kao izvor paljenja
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Nameštaj - Ocenjivanje zapaljivosti tapaciranog nameštaja - Deo 2: Izvor paljenja ekvivalentan otvorenom plamenu
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje preventivne mere protiv vrsta Reticulitermes (evropski termiti) (laboratorijska metoda)
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju – Komore za privremeno odmaranje testa - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Geosintetika — Opšta ispitivanja za ocenu pratećih ispitivanja trajnosti
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa trakastom testerom - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 3: Uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 4: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 5: Zahtevi
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 6: Proračun sezonskih performansi
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 7: Posebne odredbe za hibridne aparate
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Gasomeri – Gasomeri sa rotacionim klipovima
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Gipsani blokovi - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Opšti zahtevi - Deo 1: Zahtevi za sva postrojenja
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Opšti zahtevi - Deo 2: Dopunski zahtevi za dvoužne žičare naizmeničnog toka sa visećom kabinom, bez kočnica na voznom sklopu
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
118 стр.
4809 RSD 
PDF
Dizalice - Mobilne dizalice
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-2: Granična stanja i dokaz kompetencije čelične užadi u sistemima vođenja užeta
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-3: Granična stanja i dokaz kompetencije kontakta točak/šina
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
79 стр.
4184 RSD 
PDF
Mali sterilizatori na paru
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Pomoćno sredstvo za plutanje prilikom obuke u plivanju - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja pomoćnog sredstva za plutanje, koje se navlači
Engleski
У припреми 
01.06.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Pomoćno sredstvo za plutanje prilikom obuke u plivanju - Deo 2: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja pomoćnog sredstva za plutanje za koje se pridržava
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćno sredstvo za plutanje prilikom obuke u plivanju - Deo 3: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja plutajuće gume za plivanje sa sedištem, koje se navlače
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PU) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od fenolske pene (PF) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od penastog stakla (CG) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički proizvodi od ekspandirane plute (ICB) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Objekti za gledaoce - Deo 7:Ulazni i izlazni elementi i smerovi kretanja
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje železničkih pruga
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne u sistemima za odvodnjavanje
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike koje su potrebne u zaštiti od erozije (zaštita obale, utvrđenje obale)
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike za primenu kod izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje tunela i podzemnih konstrukcija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne u deponijama čvrstog otpada
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne u projektima deponija tečnog otpada
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Veziva i malteri na bazi gipsa - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne za fluidne barijere pri konstrukciji tunela i podzemnih konstrukcija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje odlagališta tečnog otpada, stanica za privremeno ili sekundarno skladištenje
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere - Zahtevana svojstva koja su potrebna prilikom izgradnje skladišta i deponija za čvrsti otpad
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema - Sanitetski vazduhoplovi - Deo 1: Zahtevi za medicinska sredstva koja se koriste u sanitetskim vazduhoplovima
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema - Sanitetski vazduhoplovi - Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za sanitetske vazduhoplove
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Razaranje pod pritiskom
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na kocke - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Višeslojni paneli od gipsanih ploča sa toplotnom/zvučnom izolacijom — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Materijali za ispunu spojeva gipsanih ploča — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Vodomeri – Deo 4: Dodatne funcionalnosti
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Sterilizatori za upotrebu u medicini -Sterilizatori na paru formaldehida niske temperature - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sterilizatori za upotrebu u medicini - Etilen-oksid sterilizatori- Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.04.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sklopovi za prednapregnute vijčane spojeve visoke čvrstoće nosećih konstrukcija - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Uticaj pH na izluživanje uz početno dodavanje kiseline/baze
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Oprema za obradu površine — Pravila za ispitivanje buke koja potiče od mašina za obradu površine, uključujući i pomoćnu opremu za rukovanje — Stepeni tačnosti 2 i 3
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje posteljnog rublja pri gorenju - Šema klasifikacije
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Uticaj pH na izluživanje uz stalnu kontrolu pH
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Priprema dela uzoraka za ispitivanje iz laboratorijskog uzorka
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za oblikovanje - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
16.01.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne za transportnu infrastrukturu
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za odstranjivanje glave i filetiranje ribe - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
20.04.2015 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Elektronski sistem za naplatu - Profil interoperabilne aplikacije za DSRC
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova - Podizni stolovi za opsluživanje do dva stalna nivoa
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju za osnovnu karakterizaciju — Dinamički test izluživanja iz monolita sa periodičnim obnavljanjem rastvora za izluživanje, pri konstantnim uslovima
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Baterije boca - Periodično ispitivanje i kontrola
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Toplotna izolacija zgrada — Proizvodi za reflektivnu izolaciju — Određivanje deklarisanih toplotnih performansi
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pene (PEF) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Kartinzi za razonodu — Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za kartinge
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Automatski odušni ventili za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
У припреми 
