Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2016-06-30
Time: 02:39


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
У припреми 
26.05.2016 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Adresni sistem - Model za razmenu podataka
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Precizne čelične cevi - Tehnički uslovi za isporuku - Deo 1: Bešavne hladnovučene cevi
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Precizne čelične cevi - Tehnički uslovi za isporuku - Deo 2: Šavne hladnovučene cevi
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Precizne čelične cevi — Tehnički uslovi za isporuku — Deo 4: Bešavne hladnovučene cevi za hidraulične i pneumatske sisteme za napajanje
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Precizne čelične cevi - Tehnički uslovi za isporuku - Deo 6: Šavne hladnovučene cevi za hidraulične i pneumatske sisteme
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Staklo sa prevlakom — Deo 5: Metoda ispitivanja i klasifikacija prema osobinama samočišćenja stakla sa prevlakom
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno natrijum-kalcijum-silikatno sigurnosno staklo — Deo 1: Definicije i opisi
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Pričvršćenje tereta na drumskim vozilima - Bezbednost - Deo 1: Proračun sila vezivanja
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za mlevenje - Zahetvi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
02.06.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za upravljanje saobraćajem – Lanterne
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Gasomeri - Uređaji za korekciju – Deo 3: Računar protoka
Engleski
У припреми 
09.06.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Uređaji za nadzor plamena za gasne aparate — Termoelektrični uređaji za nadzor plamena
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge — Ocenjivanje impregnacije iglenih podnih obloga na osnovu zaprljanosti zemljom
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Transportne trake opšte namene - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema - Deo 1: Opšte odredbe
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
109 стр.
4809 RSD 
PDF
Komorni kotlovi - Deo 3: Projektovanje i proračun za delove pod pritiskom
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge- Klasifikacija
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 1: Procena performansi isporučene tople vode
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim pumpama
Srpski
У припреми 
20.04.2016 . 
38 стр.
3755 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 2: Hidraulična veziva za puteve sa normalnim očvršćavanjem — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
У припреми 
20.04.2016 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 3: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Laminatne podne obloge — Elementi sa površinskim slojem na bazi aminoplastičnih termoreaktivnih smola — Specifikacije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
19.05.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Noseći spojevi ostvareni sponkama
Engleski
У припреми 
19.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Metode ispitivanja — Nosivost pri čupanju spojnih sredstava za drvo
Engleski
У припреми 
19.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Metode ispitivanja — Otpornost drveta na utiskivanje spojnog sredstva
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na komade - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
68 стр.
3910 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu – Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
У припреми 
19.05.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Klasiranje prema čvrstoći konstrukcijskog drveta pravougaonog poprečnog preseka — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Geosintetika - Metode ispitivanja za merenje mase po jedinici površine glinenih geosintetičkih barijera
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Merila toplotne energije - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Merila toplotne energije - Deo 2: Konstrukcioni zahtevi
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Merila toplotne energije - Deo 4: Ispitivanja i odobravanja tipa
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Merila toplotne energije - Deo 5: Prva ispitivanja za overavanje
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Merila toplotne energije - Deo 6: Instaliranje, preuzimanje, nadzor pri radu i održavanje
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Sigurnosni i upravljački uređaji za gorionike i aparate koji sagorevaju gas ili tečna goriva - Upravljačke funkcije u elektronskim sistemima za gorionike i gasne aparate - Metode za klasifikaciju i procenu
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge — Najmanji zahtevi za podloge tepiha
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
57 стр.
4418 RSD 
PDF
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Merenje tranzitnog vremena usluga s kraja na kraj za pošiljke u velikom broju
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Geosintetika - Određivanje otpornosti podloge od geosintetike prema probijanju piramidom
Srpski
У припреми 
17.05.2016 . 
40 стр.
