Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2018-04-24
Time: 00:05


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
55 стр.
3858 RSD 
PDF
Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Elektronske sklopke — Izmena 2
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Ploče vlaknatice - Specifikacije - Deo 4: Zahtevi za ploče male gustine
Engleski
У припреми 
26.01.2017 . 
5 стр.
1191 RSD 
PDF
Akustika — Buka koju emituju mašine i oprema — Smernice za korišćenje osnovnih standarda za određivanje nivoa zvučnog pritiska na radnom mestu i na drugim definisanim položajima
Srpski
У припреми 
11.04.2018 . 
21 стр.
2977 RSD 
PDF
Dizel-gorivo i gorivo za zagrevanje domaćinstva - Određivanje tačke filtrabilnosti - Metoda stepenastog hlađenja u kupatilu
Srpski
У припреми 
15.03.2018 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Plastične mase - Deo 3: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u simulatore hrane na vodenoj osnovi pomoću potpunog potapanja
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Sile otvaranja i zatvaranja - Metoda ispitivanja - Deo 1: Prozori
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 16: Određivanje skupljanja betona
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 17: Određivanje tečenja pritisnutog betona
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 4: Čvrstoća pri pritisku - Specifikacija uređaja za ispitivanje
Engleski
У припреми 
15.03.2018 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno bor-silikatno sigurnosno staklo — Deo 1: Definicije i opis
Engleski
У припреми 
15.02.2018 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno borsilikatno sigurnosno staklo — Deo 2: Standard za proizvod
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
3 стр.
1027 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge - Klasifikacija
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Prozori - Klasifikacija mehaničkih svojstava - Vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Plutajuća pomagala za obuku u plivanju — Deo 1: Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja plutajućih pomagala koja se navlače
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Plutajuća pomagala za obuku u plivanju — Deo 2: Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja plutajućih pomagala za koja se pridržava
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
47 стр.
3654 RSD 
PDF
Plutajuća pomagala za obuku u plivanju — Deo 3: Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja plutajućih sedišta u koja se korisnik postavlja
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Plutajuća pomagala za obuku u plivanju — Deo 4: Performanse u vodenoj sredini, zahtevi i procedure ispitivanja sredstava za plivanje klase B
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Radni stolovi za laboratorije — Mere, zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.06.2016 . 
49 стр.
3654 RSD 
PDF
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim pumpama
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 7: Određivanje propuštanja čestica kroz filter
Engleski
У припреми 
29.03.2018 . 
54 стр.
3858 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
15.02.2018 . 
174 стр.
5707 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 3: Penetracione zaptivke
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
22 стр.
2463 RSD 
PDF
Vozila za odmor i stanovanje - Termini i definicije
Engleski
У припреми 
20.04.2017 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 7: Ispitivanje efikasnosti masa za zalivanje spojnica
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Prefabrikovni paneli od gipsa sa jezgrom ojačani ćelijastim kartonom - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
09.03.2018 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja — Vizuelno ispitivanje — Oprema
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Prefabrikovani ugaoni elementi od gips-kartonskih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
01.02.2018 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Metilestri masnih kiselina (MEMK) za primenu u dizel-motorima i za potrebe zagrevanja — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Metalni profili za ugradnju gipsanih ploča — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Lepkovi na bazi gipsa za panele i gipsane ploče sa toplotnom i zvučnom izolacijom - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
15.03.2018 . 
8 стр.
1355 RSD 
PDF
Aerosol-boce - Metalne boce sa otvorom 25,4 mm - Mere tanjira ventila
Engleski
У припреми 
01.02.2018 . 
72 стр.
4393 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane
Engleski
У припреми 
01.02.2018 . 
52 стр.
3858 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 2: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa bočne strane
Engleski
У припреми 
01.02.2018 . 
49 стр.
3654 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 3: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa prednje strane
Engleski
У припреми 
01.02.2018 . 
96 стр.