23.03.2015 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Garancije o poreklu energije - Garancije o poreklu električne energije
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Uređaji za upravljanje i sigurnost za gorionike i aparate sa gorivim gasovima i tečnim gorivima - Uređaja za detekciju produkata sagorevanja
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Kozmetika-Analiza kozmetičkih proizvoda- Kvantitativno određivanje cink-piritiona,pirokton- -olamina i klimbazola u kozmetičkim proizvodima protiv peruti koji sadrže površinski aktivne supstancije
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Kozmetika - Analiza kozmetičkih proizvoda - Određivanje 3-jod-2-propinilbutil-karbamata (IPBC) u kozmetičkim preparatima, LC-MS metodom
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Kozmetika - Analiza kozmetičkih proizvoda - Detekcija UV-filtera u kozmetičkim proizvodima i kvantitativno određivanje 10 UV-filtera pomoću HPLC
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Glinene geosintetičke barijere — Određivanje indeksa vodenog fluksa — Metoda permeametra sa fleksibilim zidovima pri konstantnom pritisku
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada- Skrining metode određivanja elementarnog sastava pomoću prenosnih rendgenskih fluorescentnih instrumenata
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Uređaji za upravljanje i sigurnost kod gasnih gorionika i gasnih aparata – Sistemi provere ventila za automatske zaporne ventile
Engleski
У припреми 
04.05.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Creva od gume i plastike, cevi i sklopovi koji se upotrebljavaju za propan i butan i njihovie mešavine u gasovitoj fazi - Deo 1: Creva i cevi
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativni povrsinski testovi za vrednovanje baktericidne aktivnosti hemijskih dezinficijenasa i antiseptika koji se koriste u oblasti veterine na poroznim površinama bez mehaničkog delovanja - Metode ispitivawa i zahtevi(faza 2, korak 2)
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Drvena stepeništa - Projektovanje konstrukcije - Metode izračunavanja
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Oblo drvo i rezana građa - Deklaracija proizvoda koja uključuje aspekt zaštite životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda od drveta i proizvoda na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Upravljanje vazdušnim saobraćajem - Sigurnost informacija za organizacije koje pružaju potporu u operacijama civilnog vazduhoplovstva
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Kozmetika- Analitičke metode- Metoda GC/MS za identifikaciju i analizu 12 ftalata u kozmetičkim uzorcima koji su spremni za ubrizgavanje
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Notifikacija RFID - Znak za informacije i dodatne informacije koje obezbeđuju operatori RFID aplikativnih sistema
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
106 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Proces ocenjivanja uticaja RFID na privatnost
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Analiza hrane – Određivanje akrilamida u hrani pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-ESI-MS-MS)
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Analiza hrane - Određivanje benzo[a]pirena, benzo[a]antracena, hrizena i benzo[b]fluorantena u prehrambenim proizvodima gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Analiza hrane - Određivanje furana u kafi i proizvodima od kafe gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (HS GC-MS) "headspace" tehnikom
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Reaktivne prevlake za zaštitu metalnih podloga od požara – Definicije, zahtevi, karakteristike i označavanje
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gime i plastičnih masa - Određivanje sile cepanja (iglom)- Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Osnovni pojmovi - Deo 1: Zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema - Drumska ambulantna vozila
Srpski
У припреми 
19.12.2014 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
19.12.2014 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Betonski mostovi — Pravila projektovanja i konstruisanja - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
16.12.2013 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 2: Opšta pravila i pravila za mostove — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
01.10.2014 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Čelik X105CrMo17 (1.4125) - Kaljen i termički obrađen - Ručno kovan i kovan u kalupima - De ≤ 150 mm
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legura na bazi nikla otporna na toplotu NiCr20Co3Fe3 - Kaljena - Žica - D ≤ 10 mm
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja na otvorenom prostoru za određivanje relativne efikasnosti sredstava za zaštitu drveta koje je u dodiru sa zemljištem
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu —Mašine za direktno presovanje i mašine za posredno presovanje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, stalne radne temperature od – 65 °C do 175 °C, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Deo 009: Zaštitni poklopac za utičnicu - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, stalne radne temperature od – 65 °C do 175 °C, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno - Deo 010: Zaštitni poklopac za utikač - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-1: Klasifikacija uslova okoline — Skladištenje
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-2: Klasifikacija uslova okoline — Transport
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-3: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-4: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-1: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Skladištenje
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
158 стр.
5435 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Specifikacija za informacioni servis (SI) u DVB sistemima
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
86 стр.
4497 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
239 стр.
6061 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Druga generacija DVB interaktivnog satelitskog sistema (DVB-RCS2) — Deo 2: Niži slojevi protokola u standardu za satelite
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
WSD uređaji — Sistemi bežičnog pristupa koji rade u TV radiodifuznom opsegu od 470 MHz do 790 MHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 1: Zahtevi za opšte UWB primene
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 2: Zahtevi za UWB praćenje lokacije
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 3: Zahtevi za UWB uređaje za vozila na putu i pruzi
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Napajanje opreme u pristupnoj mreži
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-1: Sistemski zavisni zahtevi za digitalne sisteme koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
107 стр.
4809 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora biti primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za interaktivne servise u radio-difuziji, prikupljanje vesti i druge širokopojasne satelitske primene — Deo 1: (DVB-S2)
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 1: Zahtevi
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 3: Arhitektura mreže
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
104 стр.
4809 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 4-1: Geografsko adresiranje i prosleđivanje u komunikacijama od tačke do tačke i komunikacijama od tačke do više tačaka — Funkcionalnost nezavisna od medija
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 5-1: Transportni protokoli — Osnovni transportni protokol
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 6-1: Internet integracija — Prenos IPv6 paketa preko protokola geoumrežavanja
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Osnovni skup primena — Deo 2: Specifikacija osnovnog servisa za međusobno obaveštavanje
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Osnovni skup primena — Deo 3: Specifikacija osnovnog servisa za decentralizovano obaveštenje o okruženju
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Osnovni skup primena — Lokalna dinamička mapa (LDM)
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Zahtevi za mobilne uređaje koji se odnose na radio-rekonfiguraciju
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR servis — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Deo 070: Električni kontakt, muški, tip A, krimpovan, klase S - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Deo 071: Električni kontakt, ženski, tip A, krimpovan, klase S - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta - Uzorkovanje, rezanje i kontrolisanje - Deo 2: Početno ispitivanje tipa i fabrička kontrola proizvodnje
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje relativne efikasnosti sredstava za zaštitu drveta za korišćenje ispod prevlake i izlaganje bez dodira sa zemljištem -Ispitivanje na otvorenom prostoru: Metoda L-spoja
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu — Metode ispitivanja — Deo 411: Otpornost na fluide
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od –55 °C do 175 °C — Deo 007: Kablovska klema — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od –55 °C do 175 °C — Deo 007: Kablovska klema — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od –55 °C do 175 °C — Deo 007: Kablovska klema — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Jednostrani konektori sa troosnim interfejsom za digitalni prenos podataka — Deo 004: Lemljeni utikač i terminalni priključak — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Deo 004: UNC navojni terminali — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tropolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Obujmice za kablovske snopove — Deo 004: Plastične kablovske obujmice — Za radne temperature od –55 °C do 105 °C i od –55 °C do 150 °C — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Traka za lepljenje za vazduhoplov — Deo 004: Okrugle trake za lepljenje od bakra, presvučene kalajem od –65 °C do 150 °C i presvučene niklom od –65 °C do 260 °C — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legure aluminijuma AL-P7175 - T73511 - Šipka i profil dobijeni izvlačenjem — a ili D ≤ 150 mm
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mešalice za testo - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
22.05.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Planetarne mešalice - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Cevni priključak od čelika otpornog na toplotu ili od legure nikla otporne na toplotu — Zavareni kraj priključka — Projektantska konfiguracija — Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Cevni priključak, 37° — Projektantska konfiguracija — Serije veličina izraženih u inčima — Deo 1: Sferni muški krajevi zaptivanja
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Cevni priključak, 37° — Projektantska konfiguracija — Serije veličina izraženih u inčima — Deo 4: Ženski krajevi zaptivanja
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) — Topljen na vazduhu — Kaljen i termički obrađen — Otkivci — De 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Engleski
У припреми 
01.06.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Zaštitna odeća za vatrogasce- Zahtevane performanse za zaštitnu odeću za vatrogasce
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Optički konektori pravougaoni, modularni, radne temperature 125 °C, za EN 4531-101 kontakte — Deo 1: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Kiselina za nagrizanje aluminijuma i legura aluminijuma bez šestovalentnog hroma
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju - Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Ispitivanje izolacije navoja visokonaponskih mašina
Engleski
У припреми 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Trofazni asinhroni motori za opšte namene koji imaju standardne dimenzije i izlazne veličine- Oznake kućišta 56 do 315 i prirubnica 65 do 740
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-6: Multimodni mehanički spoj vlakna za korišćenje u spoljašnjoj zaštićenoj okolini (Kategorija U)
Engleski
У припреми 
12.05.2015 . 
170 стр.
5435 RSD 
PDF
Evropski standard za proizvod za kombinovane energetske sisteme za grejanje koji koriste gas kao gorivo
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa uređajima za domaćinstvo koji sadrže nestabilne ugljovodonike ili nestabilne fluorokarbonate, kada završe svoj životni vek
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Tehnička dokumentacija za ocenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje za WEEE - Deo 2-1: Zahtevi za postupanje za sijalice
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Efikasnost preventivnih sredstava za zaštitu drveta koja je određena biološkim ispitivanjima - Deo 1: Specifikacija u skladu sa klasama upotrebe
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Rotacione elektične mašine- Deo 29: Ekvivalentno opterećenje i tehnike superpozicije- Indirektno ispitivanje za određivanje temperaturnog porasta
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.05.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti-Deo 1:Podnošci za sijalice - Izmena 51
Engleski
У припреми 
15.05.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti-Deo 1:Grla za sijalice - Izmena 48
Engleski
У припреми 
15.05.2015 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti-Deo 1:Granična merila - Izmena 49
Engleski
У припреми 
12.05.2015 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Primarne baterije — Deo 4: Bezbednost litijumskih baterija
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
117 стр.
4809 RSD 
PDF
Elektroakustika — Slušna pomagala — Deo 4: Sistemi sa indukcionom petljom za potrebe slušnih pomagala – Zahtevi za performanse sistema
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Pakovanje komponenti za automatsko rukovanje - Deo 4: Ambalaža za pakovanje elektronskih komponenti različitih oblika
Engleski
У припреми 
15.07.2011 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje -- Deo 19: Poliuretanom lakirana lemljiva okrugla bakarna žica, prekrivena poliamidom, klase 130
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Elektroakustika — Simulatori ljudske glave i uha — Deo 3: Akustički sprežnik za kalibrisanje supraaurikularnih slušalica koje se koriste u audiometriji
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Magnetni materijali - Deo 11: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti površinske izolacije magnetnih limova i traka
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 406: Vibracije
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Električni kablovi, instalacija - Zaštitne navlake- Metode ispitivanja- Deo 502: Otpornost na električne lukove
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 504: Porast temperature tkanine kada je zaštićena navlakom zbog samozagrevanja
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 601: Otvorene i zatvorene
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
152 стр.
5435 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-27: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse opreme za elektro-kardiografsko nadgledanje
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
76 стр.
4184 RSD 
PDF
Elektroakustika – Audiometrijska oprema – Deo 1: Oprema za audiometriju čistim tonovima
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-42: Metode merenja i postupci ispitivanja — Hromatska disperzija
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-54: Metode merenja i postupci ispitivanja — Gama zračenje
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 2: Specifikacije proizvoda — Opšte
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-12: Kablovi za spoljnu montažu — Detaljna specifikacija za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi i direktno ukopane
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 4-20: Nadzemni optički kablovi postavljeni duž elektroenergetskih vodova — Specifikacija familije ADSS (dielektrični samonosivi) optičkih kablova
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
129 стр.
5122 RSD 
PDF
Instrumenti za zaštitu od zračenja - Uređaji za merenje i/ili nadziranje (jačine) ekvivalentne doze u prostoru i/ili neposredne izloženosti beta, X i gama zračenju - Deo 1: Merenje i nadziranje pokretnih radnih mesta i okruženja
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
131 стр.
5122 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički pasivni uređaji za upravljanje snagom — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-081: Posebni zahtevi za automatske i poluautomatske laboratorijske uređaje za analizu i druge namene
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 49: Specifikacija podvrste za SMAA seriju RF konektora
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Komunikacioni koaksijalni kablovi — Deo 10-1: Obrazac detaljne specifikacije za polukrute kablove sa dielektrikom od politetrafluoretilena (PTFE)
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Elektroakustika — Filtri opsega jedne oktave i dela jedne oktave – Deo 1: Specifikacije
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema — Deo 2-2: Digitalni sistemi — Dijagram optičkog oka, oblik talasa i merenje
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-52: Ispitivanja — Ispitivanje savijanja za savitljive kablove
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-49: Ispitivanja i merenja — Sila zadržavanja vodećeg pina konektora sa četvrtastom vođicom za više vlakana
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu od rendgenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici – Deo 1: Određivanje osobina slabljenja materijala
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu od rendgenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici - Deo 2: Providne zaštitne ploče
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu od rendgenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici - Deo 3: Zaštitna odeća, naočare i štitnici za pacijente
Engleski
У припреми 
06.04.2015 . 
267 стр.
6452 RSD 
PDF
Elektronska oprema na železnici – Telekomunikaciona mreža voza (TCN)– Deo 2-5: Eternet magistrala voza
Engleski
У припреми 
12.05.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Sekundarne ćelije i baterije za skladištenje obnovljive energije — Opšti zahtevi i metode ispitivanja – Deo 1: Primena fotonaponskih elemenata kada nisu priključeni na mrežu
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
111 стр.
4809 RSD 
PDF
Elektroakustika — Merači nivoa zvuka — Deo 1: Specifikacije
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
88 стр.
4497 RSD 
PDF
Elektroakustika — Merači nivoa zvuka — Deo 2: Ispitivanja tipa
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Elektroakustika — Merači nivoa zvuka — Deo 3: Periodična ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Radionuklidni uređaji za vizualizaciju slike — Karakteristike i uslovi ispitivanja — Deo 1: Pozitronski emisioni tomografi
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-2: Monomodni 1xN i 2xN sklopovi za grananje, bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-6: Monomodni 1xN i 2xN sklopovi za grananje, bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju O — Nekontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 041-2: Monomodni OTDR reflektujući sklopovi, bez konektora, za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 051-3: Monomodni optički fiksni oslabljivači, tipa utikača, za kategoriju U — Nekontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 056-2: Monomodni optički osigurač, tipa priključnog vlakna sa konektorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 057-2: Monomodni optički osigurač, tipa utičnice, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 058-2: Monomodni optički ograničavač snage, tipa priključnog vlakna sa konektorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 059-2: Monomodni optički ograničavač snage, tipa utičnice, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 071-2: Monomodni optički svičevi 1x2 i 2x2, bez konektora, za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 088-2: Monomodni optički LAN WDM uređaji, bez konektora, sa rastojanjem kanala od 800 GHz, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 089-2: Monomodni optički bidirekcioni WWDM uređaji, bez konektora, sa OTDR nadzorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 1-3: Opšti opis i uputstvo za konektore sa monomodnim vlaknom i skup kablova za industrijsku okolinu, kategorija I
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 143-2: Pasivni optički VIPA kompenzator disperzije,za prenos monomodnim optičkim vlaknom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 1: Opšti opis i uputstvo
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 27: Familija konektora tipa M12-FO
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 30: Serija konektora tipa CLIK
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 4: Familija konektora tipa SC
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
86 стр.
4497 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 6: Familija konektora tipa MU
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 7-1: Familija konektora tipa MPO — Jedan red vlakana
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Nuklearne elektrane — Konstrukcija upravljačkih sala — Analiza i dodeljivanje funkcija
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Dokumentacija doze radijacije — Deo 1: Struktuirani izveštaji o dozi radijacije za radiografiju i radioskopiju
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
155 стр.
5435 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Integrisani navigacioni sistemi — Deo 2: Modularna struktura za INS — Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
134 стр.
5122 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Sistemi automatske identifikacije (AIS) — Deo 2: Brodska oprema klase A za sistem automatske identifikacije (AIS) — Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
87 стр.
4497 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Brodski uređaj za zapisivanje podataka o plovidbi (VDR) — Deo 1: Zahtevi za performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički WDM sklopovi — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Aktivne optičke komponente i sklopovi — Standardi za kućište i interfejs — Deo 15: Kućišta lasera sa posebnom vertikalnom šupljinom sa površinskim zračenjem
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Aktivne optičke komponente i sklopovi — Standardi za kućište i interfejs — Deo 17: Komponente predajnika i prijemnika sa dvostrukim koaksijalnim RF konektorima
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Aktivne optičke komponente i sklopovi — Standardi za performanse — Deo 2: Laserski sklopovi, 850 nm, sa odvojenom vertikalnom šupljinom sa površinskim zračenjem
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Aktivne optičke komponente i sklopovi — Standardi za performanse — Deo 8: Sklopovi optičkog pojačavača sa reflektujućim poluprovodnikom
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Aktivne optičke komponente i sklopovi — Standardi za performanse — Deo 8: Primopredajnici optičkog pojačavača sa reflektujućim poluprovodnikom
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Brodska oprema klase B za sistem automatske identifikacije (AIS) — Deo 2: Tehnike višestrukog pristupa sa samoorganizovanom vremenskom raspodelom (SOTDMA)
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Dinamički moduli — Opšti opis i uputstvo
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Dinamički moduli — Deo 1-3: Standardi za performanse — Dinamički korektor nagiba pojačanja (bez konektora)
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
137 стр.
5122 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji – Periodično ispitivanje i ispitivanje posle popravke elektromedicinskog uređaja
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
181 стр.
5748 RSD 
PDF
Pomorska navigaciona i radiokomunikaciona oprema i sistemi — Brodski radar — Zahtevi za performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Elektroakustika — Sistemi audiofrekvencijskih indukcionih petlji za potpomaganje sluha — Deo 1: Metode za merenje i specificiranje performansi komponenata sistema — Izmena 1
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Elektroakustika — Sistemi audiofrekvencijskih indukcionih petlji za potpomaganje sluha — Deo 2: Metode za izračunavanje i merenje emisija magnetnih polja niskih frekvencija iz petlje da bi se ocenila usaglašenost sa smernicama za granice izlaganja ljudi tim poljima
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Kalibrisanje podesivih laserskih izvora
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Standardizacija zaštite životne sredine od električnih i elektronskih proizvoda i sistema – Rečnik termina
Engleski
У припреми 
12.03.2015 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Metode merenja za digitalnu mrežu - Performanse terestričke digitalne multimedijalne mreže za prenos
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
118 стр.
4809 RSD 
PDF
Nuklearne elektrane ― Instrumentacija i kontrola značajna za bezbednost ― Razvoj HDL programski integrisanih kola za sisteme koji izvršavaju funkcije kategorije A
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski (RF) filtri sa zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
У припреми 
12.05.2015 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne i druge nekisele elektrolite — Sekundarne litijumske ćelije i baterije za upotrebu u industriji
Engleski
У припреми 
27.03.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Specifikacije proizvoda sa optičkim konektorom — Deo 1-1: Vlakna kategorije A1a završena LC-PC dupleks multimodnim konektorima prema IEC 60793-2-10
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
02.04.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Litijum jonski kondenzatori za upotrebu u električnoj i elektronskoj opremi - Metode ispitivanja električnih karakteristika
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Furnirske ploče (šperploče) - Specifikacije
Srpski
У припреми 
15.08.2013 . 
132 стр.
6158 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka - Deo 1: Mehanička i fizička svojstva
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja - Postupak starenja isparavanjem
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje efikasnosti zaštite protiv bazidiomiceta koje razaraju drvo - Primena sa tretiranjem površine
Engleski
У припреми 
23.04.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi upravljanja kvalitetom - Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Tekstil — Pamučna vlakna — Procena zrelosti metodom protoka vazduha
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetika — Termini i definicije (ISO 10318:2005)
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Oftalmometri
Srpski
У припреми 
20.05.2015 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Deo 4: Određivanje modula loma i čvrstoće pri lomu
Srpski
У припреми 
06.05.2015 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti neglaziranih keramičkih pločica na duboko habanje
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo B01: Postojanost obojenja prema svetlosti:dnevna svetlost
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
У припреми 
16.07.2014 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju - Deo 2:Grafički simboli
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
200 стр.
5748 RSD 
PDF
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskog aparata na mestu nege – Deo 10102: Nomenklatura – Očitavanje ECG-a
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskog aparata za ličnu upotrebu - Deo 10417: Specijalni aparat - Glukometar (ISO IEEE 11073-10417:2014, ispravljena verzija 2014-05-01)
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
82 стр.
4497 RSD 
PDF
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu – Deo 10418: Specijalni uređaji – Monitor za međunarodni normalizovani odnos (INR) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, ispravljena verzija 2014-05-01)
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje fizioloških svojstava- Određivanje otpornosti na toplotu i propusnost vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Etilen-oksid - Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Hemijski indikatori - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta- Inhibicija razmnožavanja Collembola (Folsomia candida)zemljišnim zagađivačima
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta- Inhibicija razmnožavanja Collembola (Folsomia candida)zemljišnim zagađivačima
Srpski
У припреми 
19.05.2015 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta - Određivanje uticaja zagađujućih materija na floru zemljišta - Deo 1: Metoda za merenje inhibicije rasta korena
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta- Određivanje hidrauličke provodljivosti u nezasićenom zemljištu i karakteristika zadržavanja vode- Metoda isparavanja po Vindu
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta- Određivanje pritiska vode u porama- Tenziometrijska metoda
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta - Određivanje sadržaja vode kao zapreminskog udela upotrebom cilindra- Gravimetrijska metoda
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Pakovanje za terminalno sterilisana medicinska sredstva - Deo 1: Zahtevi za materijale, sterilne pregradne sisteme i sisteme pakovanja / Izmena
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Pakovanje za završno sterilisana medicinska sredstva - Deo 2: Validacija zahteva za procese oblikovanja, zaptivanja i sklapanja/Izmena1
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Obeležavanje
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 10:Intraokularna sočiva "phakic" -Izmena 1
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 6:Ispitivanje veka trajanja i stabilnosti pri transportu
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 7:Klinička istraživanja
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 9: Multifokalna intraokularna sočiva-Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije- Deo 1: Masti i ulja biljnog i životinjskog porekla
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije - Deo 2: Maslinovo ulje i ulje komine masline
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Okviri za naočare — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje sklonosti tekstilnih površina prema pilingu, ufilcanošću ili promeni izgleda- Deo 3:Piling metoda slučajnim timbanjem
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Gasna hromatografija metilestara masnih kiselina — Deo 1:Uputstva za modernu gasnu hromatografiju metilestara masnih kiselina
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Smernice za određivanje veka trajanja
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstil — Zatezna svojstva tekstilnih površina — Deo 2: Određivanje najveće sile upotrebom "grab" metode (metode zahvata)
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 1: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom metode sa trakom
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 2: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom "grab" metode (metode zahvata)
Engleski
У припреми 
31.01.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja- Tečna hemijska sredstva za sterilizaciju medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu koja sadrže životinjska tkiva i njihove derivate- Zahtevi za karakterizaciju, razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Ventili za boce za gas - Ispitivanja tokom proizvodnje i provera
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje sadržaja ftalata- Metoda sa tetrahidrofuranom
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Ispitivanje efikasnosti antimikrobne zaštite i smernice za određivanje vremena trajanja
Srpski
У припреми 
03.04.2015 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vijci za lim sa šestostranom glavom
Srpski
У припреми 
03.04.2015 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Vijci za lim sa upuštenom sočivastom (ovalnom) glavom i urezom (opšti oblik glave)
Engleski
У припреми 
20.04.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Drumska vozila - Merenje vozačevog vizuelnog opažanja saobraćajnih informacija i sistema za upravljanje - Deo 1: Definicije i parametri
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Higrotoplotne performanse opreme u zgradama i industrijskih instalacija - Proračun difuzije vodene pare - Sistemi izolacija hladnih cevi
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Deo 1: Opšti zahtevi, termini i definicije i ispitivanja Izmena 1
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstil- Boje - Deo2: Opšta metoda za određivanje ekstrakcije boja uključujući alergenske i kancerogene boje (metoda vodenim rastvorom piridina)
Engleski
У припреми 
09.03.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstil- Boje-Deo 3:Metoda kojom se određuju izvesne kancerogene boje (metoda sa trietilenaminom/metanolom)
Engleski
У припреми 
15.04.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Čelična žičana užad - Okasta upletka za vuču užeta pri ugradnji - Tipovi i osnovni zahtevi
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Čvrsta biogoriva - Određivanje sadržaja hlorida, natrijuma i kalijuma rastvorljivih u vodi
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Kozmetika - Mikrobiologija- Mikrobiološka ograničenja
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Dimenzije NIST konektora za medicinske gasove pod niskim pritiskom
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Drumska vozila - Standardizovani pristup informacijama o popravci i održavanju vozila (RMI) – Deo 1: Opšte informacije i definicija slučaja upotrebe
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Drumska vozila - Standardizovani pristup informacijama o popravci i održavanju vozila (RMI) – Deo 2: Tehnički zahtevi
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Drumska vozila - Standardizovani pristup informacijama o popravci i održavanju vozila (RMI) – Deo 3: Zahtevi za operativni korisnički interfejs
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Drumska vozila — Standardizovana terminologija za informacije o popravci i održavanju vozila (RMI) — Deo 2: Zahtevi za primenu standardizovanog procesa, telo za registraciju
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta - Uputstvo o postupcima izluživanja za naknadna hemijska i ekotoksikološka ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala
Engleski
У припреми 
03.04.2015 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Delovi za pričvršćivanje – Terminologija – Deo 2: Rečnik i defnicije za prevlake
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Geografske informacije — Referentni model — Deo 1: Osnove (ISO 19101-1:2014)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Geografske informacije — Vremenska šema
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
115 стр.
4809 RSD 
PDF
Geografske informacije — Metodologija za katalogizaciju prostornih objekata
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geografske informacije — Prostorno referenciranje koordinatama — Deo 2: Proširenje za parametarske vrednosti (ISO 19111-2:2009)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
179 стр.
5435 RSD 
PDF
Geografske informacije — Metapodaci — Deo 1: Osnove (ISO 19115-1:2014)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
105 стр.
4809 RSD 
PDF
Geografske informacije — Prikaz (ISO 19117:2012)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Geografske informacije — Specifikacije za podatke o proizvodima — Izmena 1: Zahtevi koji se odnose na uključivanje aplikacione šeme i kataloga prostornih objekata i upotreba obuvata u aplikacionoj šemi(ISO 19131:2007/Amd 1:2011)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
97 стр.
4497 RSD 
PDF
Geografske informacije — Linearno referenciranje (ISO 19148:2012)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
157 стр.
5435 RSD 
PDF
Geografske informacije — Kvalitet podataka (ISO 19157:2013)
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Plastične mase- Uzorci za ispitivanje
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Plastične mase- Uzorci za ispitivanje
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati- Implantati za zamenu zgloba – Specifični zahtevi za implantate koji zamenjuju zglob kolena - Izmena 1
Engleski
У припреми 
12.05.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Sunčeva energija – Komponente i materijali prijemnika — Deo 3: Absorciona trajnost površine
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta -Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka-Deo 6: Uputstvo za izradu programa uzimanja uzoraka sa zemljišnim beskičmenjacima
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta -Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka-Deo 6: Uputstvo za izradu programa uzimanja uzoraka sa zemljišnim beskičmenjacima
Engleski
У припреми 
17.04.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda(GPS)- Tekstura površine: Područja — Deo 605: Nazivne karakteristike beskontaktnih (tačka autofokusne sonde) instrumenata
Engleski
У припреми 
17.04.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Tekstura površine: Područja — Deo 70: Mere materijala
Srpski
У припреми 
07.05.2015 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelični vijci za lim — Mehanička svojstva
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta- Digitalna razmena podataka o zemljištu
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični materijali — Određivanje temperature omekšavanja po Vikatu (VST)
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Plastične mase- Višenamenski uzorci za ispitivanje
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Određivanje zamora delovanjem konstantnog opterećenja
Engleski
У припреми 
17.03.2015 . 
113 стр.
4809 RSD 
PDF
Lična zaštitna oprema-Zaštita očiju i lica-Rečnik
Srpski
У припреми 
19.05.2015 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Plastične mase — Male komore za kondicioniranje i ispitivanje primenom vodenih rastvora radi održavanja konstantne vlažnosti
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Plastične mase — Tečne epoksidne smole — Određivanje tendencije ka kristalizaciji
Engleski
У припреми 
16.09.2013 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema- Aparati za disanje i konektori
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla-Uzimanje uzoraka- Izmena 1: Fleksibilne cisterne
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje materija koje se mogu ekstrahovati organskim rastvaračima(konvencionalna metoda)
Srpski
У припреми 
07.05.2015 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Vijci za lim sa upuštenom (ravnom) glavom i krstastim urezom
Srpski
У припреми 
11.05.2015 . 
52 стр.
4418 RSD 
PDF
Veličine i jedinice-Matematički znaci i oznake za upotrebu u prirodnim naukama i tehnologiji
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Medicinska električna oprema - Deo 2-69: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse opreme za koncentratore kiseonika
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 2: Klinička ispitivanja za tip automatizovanog merenja
Engleski
У припреми 
14.05.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Krute plastične mase sa ćelijama — Određivanje svojstava pri sabijanju
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Infuziona oprema za medicinske svrhe — Deo 5: Bireta infuzionih setova za jednokratnu upotrebu koja se puni pod dejstvom gravitacije
Srpski
У припреми 
19.05.2015 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Plastične mase i ebonit- Određivanje tvrdoće utiskivanjem pomoću durometra (tvrdoća po Šoru)
Engleski
У припреми 
25.02.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Delovi od elastomera za parenteralne preparate i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Deo 2 Identifikacija i karekterizacija - Izmena
Srpski
У припреми 
15.04.2015 . 
42 стр.
3950 RSD 
PDF
Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici
Engleski
У припреми 
30.04.2013 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR)
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
15.12.2014 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Niskonaponske električne instalacije - Deo 7-753: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Kablovi za grejanje i ugrađeni sistemi za grejanje
Srpski
У припреми 
20.05.2015 . 
57 стр.
4418 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Deo 101: Matematika
Srpski
У припреми 
11.05.2015 . 
252 стр.
7742 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 811: Električna vuča
Srpski
У припреми 
11.05.2015 . 
125 стр.
6158 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 811: Električna vuča
Srpski
У припреми 
46 стр.
4184 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača
Srpski
У припреми 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača - Izmena 1
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača - Izmena 2
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kablovski distributivni sistemi za televizijske i zvučne signale - Deo 12: Elektromagnetska kompatibilnost sistema
Srpski
У припреми 
74 стр.
5024 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske i zvučne signale i interaktivne servise - Deo 6: Optička oprema
Srpski
У припреми 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Elektronski predspojni uređaji za cevaste fluorescentne sijalice napajane jednosmernom strujom - Zahtevi za performanse - Izmene i dopune
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Srpski
У припреми 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
KARAKTERISTIKE I ISPITIVANJA ELEKTRODINAMIČKIH I ELEKTROMAGNETSKIH KOCIONIH SISTEMA - (IDENTIČAN SA IEC 631:1978)
Srpski
У припреми 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Kriterijumi za procenu i kodiranje komutacije obrtnih električnih mašina za vuču
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Drumska vozila - Određivanje težišta
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Deo 1: Određivanje sadržaja vlage za fizička i mehanička ispitivanja
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Deo 2: Određivanje zapreminske mase za fizička i mehanička ispitivanja
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Deo 3: Određivanje maksimalne statičke savojne čvrstoće
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Deo 4: Određivanje modula elastičnosti pri statičkom savijanju
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Deo 6: Određivanje maksimalne zatezne čvrstoće paralelno sa vlaknima
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fizička i mehanička svojstva drveta - Metode ispitivanja za male uzorke drveta bez grešaka - Deo 7: Određivanje maksimalne zatezne čvrstoće upravno na vlakna
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Metode ekstrakcije masti i jedinjenja rastvorljivih u mastima
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Drumska vozila - Uslovi okoline i ispitivanje električne i elektronske opreme - Deo 2: Električna opterećenja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Drvo - Oblo drvo i rezana građa - Rečnik
Srpski
У припреми 
19.05.2015 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje zaostalog monomera stirena u polistirenu(PS)i polistirenu otpornom na udar(PS-I) gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Kondenzovano zaslađeno mleko - Određivanje sadržaja saharoze - Polarimetrijska metoda
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Drumska vozila - Procedura za ispitivanje čeonog sudara sa nepokretnom preprekom ili stubom
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Drumska vozila - Označavanje rezervoara za kočne tečnosti koje su na bazi nafte ili koje nisu na bazi nafte
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Mlečna mast - Određivanje peroksidnog broja
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Mopedi — Ispitivanje motora — Neto snaga
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Pneumatici i naplaci (metričke serije) za kamione i autobuse - Deo 2: Naplaci
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja, za puni protok ulja, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 5: Simuliranje hladnog starta i ispitivanje izdržljivosti na hidrauličke pulsacije
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja, za puni protok ulja, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 6: Statičko ispitivanje pritiskom prskanja
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja prečistača ulja, za puni protok ulja, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 7: Ispitivanje zamora usled vibracija
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Drumska vozila — Specifikacija za kočne tečnosti koje nisu na bazi nafte za hidraulične sisteme
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Drumska vozila — Hidraulični sistemi kočenja - Referentne tečnosti koje nisu na bazi nafte
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema za prečišćavanje vazduha na usisu motora sa unutrašnjim sagorevanjem i kompresora — Ispitivanje radnih karakteristika
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kazeini i kazeinati - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Kazeini - Određivanje "vezanog pepela" (Referentna metoda)
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Slatki kazeini i kazeinati - Određivanje pepela (Referentna metoda)
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Kazeini - Određivanje slobodne kiselosti (Referentna metoda)
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Kazeini i kazeinati - Određivanje sadržaja laktoze - Fotometrijska metoda
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Kazeini i kazeinati - Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda)
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Drumska vozila - Motocikli - Simboli za komande, indikatore i svetlosne pokazivače
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Zaslađeno kondenzovano mleko - Određivanje sadržaja ukupne suve materije (Referentna metoda)
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Složeni aglomerat plute - Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.05.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Drumska vozila - Prikolice do 3,5 t - Proračun mehaničke čvrstoće čelične rude
Engleski
У припреми 
11.05.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Proizvodi od mleka i hrana na bazi mleka - Određivanje sadržaja masti gravimetrijskom metodom po Vajbul-Berntropu (Weibull-Berntrop) (Referentna metoda) - 3. Deo: Posebni slučajevi
Engleski
У припреми 
01.04.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Složeni aglomerat plute za đonove na obući
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Menadžment bezbednošću informacija za komunikaciju između sektora i između organizacija
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Smernice za integrisanu primenu ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Upravljanje bezbednošću informacija
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za sajber bezbednost
Engleski
У припреми 
31.03.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za identifikovanje, prikupljanje, preuzimanje i očuvanje digitalnih dokaza
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Električni kablovi – Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC масе, типа PP, za naznačene napone do i uključujući 300/500V
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni kablovi — Instalacioni kablovi sa razmaknutim žilama tipa PP/R i PP/R-A za naznačene napone do i uključujući 300/500 V
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Cigarete - Opšte odredbe - Izmena 2
Srpski
У припреми 
24.06.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnička oprema javnih puteva - Oprema za obeležavanje i usmeravanje
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Објављен 
01.12.1974 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Објављен 
03.05.1995 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
10.01.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Објављен 
25.06.1988 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost – Usluge privatnog obezbeđenja – Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Објављен 
14.08.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Објављен 
05.08.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Објављен 
17.09.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Redukcije - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Kose račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Korube - Dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne vučene i presovane pločice - Definicije, vrste i kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne i podne pločice, vučene i presovane - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista VlII - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
42 стр.
3950 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vlll - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista i. Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista vi - osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista viii - industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - definicija, opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Купи