3755 RSD 
PDF
Bezbednost odeće za decu - Gajtani i vrpce za dečju odeću - Specifikacije
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Transportne trake za podzemne instalacije - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Laminatne podne obloge — Elementi sa površinskim slojem na bazi akrila, očvrsli elektronskim zracima — Specifikacije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode za merenje potrošnje energije gasnih peći
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Laminatne podne obloge — Elementi sa direktno nanetom štampom i smolom u površinskom sloju — Specifikacije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa(obično nazvani kompoziti drvo/plastika(WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) - Deo 6: Specifikacije za profile i elemente ograda
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Građevinsko staklo - Osnovni proizvodi od aluminosilikatnog stakla - Deo 1: Definicije i opšta fizička i mehanička svojstva
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Koža- Terminologija-Osnovne definicije koje se primenjuju u trgovini kožom
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Referentna metoda za ispitivanje oslobođanja nikla sa okvira za naočare i naočara za sunce
Engleski
У припреми 
17.06.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fumonizina B1 i fumonizina B2 u hrani za odojčad i malu decu koja sadrži prerađeni kukuruz - HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom posle pretkolonske derivatizacije
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Creva od gume i plastike, cevi i sklopovi koji se upotrebljavaju za propan i butan i njihove mešavine u gasovitoj fazi – Deo 1: Creva i cevi
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Plastične mase - Metode za etaloniranje crnih i belih standardnih termometara i crnih i belih panelnih termometara koji se koriste pri starenju u prirodnim i veštačkim vremenskim uslovima
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Dimnjaci - Oprema - Deo 3: Regulatori protoka vazduha, uređaji za otvaranje u periodu bez grejanja i njihove kombinacije - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Dimnjaci - Oprema - Deo 7: Zaštitne kape - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Koža- Zahtevi za određivanje porekla proizvodnje kože
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Profesionalne usluge u solarijumima - Deo 1: Zahtevi za pružanje obuke
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Profesionalne usluge u solarijumima - Deo 2: Potrebne kvalifikacije i kompetentnost savetnika u solarijumu
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Profesionalne usluge u solarijumima - Deo 3: Zahtevi za pružanje usluga
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Paneli za labavo postavljanje -Polukrute višeslojne i modularne podne obloge (MMF) u obliku panela sa gornjim slojem otpornim na habanje
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Proizvodi na bio-osnovi - Rečnik
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Kamini na tečna goriva - Dekorativni aparati koji proizvode plamen upotrebom goriva na bazi alkohola ili želatina - Upotreba u privatnim domaćinstvima
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Sigurnosni i kontrolnii uređaji za gasne gorionike i gasne aparate – Automatsski zaporni ventili za radne pritiske iznad 500 kPa do i uključujući 6300 kPa
Engleski
У припреми 
25.04.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Drvo i proizvodi na bazi drveta- Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u drvetu i proizvodima na bazi drveta
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha - Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha - Metodologija za ocenjivanje rezultata ispitivanja i primenu preporučenih graničnih vrednosti emisija
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za deljenje testa - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha - Informacije za bezbedno korišćenje
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Automatske industrijske mašine za rezanje - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Usluge bezbednosti u pomorstvu i lukama
Engleski
У припреми 
14.03.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Proizvodi na bio-osnovi - Ocenjivanje životnog ciklusa
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Elastične podne obloge – Heterogene podne obloge od poliuretana –Specifikacija
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Proizvodi na bio-osnovi – Sadržaj bio-osnove - Deo 1: Određivanje sadržaja bio-osnove primenom analize radioaktivnog ugljenika i analize elemenata
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Plastične mase -Metoda za procenu zagrevanja ravnih površina pomoću simuliranog sunčevog zračenja
Engleski
У припреми 
17.06.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi — Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta — Određivanje metilžive u hrani morskog porekla primenom izotopnog razređenja na GC-ICP-MS
Engleski
У припреми 
17.06.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi — Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta —Određivanje neorganskog arsena u hrani morskog i biljnog porekla primenom anjonske izmene na HPLC-ICP-MS
Engleski
У припреми 
31.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi –Tekstil koji sadrži materijale koji menjaju agregatno stanje (PCM) – Deo 1:Određivanje kapaciteta skladištenja i oslobođanja toplote
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Magnezijum i legure magnezijuma - Sistem za označavanje anoda, ingota i odlivaka - Označavanje slovnim i brojčanim oznakama
Srpski
У припреми 
10.06.2016 . 
117 стр.
5767 RSD 
PDF
Evrokod 6- -Projektovanje zidanih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije
Engleski
У припреми 
01.10.2014 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Jednožilni i višežilni električni kablovi, ekranizovani i obavijeni - Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za opštu namenu - Radna temperatura između -55 °C i 200 °C - Deo 008: Familija DRP (par) DRT (3 jezgra) DRQ (4 jezgra), štampanje pomoću UV lasera obloženih višežilnih kablova - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za opštu namenu — Radne temperature između –55 °C i 260 °C — Deo 002: Opšte
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za opštu namenu - Radne temperature između -55 °C i 260 °C - Deo 011: Familija DZA, jednožilni i višežilni sklop za upotrebu pri niskom atmosferskom pritisku - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za opštu namenu - Radna temperatura između -55 °C i 260 °C - Deo 012: Familija DZ, jednožilni, za štampanje pomoću UV lasera, za upotrebu pri niskom atmosferskom pritisku - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Elementi za električno i optičko povezivanje — Metode ispitivanja — Deo 227: Ispitivanja delimičnog pražnjenja
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Elementi za električno i optičko povezivanje — Metode ispitivanja — Deo 315: Otpornost na dejstvo fluida
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P2024-T3511 – Presovane šipke i profili - 1,2 mm ≤ De ≤ 160 mm sa kontrolisanjem perifernog grubog zrna
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P2024 - T3511 - Vučena šipka - De ≤ 75 mm
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Mobilne podizne radne platforme — Projektni proračuni — Kriterijumi za stabilnost — Izrada — Bezbednost — Pregledi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Samozabravljujući testerasti držači sa navrtkom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601 (A286) — Klasifikacija: 1100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujući testerasti držači sa navrtkom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601 (A286), posrebreni – Klasifikacija: 1100 MPa (na temperaturi okoline) / 650°C
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-1: Racionalno korišćenje energije - Opšte
Srpski
У припреми 
07.06.2016 . 
93 стр.
5396 RSD 
PDF
Kotlovi za grejanje — Deo 5: Kotlovi za grejanje na čvrsta goriva, opsluživani ručno i automatski, nazivne snage do 300 kW — Terminologija, zahtevi, ispitivanje i obeležavanje
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kontakti koji se koriste u elementima za povezivanje — Deo 027: Električni kontakti, ženski, tipa A, nastali pritezanjem, klase R — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kontakti koji se koriste u elementima za povezivanje — Deo 065: Električni kontakti, ženski, tip A, nastali pritezanjem, klasa S, veličina 8 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima za povezivanje — Deo 082: Električni kontakti, ženski, tip A, nastali pritezanjem, klasa S — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima za povezivanje — Deo 083: Električni kontakti, ženski, tip A, nastali pritezanjem, klasa S, veličina 8 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Ručne kuglaste slavine i konusne slavine za zatvaranje za gasne instalacije za zgrade
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kabl za prenos digitalnih podataka — Deo 011: Jednostruko obložen — Četiri upletena provodnika od 100 oma — Laki — Tip KL — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
19.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Konstrukcijsko drvo - Klase čvrstoće
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za upotrebu u vazduhoplovu — Metode ispitivanja — Deo 307: Napon pri gašenju korone
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni konektori, pravougaonog poprečnog preseka sa plastičnim kućištem, otvorenim ili zatvorenim sa zadnje strane, sa uređajem za zabravljivanje, radne temperature od –55 °C do 175 °C – Deo 006: Muški konektor i sistem povezivanja za montažu u fiksno kućište (utičnicu) — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 003: Utičnica sa kvadratnom prirubnicom za montažu — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 006: Zaštitni poklopac za priključnice — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature od 175 °C ili 200 °C, neprekidno - Deo 007: Zaštitni poklopac za utikače - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 008: Neoslobađajući utikač sa prstenom za uzemljenje — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa bajonet-spojnicom, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa bajonet-spojnicom, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 004: Utičnica sa kontranavrtkom — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa bajonet-spojnicom, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 007: Hermetička utičnica sa okruglom prirubnicom, montirana zavarivanjem ili lemljenjem — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa bajonet-spojnicom, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 009: Zaštitni poklopac za utičnice — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni konektori okruglog poprečnog preseka sa bajonet-spojnicom, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno — Deo 010: Zaštitni poklopac za utikače — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Optička vlakna i kablovi za korišćenje u vazduhoplovima — Metode ispitivanja — Deo 410: Toplotni vek
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7050- T7451 - Ploča - 6 mm < a ≤ 160 mm
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P2024-Al Cu4Mg1 - T3 - Lim i traka - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obujmice za kablovske snopove – Deo 001: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Samozabravljujuće zupčaste navrtke sa stablom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601 (A286), posrebrene po navoju — Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Modularni električni konektori pravougaonog poprečnog preseka — Radna temperatura od 175 °C, neprekidno — Deo 002: Specifikacija performansi i razmeštaj kontakta
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Modularni električni konektori pravougaonog poprečnog preseka — Radna temperatura od 175 °C, neprekidno — Deo 018: Zaštitni poklopac za sve utičnice serije 2 — Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Stege sa pužnim mehanizmom — Mere i mase