4722 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 5: Uređaji za podizanje kod vozila za sakupljanje otpada
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 3: Lake pregrade
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Livarstvo — Temperovano liveno gvožđe (temperovani liv)
Engleski
У припреми 
29.03.2018 . 
38 стр.
3284 RSD 
PDF
Održivost građevinskih objekata – Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine – Osnovna pravila za kategorizaciju građevinskih proizvoda - Izmena 2
Engleski
У припреми 
15.03.2018 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Analiza eluata
Engleski
У припреми 
15.02.2018 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Fabrički izrađeni kompozitni proizvodi - Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.02.2018 . 
6 стр.
1191 RSD 
PDF
Tekstilne podne obloge — Uputstva za prihvatljiva odstupanja boja
Engleski
У припреми 
09.11.2017 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Proizvodi za malu decu - Kade i držači - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
22.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Štetne supstance potencijalno prisutne u komponentama materijala za tekstilne proizvode - Odredjivanje dimetilfumarata (DMF) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
15.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Štetne supstance potencijalno prisutne u komponentama materijala za tekstilne proizvode - Odredjivanje dimetilformamida (DMF) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
22.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Štetne supstance potencijalno prisutne u komponentama materijala za tekstilne proizvode - Odredjivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), metoda korišćenjem hromatografskih tehnika
Engleski
У припреми 
22.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Štetne supstance potencijalno prisutne u komponentama materijala za tekstilne proizvode - Odredjivanje odredjenih sredstava za zaštitu korišćenjem metode tečne hromatografije
Engleski
У припреми 
15.02.2018 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Ambalaža - Fleksibilne aluminijumske tube - Grlo tube
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Određivanje kompresione smicajne čvrstoće adheziva za drvo na povišenim temperaturama
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Digestori sa povratnom filtracijom
Engleski
У припреми 
29.03.2018 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Đubriva - Određivanje perhlorata u mineralnim đubrivima primenom jonske hromatografije i detekcije provodljivosti (IC-CD)
Srpski
У припреми 
14.03.2018 . 
96 стр.
5666 RSD 
PDF
Beton — Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost
Srpski
У припреми 
19.03.2018 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Ušni štitnici - Opšti zahtevi - Deo 2: Antifoni
Engleski
У припреми 
01.02.2018 . 
1 стр.
906 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika
Engleski
У припреми 
16.04.2018 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Rad na električnoj instalaciji — Deo 2: Nacionalni prilozi
Engleski
У припреми 
10.11.2017 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Gasni detektori-Električni aparati za detekciju ugljen-monoksida u domaćinstvu — Deo 1: Metode ispitivanja i zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Primene na železnici — Sistemi signalizacije i upravljanja za sisteme gradske železnice koji nemaju UGTMS
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
3 стр.
1027 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 13: Ocenjivanje kompatibilnosti i pogodnosti za priključivanje komponenata sistema - Izmena 1
Engleski
У припреми 
29.01.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 9: Preporučene metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 59
Engleski
У припреми 
06.10.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 58
Engleski
У припреми 
06.10.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 2 : Grla za sijalice – Izmena 53
Engleski
У припреми 
23.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila - Izmena 56
Engleski
У припреми 
06.10.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila – Izmena 55
Engleski
У припреми 
02.04.2018 . 
37 стр.
3284 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-82: Ispitivanja — Ispitivanje XW1: Metode ispitivanja metalnih neravnina za elektronske i električne komponente
Engleski
У припреми 
05.03.2018 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-8: Opšti zahtevi — Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, obmotana izolacijom na bazi vlakana od poliester-stakla, impregnirana smolom ili lakom ili neimpregnirana
Engleski
У припреми 
16.04.2018 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 16: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromehanički sastavni delovi za elektronske uređaje — Osnovni postupci ispitivanja i metode merenja — Deo 23-3: Postupak 23c: Efektivnost elektromagnetne zaštite konektora i pomoćnog pribora
Engleski
У припреми 
24.11.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronske uređaje — Deo 7: Pojedinačna specifikacija za slobodne i učvršćene osmopolne konektore bez elektromagnetske zaštite — Izmena 2
Engleski
У припреми 
02.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu — Deo 2-14: Posebni zahtevi za frižidere, ormare za čuvanje zamrznute hrane i zamrzivače
Engleski
У припреми 
02.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu - Deo 3: Procedura za određivanje i verifikaciju deklarisanih vrednosti emitovane buke
Engleski
У припреми 
10.11.2017 . 
65 стр.
4106 RSD 
PDF
Fotonaponski uređaji – Deo 3: Principi merenja za kopnene fotonaponske (PV) solarne uređaje sa podacima o referentnoj spektralnoj iradijaciji
Engleski
У припреми 
10.11.2017 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Fotonaponski uređaji - Deo 7: Računanje korekcije usled neprilagođenosti spektralnog odziva za merenja fotonaponskih uređaja
Engleski
У припреми 
02.04.2018 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Aktivni sistemi za smanjenje električnog luka - Deo 9-1: Uređaji za lučno kaljenje
Engleski
У припреми 
24.11.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kompaktne fluorescentne sijalice sa predspojnim uređajem za opšte osvetljenje – Zahtevi za performanse
Engleski
У припреми 
02.04.2018 . 
85 стр.
4722 RSD 
PDF
Elektromehaničke sklopke za upotrebu u električnoj i elektronskoj opremi — Deo 1: Generička specifikacija
Engleski
У припреми 
04.12.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronske uređaje - Zahtevi za proizvod - Deo 1: Opšta specifikacija - Izmena 1
Engleski
У припреми 
24.11.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-114: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore za prenos snage sa zabravljivanjem navojem M8.
Engleski
У припреми 
22.01.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu - zahtevi za proizvod - Deo 3-124: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za desetopinske učvršćene i slobodne pravougaone konektore, sa elektromagnetskom zaštitom, za I/O i mogućnošću prenosa podataka na frekvencijama do 500 MHz
Engleski
У припреми 
06.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Metal halogenidne sijalice – Specifikacije za performanse - Izmena 1
Engleski
У припреми 
10.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Metal halogenidne sijalice - Spesifikacije za performanse
Srpski
У припреми 
19.03.2018 . 
156 стр.
6857 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 2: Otpornost izolacije
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 3: Impedansa petlje
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 4: Otpornost uzemljenja i izjednačenja potencijala
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 5: Otpornost uzemljenja
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 6: Efektivnost uređaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT
Engleski
У припреми 
12.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 7: Redosled faza
Engleski
У припреми 
30.03.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aspiratori - Motodi za merenje performansi
Engleski
У припреми 
13.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aspiratori - Motodi za merenje performansi
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Engleski
У припреми 
19.10.2017 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Interfejs za aplikativni program za sisteme menadžmenta energijom (EMS-API) — Deo 552: Model za razmenu CIMXML formata
Engleski
У припреми 
19.10.2017 . 
77 стр.
4393 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na energetskom tržištu — Deo 351: Profil razmene CIM modela evropskog energetskog tržišta
Engleski
У припреми 
19.10.2017 . 
163 стр.
5707 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na tržištu energije — Deo 451-6: Objavljivanje informacija na tržištu, kontekstualni i sastavni model za evropsko tržište
Engleski
У припреми 
19.10.2017 . 
57 стр.
3858 RSD 
PDF
Menadžment energetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija – Dugoročna interoperabilnost – Deo 100: Šema mapiranja CIM profila u XML
Engleski
У припреми 
17.11.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje — Deo 101: Opšti zahtevi — Komponente sistema - Izmena 1
Engleski
У припреми 
17.11.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje — Deo 102: Opšti zahtevi — Upravljački uređaj - Izmena 1
Engleski
У припреми 
17.11.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje — Deo 103: Opšti zahtevi — Upravljačka oprema - Izmena 1
Engleski
У припреми 
05.01.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje - Deo 220: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj - Centralno upravljanje napajano jednosmernom strujom u hitnim slučajevima (uređaj tipa 19)
Engleski
У припреми 
08.12.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Sijalice sa svetlećim diodama i sa ugrađenim predspojnim uređajem za opšte osvetljenje za napone > 50 V — Specifikacije za bezbednost - Izmena A
Engleski
У припреми 
09.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Uređaji za čišćenje površine – Deo 5: Čistači sa visokim pritiskom i paročistači – Metode za merenje performansi
Engleski
У припреми 
10.11.2017 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Ispitivanje PV modula sa različitim karakteristikama u različitim klimatskim zonama i primene - Deo 1: Zahtevi za ispitivanjeima
Engleski
У припреми 
26.02.2018 . 
110 стр.
5049 RSD 
PDF
Zaštitni uređaji prenapona mrežne frekvencije za domaćinstvo i slične primene (POP)
Engleski
У припреми 
16.04.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Paketi sijalica sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje - Podaci za specifikaciju
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake - Merenje mase po jedinici površine - Pregled gravimetrijskih i hemijskih metoda analize
Srpski
У припреми 
14.03.2018 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Deo 13: Određivanje otpornosti na hemikalije
Engleski
У припреми 
22.02.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mala plovila - Vodonepropusni ili brzoprazneći kokpiti
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 1: Materijali: Termoreaktivne smole, ojačanje od staklenih vlakana, referentni laminat
Srpski
У припреми 
22.03.2018 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Gumena creva za prskanje u poljoprivredi
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Tekstil — Metoda detekcije i određivanja alkilfenol-etoksilata (APEO) — Deo 2: Metoda pomoću NPLC
Engleski
У припреми 
29.03.2018 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 12: Mešavina akrilnih, nekih modakrilnih, nekih hlornih vlakana, nekih elastana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa dimetilformamidom)
Engleski
У припреми 
22.03.2018 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza- Deo 20: Mešavina elastana i nekih drugih vlakana (metoda sa dimetilacetamidom)
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Pigmenti, boje i punioci – Terminologija – Deo 1: Opšti termini
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Pigmenti, boje i punioci – Terminologija – Deo 2: Klasifikacija materijala za bojenje prema kolorističkim i hemijskim aspektima
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene - Deo 2: Nanometarski titan-dioksid za zaštitu od sunca
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 11: Kombinovane mašine
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 15: Prese
Engleski
У припреми 
02.04.2018 . 
649 стр.
9361 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Stabilne čelične konstrukcije platformi na vodi
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda za odredjivanje alkilfenola (AP)
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju – Zahtevi i smernice za održivu praksu u rekreativnom ronjenju
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Usluge u rekreativnom ronjenju – Zahtevi za obuku rekreativnih ronioca koja se odnosi na svest o životnoj sredini
Engleski
У припреми 
08.03.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Koža - Fizičke i mehaničke metode ispitivanja za određivanje zaprljanosti - Deo1: Metoda trljanjem (Martindel)
Engleski
У припреми 
28.02.2018 . 
61 стр.
4106 RSD 
PDF
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor — Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i pružaju usluge
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Naftni i srodni proizvodi prirodnog ili sintetičkog porekla - Određivanje tačke zamućenja
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Naftni i srodni proizvodi prirodnog ili sintetičkog porekla - Određivanje tačke tečenja
Engleski
У припреми 
16.04.2018 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Metalurgija praha - Rečnik
Engleski
У припреми 
12.04.2018 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Održivost i sledljivost kakaa - Deo 4: Zahtevi za šeme za sertifikaciju
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
52 стр.
3858 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport – Zahtevi za bezbednost i verifikaciju – Deo 4: Vozila za unutrašnji transport bez vozača i njihovi sistemi
Engleski
У припреми 
13.07.2017 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke - Smernice za upotrebu osnovnih standarda
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama — Deo 2: Određivanje otpornosti na penetraciju
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama — Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama
Engleski
У припреми 
17.04.2018 . 
6 стр.
1191 RSD 
PDF
Sinterovani tvrdi metali - Uzimanje uzoraka i ispitivanje
Engleski
У припреми 
23.04.2018 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Tvrdi metali - Metalografsko ispitivanje mikrostrukture - Deo 1: Mikrofotografija i opis
Engleski
У припреми 
16.04.2018 . 
6 стр.
1191 RSD 
PDF
Tvrdi metali - Uzimanje uzoraka i ispitivanje prahova korišćenjem sinterovanih uzoraka
Srpski
У припреми 
11.04.2018 . 
31 стр.
3551 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava i pripisane merne nesigurnosti gasnom hromatografijom — Deo 5: Izotermalna metoda za azot, ugljen-dioksid, ugljovodonike od C1 do C5 i ugljovodonike C6+
Srpski
У припреми 
22.03.2018 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i creva sa priključcima - Odnosi ispitnog pritiska i pritiska pucanja prema najvećem radnom pritisku
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Deo 14: Određivanje otpornosti vodenog ekstrakta
Engleski
У припреми 
08.02.2018 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Deo 9: Određivanje pH-vrednosti vodene suspenzije
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Materijali za prevlaku u prahu — Deo 1: Određivanje raspodele veličine čestica prosejavanjem
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Materijali za prevlaku u prahu — Deo 11: Ispitivanje tečenja na kosoj ravni
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Materijali za prevlaku u prahu — Deo 12: Određivanje kompatibilnosti
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Materijali za prevlaku u prahu — Deo 13: Analiza veličine čestica difrakcijom pomoću lasera
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Praškaste prevlake - Deo 14: Terminologija
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Materijali za prevlaku u prahu — Deo 7: Određivanje gubitka mase pri pečenju
Engleski
У припреми 
08.03.2018 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Emajli - Ispitivanje niskim naponom u cilju otkrivanja i određivanja mesta nedostataka - Deo 2: Ispitivanje mulja radi profilisanja površine
Engleski
У припреми 
05.04.2018 . 
59 стр.
3858 RSD 
PDF
Metalni cevni priključci za upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom i opštu namenu — Deo 1: Konektori sa konusom od 24 stepena
Srpski
У припреми 
09.03.2018 . 
21 стр.
2977 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje magnetskim česticama - Deo 1: Opšti principi
Srpski
У припреми 
12.03.2018 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja vodenih rastvora sredstava za hlađenje motora
Srpski
У припреми 
12.03.2018 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja rezervne alkalnosti sredstava za hlađenje motora i sredstava za zaštitu od korozije
Engleski
У припреми 
27.03.2018 . 
65 стр.
4106 RSD 
PDF
Električne instalacije niskog napona – Deo 8-1: Energetska efikasnost
Engleski
У припреми 
19.03.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Električni kablovi - Dopunske metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
22.02.2018 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za pribor za upotrebu sa energetskim kablovima i za naznačeni napon od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Deo 1: Pribor za kablove sa ekstrudovanom izolacijom
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
57 стр.
3858 RSD 
PDF
Terminološki članci u standardima - Opšti zahtevi i primeri predstavljanja
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Terminološki članci u standardima - Usvajanje standardizovanih terminoloških članaka
Srpski
У припреми 
11.04.2018 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Papir i karton - Ispitivanje tuljaka - Deo 4: Merenje dimenzija
Srpski
У припреми 
11.04.2018 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Papir i karton — Ispitivanje tuljaka — Deo 5: Određivanje karakteristika pri koncentričnoj rotaciji
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
40 стр.
3284 RSD 
PDF
Alfabetski redosled višejezičkih terminoloških i leksikografskih podataka dat latiničkim alfabetom
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Bibliografske reference i identifikacija izvora za potrebe terminološkog rada
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Terminografija koja se odnosi na prevođenje
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Tumačenje - Smernice za tumačenje u javnoj sferi
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Smernice za upraavljanje projektima terminološke standardizacije
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
49 стр.
3654 RSD 
PDF
Primena računara u terminologiji - Okvir za terminološko obeležavanje
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
5049 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
51 стр.
3858 RSD 
PDF
Sistem za upravljanje terminologijom, znanjem i sadržajem - Konceptualni aspekti za razvoja i internacionalizacije klasifikacionih sistema
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Grafička notacija za modelovanje pojmova u terminološkom radu i njegova veza sa UML-om - Smernice za korišćenje UML notacije u terminološkom radu
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
78 стр.
4393 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima – Strukture svojstava - Predstavljanje struktura svojstava
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima – Strukture svojstava – Deklaracija sistema svojstava
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
58 стр.
3858 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za morfosintaksičku anotaciju
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za lingvističku anotaciju (LAF)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
77 стр.
4393 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za leksičko obeležavanje (LMF)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Podela pisanog teksta na reči - Osnovni pojmovi i opšti principi
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Podela pisanog teksta na reči - Podela na reči u kineskom, japanskom i korejskom jeziku
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za sintaksičku anotaciju (SynAF) – Sintaksički model
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za višejezičke informacije
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
156 стр.
5707 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za semantičku anotaciju (SemAF) - Vreme i događaji (SemAF-Time, ISO-TimeML)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
104 стр.
5049 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za semantičku anotaciju (SemAF) – Dijaloške forme
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za semantičku anotaciju (SemAF) – Semantičke uloge (SemAF-SR)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za semantičku anotaciju - Principi semantičke anotacije (SemAF principi)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
55 стр.
3858 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za semantičku anotaciju – Prostorne informacije (ISOspace)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Trajna identifikacija i održivi pristup (PISA)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Infrastruktura komponenti metapodataka (CMDI) – Model komponenti metapodataka
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Transkripcija govornog jezika
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
69 стр.
4106 RSD 
PDF
Sistem za upravljanje terminologijom, znanjem i sadržajem - Projektovanje, primena i održavanje sistema upravljanja terminologijom
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
91 стр.
4722 RSD 
PDF
Sistem za upravljanje terminologijom, znanjem i sadržajem - TermBase eXchange (TBX)
Engleski
У припреми 
19.04.2018 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Mašine i uređaji za pripremu za predenje, predenje i končanje - Cevke za prstenaste predilice i prstenaste končarice sa konusom razmera 1:38 i 1:64
Engleski
У припреми 
19.03.2018 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Deo 2: Principi projektovanja etiketa sigurnosti na proizvodima
Srpski
У припреми 
20.03.2018 . 
27 стр.
3366 RSD 
PDF
Papir, karton, celuloza i srodni termini – Rečnik – Deo 2: Terminologija u oblasti celuloze
Srpski
У припреми 
16.04.2018 . 
87 стр.
5666 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport - Terminologija i klasifikacija - Deo 1: Tipovi vozila za unutrašnji transport
Srpski
У припреми 
16.04.2018 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Kameni ugalj - Određivanje indeksa meljivosti po Hardgrovu
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
37 стр.
3284 RSD 
PDF
Kodovi za predstavljanje naziva jezika - Alfa 2 kôd
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
66 стр.
4106 RSD 
PDF
Kodovi za predstavljanje naziva jezika - Alfa 3 kôd
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Kodovi za predstavljanje naziva jezika - Alfa 3 kôd za potpuno obuhvatanje jezika
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Kodovi za predstavljanje naziva jezika - Opšti principi kodiranja za predstavljanje naziva jezika i povazanih entiteta, sa smernicama za primenu
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Kodovi za predstavljanje naziva jezika - Alfa 3 kôd za porodice i grupe jezika
Engleski
У припреми 
07.03.2018 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Hrana za životinje – Određivanje sadržaja hlorida rastvorljivih u vodi – Titrimetrijska metoda
Srpski
У припреми 
20.04.2018 . 
27 стр.
3366 RSD 
PDF
Teretni kontejneri — Terminologija
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Terminološki rad - Usaglašavanje pojmova i termina
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Prevodilački projekti - Opšte smernice
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Okvir za semantičku anotaciju (SemAF) – Struktura diskursa (SemAF-DS)
Engleski
У припреми 
26.03.2018 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Upravljanje jezičkim resursima - Kontrolisani prirodni jezik (CNL) - Osnovni pojmovi i principi
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ugalj – Opšta klasifikacija domaćih ugljeva
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Cigarete — Opšte odredbe — Izmena 2
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
4106 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1990,1,8 b
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 a
Srpski
Објављен 
17.03.2017 . 
0 стр.
0 RSD 
PDF
NA 1993,4,9 b
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3737 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3737 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
31 стр.
3551 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2977 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2751 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3182 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5275 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
6055 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4927 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4927 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4393 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2751 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2977 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
25 стр.
3182 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
29 стр.
3366 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2751 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3943 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2977 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2977 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3182 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3182 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3943 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4639 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2751 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2977 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2977 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3551 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
44 стр.
4148 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4393 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Повучен 
31.08.2017 . 
76 стр.
5275 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
31.08.2017 . 
125 стр.
6466 RSD 
PDF
Bezbednost i otpornost društva — Procena rizika
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
27 стр.
3366 RSD 
PDF
Adresni sistem — Model za razmenu podataka
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5275 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4393 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
6055 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3182 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2566 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za magmatske stene na kartama malih i srednjih razmera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za metamorfne stene na kartama malih i srednjih razmera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2751 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2751 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2751 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2422 RSD 
PDF
Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
2053 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.02.2015 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Redukcije - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Kose račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Korube - Dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2977 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2015 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne vučene i presovane pločice - Definicije, vrste i kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne i podne pločice, vučene i presovane - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
30 стр.
3551 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
14 стр.
2217 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista VlII - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
42 стр.
4148 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vlll - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista i. Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista vi - osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2422 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista viii - industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - definicija, opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Definicija i opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi - Nomenklatura procesa proizvodnje
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - vrste vatrostalnog materijala - klasifikacija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Klasifikacija oblikovanih gustih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
30.11.2015 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pripremljeni neoblikovani vatrostalni materijal (gusti i izolacioni) - Definicija, klasifikacija i označavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni vatrostalni proizvodi. Klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - silika-opeke za čeličane - klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Silicijum-dioksidni (silika) oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visokoaluminozni, šamotni i niskoaluminozni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Šamotni proizvodi. Opeka za visoke peci
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Kazanske opeke. Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, magnezit-hromitni, hrom-magnezitni, hromitni i forsteritni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor na bazi kordijerita - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitne opeke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitni blokovi - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni kiseli proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, hromagnezitni i hromitni proizvodi, zrnasti - Brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinter-dolomitni proizvodi, zrnasti - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinterovani dolomitni pripremljeni neoblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - označavanje oblikovanih proizvoda - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Označavanje oblikovanih proizvoda - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Niske klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne široke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Poprečne klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Specijalne visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kiseoničke konvertore - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - kayanske opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kazane - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kupolne peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za visoke peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za stubove vrata simens-martenovih i elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za svodove elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d1 i d2
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d3 i d4
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d5 i d6
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Kanalske opeke za livne ploče - Sistem spajanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Obeležavanje tople strane
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - izlivci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Čepovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - školjke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal cevi za poluge
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za levke
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Klinaste opeke za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa a za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa b za svodove ložišta parnih lomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa c za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uskladištenje, prevoženje i pakovanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pakovanje, transport i uskladištenje
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Tolerancije
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Smernice za obradu površina
Srpski
Повучен 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Metode ispitivanja crepa od gline
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Crepovi od gline - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
7 стр.
1642 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama za pločice specijalne namene
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
KERAMIČKE PLOČICE. ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA LINEARNOG TERMIČKOG ŠIRENJA ZA PLOČICE SPECIJALNE NAMENE
Srpski
Повучен 
24.03.2015 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na temperaturne promene (metodom po Harkortu)
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema smrzavanju
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje tvrdoće po mosu
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Proveravanje mera i izgleda vidne površine
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF