Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2014-11-29
Time: 03:10


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
У припреми 
28.11.2014 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Specifikacija, kriterijumi i ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
У припреми 
12.06.2014 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Krečnjak — Sastojak za proizvodnju cementa — Specifikacija, kriterijumi i ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
У припреми 
23.05.2014 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Otpad od stakla - Stakleni krš - Klasifikacija, označavanje i skladištenje staklenog krša
Engleski
У припреми 
03.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Preporuke za sprečavanje razvoja legionele u vodi za ljudsku upotrebu u kućnim instalacijama unutar zgrada
Engleski
У припреми 
03.09.2014 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu — Uticaji zavisno od migracije — Predviđanje migracije iz organskih materijala matematičkim modelima
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Električni kablovi – Proširena primena rezultata ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
28.08.2014 . 
78 стр.
4184 RSD 
PDF
Prečišćavanje otpadnih voda - Rečnik
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje fleksibilnosti pri niskim temperaturama
Engleski
У припреми 
01.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Sanitarna oprema - Creva za tuševe za sanitarne armature za sisteme za snabdevanje vodom tipa 1 i tipa 2 - Opšta tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
28.10.2014 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 4: Komponente za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i sisteme za odvodnjavanje na brodovima
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Jedinice za sigurno čuvanje - Zahtevi, klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na provalu - Deo 2: Sistemi depozita
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
15.09.2014 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Rastvor monocink-fosfata
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 2: Cevi
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Određivanje čvrstoće spoja sintetičkih površina
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Način pripreme ispitnih uzoraka od sintetičke trave i tekstilnih obloga izrađenih iglom
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Određivanje ponašanja lopte pri kotrljanju
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Određivanje vertikalnog ponašanja lopte
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje svojstava pri istezanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
У припреми 
12.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona — Deo 13: Određivanje sekantnog modula elestičnosti pri pritisku
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Svetlost i osvetljenje - Osvetljenje radnih mesta - Deo 2: Radna mesta na otvorenom
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Opšti principi za katodnu zaštitu u morskoj vodi
Engleski
У припреми 
28.08.2014 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda za do 50 US (ukupan zbir broja stanovnika i broja ekvivalentnih stanovnika) — Deo 3: Gotova i/ili na licu mesta sklopljena kućna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Engleski
У припреми 
29.08.2014 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda za do 50 US (ukupan zbir broja stanovnika i broja ekvivalentnih stanovnika) — Deo 7: Prefabrikovani elementi tercijalnog prečišćavanja
Engleski
У припреми 
12.09.2014 . 
180 стр.
5435 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Određivanje vodopropustljivosti
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Pigmenti za bojenje građevinskih materijala na bazi cementa i/ili kreča - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.11.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Lepljeno strukturalno staklo – Deo 1: Proizvodi od stakla za sisteme lepljenog strukturalnog stakla od monolitnog i višeslojnog stakla sa nosačem ili bez njega
Engleski
У припреми 
03.11.2014 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Lepljeno strukturalno staklo – Deo 2: Pravila za sklapanje
Engleski
У припреми 
24.10.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Stacionarni kontejneri do 5 000 l koji se podižu odozgo i prazne odozdo - Deo 2: Dodatni zahtevi za podzemne ili delimično podzemne sisteme
Engleski
У припреми 
01.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Uređaji za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće — Vazdušni prekid sa prelivom koji nije kružni (neograničen) — Familija A — Tip B
Engleski
У припреми 
09.09.2014 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Linearni konstrukcijski elementi
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Neomekšani polivinil-hlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
У припреми 
11.09.2014 . 
75 стр.
4184 RSD 
PDF
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode
Engleski
У припреми 
11.09.2014 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Ploče od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Kocke od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
11.09.2014 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Ivičnjaci od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.09.2014 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Ploče za popločavanje i ivičnjaci od pečene gline - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Oprema za bazene - Deo 10: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za ronilačke platforme, ronilačke odskočne daske i prateću opremu
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Oprema za bazene - Deo 11: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za pokretno dno i pregrade bazena
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Oprema za bazene - Deo 3: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja priključaka i plutajućih proizvoda za rekreaciju na bazi voda/vazduh
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
29.08.2014 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Stanje kanalizacionih sistema izvan objekata — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na grad
Engleski
У припреми 
03.09.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Priključci fleksibinih creva na instalacije za pijaću vodu — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Primene na železnici — Komponente elastičnog oslanjanja — Hidraulični amortizeri
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Kvalitet geometrije koloseka — Deo 6: Određivanje kvaliteta geometrije koloseka
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice i šipke kružnog poprečnog preseka — Proračun i projektovanje — Deo 1: Kompresione opruge
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice i šipke kružnog poprečnog preseka – Proračun i projektovanje – Deo 2:Ekstenzione opruge
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Cilindrične spiralne opruge izrađene od žice i šipke kružnog poprečnog preseka — Proračun i projektovanje — Deo 3: Torzione opruge
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Procedure za merenje hemijskog agensa prisutnog kao smeša lebdećih čestica i para - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.09.2014 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za rutinsko uzimanje uzoraka i pripremu preparata bentosnih silikatnih algi iz reka
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Definicije i karakteristike
Engleski
У припреми 
03.03.2014 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za podzemne izolacije - Termini i definicije i karakteristike
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Plastične i gumene trake koje se koriste kao parne brane - Termini i definicije i karakteristike
Srpski
У припреми 
16.09.2011 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Ambalaža - Ambalaža izrađena od talasastog kartona ili lepenke - Vrste i konstrukcije
Srpski
У припреми 
16.09.2011 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Ambalaža - Kartonska i papirna ambalaža - Oblik kartona
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Primene na železnici - Aerodinamika – Deo 4: Zahtevi i postupci ispitivanja za aerodinamiku na otvorenoj pruzi
Engleski
У припреми 
29.08.2014 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Kanali za odvođenje otpadnih voda saobraćajnih i pešačkih zona — Klasifikacija, zahtevi za projektovanje i ispitivanje, označavanje i vrednovanje usaglašenosti
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za identifikaciju i utvrđivanje brojnosti bentosnih silikatnih algi reka i jezera
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Sintetičke površine za spoljašnje sportske terene - Specifikacija
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastični i gumeni hidroizolacioni slojevi - Termini i definicije i karakteristike
Engleski
У припреми 
11.09.2014 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena
Engleski
У припреми 
08.09.2014 . 
58 стр.
3674 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 5: Laki blokovi kao oplate
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu —Sredstva (antiskalanti) za sprečavanje stvaranja naslaga na membranama — Polikarboksilne kiseline i soli
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Sredstva (antiskalanti) za sprečavanje stvaranja naslaga na membranama— Fosforasta kiseline i soli
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Sredstva (antiskalanti) za sprečavanje stvaranja naslaga na membranama— Polifosfati
Engleski
У припреми 
08.09.2014 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 5: Injektiranje betona
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Merenje prašnjavosti rasutih materijala - Deo 1: Zahtevi i izbor metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Merenje prašnjavosti rasutih materijala - Deo 2: Metoda sa rotirajućim valjkom
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Merenje prašnjavosti rasutih materijala - Deo 3: Metoda kontinualnog pada
Engleski
У припреми 
02.09.2014 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Sanitarne armature – Elektronsko otvaranje i zatvaranje sanitarnih armatura
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Površine za spoljašnje sportske terene - Izlaganje sintetičke travnate podloge simuliranom trošenju
Engleski
У припреми 
27.06.2014 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Sintetičke travnate podloge i površine izrađene iglom, prvenstveno projektovane za spoljnu upotrebu - Deo 1: Specifikacija za sintetičke travnate podloge (travnjake)
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Natrijum-karbonat
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Hlor
Srpski
У припреми 
23.05.2014 . 
60 стр.
4418 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Terminologija
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Ugljen-dioksid
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Usluge u turizmu - Zahtevi za odluku o profesionalnoj obuci i kvalifikacionim programima za turističke vodiče
Engleski
У припреми 
28.02.2014 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Engleski
У припреми 
28.02.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 2:Zaptivne mase za zastakljivanje
Engleski
У припреми 
03.03.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Engleski
У припреми 
03.03.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 4: Zaptivne mase za pešačke staze
Engleski
У припреми 
03.03.2014 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 5: Vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
У припреми 
02.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Uticaj materijala od metala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Ispitivanje dinamičkim bušenjem za procenu izluživanja metala – Deo 1: Projektovanje i upravljanje
Engleski
У припреми 
03.11.2014 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Građevinsko staklo - Samolepljivi polimerni film – Deo 1: Definicije i zahtevi
Engleski
У припреми 
03.11.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Staklo sa samolepljivim polimernim filmom – Deo 1: Definicije i zahtevi
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
77 стр.
4184 RSD 
PDF
Primene na železnici — Natpisi i oznake na železničkim vozilima — Deo 2: Spoljašnje oznake na putničkim vagonima, motornim vozovima, motornim kolima, lokomotivama i kolosečnim mašinama
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Baterije boca - Periodično ispitivanje i kontrola
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za procenu brojnosti populacije riba sa mobilnim hidroakustičnom metodama
Engleski
У припреми 
03.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Obezbeđivanje snabdevanja pijaćom vodom – Uputstvo za upravljanje u rizičnim i kritičnim situacijama – Deo 1: Upravljanje rizikom
Engleski
У припреми 
23.10.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Primene na železnici - Automatsko kvačilo - Zahtevi u pogledu karakteristika, specifičnosti geometrije interfejsa i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici - Konstrukcioni zahtevi za stepenike, rukohvate i odgovarajuće elemente za železničko osoblje - Deo 1: Putnički vagoni, prtljažni vagoni i lokomotive
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Primene na železnici – Konstrukcioni zahtevi za stepenike, rukohvate i odgovarajuće elemente za železničko osoblje - Deo2: Teretni vagoni
Engleski
У припреми 
03.09.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Sanitarne armature — Česme sudopera i umivaonika sa izvlačećim crevom — Opšta tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
03.09.2014 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Sanitarne armature — Izvlačuća creva za tuševe za sanitarne armature za sisteme za snabdevanje vodom tipa 1 i tipa 2 — Opšta tehnička specifikacija
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici – Ispitivanje u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila - Teretni vagoni – Uslovi za oslobađanje teretnih vagona sa određenim tehničkim karakteristikama od ispitivanja na pruzi prema EN 14363
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici - Regulator kočnog polužja
Engleski
У припреми 
24.10.2014 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi-Ostali pirotehnički prozvodi- Kertridži za alate aktivirane prahom (PAT)
Engleski
У припреми 
02.09.2014 . 
157 стр.
5435 RSD 
PDF
Rečnik termina u inženjerstvu za otpadne vode
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Primene na železnici - Opsluživanje vozila u mestu - Snabdevanje vodom
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Kalijum peroksimonosulfat
Engleski
У припреми 
17.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Natrijum peroksidisulfat
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Natrijum tiosulfat
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Natrijum hlorid koji se koristi za sisteme za elektrohlorinaciju
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Ocena emisije supstanci iz prevlaka u vazduh u zatvorenom prostoru – Uzimanje uzoraka, kondicioniranje i ispitivanje
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Primene na železnici - Zahtevi u pogledu vraćanja železničkih vozila na kolosek posle iskliznuća
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Dolomitni kreč
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije - Biomonitoring sa lišajevima - Procena različitosti epifitskih lišajeva
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Ambijentalni vazduh - Biomonitoring sa lišajevima - Akumulacija atmosferskih zagađivača na mahovini sakupljenoj na licu mesta: iz kolekcija prikuljenih za uzorkovanje
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Interfejs za jednostavno objavljivanje
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Primena osvetljenja- Sigurnosno osvetljenje
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na ozon - Plastične i gumene trake za krovne hidroizolacije
Srpski
У припреми 
20.10.2014 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
20.10.2014 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Betonski mostovi — Pravila projektovanja i konstruisanja - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
20.10.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Deo 3: Konstrukcije rezervoara i silosa - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 2: Opšta pravila i pravila za mostove — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
01.10.2014 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
17.11.2014 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Profili zaštite sredstava za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisа - Deo 1: Pregled
Engleski
У припреми 
17.11.2014 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Profili zaštite sredstava za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisа - Deo 2: Sredstvo sа generisanjem ključa
Engleski
У припреми 
17.11.2014 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Profili zaštite sredstava za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa - Deo 6: Ekstenzija sredstava sa uvođenjem ključa i poverljivim kanalom prema aplikaciji za izradu elektronskog potpisa
Engleski
У припреми 
04.03.2014 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje savitljivosti pri niskoj temperaturi - Deo 5: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada — Izmena 2
Engleski
У припреми 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Ispitivanje izolacije navoja visokonaponskih mašina
Engleski
У припреми 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Trofazni asinhroni motori za opšte namene koji imaju standardne dimenzije i izlazne veličine- Oznake kućišta 56 do 315 i prirubnica 65 do 740
Engleski
У припреми 
стр.
0 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 17-1: Simpleks konektor tipa FPFT fabrički završen sa vlaknom kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50 za montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 ili B6a_1 ili B6a_2 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji mrežne frekvencije za domaćinstvo i slične primene (POP)- Izmena 1
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi - Kablovi za opšte primene u građevinarstvu na koje se odnose zahtevi za reakciju na požar
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-1: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Merni aparati — Izmena 2
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Rotacione elektične mašine- Deo 29: Ekvivalentno opterećenje i tehnike superpozicije- Indirektno ispitivanje za određivanje temperaturnog porasta
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti - Deo 1:Podnošci za sijalice - Izmena 27
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-57: Ispitivanja - Ispitivanje Ff: Vibracije - Metode proteklog vremena i sinusoidnog izbijanja
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 2-65: Ispitivanja – Ispitivanje Fg: Vibracije – Akustički izazvan metod
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema-Deo 26: Zahtevi elektromagnetske kompatibilnosti
Engleski
У припреми 
15.07.2011 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje -- Deo 19: Poliuretanom lakirana lemljiva okrugla bakarna žica, prekrivena poliamidom, klase 130
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Specifikacije za određene tipove žica za namotaje - Deo 52: Bakarna žica okruglog poprečnog preseka, omotana trakom od aromatičnog poliamida, (aramida) temperaturnog indeksa 220
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Specifikacije za određene tipove žica za namotaje - Deo 53: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, omotana trakom od aromatičnog poliamida (aramida), temperaturnog indeksa 220
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Grla za cevaste fluorescentne sijalice i grla za startere - Izmena 2
Engleski
У припреми 
06.11.2014 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Svetiljke - Deo 2-22: Posebni zahtevi - Svetiljke za osvetljenje u hitnim slučajevima
Srpski
У припреми 
35 стр.
3559 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-16: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2-1: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Temperatura i vlažnost
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2-2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Padavine i vetar
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2-3: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Vazdušni pritisak
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2-9: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Podaci o udaru i vibracijama dobijeni merenjem – Skladištenje, transport i upotreba
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
126 стр.
5122 RSD 
PDF
Predajnici za upotrebu u sistemima za upravljanje industrijskim procesima - Deo 3: Metode za vrednovanje performanse inteligentnih predajnika
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
157 стр.
5435 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6-503: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Servisi i protokol TASE.2
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6-702: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Funkcionalni profil za obezbeđenje primene servisa TASE.2 u krajnjim sistemima
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
99 стр.
4497 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6-802: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Modeli predmeta TASE.2
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Rad pod naponom -- Ručni alati za rad pod naponom do 1000 V naizmenične struje i 1500 V jednosmerne struje
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
168 стр.
5435 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri - Poluprovodnički kontroleri i kontaktori naizmenične struje za opterećenja koja nisu motori
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-1: Višefunkcionalna oprema - Rasklopna oprema za promenu izvora napajanja
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
121 стр.
5122 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
126 стр.
5122 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
17.11.2014 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-010: Posebni zahtevi za laboratorijske uređaje i opremu za zagrevanje materijala
Engleski
У припреми 
06.11.2014 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-104: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za okrugle konektore sa navojem M8 za zabravljivanje ili za zabravljivanje kopčom
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
165 стр.
5435 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 1: Pregled i smernice za primenu serija standarda IEC 61158 i IEC 61784
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
1019 стр.
9931 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 2: Specifikacija fizičkog sloja i definicija servisa
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
280 стр.
6452 RSD 
PDF
ndustrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-1: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 1
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-12: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 12
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
99 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 3-13: Definicija servisa sloja linka za podatke - Elementi tipa 13
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
ndustrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-14: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 14
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-19: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 19
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
101 стр.
4809 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Deo 3-2: Definicija usluga sloja linka za podatke — Elementi tipa 2
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
61 стр.
3910 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-20: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 20
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-22: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 22
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 3-24: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 24
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
149 стр.
5122 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 3-3: Definicija servisa sloja linka za podatke - Elementi tipa 3
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 3-4: Definicija servisa sloja linka za podatke - Elementi tipa 4
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
865 стр.
9580 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 4-1: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 1
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
1253 стр.
10753 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-10: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 10
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
276 стр.
6452 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-12: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 12
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
127 стр.
5122 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 5-13: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 13
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
208 стр.
5748 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-14: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 14
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
77 стр.
4184 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-19: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 19
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
439 стр.
8211 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-2: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 2
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
121 стр.
5122 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-20: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 20
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
170 стр.
5435 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-22: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 22
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
191 стр.
5748 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-23: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 23
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
201 стр.
5748 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-24: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 24
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
902 стр.
9580 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 5-3: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 3;
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
156 стр.
5435 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 5-4: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 4
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
640 стр.
8915 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 5-5: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 5
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
255 стр.
6452 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Deo 5-9: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 9
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
563 стр.
8563 RSD 
PDF
ndustrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Deo 6-2: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 2
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Električni jastučići za grejanje u domaćinstvu — Metode za merenje performanse
Engleski
У припреми 
06.11.2014 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-13: Posebni zahtevi za elektronske predspojne uređaje za module sa svetlećim diodama napajane jednosmernom ili naizmeničnom strujom
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Rad pod naponom -- Minimalni razmak zone približavanja u sistemima napona od 72,5 kV do 800 kV naizmenične struje-- Metode proračuna
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Elektroosetljiva zaštitna oprema — Deo 2: Posebni zahtevi za aktivne fotoelektronske zaštitne uređaje (AOPD)
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Parapetni razvod - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Parapetni razvodi - Deo 21: Posebni zahtevi za sisteme parapetnog razvoda namenjenih za montažu na zid i plafon
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Parapetni razvod - Deo 22: Posebni zahtevi za parapetne razvode predviđene za instalisanje na pod i ispod poda
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
727 стр.
9228 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 1: Profili industrijske sabirnice
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
616 стр.
8915 RSD 
PDF
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 2: Dodatni profili industrijske sabirnice za mreže u realnom vremenu koje se zasnivaju na ISO/IEC 8802-3
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Elektroinstalacioni pribor - Prekidači i slična oprema za upotrebu u domaćinstvu - Jedinice pomoćnih kontakata
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente – Mikroelektromehaničke komponente – Deo 20: Žiroskopi
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 21: Metoda ispitivanja Poasonovog koeficijenta za tankoslojne materijale za MEMS
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Mikroelektromehaničke komponente - Deo 22: Metoda ispitivanja otpornosti na elektromehaničko istezanje tankog provodnog sloja na fleksibilnom supstratu
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
17.11.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 2: Zahtevi za dimenzionu kompatibilnost i zamenljivost za priključni pribor za naizmeničnu struju sa pinom i kontaktnom čaurom
Engleski
У припреми 
20.11.2014 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 2: Zahtevi za dimenzionu kompatibilnost i zamenljivost za priključni pribor za naizmeničnu struju sa pinom i kontaktnom čaurom
Engleski
У припреми 
10.10.2014 . 
228 стр.
6061 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije u okviru tržišta električnom energijom – Deo 451-3: Poslovni procesi alokacije prenosnih kapaciteta (eksplicitna ili implicitna aukcija) i kontekstualni modeli za evropsko tržište
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Opšte osvetljenje - Izvori svetlosti sa svetlećim diodama (LED) i pridružena oprema - Termini i definicije
Engleski
У припреми 
26.11.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature u kućištu – Deo 1: Sklopke-rastavljači u kućištu koji nisu obuhvaćeni standardom IEC 60947-3, a koji obezbeđuju odvajanje za vreme popravke ili radova na održavanju
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
177 стр.
5435 RSD 
PDF
Inženjering formata podataka koji se razmenjuju za upotrebu u industrijskim automatizovanim sistemima inženjeringa - ( AML ) - Deo 1 : Arhitektura i opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Terminologija za pretvarače izvore napona za visokonaponske sisteme jednosmerne struje (HVDC sisteme)
Engleski
У припреми 
22.10.2014 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Usisivači za domaćinstvo – Deo 3: Roboti za čišćenje u domaćinstvu – Suvo čišćenje - Metode za merenje performanse
Srpski
У припреми 
15.08.2013 . 
132 стр.
6158 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka - Deo 1: Mehanička i fizička svojstva
Engleski
У припреми 
01.09.2014 . 
110 стр.
4809 RSD 
PDF
Kanalizacioni sistemi izvan objekata
Engleski
У припреми 
28.08.2014 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacije za instalacije u objektima za sprovođenje vode namenjene ljudskoj upotrebi – Deo 5: Upravljanje i održavanje
Srpski
У припреми 
25.12.2013 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi - Principi strukturiranja i referentne oznake - Deo 2: Klasifikacija objekata i kodovi za klase
Engleski
У припреми 
15.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode nemenjene za ljudsku upotrebu — Ugljen-dioksid
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 6: Pokretne trake, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
16.09.2014 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Bezbednosna obuća otporna prema rezanju testerom sa lancem
Engleski
У припреми 
16.07.2014 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju - Deo 2:Grafički simboli
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za renoviranje podzemne mreže za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom – Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za renoviranje podzemne mreže za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom – Deo 3: Oblaganje sa prianjajućim cevima
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Ispitivanja korozije u veštačkoj atmosferi – Ubrzano ispitivanje u spoljašnjim uslovima ponovljenim raspršivanjem rastvora soli (Skab metoda)
Engleski
У припреми 
05.03.2014 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Građevinske konstrukcije - Proizvodi za zaptivanje spojeva - Klasifikacija i zahtevi za smese za ispunjavanje spojnica (ISO 11600:2002/Amd 1:2011)
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Kolorimetrija – Deo 3: CIE hromatske vrednosti
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje – Prevlake nanešene termičkim raspršivanjem– Simbolično predstavljanje na crtežima
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Pumpe za lično uzorkovanje hemijskih i bioloških agenasa - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za obuku punioca boca sa gasom
Srpski
У припреми 
16.09.2014 . 
27 стр.
3206 RSD 
PDF
Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
31.01.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja- Tečna hemijska sredstva za sterilizaciju medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu koja sadrže životinjska tkiva i njihove derivate- Zahtevi za karakterizaciju, razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Ventili za boce za gas - Ispitivanja tokom proizvodnje i provera
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 19: Strategije uzorkovanja plesni
Engleski
У припреми 
23.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Stomatologija- Skup podataka neophodnih za kliničku upotrebu implantata
Engleski
У припреми 
18.09.2014 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Smernice za kvantitativno uzimanje uzoraka i za postupanje sa uzorcima morske makrofaune nastanjene na mekom dnu
Engleski
У припреми 
11.08.2014 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Akustika - Ispitna pravila za merenje vazdušne buke koju emituju rotacione električne mašine
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Određivanje otpornosti prevlaka na mlaz vode visokog pritiska
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Određivanje sposobnosti postojeće prevlake da prihvati naredni sloj različitog ili istog materijala za prevlaku
Engleski
У припреми 
23.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Stomatologija-Polimerizaciona kontrakcija : Metoda za određivanje polimerizacione komtrakcije restaurativnih polimernih materijala
Engleski
У припреми 
14.10.2013 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Geografske informacije - Usluge - Izmena 1: Proširenja modela usluga meta podataka
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Geografske informacije - Zemljišna uprava model područja
Srpski
У припреми 
23.09.2014 . 
94 стр.
5396 RSD 
PDF
Stomatologija - Rečnik
Srpski
У припреми 
16.09.2014 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Veoma uočljiva upozoravajuća odeća za profesionalnu upotrebu — Metode ispitivanja i zahtevi
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prevlaka prema udarima kamenja - Deo 3: Ispitivanje jednokratnim udarom tela u slobodnom kretanju
Srpski
У припреми 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake - Obrada površine, metalne i druge neorganske prevlake- Rečnik
Engleski
У припреми 
23.09.2014 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Stomatologija-Hidrokoloidni materijali za otiske
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za obuku rekreativnih "scuba" ronilaca - Deo 1: Nivo 1- Nadgledani ronilac
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - _Zahtevi za obuku rekreativnih "scuba" ronilaca - Deo 2: Nivo 2 - Samostalni ronilac
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za obuku rekreativnih "scuba" ronilaca - Deo 3: Nivo 3 - Vođa ronilaca
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za obuku "scuba" instruktora - Deo 1: Nivo 1
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju - Zahtevi za obuku "scuba" instruktora - Deo 2: Nivo 2
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake – Uputstva za specifikaciju metalnih i neorganskih prevlaka
Engleski
У припреми 
23.09.2014 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Stomatologija-Skrining metoda za erozivni potencijal sredstava za ispiranje čvrstih zubnih tkiva
Engleski
У припреми 
23.09.2014 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Stomatologija- Adhezija - Ispitivanje jačine veze smicanjem oštrice sa žlebom
Engleski
У припреми 
11.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihovih administrativnih jedinica – Deo 1: Kodovi zemalja
Engleski
У припреми 
27.09.2013 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Akustika - Merenje akustičkih parametara prostorija - Deo 3: Prostrane kancelarije (ISO 3382-3:2012)
Engleski
У припреми 
28.08.2012 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Akustika - Laboratorijska ispitivanja emisije buke elemenata i uređaja vodovodnih instalacija - Deo 3: Uslovi za instaliranje i režim rada za redno povezane ventile i uređaje
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Vodomeri za hladne vodu za piće i toplu vodu - Deo 1: Metrološki i tehnički uslovi
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
112 стр.
4809 RSD 
PDF
Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
85 стр.
4497 RSD 
PDF
Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu - Dio 3: Oblik izveštaja o ispitivanju
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Vodomeri za hladne vodu za piće i toplu vodu - Deo 4: Nemetrološki zahtevi koji nisu obuhvaćeni u ISO 4064-1
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu - Deo 5: Zahtevi za ugradnju
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore i avionskih goriva - Motorna metoda
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore - Istraživačka metoda
Engleski
У припреми 
16.09.2013 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema- Aparati za disanje i konektori
Engleski
У припреми 
05.11.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Savitljivi polimerni materijali sa ćelijama — Poliuretanska pena za primene pod opterećenjem, isključujući podlogu tepiha — Specifikacija
Engleski
У припреми 
29.10.2014 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Tekstil - Postupci pranja i sušenja u domaćinstvu za potrebe ispitivanja tekstila
Srpski
У припреми 
01.01.2013 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Stomatologija - Stomatološki materijali za opturaciju kanala korena
Engleski
У припреми 
23.09.2014 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Stomatologija - Vrednovanje biokompatibilnosti medicinskih sredstava koja se koriste u stomatologiji - Izmena 1:Pozitivna kontrola materijala
Engleski
У припреми 
07.11.2014 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja azota - Deo 1: Metoda po Kjeldalu i izračunavanje sirovih proteina
Engleski
У припреми 
14.10.2014 . 
129 стр.
5122 RSD 
PDF
Sunčeva energija - Prijemnici sunčeve energije za grejanje - Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
30.04.2013 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR)
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 601: Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije — Opšte
Srpski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 602: Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije — Proizvodnja
Srpski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 603: Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije — Planiranje i upravljanje elektroenergetskim sistemom
Srpski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 605: Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije — Razvodna postrojenja i podstanice
Srpski
У припреми 
252 стр.
7742 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 811: Električna vuča
Srpski
У припреми 
стр.
0 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 811: Električna vuča
Srpski
У припреми 
46 стр.
4184 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača
Srpski
У припреми 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača - Izmena 1
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača - Izmena 2
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kablovski distributivni sistemi za televizijske i zvučne signale - Deo 12: Elektromagnetska kompatibilnost sistema
Srpski
У припреми 
74 стр.
5024 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske i zvučne signale i interaktivne servise - Deo 6: Optička oprema
Srpski
У припреми 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Elektronski predspojni uređaji za cevaste fluorescentne sijalice napajane jednosmernom strujom - Zahtevi za performanse - Izmene i dopune
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Srpski
У припреми 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
KARAKTERISTIKE I ISPITIVANJA ELEKTRODINAMIČKIH I ELEKTROMAGNETSKIH KOCIONIH SISTEMA - (IDENTIČAN SA IEC 631:1978)
Srpski
У припреми 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Kriterijumi za procenu i kodiranje komutacije obrtnih električnih mašina za vuču
Srpski
У припреми 
26.03.2014 . 
45 стр.
3950 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Smernice za elektronske trgovinske transakcije između poslovnog sistema i potrošača
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Prošireni skup kodiranih znakova ćiriličnog alfabeta za neslovenske jezike radi razmene bibliografskih informacija
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi i fitinzi od staklom ojačanih termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) - Određivanje otpornosti na hemikalije sa unutrašnje strane dela koji je izložen ugibanju
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Međunarodni standardni muzički broj (ISMN)
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Transliteracija tai pisma
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Transliteracija slova tai jezika u latinična slova -- Deo 2: Pojednostavljena transkripcija tai jezika
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje – Komponente sa prevlakama nanešenim termičkim raspršivanjem– Tehnički uslovi
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje – Preporuke za termičko raspršivanje
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Korozija metala i legura –Metoda ispitivanja visoko-temperaturne korozije metalnih materijala pri termičkom cikliranju
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake – Određivanje termičke difuzivnosti keramičkih prevlaka nanešenih termičkim raspršivanjem “laser flash” metodom
Engleski
У припреми 
27.11.2014 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Gasovi staklene bašte - Zahtevi za kompetentnost timova za validaciju i verifikaciju gasova staklene bašte
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake – Metode ispitivanja otpornosti termički barijernih prevlaka prema termičkom cikliranju i termičkom šoku
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Uputstva za primenu statistike pri analizi korozionih podataka
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Međunarodni standardni audiovizuelni broj (ISAN) -- Deo 1: Audiovizuelni radni identifikator
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Međunarodni standardni audiovizuelni broj (ISAN) -- Deo 1: Audiovizuelni radni identifikator -- Alternativno dekodiranje i uređivačke izmene
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Međunarodni standardni audiovizuelni broj (ISAN) -- Deo 2: Identifikator verzije
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Komplet metapodataka Dablinskog jezgra
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Komplet metapodataka Dablinskog jezgra
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Transliteracija Devanagri i srodnih indijskih slova u latinična slova
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Kodovi za predstavljanje naziva pisama
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Ubrzana ispitivanja korozije pri cikličnom izlaganju veštačkoj morskoj vodi uz obrazovanje taloga soli- „Suvi“ i „vlažni“ uslovi pri konstantnoj apsolutnoj vlažnosti
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Konvencije koje se primenjuju pri elektrohemijskim merenjima tokom ispitivanja korozije
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Postupci za određivanje i procenjivanje “runoff” brzine metala iz materijala kao rezultat atmosferske korozije
Srpski
У припреми 
19.09.2014 . 
82 стр.
5396 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Smernice za primenu standarda ISO 9001:2008 u lokalnoj samoupravi
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinil-hlorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) – Deo 1: Specifikacije za materijale i kriterijumi za svojstva cevi, fitinga i sistema
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinil-hlorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) – Deo 2: Cevi i fitinzi za glatkom spoljašnjom površinom, Tip A
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinil-hlorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) – Deo 3: Cevi i fitinzi za hrapavom spoljašnjom površinom, Tip B
Engleski
У припреми 
12.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija -- Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Engleski
У припреми 
11.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija - Predstavljanje priloga u publikacijama i drugim serijskim izdanjima
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Metoda ispitivanja oksidacije metalnih materijala pri izotermskoj visoko-temperaturnoj koroziji
Engleski
У припреми 
11.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija - Transiliteracija arapskog u latinično pismo
Engleski
У припреми 
11.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Transiliteracija arapskog u latinično pismo -- Deo 2: Persijski jezik -- Pojednostavljena transliteracija
Engleski
У припреми 
13.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija -- Uobličenje prevoda
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Pretraživanje informacija (Z39.50) -- Definicija primenjene usluge i specifikacija protokola
Engleski
У припреми 
12.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija - Transiliteracija hebrejskog u latinično pismo -- Deo 2: Pojednostavljena transliteracija
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Korozija metala i legura – Metoda metalografskog ispitivanja uzoraka nakon izlaganja korozivnim sredinama pri visoko-temperaturnoj koroziji
Engleski
У припреми 
14.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija -- Romanizacija japanskog (kana pismo)
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Termoplastične cevi – Otpornost na tečne hemikalije – Klasifikacija – Deo 1: Metoda ispitivanja potapanjem
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Termoplastične cevi – Otpornost na tečne hemikalije – Klasifikacija – Deo 2: Poliolefinske cevi
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Termoplastične cevi – Otpornost na tečne hemikalije – Klasifikacija – Deo 3: Cevi od neomekšanog polivinil-hlorida (PVC-U), polivinil-hlorida sa visokim uticajem (PVC-HI) i hlorovanog polivinil-hlorida (PVC-C)
Engleski
У припреми 
29.09.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Termoplastične cevi – Otpornost na tečne hemikalije – Klasifikacija – Deo 4: Cevi od poliviniliden-fluorida (PVDF)
Engleski
У припреми 
14.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija -- List sa apstraktima u serijskim publikacijama
Engleski
У припреми 
30.09.2014 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Emajli – Određivanje otpornosti prema abraziji – Deo 2: Gubitak mase posle abrazije
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Romanizacija kineskog pisanog jezika
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija -- Predstavljanje teza i sličnih dokumenata
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dokumentacija -- Predstavljanje informacija o naslovu serijskih izdanja
Srpski
У припреми 
25.07.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima - Odnos ispitnog pritiska i pritiska prskanja prema najvišem radnom pritisku
Engleski
У припреми 
12.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Bibliografski opis i reference -- Pravila za skraćivanje bibliografskih termina
Engleski
У припреми 
12.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Konverzija grčki u latinična slova
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Transliteracija slova gruzijskog jezika u latinična slova
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Transliteracija slova jermenskog jezika u latinična slova
Srpski
У припреми 
30.09.2014 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 4: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta održivošću događaja
Srpski
У припреми 
22.09.2014 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Ocenjivanje usaglašenosti - Terminologija koja se odnosi na kompetentnost osoba koje sprovode sertifikaciju osoba
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Kvalitativni uslovi i osnovna statistika za zgrade biblioteka -- Prostor, funkcija i projekat
Engleski
У припреми 
15.08.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija -- Indikatori performansi za nacionalne biblioteke
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Električni kablovi – Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC масе, типа PP, za naznačene napone do i uključujući 300/500V
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni kablovi — Instalacioni kablovi sa razmaknutim žilama tipa PP/R i PP/R-A za naznačene napone do i uključujući 300/500 V
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Srpski
У припреми 
31.07.2014 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za podzemne izolacije — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 13969 — Исправка 1
Srpski
У припреми 
31.07.2014 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih saobraćajnih površina — Definicije i karakteristike - Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 14695 — Ispravka 1
Srpski
У припреми 
24.06.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnička oprema javnih puteva - Oprema za obeležavanje i usmeravanje
Srpski
У припреми 
24.07.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obaveštenja – Izbor natpisa na znakovima putokazne signalizacije
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Urezi na limovima na mašinama za bradavičasto zavarivanje
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Oprema za tačkasto elektrotporno zavarivanje- Cevi za hlađenje
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za upotrebu u avionima — Metode ispitivanja — Deo 508: Debljina premaza
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelični vijci za lim — Mehanička svojstva
Engleski
Објављен 
01.01.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Akrilonitril-butadienski kaučuk (NBR) – Postupak vrednovanja
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Објављен 
01.12.1974 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Објављен 
03.05.1995 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
10.01.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Објављен 
25.06.1988 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Објављен 
04.07.1990 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Објављен 
06.06.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Објављен 
29.12.2008 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Engleski
Повучен 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Објављен 
14.08.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Објављен 
05.08.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Објављен 
17.09.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
42 стр.
3950 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vlll - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista i. Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista vi - osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista viii - industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - definicija, opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Definicija i opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi - Nomenklatura procesa proizvodnje
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - vrste vatrostalnog materijala - klasifikacija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Klasifikacija oblikovanih gustih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Објављен 
03.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pripremljeni neoblikovani vatrostalni materijal (gusti i izolacioni) - Definicija, klasifikacija i označavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni vatrostalni proizvodi. Klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - silika-opeke za čeličane - klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Silicijum-dioksidni (silika) oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visokoaluminozni, šamotni i niskoaluminozni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Šamotni proizvodi. Opeka za visoke peci
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Kazanske opeke. Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, magnezit-hromitni, hrom-magnezitni, hromitni i forsteritni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor na bazi kordijerita - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitne opeke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitni blokovi - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni kiseli proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, hromagnezitni i hromitni proizvodi, zrnasti - Brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinterovani dolomitni pripremljeni neoblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - označavanje oblikovanih proizvoda - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Označavanje oblikovanih proizvoda - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Niske klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne široke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Poprečne klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Specijalne visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kiseoničke konvertore - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - kayanske opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kazane - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kupolne peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za visoke peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za stubove vrata simens-martenovih i elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za svodove elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d1 i d2
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d3 i d4
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d5 i d6
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Kanalske opeke za livne ploče - Sistem spajanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Obeležavanje tople strane
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - izlivci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Čepovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - školjke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal cevi za poluge
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za levke
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Klinaste opeke za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa a za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa b za svodove ložišta parnih lomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa c za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uskladištenje, prevoženje i pakovanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pakovanje, transport i uskladištenje
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Tolerancije
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Smernice za obradu površina
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Crepovi od gline - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama za pločice specijalne namene
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
KERAMIČKE PLOČICE. ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA LINEARNOG TERMIČKOG ŠIRENJA ZA PLOČICE SPECIJALNE NAMENE
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na temperaturne promene (metodom po Harkortu)
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema smrzavanju
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje tvrdoće po mosu
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Proveravanje mera i izgleda vidne površine
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti prema alkalijama za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti glaziranih pločica na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Učestalost kontrole kvaliteta
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Provera kvaliteta - Izmena
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Provera kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sanitarna oprema - Provera kvaliteta proizvoda u proizvodnji
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uzimanje i obrada uzorka - osnovne odredbe - tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje i priprema uzoraka - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje i priprema uzoraka sirovina i zrnastih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje uzoraka oblikovanih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - opšti tehnički uslovi i ispitivanje oblika, mera, izgleda i sl.
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opšti tehnički uslovi i ispitivanja oblika, mera, izgleda, zvuka i strukture preseka
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Referentne pirometarske piramide
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - hemiska ispitivanja - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Hemijska ispitivanja - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Ispitivanje silika-proizvoda, kvarcita i kvarcnog peska
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Metode ispitivanja vatrostalnog materijala - hemiska ispitivanja šomotnih proizvoda, sirovih i paljenih glina, kaolina i boksita
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala - Hemijska ispitivanja šamotnih visokoaluminoznih sirovina i proizvoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Metode ispitivanja vatrostalnog materijala - hemiska ispitivanja magnezita i magnezitnih proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala - Hemijska ispitivanja magnezita i magnezitnih proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Ispitivanje magnezit-hromitnih, hrom-magnezitnih i hromitnih proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ispitivanje hemijskog sastava magnezita - Određivanje sadržaja oksida Fe2O3, Al2O3, SiO2 i CaO - Metoda rendgenske fluoresencije
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala - Hemijska ispitivanja siliicijum-karbidnih sirovina i proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja ukupnog ugljenika u pepelu prirodnog grafita - Gasnovolumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja pepela u prirodnom grafitu - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje hemijskog sastava prirodnog grafita - Priprema pepela kao uzorka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja silicijum-dioksida u pepelu prirodnog grafita - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja titan(lV)-oksida u pepelu prirodnog grafita - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja gvožde(lll)-oksida u pepelu prirodnog grafita - Kompleksometrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja aluminijum(lll)-oksida u pepelu prirodnog grafita - Kompleksometrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja kalcijum-oksida u pepelu prirodnog grafita - Oksalatno-kompleksometrijska metoda.
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Određivanje sadržaja magnezijum-oksida u pepelu prirodnog grafita - Kompleksometrijska metoda
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Fizička ispitivanja - Osnovne odredbe i pregled metoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - metoda određivanja vatrostalnosti
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metoda određivanja vatrostalnosti
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - metode određivanja specifične težine, upijanja vode i poroznosti
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje fizičkih osobina - Određivanje gustine vatrostalnih proizvoda i sirovina
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - metoda određivanja omekšavanja pod pripiskom na visokim temperaturama
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za fizička ispitivanja - Određivanje vatrostalnosti pod pritiskom, sa porastom temperature
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za fizička ispitivanja - Određivanje pritisne čvrstoće na sobnoj temperaturi gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - metoda određivanja naknadnog skupljanja i naknadnog širenja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za fizička ispitivanja - Određivanje nakadnog širenja i skupljanja gustih oblikovanih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - metoda određivanja postojanosti pri naglim promenama temperature
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za fizička ispitivanja - Određivanje postojanosti pri naglim promenama temperature postupkom vazdušnog hlađenja
Srpski
Повучен