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 1: Uvod i opšte informacije
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 3: Klasifikacija i specifikacija laminata debljine manje od 2 mm, namenjenih za vezivanje na noseće podloge
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 4: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata debljine 2 mm i veće
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 5: Klasifikacija i specifikacije laminata za podove, debljine manje od 2 mm, namenjenih za vezivanje na noseće podloge
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 6: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata za spoljnu upotrebu debljine 2 mm i veće
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sferični cevni priključak, 37°, od čelika otpornog na toplotu — Prave navrtke sa zavarenim krajem — Serije veličina izraženih u inčima
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sferični cevni priključak, 37°, do 21 000 kPa — Serije veličina izraženih u inčima — Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi za prenos signala - Deo 005: Koaksijalni kabl, od 75 oma, 200 °C, tip WL - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, spoljašnji prečnik omotača 125 µm – Deo 101: Prianjajuća konstrukcija, 62,5 μm jezgro GI tipa, spoljašnjeg prečnika 0,9 mm – Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Deo 1: Tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za opštu namenu sa provodnicima od aluminijuma ili bakra obloženog aluminijumom — Deo 005: AZ familija, jednožilni, za upotrebu pri niskom atmosferskom pritisku - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za opštu namenu sa provodnicima od aluminijuma ili bakra obloženog aluminijumom — Deo 006: AZA familija, jednožilni i višežilni sklopovi, za upotrebu pri niskom atmosferskom pritisku - Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Informacije o standardizovanim masama putničkih sedišta
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Prekidači, jednopolni i tropolni- Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Opšti zahtevi za performanse procedura za merenje hemijskih agensa
Engleski
У припреми 
25.04.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje efektivnosti zaštite protiv polaganja jaja i preživljavanja larvi Anobium punctatum (De Geer) - Deo 2: Primena impregnacijom (laboratorijska metoda)
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Proizvodi od natrijum-kalcijum- silikatnog stakla — Deo 1: Definicije i opšta fizička i mehanička svojstva
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Proizvodi od natrijum-kalcijum-silikatnog stakla — Deo 8: Fabričke i finalno sečene veličine
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane staklom — Određivanje tvrdoće pomoću utiskivača po Barkolu
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.07.2011 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje -- Deo 19: Poliuretanom lakirana lemljiva okrugla bakarna žica, prekrivena poliamidom, klase 130
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje temperature prelaska u staklasto stanje
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana ugljeničnim vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje interlaminarne energije žilavosti loma - Prikaz I - GIC
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana ugljeničnim vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje interlaminarne energije žilavosti loma - Prikaz II - GIIC
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje zatezne čvrstoće uzorka sa nazubljenjem i bez nazubljenja
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje čvrstoće na pritisak uzorka sa nazubljenjem, bez nazubljenja i sa popunjenim otvorom
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Deo 100: Opšte
Engleski
У припреми 
16.05.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu – Deo 7-81:Pojedinačna specifikacija za 8-pinske slobodne i učvršćene konektore, sa elektromagnetskom zaštitom, za prenos podataka na frekvencijama do 2 000 Mhz
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Terminologija za visokonaponski prenos jednosmernom strujom (HVDC) - Izmena 2
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Poluprovodnički ventili sa tiristorima za visokonaponski prenos jednosmernom strujom (HVDC) - Deo 1: Električno ispitivanje
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
170 стр.
5435 RSD 
PDF
Sijalice za drumska vozila – Geometrijski i fotoelektrični zahtevi
Engleski
У припреми 
01.01.2016 . 
139 стр.
5122 RSD 
PDF
Sijalice za drumska vozila – Zahtevi za performansu
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Prekidači, sklopovi za povezivanje i pričvršćivanje
Engleski
У припреми 
01.01.2016 . 
427 стр.
8211 RSD 
PDF
Metal halogenidne sijalice – Specifikacije za performanse
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
97 стр.
4497 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 2: Opšti zahtevi - Specifikacije naznačenih karakteristika za niskonaponske pogonske sisteme naizmenične struje sa podešavanjem brzine
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
114 стр.
4809 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-1: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Definisanje interfejsa
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
199 стр.
5748 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-201: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 1
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
294 стр.
6921 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-202: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 2
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
204 стр.
5748 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-203: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 3
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
386 стр.
7859 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-204: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 4
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
162 стр.
5435 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-301: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Mapiranje profila tipa 1 mrežnim tehnologijama (komunikacioni mrežni interfejs)
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-302: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Mapiranje profila tipa 2 mrežnim tehnologijama (komunikacioni mrežni interfejs)
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
115 стр.
4809 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-303: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Mapiranje profila tipa 3 mrežnim tehnologijama (komunikacioni mrežni interfejs)
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-304: Generički interfejs i upotreba profila (brzine) za energetske pogonske sisteme - Mapiranje profila tipa 4 mrežnim tehnologijama (komunikacioni mrežni interfejs)
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
23.06.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Sekundarne baterije (osim litijumskih) za pogon električnih drumskih vozila — Zahtevi za bezbednost za nikl - metal hidridne ćelije i module
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 15: Metoda ispitivanja jačine spoja između PDMS-a i stakla
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 16: Metode ispitivanja za određivanje rezidualnih naprezanja MEMS prevlaka - Metode zakrivljenosti podloge i metode izvijanja snopom konzole
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 17: Metoda ispitivanja ulubljivanjem za merenje mehaničkih svojstava tankih prevlaka
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 26: Opis i metode za merenje mikro kanalnih i igličastih struktura
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Integrisana kola - Ispitivanje elektromagnetske imunosti - Deo 1: Opšti uslovi i definicije
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
21.06.2016 . 
75 стр.
4184 RSD 
PDF
Elektronski upravljački uređaj napajan naizmeničnom strujom i/ili jednosmernom strujom za sijalice sa pražnjenjem ( isključujući fluorescentne sijalice) – Zahtevi za performanse pri radu sa kvadratnim talasnim oblicima niske frekvencije
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Poluprovodnički tiristorski ventili za tiristorski kontrolisane redne veze sa kondenzatorima (TCSC) – Električno ispitivanje
Engleski
У припреми 
23.06.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Elektrolit i voda za olovne baterije sa oduškom - Deo 1: Zahtevi za elektrolit
Engleski
У припреми 
23.06.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Elektrolit i voda za olovne baterije sa oduškom - Deo 2: Zahtevi za vodu
Engleski
У припреми 
13.05.2016 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka - Deo 1: Mehanička i fizička svojstva
Engleski
У припреми 
13.05.2016 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka — Deo 5: Hemijske igračke (kompleti), izuzev kompleta za eksperimente
Engleski
У припреми 
24.05.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladno vučene šipka i cev - Deo 1: Tehnički zahtevi za kontrolisanje i isporuku
Engleski
У припреми 
24.05.2016 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma — Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem — Deo 2: Mehaničke osobine
Srpski
У припреми 
10.06.2016 . 
63 стр.
4692 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 1: Elementi za zidanje od gline
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 50 kPa
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi za proveru vazduhoplovnih i svemirskih organizacija i organizacija odbrane
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Zahtevi za kontrolisanje prvog komada
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Uputstvo za direktnu isporuku za vazduhoplovne kompanije
Engleski
У припреми 
10.06.2016 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obaveštenje o promeni (NOC) - Zahtevi
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Upravljanje programom - Uputstvo za upravljanje sistemima inženjeringa
Srpski
У припреми 
20.04.2016 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 10: Bicikli za vežbanje sa fiksiranim točkom ili bez lančanika, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Geosintetika - Ispitivanje zatezanja uzorka u obliku široke trake
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Poluproizvodi za sočiva za naočare - Deo 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Poluproizvodi za sočiva za naočare - Deo 2: Specifikacije za progresivna i digresivna sočiva
Srpski
У припреми 
24.06.2016 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje ugljeničnog ostatka – Mikrometoda
Srpski
У припреми 
23.06.2016 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C06: Postojanost obojenja pri pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Geotekstil- Metoda ispitivanja kojom se određuje ponašanje pri filtriranju pod uslovima turbulentnog tečenja vode
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Rečnik i simboli
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Standardne optičke komponente - Deo 1: Komponente za ultraljubičasti, vidljivi i bliski infracrveni deo spektra
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 7: Određivanje kinetike kristalizacije
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Mala plovila - Određivanje najveće pogonske snage pomoću brzine manevrisanja - Deo 1: Plovila dužine trupa manje od 8 m
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja i klasifikacija hirurških ogrtača i/ili zaštitnih prekrivača pacijenata prema otpornosti na lasersko zračenje — Primarno paljenje, prodiranje, širenje plamena i sekundarno paljenje
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Mašine za šumarstvo — Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine - Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema - Dio 1: Definicije, simboli i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
У припреми 
24.05.2016 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine - Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema - Deo 2: Određivenje projektovnih grejnih i rashladnih kapaciteta
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine - Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema - Deo 3: Projektovanje i dimenzionisanje
Engleski
У припреми 
24.05.2016 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine - Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema - Deo 4: Dimenzionisanje i proračun dinamičkih grejnih i rashladnih kapaciteta termo aktivnih sistema zgrada (TABS)
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine - Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sisteme - Deo 5: Instalacije
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 2: Optička svojstva i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 8:Osnovni zahtevi
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje — Deo 1: Otvor trahealnog tubusa
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje — Deo 2: Baloni trahealnog tubusa
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Dizel-gorivo - Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) - Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
90 стр.
4497 RSD 
PDF
Mala plovila — Ocena i kategorizacija stabiliteta i plovnosti — Deo 1: Mala plovila bez jedara dužine trupa 6 m ili veće
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
104 стр.
4809 RSD 
PDF
Mala plovila — Ocena i kategorizacija stabiliteta i plovnosti — Deo 2: Jedrilice dužine trupa 6 m ili veće
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
90 стр.
4497 RSD 
PDF
Mala plovila — Ocena i kategorizacija stabiliteta i plovnosti — Deo 3: Čamci dužine trupa manje od 6 m
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Zaštita očiju i lica — Naočare za sunce i slične naočare — Deo 1: Naočare za sunce za opštu upotrebu
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Zaštita očiju i lica — Naočare za sunce i slične naočare — Deo 2: Filteri za direktno posmatranje sunca
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta – Određivanje emisije formaldehida – Deo 3: Metoda analize gasa
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta — Određivanje emisije formaldehida — Deo 4: Metoda sa eksikatorom
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta Određivanje emisije formaldehida – Deo 5: Metoda ekstrakcije (perforatorska metoda)
Engleski
У припреми 
17.05.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge -Određivanje gubitka mase, vezanih vlakana i promena izgleda na ivicama stepenika upotrebom uređaja "Lison Tretrad"
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Senzorske analize - Metodologija - Opšte smernice za uspostavljanje senzorskog profila
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Geosintetika - Simulacija oštećenja abrazijom (ispitivanje kliznim blokom)
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja raspodele gustine snage (energije) laserskog snopa
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Plastične mase — Verifikacija mašina za ispitivanje udarom klatna — Ispitivanje udarne žilavosti prema Šarpiju, Izodu i zatezno ispitivanje udarom
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Plastične mase- Jednostavno ispitivanje oslobođanja toplote pomoću konusnog emitera toplote i detektora sa termoparovima
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Osnovni zahtevi
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 1: Klasifikacija čistoće vazduha na osnovu koncentracije čestica
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 2: Monitoring za pružanje dokaza o performansama čiste sobe, koje se odnose na čistoću vazduha na osnovu koncentracije čestica
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Koža — Ispitivanja postojanosti obojenja — Postojanost obojenja prema migraciji na površinu polimernog materijala
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje linearnih dimenzija uzoraka za ispitivanje
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Kontrola prskalica u radu - Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Kontrola prskalica u radu - Deo 2: Prskalice sa horizontalnim nosačem
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Kontrola prskalica u radu - Deo 3: Prskalice za biljke u vidu žbuna i drveta
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Kontrola prskalica u radu - Deo 4: Nepokretne i polupokretne prskalice
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja, označavanja i osnova za specifikaciju
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Filtracija — Deo 22:Filteri linearnih profila:Filteri opisani funkcijom splajna
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Filtracija — Deo 40:Morfološki filteri profila: Osnovni pojmovi
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Filtracija — Deo 41: Morfološki filteri profila : Disk filteri i filteri horizontalnih lineranih segmenata
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Filtracija — Deo 49:Morfološki filteri profila:tehnike prostorne skale
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Filtracija — Deo 61: Linearni filteri područja - Gausovi filteri
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Tečnosti za ispiranje u oftalmološkoj hirurgiji
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Unutrašnja tamponada oka
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Koža - Hemijska ispitivanja - Određivanje sadržaja tetrahlorfenol-,trihlorfenol-, dihlorfenol-, monohlorfenol-izomera i pentahlorfenola
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Koža — Ispitivanja postojanosti obojenja — Promena boje pri ubrzanom starenju
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Koža - Hemijska ispitivanja za određivanje pojedinih azo-boja u obojenoj koži - Deo 1: Određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Koža- Fizička i mehanička ispitivanja-Određivanje mekoće
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Merni sistemi za kratkotrajna merenja sa detekcionom cevi - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Geotermalno ispitivanje - Određivanje toplotne provodljivosti tla i stene pomoću izmenjivača toplote u bušotini
Engleski
У припреми 
31.05.2016 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Tekstil - Kvantitativna analiza kašmira, vune i drugih životinjskih vlakana i njihovih mešavina - Deo 1:Metoda ispitivanja pomoću svetlosnog mikroskopa
Engleski
У припреми 
31.05.2016 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Tekstil- Kvantitativna analiza kašmira, vune i drugih životinjskih vlakana i njihovih mešavina- Deo 2: Metoda ispitivanja pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa
Engleski
У припреми 
31.05.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Određivanje pojedinih retardanata plamena - Deo 1: Bromovani retardanti plamena
Engleski
У припреми 
31.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje pojedinih retardanata plamena - Deo 2: Fosforni retardanti plamena
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Laboratorijsko ispitivanje tla — Deo 3: Određivanje zapreminske mase čvrstih čestica
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine - Oprema za setvu - Smanjenje uticaja izduvnih čestica ventilatora pneumatskih sistema na okolinu
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Koža - Određivanje alkilfenoletoksida- Deo 1: Direktna metoda
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža - Određivanje alkilfenoletoksida - Deo 2: Indirektna metoda
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Koža - Određivanje hlorovanih ugljovodonika u koži -Hromatografska metoda za hlorovane parafine kratkog lanca (SCCP)
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Kozmetika — Mikrobiologija — Otkrivanje Candida albicans
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Mala plovila - Električna navigaciona svetla - Karakteristike LED svetala
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Plastične mase — Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje apsorpcije vode kapilarnom delovanjem (sa fitiljem)
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala simulacijom uslova kompostiranja u laboratorijskom ispitivanju
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Tekstilno staklo — Pređe — Označavanje - Izmena 1
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Kozmetika-Mikrobiologija-Otkrivanje Escherichia coli
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Mala plovila - Trajno ugrađeni rezervoari za benzin i dizel-goriva – Izmena 2
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Plastične mase i ebonit - Verifikacija durometara prema Šoru
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kozmetika-Mikrobiologija-Otkrivanje Pseudomonas aeruginosa
Engleski
У припреми 
14.06.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Kozmetika-Mikrobiologija-Otkrivanje Staphylococcus aureus
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila i u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila — Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Geosintetika - Određivanje ponašanja pri sabijanju - Deo 2: Određivanje ponašanja pri kratkotrajnom sabijanju
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Tekstilne transportne trake – Zatezna čvrstoća trake kao celine, izduženje pri kidanju i izduženje pri referentnom opterećenju – Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namenu dizanja
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namenu dizanja
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Koža - Određivanje rastezanja i jačine površine lica kože (metoda probijanja kuglom)
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja -Određivanje skupljanja kože na temperaturi do 100 °C
Engleski
У припреми 
27.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Koža - Određivanje otpornosti na savijanje - Deo 2: Metoda savijanja oglavka
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Senzorske analize — Metodologija — Test poređenja parova — Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Brodovi unutrašnje plovidbe – Ručno pogonjeni uređaji i uređaji na motorni pogon za spajanje potiskivača i potiskivanih plovila - Sigurnosni zahtevi i glavne mere
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Plastične mase – Filmovi i folije – Određivanje otpornosti na cepanje – Deo 1: Metoda uzdužnog cepanja uzorka po polovini
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi – Ispitivanje uzdužnim zatezanjem - Deo 2: Merenje zatezne čvrstoće
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi – Ispitivanje spoja nosećeg sloja i obloge – Početno ispitivanje i ispitivanje nakon termičke obrade
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Okviri za naočare - Merni sistem i terminologija - Izmena 1
Srpski
У припреми 
07.06.2016 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Visoke šestostrane navrtke (tip 2) sa metričkim navojem sitnog koraka — Klase izrade A i B
Srpski
У припреми 
07.06.2016 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šestostrane niske navrtke zakošenih ivica (tip 0) sa metričkim navojem sitnog koraka — Klase izrade A i B
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje ponašanja pri puzanju — Deo 1: Puzanje pri zatezanju - Izmena 1
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Plastične mase -Plastične mase — Određivanje ponašanja pri puzanju — Deo 2: Puzanje pri savijanju sa opterećenjem na tri tačke - Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.06.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Mala plovila – Zaštita od požara
Srpski
У припреми 
08.06.2016 . 
46 стр.
4184 RSD 
PDF
Akustika – Određivanje izloženosti buci u radnoj okolini – Inženjerska metoda
Engleski
У припреми 
30.04.2013 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR)
Srpski
У припреми 
19.04.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Trinitrotoluen (trotil)
Srpski
У припреми 
19.04.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Detonatorske (rudarske) kapisle - Tehnički zahtevi za izradu i isporuku
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
14.03.2016 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik. Poglavlje 701: Telekomunikacije, kanali i mreže
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kablovski distributivni sistemi za televizijske i zvučne signale - Deo 12: Elektromagnetska kompatibilnost sistema
Srpski
У припреми 
74 стр.
5024 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske i zvučne signale i interaktivne servise - Deo 6: Optička oprema
Srpski
У припреми 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Elektronski predspojni uređaji za cevaste fluorescentne sijalice napajane jednosmernom strujom - Zahtevi za performanse - Izmene i dopune
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Srpski
У припреми 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
KARAKTERISTIKE I ISPITIVANJA ELEKTRODINAMIČKIH I ELEKTROMAGNETSKIH KOCIONIH SISTEMA - (IDENTIČAN SA IEC 631:1978)
Srpski
У припреми 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Kriterijumi za procenu i kodiranje komutacije obrtnih električnih mašina za vuču
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Priprema crteža optičkih elemenata i sistema - Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Poljoprivredni traktori točkaši i oruđa - Uređaji za prihvatanje oruđa u tri tačke - Deo 1: U-ram
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Senzorske analize — Metodologija — Metoda procene važnosti -Izmena 2
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Devičanska pluta, sirova sekundarna pluta, sakupljena pluta, pabirci plute, paljena pluta, otpad od plute, kuvani komadi plute i sirov otpad od plute – Definicije i ambalaža
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Metode ispitivanja teleskopskih sistema - Deo 1: Metode ispitivanja osnovnih karakteristika
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Metode ispitivanja teleskopskih sistema - Deo 3: Metode ispitivanja teleskopskih nišana
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Metode ispitivanja teleskopskih sistema - Deo 5: Metode ispitivanja propustljivosti
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Metode ispitivanja teleskopskih sistema - Deo 5: Metode ispitivanja propustljivosti -Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Metode ispitivanja teleskopskih sistema - Deo 6: Metode ispitivanja indeksa bleštavosti
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Metode ispitivanja teleskopskih sistema - Deo 8: Metode ispitivanja uređaja za noćno osmatranje
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Specifikacija slamčica za piće od polipropilena
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Granulat plute — Određivanje prividne nasipne gustine
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Upakovana pluta – Devičanska pluta, sirova sekundarna pluta, sakupljena pluta, pabirci plute, paljena pluta, kuvana sekundarna pluta i sirov otpad od plute – Uzorkovanje za potrebe određivanja sadržaja vlage
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Upakovana pluta – Devičanska pluta, sirova sekundarna pluta, sakupljena pluta, pabirci plute, paljena pluta, kuvana sekundarna pluta i sirov otpad od plute – Određivanje sadržaja vlage
Srpski
У припреми 
30.05.2016 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Kaučuk, nevulkanizovani - Određivanja pomoću viskozimetra sa smicajućim diskom - Deo 1: Određivanje viskoziteta po Muniju
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Senzorske analize — Metodologija — Dizajn nekompletnih uravnoteženih blokova - Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Traktori, mašine za poljoprivredu i šumarstvo, motorna oprema za travnjake i vrtove - Uputstvo za rukovaoca - Sadržaj i način prikazivanja
Srpski
У припреми 
08.06.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Hromatne konverzione prevlake na elektrolitičkim prevlakama cinka i kadmijuma
Srpski
У припреми 
08.06.2016 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Metalne prevlake - Elektrolitičke prevlake nikal plus hrom na plastičnim materijalima
Engleski
У припреми 
16.06.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Složeni aglomerat plute – Materijal za zaptivanje – Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Prenosive lančane testere – Performanse kočnice lanca
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Razmena podataka - Deo 1: Opšti format prikazivanja podataka
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Razmena podataka - Deo 2: Sažeti format prikazivanja podataka
Srpski
У припреми 
27.06.2016 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Metalni materijali — Žica — Ispitivanje namotavanjem
Engleski
У припреми 
04.05.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Poljoprivredni traktori - Postupci ispitivanja - Deo 3: Prečnici kruga i prostora okretanja
Engleski
У припреми 
13.06.2016 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Senzorske analize — Metodologija — Klasiranje u nizu - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Optika i fotonika- Metode ispitivanja uslova okoline- Deo 2 - Hladnoća, toplota i vlažnost
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Metode ispitivanja uslova okoline - Deo 3 - Mehaničko naprezanje
Engleski
У припреми 
15.06.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Metode ispitivanja uslova okoline - Deo 4: Slana magla
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Električni kablovi – Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC масе, типа PP, za naznačene napone do i uključujući 300/500V
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni kablovi — Instalacioni kablovi sa razmaknutim žilama tipa PP/R i PP/R-A za naznačene napone do i uključujući 300/500 V
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Cigarete – Opšte odredbe – Izmena 2
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Објављен 
05.08.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Redukcije - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Kose račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Korube - Dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne vučene i presovane pločice - Definicije, vrste i kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne i podne pločice, vučene i presovane - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski