Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2016-10-22
Time: 22:35


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
05.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna praksa za određivanje uključaka ili sadržaja konstituenata druge faze metala automatskom analizom slike
Engleski
У припреми 
25.08.2016 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka — Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija — Deo 2: Mere za upravljanje vibracijama na radnom mestu - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
94 стр.
4497 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu - Primeri primene
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
72 стр.
4184 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu - Deo 102: Primeri primene vertikalnih posuda sa potpornim nosačima
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Pljosnati proizvodi od čelika za opremu pod pritiskom — Deo 7: Nerđajući čelici
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 12: Određivanje čvrstoće prianjanja očvrslih maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina na podloge
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Odlivci od čeličnog liva za rad pod pritiskom
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih otkovaka - Deo 1: Ispitivanje magnetskim česticama
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih otkovaka - Deo 2: Ispitivanje penetrantima
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja čeličnih otkovaka - Deo 3: Ultrazvučno ispitivanje otkovaka od feritnog i martenzitnog čelika
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja čeličnih otkovaka - Deo 4: Ultrazvučno ispitivanje otkovaka od austenitnog i austenitno-feritnog nerđajućeg čelika
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Šipke od nerđajućeg čelika za opremu pod pritiskom
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Toplovaljane zavarljive čelične šipke za opremu pod pritiskom, sa karakteristikama koje se zahtevaju za povišene temperature
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Postupak određivanja najmanje vrednosti napona tečenja čelika na povišenim temperaturama
Engleski
У припреми 
23.09.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Legirani čelici - Određivanje sadržaja nikla - Optička emisiona spektrometrijska metoda sa induktivno spregnutom plazmom
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Kontinuirano toplovaljana rebrasta čelična traka i ploča/lim sečeni iz široke trake - Tolerancije mera i oblika
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Šipke za opštu namenu
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Šipka za mašinsku obradu na automatima
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Plastično prerađeni i neprerađeni (liveni) pripremak za kovanje
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Žica za opštu namenu
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Profili i šine za opštu namenu
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Šuplja šipka za mašinsku obradu na automatima
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 11: Određivanje otpornosti betona na dejstvo hlorida, jednosmerna difuzija
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ravne ploče — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Osiguravanje tereta na drumskim vozilima - Konstrukcija komercijalnih vozila - Minimalni zahtevi
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Kalijum-permanganat
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja asfaltnih mešavina proizvedenih vrućim postupkom — Deo 16: Habanje nastalo od pneumatika sa klinovima
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja asfaltnih mešavina proizvedenih vrućim postupkom – Deo 25: Ispitivanje pri cikličnom pritisku
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 35: Mešanje u laboratoriji
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Adhezivi za papir, karton, ambalažu i higijenske proizvode za jednokratnu upotrebu — Određivanje fleksibilnosti na niskoj temperaturi ili temperature hladnog loma
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Adhezivi za papir, karton, ambalažu i higijenske proizvode za jednokratnu upotrebu - Određivanje obrazovanja pene adheziva na bazi vode
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo koji se ne primenjuju za konstrukcije
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Mašine za obradu površine puta – Zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 1: Asfalt-beton
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 2: Asfalt-beton za vrlo tanke slojeve (BBTM)
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 20: Ispitivanje tipa
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije - Deo 21: Fabrička kontrola proizvodnje
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 3: Meki asfalt
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 4: Vrućevaljani asfalt
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 5: Skeletni mastiks asfalt
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 6: Liveni asfalt
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 7: Porozni asfalt
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije - Deo 8: Strugani asfalt
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije - Deo 9: Asfalt za vrlo tanke slojeve (AUTL)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PU) – Specifikacija
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pene (PF) – Specifikacija
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim pumpama
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu - Deo 10:Dodatni zahtevi za posude pod pritiskom od nikla i legura nikla
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 3: Projektovanje - Izmena 1
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Deo 6: Zahtevi za projektovanje i izradu posuda pod pritiskom i delova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa kuglastim grafitom (nodularnog liva) - Izmena 1
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Oprema za bazene - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
10.10.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Industrijski metalni cevovodi — Deo 6: Dodatni zahtevi za ukopane cevovode - Izmena 1
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Projektovanje, priprema i primena maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina – Deo 1: Malteri za oblaganje spoljašnjih površina
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Projektovanje, priprema i primena maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina – Deo 2: Malteri za oblaganje unutrašnjih površina
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Razmenjivači toplote- Kaloriferi na toplu vodu - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasne robe — Metalne cisterne pod pritiskom — Projektovanje i izrada
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Derivati masti i ulja - Metilestri masnih kiselina (MEMK) - Određivanje oksidacione stabilnosti (test ubrzane oksidacije)
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ambalaža za farmaceutske proizvode namenjena za jednokratno otvaranje i bezbedna za decu - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Prenosive čelične boce namenjene za ponovno punjenje tečnim naftnim gasom (TNG) klasično zavrene i lemljene — Periodična kontrola
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Adhezivi za sisteme cevovoda od termoplastičnih masa koji nisu pod pritiskom - Specifikacije
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Adhezivi za papir, karton, ambalažu i higijenske proizvode za jednokratnu upotrebu - Određivanje svojstava trenja filmova koji su potencijalno pogodni za lepljenje
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
144 стр.
5122 RSD 
PDF
Instalacija i oprema za tečni prirodni gas – Projektovanje instalacija na kopnu
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Adhezivi za sisteme cevovoda od termoplastičnih masa za fluide pod pritiskom - Specifikacije
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Đubriva i materije za kalcifikaciju - Uzorkovanje i pripremanje uzoraka - Deo 3: Uzorkovanje statičnih gomila
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnošću i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora, sa kompresorima na električni pogon — Ispitivanje i ocenjivanje pod uslovima delimičnog opterećenja i proračun sezonskih performansi
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Materije za kalcifikaciju - Određivanje uticaja proizvoda na pH zemljišta - Metoda inkubacije zemljišta
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i ocena i verifikacija stalnosti performansi - Deo 8: Kontrola kvaliteta i ocena i verifikacija stalnosti performansi (AVCP)
Engleski
У припреми 
10.10.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
10.10.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute - Deo 2: Ispitivanje pogodnosti
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode za merenje potrošnje energije gasnih peći
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Opterećenja tokom transporta - Merenje i vrednovanje dinamičkih opterećenja - Deo 6: Sistemi za automatsko registrovanje izmerenih slučajnih udara tokom praćenja transporta
Engleski
У припреми 
10.10.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva — Deo 2-1: Poseban standard za aparate tipa C i aparate tipa B2, B3 i B5, nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 1 000 kW
Srpski
У припреми 
25.08.2016 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Livarstvo - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4: Dodatni zahtevi za odlivke od legura aluminijuma
Engleski
У припреми 
12.08.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Održavanje — Kvalifikacija osoblja za održavanje
Srpski
У припреми 
09.09.2016 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Supersulfatni cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu — Zahtevi za konstrukciju i izradu posuda pod pritiskom i delova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa izduženjem posle loma jednakim ili manjim od 15 %
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasnih roba — Digitalni interfejs za prenos podataka između vozila cisterne i stacionarne opreme — Deo 1: Specifikacija protokola — Kontrola, merenje i podaci o događajima
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Adhezivi - Emulzioni polimerizovani izocijanat (EPI) za noseće drvene konstrukcije - Klasifikacija i zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
25.08.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Menadžment vrednostima - Funkcionalno izražavanje potreba i specifikacija funkcionalnih performansi - Zahtevi za izražavanje i validaciju potreba koje treba da se ispune u procesu nabavke ili dobijanja proizvoda
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Đubriva i materije za kalcifikaciju - Određivanje hroma(VI) primenom fotometrije (metoda A) i jonske hromatografije sa spektrofotometrijskom detekcijom (metoda B)
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Pumpe - Minimalna zahtevana efikasnost rotodinamičkih pumpi za vodu
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Male, prenosive, čelične boce koje se ne mogu ponovo puniti, kapaciteta do i uključujući 120 ml, koje sadrže komprimovane ili utečnjene gasove (kompaktne boce) - Projektovanje, konstrukcija, punjenje i ispitivanje
Srpski
У припреми 
07.09.2016 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Određivanje sadržaja mangana i gvožđa u dizel-gorivu – Metoda optičke emisione spektrometrije sa indukovano kuplovanom plazmom(ICP OES)
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Razmenjivači toplote - Kaloriferi na toplu vodu- Određivanje nivoa zvučne snage
Engleski
У припреми 
07.10.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Silikatno-kalcijumska čađ za beton - Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
У припреми 
13.09.2016 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina - Zahtevi i kompetentnosti
Engleski
У припреми 
12.08.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Održavanje - Održavanje u okviru upravljanja fizičkom imovinom
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Radionice za motorna vozila na TNG - Dio 1: Radni prostor i procedure
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasne robe - Oprema transportnih cisterni za uređaje za sprečavanje prepunjavanja stabilnih cisterni
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Čelični nepokretni sistemi za skladištenje-Podesivi sistemi regala za palete - Principi seizmičkog projektovanja
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja – Termografsko ispitivanje - Deo 1: Opšti principi
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja – Termografsko ispitivanje - Deo 2: Oprema
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja – Termografsko ispitivanje - Deo 3: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Prenosive čelične boce namenjene za ponovno punjenje TNG, čelične boce koje nisu klasično zavаrene i lemljene - Periodična kontrola
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Dizel-gorivo B10 za motorna vozila - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Proizvodi iz bio-osnove –Kriterijumi održivosti
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Centrifugalne pumpe - Procedura za ispitivanje pakovanja zaptivki
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Mašine za izradu zanatskog i industrijskog sladoleda- Tehničke karakteristike i potrošnja energije
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Mašine za izradu sladoleda na točenje - Performanse i vrednovanje potrošnje energije
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za metode uzorkovanja beskičmenjaka u hiporeičnoj zoni reka
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema i sredstva za zimsko održavanje - Sredstva za odleđivanje – Deo 1: Natrijum-hlorid – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Oprema i sredstva za zimsko održavanje - Sredstva za odleđivanje – Deo 2: Kalcijum-hlorid i magnezijum-hlorid – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Rashlanie vitrine sa vidljivom unutrašnjošću za sladolede koji se vade lopaticom - Klasifikacija,zahtevi i uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Đubriva - Određivanje kompleksirajućih sredstava u đubrivima - Identifikacija heptaglukonske kiseline primenom hromatografije
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
79 стр.
4184 RSD 
PDF
Dodatna montažna oprema za pokrivanje krovova — Pojedinačni plastični krovni svetlarnici — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura - Podzemno skladištenje gasa - Deo 1: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u akverima
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura - Podzemno skladištenje gasa - Deo 2: Funkcionalne zahtevi za skladištenje u iscrpljenim naftnim i gasnim ležištima
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura - Podzemno skladištenje gasa - Deo 3: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u sonim kavernama nastalim ispranjem soli vodom uz primenu rudarskih tehnika
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura - Podzemno skladištenje gasa - Deo 4: Funkcionalni zahtevi za skladištenje u stenskim kavernama
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura - Podzemno skladištenje gasa - Deo 5: Funkcionalni zahtevi za površinska postrojenja za skladišta
Engleski
У припреми 
30.01.2015 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Klasifikacija termoplastičnih adheziva za drvo koji se ne primenjuju za konstrukcije
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Adhezivi - Adhezivi za drvo koji se ne primenjuju za konstrukcije - Određivanje smicajne čvrstoće zatezanjem preklopnih spojeva
Engleski
У припреми 
03.12.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Feronikl - Specifikacija i uslovi isporuke
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Feronikl u ingotima ili komadima - Uzimanje uzoraka za analizu
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
105 стр.
4809 RSD 
PDF
Sterilizacija — Sterilizatori na paru — Veliki sterilizatori
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-3: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Stacionarno korišćenje na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-4: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Stacionarno korišćenje na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Evropski telekomunikacioni standard za opremu — Deo 6: Zahtevi inženjeringa za harmonizovane rafove i kabinete sa dodatnim karakteristikama
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Evropski telekomunikacioni standard za opremu — Deo 6: Zahtevi inženjeringa za police u harmonizovanim rafovima i kabinetima sa dodatnim karakteristikama
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 1: Pregled
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 2: Fizički sloj (PHL)
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
335 стр.
7390 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 3: Sloj upravljanja pristupom medijumu (MAC)
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
178 стр.
5435 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 4: Sloj upravljanja vezom za prenos podataka (DLC)
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
357 стр.
7390 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 5: Sloj mreže (NWK)
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 6: Identiteti i adresiranje
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
161 стр.
5435 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 7: Karakteristike bezbednosti
Engleski
У припреми 
01.08.2016 . 
149 стр.
5122 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 8: Kodiranje i prenos govora i audio-signala
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
111 стр.
4809 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Specifikacija ispitivanja — Deo 1: Radio
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uzemljenje i izjednačenje potencijala za ICT opremu koja se napaja jednosmernim naponom od -48 V u telekomunikacionim i centrima za podatke
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena prvenstveno za analogni govor — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv u prijemniku – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
79 стр.
4184 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena za prenos podataka (i govora) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) — Govor plus podaci (V+D) — Deo 12-22: 3. nivo dodatnih usluga — Dinamičko dodeljivanje grupnog broja (DGNA)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) — Govor plus podaci (V+D) — Deo 3-1: Međusobni rad u međusistemskom interfejsu (ISI) — Opšti dizajn
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) — Specifikacija ispitivanja usaglašenosti — Deo 1: Radio
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bežični mikrofoni u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Specifikacija za informacioni servis (SI) u DVB sistemima
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) – Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za digitalnu terestričku televiziju
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
78 стр.
4184 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) – DVB specifikacija za radio-difuziju podataka
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2. Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) — Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske prenosive zemaljske stanice za prikupljanje vesti (SNG TES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 12 GHz i od 13 GHz do 14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) — Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima od 4 GHz i 6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 4/6 GHz, namenjenim fiksnoj satelitskoj službi (FSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitsku interaktivnu terminalsku opremu (SIT) i satelitsku korisničku terminalsku opremu (SUT) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
134 стр.
5122 RSD 
PDF
Zahtevi za dostupnost proizvoda i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), prilikom javnih nabavki u Evropi
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
287 стр.
6921 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — DECT paketski radio-servis (DPRS)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO) i rade ispod 1 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Aktivni medicinski implanti (ULP-AMI) i periferni uređaji (ULP-AMI-P) veoma male snage, koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Digitalna veza vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 1: Fizički sloj i MAC podsloj
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU — Deo 2: Posebni uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU — Deo 4: Posebni uslovi za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim ispisom (NBDP)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU — Deo 5: Posebni uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU — Deo 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima iznad 3 GHz
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 12: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 19: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD korisnička oprema
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 20: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD bazne stanice
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 21: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD korisnička oprema (UE)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES), koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
135 стр.
5122 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za interaktivne servise u radio-difuziji, prikupljanje vesti i druge širokopojasne satelitske primene — Deo 2: Ekstenzije (DVB-S2X)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim fiksnoj satelitskoj službi, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
67 стр.
3910 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
188 стр.
5748 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za terestričko emitovanje digitalne televizije u radio-difuziji (DVB-T2)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
112 стр.
4809 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video signala (DVB) — Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za drugu generaciju digitalnog prenosnog sistema za kablovske sisteme (DVB-C2)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh-vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 1: Fizički sloj
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
410 стр.
8211 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh-vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 2: Opšti opis i sloj veze podataka
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
272 стр.
6452 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh-vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 3: Dodatni aspekti koji se odnose na radiodifuzno emitovanje
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D — Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Pomorski radio-farovi za personalno navođenje, namenjeni za korišćenje na frekvenciji od 121,5 MHz isključivo u svrhu traženja i spasavanja — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba — Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR službu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Arhitektura koja se odnosi na radio-rekonfiguraciju mobilnih uređaja
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Pomorski personalni uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Arhitektura sistema za razmenu informacija između različitih geolokacijskih baza podataka (GLDB) koje omogućavaju rad WS uređaja
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Omogućavanje rada kognitivnih radio-sistema (CRS) čije korišćenje radio-spektra zavisi od pribavljene informacije od geolokacijskih baza podataka (GLDB) — Parametri i procedure za razmenu informacija između različitih GLDB
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Arhitektura sistema i procedure visokog nivoa za koordinisano i nekoordinisano korišćenje WS TV
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Informacioni modeli i protokoli za mobilne uređaje — Deo 1: Multiradio interfejs (MURI)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
81 стр.
4497 RSD 
PDF
Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz sa nivoima snage do 500 mW — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Unapređeni sistem za navođenje i upravljanje kretanjem po površini aerodroma (A-SMGCS) — Deo 6-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za radarske senzore kretanja po površini aerodroma — Senzori X-opsega koji koriste impulsne signale predajne snage do 100 kW
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Metode merenja i ograničenja za potrošnju energije u širokopojasnoj telekomunikacionoj mrežnoj opremi
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Radiodifuzni prijemnici za terestričku digitalnu TV — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Signalizacioni protokoli i razmena informacija za koordinisano korišćenje WS TV — Interfejs između kognitivnog radio-sistema (CRS) i koordinatora spektra (SC)
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — GSM repetitori — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — Postupci formiranja i provere AdES elektronskih potpisa — Deo 1: Formiranje i provera
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — CAdES elektronski potpisi — Deo 1: Formiranje blokova i CAdES osnovnih potpisa
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — CAdES elektronski potpisi — Deo 2: Prošireni CAdES potpisi
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — XAdES elektronski potpisi — Deo 1: Formiranje blokova i XAdES osnovnih potpisa
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — XAdES elektronski potpisi — Deo 2: Prošireni XadES potpisi
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — PAdES elektronski potpisi — Deo 1: Formiranje blokova i PAdES osnovnih potpisa
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — PAdES elektronski potpisi — Deo 2: Dodatni profili PAdES potpisa
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — Povezani kontejneri potpisa (ASiC) — Deo 1: Formiranje blokova i ASiC osnovnih kontejnera
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — Povezani kontejneri potpisa (ASiC) — Deo 2: Dodatni ASiC kontejneri
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — Zahtevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od poverenja koji izdaju vremenske žigove
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) — Protokol vremenskog žigosanja i profili vremenskog žiga
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
105 стр.
4809 RSD 
PDF
Aktivna implantabilna medicinska sredstva - Deo 2-2:Posebni zahtevi za aktivna implantabilna medicinska sredstva namenjena za lečenje tahiaritmije (uključujući implantabilne defibrilatore
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma — Lim, traka i debeli lim — Deo 1: Tehnički zahtevi za kontrolisanje i isporuku
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
87 стр.
4497 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma — Lim, traka i debeli lim — Deo 2: Mehaničke osobine
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Električni protočni zagrevači vode — Metode za merenje performansi - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Električni protočni zagrevači vode - Deo 2-1: Metode za merenje performansi - Multifunkcionalni električni protočni zagrevači vode
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Električne mašine za pranje posuđa za domaćinstvo - Metode za merenje performansi
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-11: Posebni zahtevi za ubodne testere i testere "lisičji rep"
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-14: Posebni zahtevi za rendisaljke
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-17: Posebni zahtevi za rutere i trimere
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-19: Posebni zahtevi za ravnalice
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice za beton i trakaste brusilice sa pločom
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-4: Posebni zahtevi za brusilice, osim onih sa pločom
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 2-5: Posebni zahtevi za kružne testere
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom – Procedura za merenje prašine – Deo 3-1: Posebni zahtevi za prenosne stone testere
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 28: Linijski detektori toplote koji ne mogu da se resetuju
Engleski
У припреми 
01.01.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 31: Multisenzorni detektori požara - Tačkasti detektori za kombinaciju dima, ugljen-monoksida i opciono sa toplotnim senzorima
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Srpski
У припреми 
19.09.2016 . 
32 стр.
3382 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 30-1: Klase efikasnoti mrežno napajanih motora naizmenične struje (IE kod)
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
223 стр.
6061 RSD 
PDF
Mašine za pranje rublja za domaćinstvo - Metode za merenje performansi
Engleski
У припреми 
12.10.2016 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Ispitivanje opasnosti od požara – Deo 1-11: Smernice za ocenu opasnosti od požara elektrotehničkih proizvoda – Zapaljivost – Opšte smernice
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
312 стр.
6921 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
09.11.2016 . 
199 стр.
5748 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Deo 31: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
09.09.2016 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu – Termičko upravljanje za ormare u skladu sa serijama IEC 60297 i IEC 60917 – Deo 5: Procena performansi hlađenja za unutrašnje ormare
Engleski
У припреми 
12.10.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-1: Određivanje svojstava otpornosti (DC Metode) – Zapreminska otpornost i specifična zapreminska otpornost, opšta metoda (IEC 62631-3-1:2016)
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente – Poluprovodnički interfejs za komunikaciju sa ljudskim telom – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente – Poluprovodnički interfejs za komunikaciju sa ljudskim telom – Deo 2: Karakterizacija performansi interfejsa
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente – Poluprovodnički interfejs za komunikaciju sa ljudskim telom – Deo 3: Funkcionalni tip i njegovi uslovi rada
Engleski
У припреми 
12.10.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Poluintegrisane sijalice sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje koje se napajaju naizmeničnim naponom koji ne prelazi 50 V efektivne vrednosti, ili sa 120 V talasastog jednosmernog napona – Specifikacije za bezbednost
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-11: Posebni zahtevi za ručne povratne testere
Engleski
У припреми 
16.11.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-4: Posebni zahtevi za prenosne stone brusilice
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladnovučene šipke i cevi - Deo 7: Bešavne cevi, tolerancije mera i oblika
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Hladnovučene šipke i cevi - Deo 8: Cevi vučene pomoću alata istisne prese, tolerancije mera i oblika
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Deo 1: Tehnički zahtevi za kontrolisanje i isporuku
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Deo 7: Bešavne cevi, tolerancije mera i oblika
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Deo 8: Cevi vučene pomoću alata istisne prese, tolerancije mera i oblika
Engleski
У припреми 
17.10.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Deo 9: Profili, tolerancije mera i oblika
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Oprema pod pritiskom - Deo 1: Rečnik
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Oprema pod pritiskom - Deo 4: Ustanovljavanje tehničkih uslova isporuke metalnih materijala
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Oprema pod pritiskom - Deo 5: Provera dokumentacije koja se odnosi na metalne materijale i usklađenost sa specifikacijom materijala
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Priključci malog prečnika koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti – Deo 5: Priključci koji se koriste za naduvavanje manžetni za ekstremitete
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 1: Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 3: Armatura naležućih spojnica od čeličnih mreža
Engleski
У припреми 
30.09.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda na savijanje i smicanje
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Ambalaža — Ambalaža bezbedna za decu — Zahtevi i metode ispitivanja ambalaže namenjene za jednokratno otvaranje za nefarmaceutske proizvode
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu - Aluminijum-sulfat
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Natrijum-aluminat
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Aluminijum-gvožđe(lll)-sulfat
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Adhezivi - Termini i definicije
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Hlor
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Stomatologija — Mekani materijali za podlaganje zubnih proteza koje se skidaju — Deo 2: Materijali za dugotrajnu upotrebu
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Gasovi i smeše gasova - Određivanje mogućnosti paljenja i oksidacione sposobnosti pri izboru ispusnih ventila za boce
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Boce za gas - Terminologija
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
145 стр.
5122 RSD 
PDF
Proteze - Strukturalno ispitivanje proteza za donje ekstremitete - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Ispitivanje prihvatljivosti i ponovne verifikacije za koordinatne merne sisteme (CMS) — Deo 10: Laserski tragači za merenje rastojanja "od tačke do tačke"
Srpski
У припреми 
07.09.2016 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Deo 14: Određivanje otpornosti na stvaranje mrlja
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Stomatologija - Aktivatori polimerizacije sa pogonom
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Nivoi prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje - Deo 1: Čelik, nikl, titan i njihove legure
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Nivoi prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje - Deo 2: Aluminijum i njegove legure
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Obuća - Metoda ispitivanja patent-zatvarača - Jačina potezača patent-zatvarača
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja patent-zatvarača - Otpornost na ponavljano otvaranje i zatvaranje
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Obuća - Metoda ispitivanja patent-zatvarača - Bočna jačina
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 3: Ispitivanja genotoksičnosti, karcinogenosti i reproduktivne toksičnosti
Engleski
У припреми 
13.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Žita, proizvodi na bazi žita i hrana za životinje - Određivanje sadržaja sirove i ukupne masti ekstrakcionom metodom po Randalu (Randall)
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
76 стр.
4184 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 2: Mašine za pripremu predenja i mašine za predenje — Izmena 2
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi — Deo 3: Mašine za netkani tekstil — Izmena 2
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi — Deo 4: Mašine za preradu pređe i proizvodnju konopaca i užadi — Izmena 2
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi — Deo 5: Mašine za pripremu tkanja i pletenja — Izmena 2
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi — Deo 6: Mašine za proizvodnju tekstilnih površina — Izmena 2
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi — Deo 7: Mašine za bojenje i doradu — Izmena 2
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas — Metalne boce za jednokratnu upotrebu — Specifikacija i postupci ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Boce za gas — Bešavne čelične cevi za višestruko punjenje, kapaciteta vode između 150 L i 3 000 L — Projektovanje, konstrukcija i ispitivanje
Engleski
У припреми 
16.09.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Standardne optičke komponente - Deo 2: Komponente za infracrveni deo spektra
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu — Deo 4: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu, sa gravitacionim punjenjem
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Oprema za transfuziju za medicinsku upotrebu — Deo 5: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu, sa aparaturom za infuziju pod pritiskom
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Boce za gas - 17E i 25E konični navoji za vezu ventila sa bocom za gas - Deo 1: Specifikacije
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas — Kompozitna konstrukcija - Periodična kontrola i ispitivanje
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Kvalitet tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Kolorimetrija — Deo 5: L*u*v* prostor boja i u', v' dijagram uniformne hromatičnosti prema CIE 1976
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Kolorimetrija — Deo 6: Formula za izračunavanje kolorimetrijske razlike CIEDE2000
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih proizvoda raspada i odgovarajuće metode merenja
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 3: Metoda za brzo određivanje koncentracije energije alfa čestica kratkoživećih potomaka
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 5: Metoda kontinualnog merenja koncentracije aktivnosti
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 6: Tačkasta metoda merenja koncentracije aktivnosti
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 7: Kumulativna metoda za procenu brzine površinske emanacije
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Enzimsko određivanje sadržaja ukupnih sterola
Engleski
У припреми 
22.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Deo 2: Fluorimetrijska metoda za sir
Engleski
У припреми 
03.12.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Specifikacija i odobravanje postupaka za zavarivanje kod proizvodnje zavarenih čeličnih odlivaka
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati i ekstrakorporalni sistemi - Proizvodi koji su kombinacija vaskularnog sredstva i leka - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Stomatologija — Digitalna sredstva za CAD/CAM sisteme za indirektnu stomatološku restauraciju — Metode ispitivanja za ocenu tačnosti
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Stomatologija — Digitalna sredstva za CAD/CAM sisteme za indirektnu stomatološku restauraciju — Metode ispitivanja za ocenu tačnosti
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Gasna hromatografija metilestara masnih kiselina — Deo 3: Priprema metilestara korišćenjem trimetilsulfonijum-hidroksida (TMSH)
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Stomatologija- Magnetni vezani elementi - Izmena 1
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Stomatologija - Stomatološka peć - Deo 2: Metoda ispitivanja za vrednovanje programa peći na osnovu stepena žarenja
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas — Prelazni nastavci sa ventila na bocu
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Industrijski ventilatori — Ispitivanje karakteristika mlaznih ventilatora
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ambalaža - Kompletni, napunjeni transportni paketi i jedinice tereta - Ispitivanje vertikalnih slučajnih vibracija
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Implantati za hirurgiju — Keramički materijali bazirani na bazi itrijum stabiliziranih tetragonalnih cirkonijevih polikristala (Y-TZP)
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Stomatologija- Parodontalne kirete, instrumenti za uklanjanje zubnog kamenca i ekskavatori - Deo 5: “Jacquette” instrumenti za uklanjanje zubnog kamenca
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Koncentrati za hemodijalizu i srodne terapije
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Voda za hemodijalizu i srodne terapije
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Menadžment životnom sredinom - Vodeni otisak - Principi, zahtevi i uputstva
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Uljane sačme i pogače - Određivanje rastvorljivih proteina u rastvoru kalijum-hidroksida
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Kontrola merenjem radnih komada i merne opreme — Deo 5: Nesigurnost pri verifikacionom ispitivanju instrumenata za merenje
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Ocenjivanje energije pumpnog sistema - Izmena 1
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
353 стр.
7390 RSD 
PDF
Drumska vozila - Komunikacioni interfejs između vozila i električne mreže – Deo 2: Zahtevi za mrežni protokol i protokol primene
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Drumska vozila - Komunikacioni interfejs između vozila i električne mreže – Deo 3: Zahtevi za fizički sloj i sloj linka za podatke
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistemi ispitivanja za dijagnostiku in vitro - Zahtevi za sisteme praćenja glukoze u krvi za samo-testiranje u upravljanju dijabetes melitusom
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Medicinska sredstva — Menadžment kvalitetom — Struktura podataka za nomenklaturu medicinskih sredstava
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Tehnika ultrazvučne difrakcije (TOFD) — Nivoi prihvatljivosti
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Masti i ulja biljnog i životinjskog porekla - Određivanje policikličkih aromatičnih ugljovodonika
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
UV-C Uređaji- Bezbednosne informacije - Dozvoljeno izlaganje ljudi
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju — Deo 6: Zahtevi i ispitivanja uređaja za pranje i termičku dezinfekciju neinvazivnih medicinskih sredstava niskog stepena rizika i opreme za zaštitu zdravlja
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju — Deo 7: Zahtevi i ispitivanja uređaja za pranje i hemijsku dezinfekciju neinvazivnih termolabilnih medicinskih sredstava niskog stepena rizika i opreme za zaštitu zdravlja
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Stomatologija - Vatrostalne mase i materijali za dubliranje
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Validacija metode - Deo 1: Rečnik
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
77 стр.
4184 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Validacija metode - Deo 2: Protokol za validaciju alternativnih (zaštićenih) metoda u odnosu na referentnu metodu
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Metode ispitivanja sistema filtera visoke efikasnosti u industrijskim objektima na terenu
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Stomatologija - Proizvodi za oralnu higijenu - Sredstva za ispiranje usta
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) – Filtracija – Deo 60: Linearni filteri područja: Osnovni principi
Engleski
У припреми 
13.09.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi — Određivanje sadržaja ukupnog azota sagorevanjem u skladu sa Dumasovim principom i izračunavanje sadržaja sirovih proteina — Deo 2: Žita, mahunjače i mleveni proizvodi od žita
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za određivanje broja betaglukuronidaza pozitivnih Escherichia coli - Deo 3: Otkrivanje i tehnika najverovatnijeg broja pomoću 5-bromo-4-hloro-3-indolil-ß-D-glukuronida
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za vrednovanje slabljenja svojstava sredstava za filtriranje koja se mogu čistiti
Engleski
У припреми 
01.09.2016 . 
76 стр.
4184 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Projektovanje i ispitivanje brodskih prenosnih sistema za TPG za konvencionalne kopnene terminale
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Stomatologija - Metode ispitivanja za tretman biofilma u sistemima za snabdevanje vodom stomatološke jedinice
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Stomatologija - Spiralne opruge za upotrebu u ortodonciji
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Primena masene spektrometrije sa indukovano kuplovanom plazmom (ICP-MS) - Deo 2: Određivanje odabranih elemenata uključujući izotope uranijuma
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Osnovni pojmovi - Deo 3: Tolerancije karakteristika
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Tehnički zahtevi i uputstvo za uspostavljanje ili reviziju standardizovane referentne metode
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Uzorkovanje sa trupa za mikrobiološku analizu
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja - Ispitivanje zavarenih spojeva vrtložnim strujama putem analize kompleksne ravni
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja gornjih delova obuće (lica) i postave - Otpornost na savijanje
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja gornjih delova obuće(lica),postave i uložnih tabanica - Jačina šava
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja gornjih delova obuće (lica) - Otpornost na raslojavanje
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja gornjih delova obuće(lice), postave i uložnih tabanica - Migracija boje
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Stomatologija - Fluoridni premazi
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas — Ventili sa trenutnim dejstvom na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Stomatologija - Osteotom
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje isparljivih organskih jedinjenja u vodi - Metoda mikroekstrakcije površinske pare iznad čvrste faze (HS-SPME) uz praćenje gasnim hromatografom sa masenim detektorom (GC-MS)
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje akustičnom emisijom (AT) - Otkrivanje propusnosti akustičnom emisijom
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Stomatologija - Instrument sa pogonom za uklanjanje zubnog kamenca
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja patent-zatvarača - Otpornost na oštećenje tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
93 стр.
4497 RSD 
PDF
Drumska vozila - Standardizovani pristup informacijama o popravci i održavanju vozila (RMI) – Deo 4: Ispitivanje usaglašenosti
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Stomatologija – Intraoralne špatule
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCPs) u sedimentima, kanalizacionom mulju i suspendovanim česticama – Metoda sa gasnim hromatografom sa masenim detektorom (GC-MS) i zahvatanjem elektrona negativnom jonizacijom (ECNI)
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Stomatologija- Rečnik procesa za CAD / CAM sisteme
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Otkrivanje larvi Trichinella u mesu metodom veštačke digestije
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Mikrobiologija lanca hrane - Otkrivanje i određivanje broja Cryptosporidium i Giardia u svežem lisnatom zelenom povrću i bobičastom voću
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Koža - Merenje površine kože- Upotreba elektronske tehnike
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Stomatologija- Sistem obeležavanja za stomatološke implatante
Srpski
У припреми 
06.09.2016 . 
79 стр.
5024 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake - Obrada površine, metalne i druge neorganske prevlake- Rečnik
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas — Identifikacija i označavanje korišćenjem tehnologije radiofrekventne identifikacije — Deo 2: Brojčane šeme za radiofrekventnu identifikaciju
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove - Stabilne posude izolovane vakuumom - Deo 2: Zahtevi za upotrebu
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove - Sigurnosni ventili za kriogenu upotrebu - Deo 3: Dimenzionisanje i određivanje kapaciteta
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove - Pokretne posude izolovane vakuumom zapremine do 1 000 litara - Deo 2: Zahtevi za upotrebu
Engleski
У припреми 
13.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Pšenica i brašno od pšenice - Sadržaj glutena - Deo 2: Određivanje vlažnog glutena i gluten indeksa mehaničkim načinima
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Stomatologija - Nazivni prečnici i kodiranje brojem za rotirajuće instrumente
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cevovode koji se koriste u transportnim sistemima cevovoda – Deo 3: Prevlake oblasti spojeva
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Medicinska sredstva za koja se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati – Deo 1: Primena menadžmenta rizikom
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Medicinska sredstva koja koriste životinjska tkiva i njihovi derivati – Deo 2: Kontrole porekla, sakupljanja i rukovanja
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Obuća - Metode ispitivanja tabanica i uložnih tabanica - Apsorpcija i desorpcija boje
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Stomatologija - Metalni materijali za fiksne i mobilne nadoknade i aparate
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Proteze - Ispitivanje proteza za skočne zglobove i stopala - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Ispitivanje zavarenih spojeva penetrantima — Nivoi prihvatljivosti
Engleski
У припреми 
21.09.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Ispitivanje magnetskim česticama — Nivoi prihvatljivosti
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
90 стр.
4497 RSD 
PDF
Uputstvo za pripremu i menadžment kvalitetom tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
In vitro dijagnostička medicinska sredstva- Vrednovanje stabilnosti in vitro dijagnostičkih reagenasa
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Tekstilne mašine - Uputstvo za projektovanje tekstilnih mašina da bi se smanjila emisija buke
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Rashladni ormani sa vidljivom unutrašnjošću- Deo 1: Rečnik
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
99 стр.
4497 RSD 
PDF
Rashladni ormani sa vidljivom unutrašnjošću - Deo 2:Klasifikacija,zahtevi i uslovi ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.10.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove - Pumpe za kriogenu upotrebu
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Tekstura površine: Područja — Deo 1: Označavanje teksture površine
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Tekstura površine: Područja — Deo 606: Nazivne karakteristike nekontaktnih instrumenata (sa varijacijom fokusa)
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Radne procedure za bezbedno skidanje ventila sa boca za gas
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za prečišćavanje vode za upotrebu u hemodijalizi i sličnim terapijama
Engleski
У припреми 
13.09.2016 . 
75 стр.
4184 RSD 
PDF
Žita i proizvodi od žita - Pšenica (Triticum aestivum L.) - Određivanje alveografskih svojstava testa od brašna za tržište ili brašna proizvedenog laboratorijskim mlevenjem pri stalnoj hidrataciji i metodologija laboratorijskog mlevenja
Engleski
У припреми 
25.08.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 5: Bušilice i udarne bušilice - Izmena 1
Engleski
У припреми 
25.08.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 8: Testere, mašine za glačanje i punjenje sa povratnim hodom i testere sa oscilirajućim i obrtnim radom -Izmena 1
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Masti i ulja biljnog porekla — Određivanje proizvoda razgradnje hlorofila a i a' (feofitini a, a' i pirofeofitini) - Izmena 1
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Dimenzionisanje i propisivanje tolerancija — Konusi
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Stomatologija - Endodontski instrumenti - Deo 3:Kompakteri:nabijači i potiskivači
Engleski
У припреми 
06.10.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja – Metoda gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Stomatologija — Sistem obeležavanja zuba i područja usne duplje
Srpski
У припреми 
30.08.2016 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje jodnog broja
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Hidrometrija – Uređaji za merenje vodostaja
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Hidrometrija – Žičare za merenja u otvorenim tokovima
Srpski
У припреми 
30.08.2016 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda - Deo 10: Ocenjivanje stepena končaste korozije
Srpski
У припреми 
30.08.2016 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda - Deo 3: Ocenjivanje stepena zarđalosti
Srpski
У припреми 
30.08.2016 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda - Deo 4: Ocenjivanje stepena pojava naprslina
Engleski
У припреми 
10.10.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Tolerancije delova za pričvršćivanje - Deo 3: Ravne podloške za vijke i navrtke - Klase izrade A, C i F
Engleski
У припреми 
23.09.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Čelik - Određivanje ukupnog sadržaja silicijuma - Spektrofotometrijska metoda sa redukovanim molibdosilikatom - Deo 2: Sadržaj silicijuma u granicama od 0,01 % do 0,05 %
Engleski
У припреми 
23.09.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Gvožđe i čelik - Određivanje sadržaja nikla - Gravimetrijska ili volumetrijska metoda
Engleski
У припреми 
25.08.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz šake — Deo 2: Praktično uputstvo za merenje na radnom mestu - Izmena
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 14: Uputstvo za obezbeđenje kvaliteta i kontrolu kvaliteta pri uzimanju i rukovanju uzorcima vode iz životne sredine
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati — Proteze srčanih zalistaka — Deo 1:Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati – Proteze srčanih zalizaka - Deo 2: Hirurški implantirane zamene srčanih zalistaka
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Potkožne igle za jednokratnu upotrebu - Kodiranje bojom za identifikaciju
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Masti i ulja biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
Engleski
У припреми 
13.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Pirinač - Određivanje sadržaja amiloze - Deo 1: Referentna metoda
Engleski
У припреми 
13.09.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Pirinač - Određivanje sadržaja amiloze - Deo 2: Rutinske metode
Srpski
У припреми 
05.10.2016 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) - Klasifikacija - Deo 4: Familija H (hidraulični sistemi)
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Stomatologija — Zalivači fisura i jamica na bazi polimera
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Masti i ulja biljnog i životinjskog porekla — Određivanje anisidinskog broja
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Masti i ulja biljnog i životinjskog porekla — Određivanje oksidativne stabilnosti (test ubrzane oksidacije)
Engleski
У припреми 
17.08.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje mutnoće – Deo 1: Kvantitativna metoda
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima korišćenjem hidrometrijskih krila ili plovaka
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
166 стр.
5435 RSD 
PDF
Hidrometrija - Rečnik i simboli
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Stomatologija - Laboratorijske šajbne - Deo 1: Čelične laboratorijske šajbne
Engleski
У припреми 
15.08.2016 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Boce za gas — Bešavne, ponovo punjive boce za gas izrađene od aluminijumskih legura — Projektovanje, konstrukcija i ispitivanje
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti- Deo 3: Priključci za enteralnu aplikaciju
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti— Deo 6: Priključci za neuroaksijalnu aplikaciju
Engleski
У припреми 
04.10.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Feronikl u granulama - Uzimanje uzoraka za analizu
Engleski
У припреми 
27.09.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Ambalaža bezbedna za decu - Zahtevi i metode ispitivanja ambalaže namenjene za višekratno otvaranje
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Injekcioni kontejneri i pomoćni pribor — Deo 1: Injekcione bočice napravljene od stakla -Izmena 1
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Injekcioni kontejneri i pomoćni pribor — Deo 2: Zatvarači za injekcione bočice
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Injekcioni kontejneri i pomoćni pribor - Deo 5: Poklopci za liofiliziranje za injekcione bočice
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sterilni špricevi za jednokratnu upotrebu, za insulin, sa iglom ili bez igle
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Palete za rukovanje materijalima — Ravne palete — Deo 2: Zahtevi za performanse i izbor ispitivanja - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.09.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja azota - Deo 4: Određivanje sadržaja proteinskog i neproteinskog azota i izračunavanje stvarnog sadržaja proteina (referentna metoda)
Srpski
У припреми 
11.10.2016 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Kvalitet vode — Otkrivanje i određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija — Deo 1: Metoda membranske filtracije
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Stomatologija - Operacione lampe
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Stomatologija - Grafički simboli za stomatološku opremu
Engleski
У припреми 
18.10.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Stomatologija - Ispitivanje kompatibilnosti - Deo 2: Keramičko-keramički sistemi
Srpski
У припреми 
15.09.2016 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje magnetskim česticama - Deo 1: Opšti principi
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Masti i ulja biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja tokoferola i tokotrienola pomoću metode tečne hromatografije visoke performanse
Srpski
У припреми 
05.10.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardni postupak za uzimanje uzoraka i pripremu vodenih rastvora sredstava za hlađenje motora ili sredstava za zaštitu od korozije za potrebe ispitivanja
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
10.10.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Deo 212: Čvrsti, tečni i gasoviti električni izolacioni materijali
Srpski
У припреми 
14.03.2016 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik. Poglavlje 701: Telekomunikacije, kanali i mreže
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Hidrometrija — Merenje protoka vode u otvorenim tokovima — Deo 2: Određivanje zavisnosti vodostaj-protok
Srpski
У припреми 
05.10.2016 . 
54 стр.
4418 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Tolerancije — Deo 1: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Teretni konteneri serije 1 - Nauglice - Specifikacija
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Srpski
У припреми 
15.09.2016 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja kalcijuma — Volumetrijska metoda
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Teretni kontejneri serije 1 — Specifikacija i ispitivanje — Deo 1: Univerzalni kontejneri za opštu namenu - Izmena 1
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Drumska vozila - Ispitivanje sistema kočenja na vozilima sa najvećom dozvoljenom ukupnom masom većom od 3,5 t pomoću uređaja sa valjcima za ispitivanje kočnica - Deo 1: Pneumatski sistemi kočenja
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Drumska vozila - Ispitivanje sistema kočenja na vozilima sa najvećom dozvoljenom ukupnom masom većom od 3,5 t pomoću uređaja sa valjcima za ispitivanje kočnica - Deo 2: Vazdušno-hidraulični i hidraulični sistemi kočenja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Drumska vozila - Razmena podataka o proizvodu između proizvođača šasije i proizvođača nadgradnje (BEP) - Deo 2: Parametri za razmenu dimenzija nadgradnje
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Drumska vozila - Razmena podataka o proizvodu između proizvođača šasije i proizvođača nadgradnje (BEP) - Deo 3: Razmena opštih parametara, parametara o masi i administrativnih parametara
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Drumska vozila - Razmena podataka o proizvodu između proizvođača šasije i proizvođača nadgradnje (BEP) - Deo 5: Kodiranje nadgradnje sa dizalicom
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Drumska vozila - Osiguranje tereta u dostavnim vozilima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Hidrometrija — Oprema za direktno merenje dubina i oprema za vešanje
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Hidrometrija — Kalibracija hidrometrijskih krila sa obrtnim elementom u otvorenim pravolinijskim kanalima
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Hidrometrija — Merenje protoka u otvorenim tokovima korišćenjem preliva sa pravougaonim širokim pragom
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Komercijalna vozila - Mere za pričvršćivanje glavčine točka
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Drumska vozila — Postupci merenja pri ispitivanju udarom — Instrumenti
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Teretni kontejneri serije 1 — Klasifikacija, mere i naznačene bruto mase - Izmena 1
Engleski
У припреми 
28.09.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Teretni kontejneri serije 1 — Klasifikacija, mere i naznačene bruto mase - Izmena 2
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Drumska vozila - Električne smetnje koje nastaju provođenjem i sprezanjem - Deo 1: Definicije i opšta razmatranja
Engleski
У припреми 
13.10.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Drumska vozila - Električne smetnje koje nastaju provođenjem i sprezanjem - Deo 3:Provođenje električnih tranzijenata kapacitivnim i induktivnim sprezanjem preko vodova koji nisu za napajanje
Engleski
У припреми 
16.09.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Metode ispitivanja uslova okoline - Deo 1 - Definicije, obim ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.09.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Hidrometrija — Merenje protoka na velikim rekama i merenje protoka velikih voda
Srpski
У припреми 
11.10.2016 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Smernice za korektivne mere koje treba da preduzme sertifikaciono telu u slučaju zloupotrebe svog znaka usaglašenosti
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Cigarete – Opšte odredbe – Izmena 2
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Adresni sistem — Model za razmenu podataka
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF