Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2016-05-02
Time: 11:14


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
У припреми 
03.03.2016 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja toplotne vrednosti sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe
Srpski
У припреми 
17.03.2016 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanje ukupne vlage u uglju
Engleski
У припреми 
26.03.2016 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za merenje žilavosti loma
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Engleski
У припреми 
22.03.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Hladnovaljani čelični lim i traka sa neorijentisanom strukturom za primenu u elektrotehnici, isporučeni u potpuno obrađenom stanju
Engleski
У припреми 
22.03.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Hladnovaljana uska traka bez prevlake od niskougljenicnog čelika za hladno oblikovanje - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
У припреми 
22.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Tanak magnetski čelični lim i traka za primenu pri srednjim frekvencijama
Engleski
У припреми 
22.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Toplo valjani i hladno valjani neprevučeni proizvodi od višefaznih čelika za hladno oblikovanje - Tehnički uslovi isporuke
Engleski
У припреми 
22.03.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Pljosnati proizvodi od čelika za hladno oblikovanje kontinuirano nanesenom prevlakom postupkom toplog uranjanja — Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
У припреми 
22.03.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Poluproizvodi dobijeni laserskim zavarivanjem - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 2: Sistem S - Mere
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Industrijske armature - Zasuni od livenog gvožđa
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
2 стр.
863 RSD 
PDF
Pričvršćenje tereta na drumskim vozilima - Bezbednost - Deo 1: Proračun sila vezivanja
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Transportne trake opšte namene - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima - Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa detekcijom indeksa refrakcije
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenata/proizvoda za ventilaciju stambenih zgrada - Deo 11: Ventilacione jedinice za snabdevanje
Srpski
У припреми 
20.04.2016 . 
38 стр.
3755 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 2: Hidraulična veziva za puteve sa normalnim očvršćavanjem — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
У припреми 
20.04.2016 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 3: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
01.03.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Industrijski metalni cevovodi — Deo 4: Izrada i montaža - Izmena 2
Engleski
У припреми 
01.03.2016 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Industrijski metalni cevovodi — Deo 8: Dopunski zahtevi za cevovode od aluminijuma i legure aluminijuma - Izmena 1
Engleski
У припреми 
01.03.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Industrijski metalni cevovodi — Deo 8: Dopunski zahtevi za cevovode od aluminijuma i legure aluminijuma - Izmena 2
Srpski
У припреми 
11.03.2016 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bakarne šipke, šine i žica za opštu primenu u elektrotehnici
Srpski
У припреми 
09.03.2016 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Vučena bakarna žica kružnog poprečnog preseka za proizvodnju električnih provodnika
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Limovi i trake sa prevlakom za opštu primenu - Specifikacije
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Obrada armiranog betona elektrohemijskom realkalizacijom i izdvajanjem hlorida - Deo 1: Realkalizacija
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasnih materija – Digitalni interfejs za uređaje za prepoznavanje proizvoda za tečna goriva
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Geosintetika - Metode ispitivanja za merenje mase po jedinici površine glinenih geosintetičkih barijera
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Uticaj organskih materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu - Određivanje mirisa i procena ukusa vode u cevovodima
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od fleksibilne elastomerne pene (FEF) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od penastog stakla (CG) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od kalcijum-silikata (CS) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PUR) i poliizocijanuratne pene (PIR) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pene (PEF) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od fenolske pene (PF) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Fitinzi za creva sa stezaljkama — Deo 8: Simetrična poluspojnica (Gijamenov sistem)
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Sigurnosni i upravljački uređaji za gorionike i aparate koji sagorevaju gas ili tečna goriva - Upravljačke funkcije u elektronskim sistemima za gorionike i gasne aparate - Metode za klasifikaciju i procenu
Srpski
У припреми 
23.03.2016 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora, sa kompresorima na električni pogon - Deo 3: Metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
25.03.2016 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnošću i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon - Deo 4:Radni zahtevi, označavanje i uputstva
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Kade za kućnu upotrebu
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
82 стр.
4497 RSD 
PDF
Primene na železnici - Metode proračuna zaustavnih puteva, puteva usporenja i kočnica protiv samopokretanja – Deo 1: Opšti algoritmi za proračun na bazi srednjih vrednosti za kompozicije ili za pojedinačna vozila
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Primene na železnici - Metode proračuna zaustavnih puteva, puteva usporenja i kočnice protiv samopokretanja - Deo 2: Proračun "korak po korak" za kompozicije ili pojedinačna vozila
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
57 стр.
4418 RSD 
PDF
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Merenje tranzitnog vremena usluga s kraja na kraj za pošiljke u velikom broju
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Geosintetika - Određivanje otpornosti podloge od geosintetike prema probijanju piramidom
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Upravljanje i kontrola rada kanalizacionih sistema izvan objekata — Deo 1: Čišćenje
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Karakterizacija muljeva — Laboratorijski postupak hemijskog kondicioniranja
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uzorkovanje riba pomoću mreža sa setovima različitih veličina okaca
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Transportne trake za podzemne instalacije - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Oprema za tretiranje snega — Zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Metode za merenje potrošnje energije gasnih peći
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 4: Lake frakcije sirove nafte
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Primene na železnici - Kočenje - Držači i klinovi za osiguranje kočnih papuča za železnička vozila
Srpski
У припреми 
14.01.2016 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje — Deo 3: Efikasnost u prikupljanju čestica - Ispitivanje i vrednovanje
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje — Deo 4: Simboli za komande rukovaoca i druge pokazivače
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za zimske službe održavanja i službe za održavanje puteva — Prikupljanje i prenos podataka — Deo 1: Prikupljanje podataka u vozilu
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Oprema za službe za održavanje puteva - Deo 2: Procena performansi
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Oprema za službe za održavanje puteva — Deo 3: Klasifikacija
Srpski
У припреми 
06.04.2016 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Đubriva - Određivanje amonijačnog azota
Srpski
У припреми 
06.04.2016 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Đubriva - Određivanje nitratnog i amonijačnog azota prema Devardi
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV) — Specifikacija
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za rudarstvo i alati od prirodnog kamena - Bezbednost - Zahtevi za mašine za završnu obradu ivica
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Akustična svojstva građevinskih elemenata i objekata - Laboratorijska merenja zvuka koji proizvodi ugrađena oprema, a prenosi se kroz vazduh i konstrukciju - Pojednostavljeni slučajevi gde je pokretljivost opreme mnogo veća od pokretljivosti preijemnika, uzimajući hidromasažne kade kao primer
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Sanitarna oprema — Kade izrađene od koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča koje su oblikovane presovanjem — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
04.04.2016 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnih dobara — Specifikacije za temperaturu i relativnu vlažnost u svrhu ograničenja klimatski izazvanih mehaničkih oštećenja u organskim higroskopnim materijalima
Srpski
У припреми 
04.04.2016 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnih dobara - Metode ispitivanja - Određivanje statičnog kontaktnog ugla
Srpski
У припреми 
04.04.2016 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnih dobara — Metode ispitivanja — Merenje boje površina
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Obezbeđivanje snabdevanja pijaćom vodom — Uputstvo za upravljanje rizicima i kriznim situacijama — Deo 1: Upravljanje kriznim situacijama
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Izgradnja i ispitivanje drenažnih i kanalizacionih sistema
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje komponenata sa visokom tačkom ključanja, uključujući metilestre masnih kiselina, u benzinu i etanol-gorivu (E85) — Metoda gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Đubriva i krečni materijali — Određivanje kadmijuma, hroma, olova i nikla atomskom emisionom spektrometrijom sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES) nakon rastvaranja carskom vodom
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Creva od gume i plastike, cevi i sklopovi koji se upotrebljavaju za propan i butan i njihove mešavine u gasovitoj fazi – Deo 1: Creva i cevi
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Metodologija ispitivanja uređaja za hlađenje za transportna sredstva koja imaju toplotnu izolaciju - Deo 1:Mehanički uređaj za hlađenje sa prinudnom cirkulacijom vazduha isparivača, sa uređajem za grejanje i bez njega
Engleski
У припреми 
05.01.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Šlemovi za vatrogasce - Šlemovi za gašenje požara
Engleski
У припреми 
05.01.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Šlemovi za vatrogasce - Šlemovi za tehničko spasavanje
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Keramička sanitarna oprema - Ocenjivanje održivosti
Engleski
У припреми 
01.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Cevovodi – Sklopovi talasastih metalnih creva za gorive gasove – Zahtevene preformanse, ispitivanje i označavanje
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Đubriva - Određivanje triamida N-(n-butil)tiofosforne kiseline(NBPT) i triamida N-(n-propil)tiofosforne kiseline(NPPT)- Metoda tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Industrijske armature – Zahtevi za metalne armature i njihovo ispitivanje kao dodatnog pribora pod pritiskom
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Sigurnosni i kontrolnii uređaji za gasne gorionike i gasne aparate – Automatsski zaporni ventili za radne pritiske iznad 500 kPa do i uključujući 6300 kPa
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Primene na železnici - Uređaj za poziv u pomoć i komunikaciju - Zahtevi
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
62 стр.
3910 RSD 
PDF
Građevinski proizvodi — Procena ispuštanja opasnih materija — Terminologija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje izabranih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH)u celokupnom uzorku vode - Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnim hromatografom sa masenim detektorom (GC-MS)
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Kvalitet vode- Određivanje organohlornih pesticida (OCP) u celokupnom uzorku vode - Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje izabranih polibromovanih difenil etara u celokupnom uzorku vode - Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
103 стр.
4809 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za procenu biovolumena fitoplanktona
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Uputstvo za kvantitativno i kvalitativno uzorkovanje fitoplanktona iz kopnenih voda
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Akustika — Način ispitivanja pregrada u sistemu suve gradnje od gips-kartonskih ploča na čeličnim potkonstrukcijama — Izolacija od vazdušnog zvuka
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo sa visokim sadržajem MEMK-a (B20 i B30) – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje sadržaja metala- Deo1:Određivanje metala posle mikrotalasne digestije
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje sadržaja metala - Deo2: Određivanje metala koji se ekstrahuje kiselim rastvorom koji simulira znojenje
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) goriva srednjih destilata – Određivanje kašnjenja paljenja i kašnjenja sagorevanja korišćenjem komore za sagorevanje konstantne zapremine sa direktnim injektovanjem goriva
Engleski
У припреми 
25.04.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Drvo i proizvodi na bazi drveta- Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u drvetu i proizvodima na bazi drveta
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Industrijske armature - Ugradne dužine za aramture koje imaju krajeve sa navojem
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju u zgradarstvu – Uputstva za montažu i pričvršćivanje pri ispitivanju reakcije na požar spoljašnjih toplotnoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS)
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Patent-zatvarači -Specifikacije
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha - Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha - Metodologija za ocenjivanje rezultata ispitivanja i primenu preporučenih graničnih vrednosti emisija
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Bezbednost emisije iz zapaljivih osveživača vazduha - Informacije za bezbedno korišćenje
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Određivanje metanola u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila pomoću gasne hromatografije – Deo 1: Metoda tokom koje se koristi tehnika jedne kolone
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Određivanje metanola u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila gasnom hromatografijom – Deo 2: Metoda tokom koje se koristi "heart cut" tehnika
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Smernice za proizvodnju folija za polučvrste posude za hranu
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednost — Deo 1: Motori sa paljenjem smeše sabijanjem (dizel-motori)
Srpski
У припреми 
22.04.2016 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Industrijske armature - Obeležavanje armatura od metala
Engleski
У припреми 
01.10.2014 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Mobilne podizne radne platforme — Projektni proračuni — Kriterijumi za stabilnost — Izrada — Bezbednost — Pregledi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-1: Racionalno korišćenje energije - Opšte
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Ručne kuglaste slavine i konusne slavine za zatvaranje za gasne instalacije za zgrade
Srpski
У припреми 
01.04.2016 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Zaustavljači pada sa vođicom i sidrištem - Deo 1: Zaustavljači pada sa vođicom i krutim sidrištem
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Opšti zahtevi za performanse procedura za merenje hemijskih agensa
Engleski
У припреми 
25.04.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje efektivnosti zaštite protiv polaganja jaja i preživljavanja larvi Anobium punctatum (De Geer) - Deo 2: Primena impregnacijom (laboratorijska metoda)
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
56 стр.
3674 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 2: Elektromagnetska kompatibilnost za opremu
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Električne mašine za pranje i sušenje rublja za domaćinstvo - Metode merenja performanse
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa sa pokretnom trakom - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Efikasnost domaćih električnih akumulacionih zagrevača vode i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
25.02.2016 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Potrošnja električne energije automata za prodaju
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom - Procedura za merenje prašine - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom - Procedura za merenje prašine - Deo 2-1: Posebni zahtevi za električne alate koji koriste dijamantske burgije
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom - Procedura za merenje prašine - Deo 2-22: Posebni zahtevi za mašine za rezanje zidova
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni alati sa motorom - Procedura za merenje prašine - Deo 2-6: Posebni zahtevi za čekiće
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju puteva - Baze za materijale za izgradnju puteva - Zahtevi za bezbednost
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 52
Engleski
У припреми 
16.03.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu – Dimenzije mehaničkih konstrukcija serije 482,6 mm (19 in) – Deo 3-109: Dimenzije šasija za ugrađene računarske uređaje
Engleski
У припреми 
15.07.2011 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje -- Deo 19: Poliuretanom lakirana lemljiva okrugla bakarna žica, prekrivena poliamidom, klase 130
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-102: Posebni zahtevi za peći na gas, ulje i čvrsto gorivo koje imaju električne priključke
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-14: Posebni zahtevi za kuhinjske mašine - Izmena 11 - Ispravka
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-14: Posebni zahtevi za kuhinjske mašine - Izmena 12
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-15: Posebni zahtevi za aparate za zagrevanje tečnosti
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-25: Posebni zahtevi za mikrotalasne pećnice, uključujući kombinovane mikrotalasne pećnice - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-25: Posebni zahtevi za mikrotalasne pećnice, uključujući kombinovane mikrotalasne pećnice - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-25: Posebni zahtevi za mikrotalasne pećnice, uključujući kombinovane mikrotalasne pećnice - Izmena 2
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-3: Posebni zahtevi za električne pegle
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-35: Posebni zahtevi za protočne zagrevače vode
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-37: Posebni zahtevi za komercijalne friteze
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-54: Posebni zahtevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu pomoću tečnosti ili pare - Izmena 1
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa - Izmena 12
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa - Izmena 2
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-86: Posebni zahtevi za električne mašine za ribolov - Izmena 11
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-86: Posebni zahtevi za električne mašine za ribolov - Izmena 2
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2 - 89: Posebni zahtevi za komercijalne frižidere sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju ili kompresorom - Izmena 1
Engleski
У припреми 
30.06.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije – Deo 2-6 – Posebni zahtevi - Sklopke i odgovarajući pribor za upotrebu u elektronskim sistemima za kuće i zgrade (HBES)
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-6: Posebni zahtevi za automatske električne regulatore osetljive na pritisak, uključujući mehaničke zahteve
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom - Izmena 13
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Elektronski upravljački uređaji napajani naizmeničnom strujom i/ili jednosmernom strujom za cevaste fluorescentne sijalice - Zahtevi za performanse – Izmena 1
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Pomoćni pribor za sijalice - Kondenzatori za korišćenje u kolima cevastih fluorescentnih i drugih sijalica sa pražnjenjem - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost – Izmena 1
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Konektori za elektronsku opremu — Zahtevi za proizvod — Deo 4-116: Konektori za štampane ploče — Pojedinačna specifikacija za dvodelni konektor za velike brzine sa integrisanom funkcijom elektromagnetske zaštite - Izmena 1
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali i sistemi – Procena dugotrajnosti pri naizmeničnom naponu
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 1: Opšte
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 2: Signali i medij
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 3: Televizijski setovi
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 4: Oprema za video snimanje
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 5: Set-top kutije (STB)
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
141 стр.
5122 RSD 
PDF
Ocenjivanje opreme za osvetljenje u odnosu na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-2: Određivanje svojstava otpornosti (DC Metode) – Površinska otpornost i specifična površinska otpornost
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Dielektrična svojstva i svojstva otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 3-3: Određivanje svojstava otpornosti (DC Metode) – Otpornost izolacije
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 1-1: Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) - Zajedničke komponente - Specifikacija punjenja USB baterije, revizija 1.2 (TA 14)
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
798 стр.
9228 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 2-1: Specifikacija univerzalne serijske magistrale (USB), revizija 2.0 (TA 14)
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 2-2: Univerzalna serijska magistrala (USB) - Specifikacija mikro-USB kablova i konektora, revizija 1.01 (TA 14)
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 2-3: Klasa kablova i konektora univerzalne serijske magistrale, revizija 2.0 (TA 14)
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Performanse svetiljki – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
08.04.2016 . 
75 стр.
4184 RSD 
PDF
Elektronski upravljački uređaj napajan naizmeničnom strujom i/ili jednosmernom strujom za sijalice sa pražnjenjem ( isključujući fluorescentne sijalice) – Zahtevi za performanse pri radu sa kvadratnim talasnim oblicima niske frekvencije
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
190 стр.
5748 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte — Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-14: Posebni zahtevi za rendisaljke
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-2: Posebni zahtevi za ručne odvijače i udarne zatezače šrafova - Ispravka
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-4: Posebni zahtevi za ručne brusilice i glačalice osim onih sa pločom - Ispravka
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-1: Posebni zahtevi za prenosne stone testere - Ispravka
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte — Bezbednost – Deo 3-10: Posebni zahtevi za prenosne mašine za odsecanje
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte — Bezbednost - Deo 3-9: Posebni zahtevi za prenosne ugaone testere
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Sistem raspodele datoteka sa minimiziranom preraspodelom za multimedijalni kućni server (TA 8)
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Uređaji za čišćenje površine – Deo 3: Uređaji za vlažno čišćenje tepiha - Metode za merenje performansi
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke - Zahtevi za materijale zaptivki koje se koriste za cevi i fitinge kroz koje protiču gas i tečni ugljovodonici - Izmena 1
Srpski
У припреми 
15.03.2016 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje — Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku
Engleski
У припреми 
25.02.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Rondele i materijal za rondele za proizvodnju kuhinjskog posuđa - Specifikacije
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima – Tip za hidrauliku ojačan žicom - Specifikacija
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima – Tip za hidrauliku ojačan tekstilom - Specifikacija
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima – Tip za hidrauliku ojačan spiralnom žicom i obložen gumom - Specifikacija
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima – Kompaktan tip ojačan žičanom mrežom za hidraulične primene - Specifikacija
Engleski
У припреми 
05.05.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 50 kPa
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Rondele i materijal za rondele za opštu primenu -Specifikacije
Srpski
У припреми 
17.02.2016 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 7: Mašine za veslanje, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Srpski
У припреми 
25.02.2016 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 8: Steperi, pokretne stepenice i penjači - Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Akustika — Laboratorijska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 3: Merenje izolacije od zvuka udara - Izmena 1
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Geosintetika - Ispitivanje zatezanja uzorka u obliku široke trake
Engleski
У припреми 
29.02.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Derivati skroba - Određivanje sastava glukoznih sirupa, fruktoznih sirupa i hidrogenizovanih glukoznih sirupa - Metoda tečne hromatografije visoke performanse
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Seme uljane repice - Određivanje sadržaja hlorofila - Spektrometrijska metoda
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Kvalitet vode — Određivanje koncentracije aktivnosti radionuklida — Metoda gama spektrometrije visoke rezolucije
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Merenje ukupne alfa i beta aktivnosti u slatkoj vodi - Metoda obrazovanja tankog sloja
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Geotekstil- Metoda ispitivanja kojom se određuje ponašanje pri filtriranju pod uslovima turbulentnog tečenja vode
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Merenje ukupne alfa i beta koncentracije aktivnosti u slatkoj vodi - Metoda brojanja scintilacije u tečnoj fazi
Srpski
У припреми 
05.04.2016 . 
41 стр.
3950 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti - Deo 2: Izračunavanje pomoću analize molarnog sastava
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Ventilatori - Klasifikacija efikasnosti ventilatora
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Gasna hromatografija metilestara masnih kiselina — Deo 4: Određivanje kapilarnom gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Akustika — Određivanje i primena merne nesigurnosti u građevinskoj akustici — Deo 1: Zvučna izolacija
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Stroncijum 90 i stroncijum 89 - Metoda ispitivanja tečnim scintilacionim brojanjem ili proporcionalnim brojanjem upotrebom tekućinske scintilacije ili proporcionalnog brojenja
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Merenje koncentracije aktivnosti polonijuma 210 u vodi pomoću alfa spektrometrije
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje aktivnosti ugljenika 14 - Metoda tečnog scintilacionog brojanja
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Geosintetika - Simulacija oštećenja abrazijom (ispitivanje kliznim blokom)
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Vuna - Određivanje prečnika vlakna - Metoda sa projekcionim mikroskopom
Srpski
У припреми 
16.03.2016 . 
50 стр.
4184 RSD 
PDF
Gvožđe i čelik - Uzimanje uzoraka i priprema uzoraka za određivanje hemijskog sastava
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Ocenjivanje energije pumpnog sistema
Engleski
У припреми 
26.03.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje epruveta sa V-zarezom udarom Šarpijevim klatnom — Instrumentalna metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 1: Klasifikacija čistoće vazduha na osnovu koncentracije čestica
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Čiste sobe i pripadajuće kontrolisano okruženje - Deo 2: Monitoring za pružanje dokaza o performansama čiste sobe, koje se odnose na čistoću vazduha na osnovu koncentracije čestica
Srpski
У припреми 
14.03.2016 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Navoj vijaka za lim
Srpski
У припреми 
22.04.2016 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Boje, lakovi i sirovine za boje i lakove - Uzimanje uzoraka
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Industrijske armature - Merenje, ispitivanje i kvalifikovani postupci za propusnu emisiju - Deo 1: Sistemi za klasifikaciju i kvalifikacioni postupci za ispitivanje tipa armatura
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Industrijske armature - Merenje, ispitivanje i kvalifikovani postupci za propusnu emisiju - Deo 2: Prihvatljiva ispitivanja armatura u proizvodnji
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Prašine za ispitivanje koje se koriste za vrednovanje opreme za prečišćavanje vazduha
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Akustika — Laboratorijska merenja smanjenja zvuka udara od podnih pokrivača na umanjenim modelima međuspratnih konstrukcija — Deo 1: Teška kompaktna međuspratna konstrukcija (ISO/FDIS 16251-1:2014)
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Akustika - Terensko merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata - Deo 1: Izolacija od vazdušnog zvuka (ISO 16283-1:2014)
Engleski
У припреми 
23.03.2016 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Akustika - Terensko merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata - Deo 2: Izolacija od zvuka udara (ISO 16283-2:2015)
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Tekstil- Boje- Deo1: Osnovni principi ispitivanja obojenog tekstila za identifikaciju boje
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Laboratorijsko posuđe od stakla - Posudice obložene vakuumom radi toplotne izolacije
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Libu - Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
26.03.2016 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Libu - Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
У припреми 
26.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Libu - Deo 3: Kalibracija referentnih ispitnih blokova
Engleski
У припреми 
22.04.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Metalne kuglaste slavine za naftnu, petrohemijsku i srodne industrije
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu - Merni sistemi za kratkotrajna merenja sa detekcionom cevi - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Geotermalno ispitivanje - Određivanje toplotne provodljivosti tla i stene pomoću izmenjivača toplote u bušotini
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Difuzione prevlake cinka na proizvodima na bazi železa — Šerardizacija — Specifikacija
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Laboratorijsko ispitivanje tla — Deo 3: Određivanje zapreminske mase čvrstih čestica
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Označavanje etiketom najfinije vunene tkanine - Zahtevi za definisanje koda (oznake) "Super S"
Srpski
У припреми 
06.04.2016 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 11: Mešavine celuloznih i poliestarskih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)
Srpski
У припреми 
26.02.2016 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 4: Mešavina nekih proteinskih i nekih drugih vlakana (metoda sa hipohloritom)
Srpski
У припреми 
30.03.2016 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Monolitni (neoblikovani) vatrostalni proizvodi - Deo 2: Uzimanje uzoraka za ispitivanje
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Pumpe i pumpne jedinice za tečnost - Kôd za ispitivanje buke - Klase tačnosti 2 i 3
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje broja uvoja u pređi — Metoda sa direktnim brojanjem
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Nafta i srodni proizvodi — Određivanje stabilnosti smicanja za ulja koja sadrže polimere upotrebom mlaznice za ubrizgavanje dizel-goriva
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Uljane sačme i pogače - Određivanje sadržaja ulja - Metoda brze ekstrakcije
Engleski
У припреми 
14.03.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Šestostrane čelične navrtke tipa prevladavajućeg momenta pritezanja - Mehanička svojstva i svojstva performanse
Srpski
У припреми 
22.04.2016 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Ispitivanje unakrsnim prosecanjem
Engleski
У припреми 
28.04.2016 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Geosintetika - Određivanje ponašanja pri sabijanju - Deo 2: Određivanje ponašanja pri kratkotrajnom sabijanju
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Emajli — Ispitivanje visokim naponom
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Gumena creva i creva sa priključcima, ojačana žicom ili tekstilom, za primenu pri iskopavanjima — Specifikacija - Izmena 1
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Tekstilne transportne trake – Zatezna čvrstoća trake kao celine, izduženje pri kidanju i izduženje pri referentnom opterećenju – Metoda ispitivanja
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Emajli — Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju — Deo 4: Određivanje otpornosti na hemijsku koroziju izazvanu alkalnim tečnostima, korišćenjem cilindrične posude
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Emajli — Emajlirani aparati za procesna postrojenja — Deo 2: Označavanje i zahtevi za otpornost na hemijsko dejstvo i toplotni šok
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Emajli — Emajlirani aparati za procesna postrojenja — Deo 4: Zahtevi za kvalitet emajliranih čeličnih cevi i čeličnih spojnica sa prirubnicama
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Emajli — Izrada uzoraka za ispitivanje emajla na limovima od čelika, aluminijuma i na livenom gvožđu
Engleski
У припреми 
25.03.2016 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Emajli — Projektovanje čeličnih rezervoara spojenih vijcima, namenjenih za skladištenje ili prečišćavanje vode ili za komunalne ili industrijske otpadne vode i muljeve
Srpski
У припреми 
06.04.2016 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje pH-vrednosti vodenog ekstrakta
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namenu dizanja
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namenu dizanja
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Laboratorijsko posuđe od stakla - Čaše
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Laboratorijska oprema od stakla i plastičnih masa - Principi za projektovanje i izradu volumetrijskih instrumenata
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Plastična creva i creva sa priključcima - Tip ojačan tekstilom za hidraulične primene - Specifikacija
Srpski
У припреми 
03.03.2016 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje peroksidnog broja — Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Nafta i srodni proizvodi — Određivanje starenja inhibiranih ulja i fluida primenom TOST ispitivanja — Deo 3: Bezvodni postupak za sintetičke hidraulične fluide
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Bistre tečnosti - Procenjivanje boje pomoću Gardnerove skale boja
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Laboratorijsko posuđe od stakla - Boce- Deo 1: Boce sa navojnim grlom
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Laboratorijsko posuđe od stakla - Baloni za ključanje sa konusnim brušenim spojevima
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Plastična creva – Tipovi ojačani tekstilom za primene sa komprimovanim vazduhom - Specifikacija
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Industrijski ventilatori — Ispitivanje karakteristika ugrađenih ventilatora -Izmena
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Bistre tečnosti - Procenjivanje boje pomoću platina-kobalt skale
Srpski
У припреми 
03.03.2016 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Začini, začinske mešavine i biljke — Određivanje sadržaja etarskog ulja (metoda destilacije vodenom parom)
Engleski
У припреми 
14.03.2016 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Performanse zgrada - Otkrivanje nepravilnosti u zgradama u pogledu toplote, vazduha i vlage infracrvenom metodom – Deo 3: Kvalifikacije za osobe koje rukuju opremom, analiziraju podatke i izrađuju izveštaje
Srpski
У припреми 
26.02.2016 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Tekstil- Prirodna vlakna - Generički nazivi i definicije
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Uljane sačme i pogače - Određivanje sadržaja ulja - Metoda ekstrakcije sa heksanom (ili petroletrom)
Engleski
У припреми 
26.03.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje savijanjem
Engleski
У припреми 
26.03.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Metalni materijali — Verifikacija mašina za statičko jednoosno ispitivanje — Deo 1: Mašine za ispitivanje zatezanjem/pritiskom — Verifikacija i kalibracija sistema za merenje sile
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi – Ispitivanje uzdužnim zatezanjem - Deo 2: Merenje zatezne čvrstoće
Engleski
У припреми 
27.04.2016 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi – Ispitivanje spoja nosećeg sloja i obloge – Početno ispitivanje i ispitivanje nakon termičke obrade
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i cevi - Određivanje propuštanja tečnosti kroz zidove creva i cevi
Srpski
У припреми 
14.03.2016 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Šestostrane navrtke (tip 1) sa metričkim navojem sitnog koraka — Klase izrade A i B
Srpski
У припреми 
15.04.2016 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja azota - Deo 1: Metoda po Kjeldalu i izračunavanje sirovih proteina
Engleski
У припреми 
02.02.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Akustika — Određivanje nivoa zvučne snage mašina i opreme koje emituju visokofrekvencijsku buku
Engleski
У припреми 
15.03.2016 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Kvalitet vode - Određivanje koncentracije aktivnosti tricijuma - Metoda tečnog scintilacionog brojanja
Engleski
У припреми 
30.04.2013 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR)
Engleski
У припреми 
07.04.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda za vizuelnu procenu boja i razlika u boji difuzno osvetljenih neprozirnih materijala
Srpski
У припреми 
19.04.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Trinitrotoluen (trotil)
Srpski
У припреми 
19.04.2016 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Detonatorske (rudarske) kapisle - Tehnički zahtevi za izradu i isporuku
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
14.03.2016 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik. Poglavlje 701: Telekomunikacije, kanali i mreže
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kablovski distributivni sistemi za televizijske i zvučne signale - Deo 12: Elektromagnetska kompatibilnost sistema
Srpski
У припреми 
74 стр.
5024 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske i zvučne signale i interaktivne servise - Deo 6: Optička oprema
Srpski
У припреми 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Elektronski predspojni uređaji za cevaste fluorescentne sijalice napajane jednosmernom strujom - Zahtevi za performanse - Izmene i dopune
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Srpski
У припреми 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
KARAKTERISTIKE I ISPITIVANJA ELEKTRODINAMIČKIH I ELEKTROMAGNETSKIH KOCIONIH SISTEMA - (IDENTIČAN SA IEC 631:1978)
Srpski
У припреми 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Kriterijumi za procenu i kodiranje komutacije obrtnih električnih mašina za vuču
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Cigarete - Određivanje vode u kondenzatima dima - Deo 2: Metoda po Karlu Fišeru
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Duvan i proizvodi od duvana — Određivanje sadržaja vode — Metoda gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
10.03.2016 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Stakleni areometri - Konvencionalna vrednost za termički koeficijenat zapreminskog širenja (za korišćenje u pripremi mernih tablica za tečnosti)
Srpski
У припреми 
01.03.2016 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Metoda za procenu stepena disperzije pigmenta ili čađi u poliolefinskim cevima, fitinzima i kompaundima
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Viljuškari - Viljuške sa kukama i nosači viljuške - Ugradne mere
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Viljuškari - Viljuške - Tehničke karakteristike i ispitivanje
Engleski
У припреми 
15.04.2016 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Celuloza — Određivanje kapa-broja
Srpski
У припреми 
13.04.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Natrijum-hidroksid za industrijsku upotrebu - Uzimanje uzoraka - Uzorak za ispitivanje -Pripremanje glavnog rastvora za određivanje sadržaja nekih komponenata
Srpski
У припреми 
13.04.2016 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Natrijum-hidroksid za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja karbonata - Volumetrijska metoda
Srpski
У припреми 
06.04.2016 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Senzorske analize — Metodologija — Metoda utvrđivanja osetljivosti čula ukusa
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Duvan i proizvodi od duvana - Otpor pri povlačenju cigareta i pad pritiska kroz filter-štapiće - Standardni uslovi i merenje
Engleski
У припреми 
01.04.2016 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove - Grejderi - Terminologija i komercijalne specifikacije
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Razmena podataka - Deo 1: Opšti format prikazivanja podataka
Engleski
У припреми 
20.04.2016 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Razmena podataka - Deo 2: Sažeti format prikazivanja podataka
Srpski
У припреми 
18.04.2016 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Rečnik naziva delova i sistema - Deo 6: Sistemi za podmazivanje
Engleski
У припреми 
04.03.2016 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Cigarete - Uzimanje uzoraka
Srpski
У припреми 
08.04.2016 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Toplotna izolacija - Određivanje toplotne otpornosti i odgovarajućih svojstava pri stacionarnom stanju - Uređaj sa toplotnim fluksmetrom - Izmena 1
Engleski
У припреми 
14.03.2016 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Toplotna izolacija — Elementi zgrade — Merenje toplotne otpornosti i koeficijenta prolaza toplote na licu mesta - Deo 1:Metoda toplotnog fluksmetra
Srpski
У припреми 
12.04.2016 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Papir i karton - Otpornost na sabijanje - Ispitivanje sa malim zazorom
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Električni kablovi – Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC масе, типа PP, za naznačene napone do i uključujući 300/500V
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni kablovi — Instalacioni kablovi sa razmaknutim žilama tipa PP/R i PP/R-A za naznačene napone do i uključujući 300/500 V
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Engleski
У припреми 
04.04.2016 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Cigarete - Opšte odredbe - Izmena 2
Engleski
Објављен 
01.01.2016 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Molekularna ispitivanja u dijagnostici in vitro - Specifikacije za procese pre ispitivanja za ukupnoj venskoj krvi - Deo 1 : Izolovana ćelijska DNK
Engleski
Објављен 
01.01.2016 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Geotekstil i proizvodi srodni geotekstilu — Određivanje vodopropusnosti upravno na površinu, pod opterećenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Повучен 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Повучен 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Usluge privatnog obezbeđenja — Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Повучен 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Објављен 
05.08.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Redukcije - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Kose račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Korube - Dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne vučene i presovane pločice - Definicije, vrste i kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne i podne pločice, vučene i presovane - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista VlII - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
42 стр.
3950 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vlll - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista i. Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista vi - osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista viii - industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - definicija, opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Definicija i opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi - Nomenklatura procesa proizvodnje
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - vrste vatrostalnog materijala - klasifikacija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Klasifikacija oblikovanih gustih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
30.11.2015 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pripremljeni neoblikovani vatrostalni materijal (gusti i izolacioni) - Definicija, klasifikacija i označavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni vatrostalni proizvodi. Klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - silika-opeke za čeličane - klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Silicijum-dioksidni (silika) oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visokoaluminozni, šamotni i niskoaluminozni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Šamotni proizvodi. Opeka za visoke peci
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Kazanske opeke. Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, magnezit-hromitni, hrom-magnezitni, hromitni i forsteritni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor na bazi kordijerita - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitne opeke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitni blokovi - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni kiseli proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, hromagnezitni i hromitni proizvodi, zrnasti - Brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinter-dolomitni proizvodi, zrnasti - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinterovani dolomitni pripremljeni neoblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - označavanje oblikovanih proizvoda - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Označavanje oblikovanih proizvoda - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne pravougaone opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne visoke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne niske klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Niske klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Normalne široke klinaste opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Poprečne klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Specijalne visoke klinaste opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kiseoničke konvertore - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - kayanske opeke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kazane - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za kupolne peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za visoke peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za stubove vrata simens-martenovih i elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za svodove elektrolučnih peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d1 i d2
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d3 i d4
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Silika-opeke za svodove elektrolucnih peci. Opeke za prstenove oko elektroda, oznake d5 i d6
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Kanalske opeke za livne ploče - Sistem spajanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opeke za rotacione peći - Obeležavanje tople strane
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - izlivci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Čepovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - školjke
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal cevi za poluge
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za levke
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Klinaste opeke za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa a za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa b za svodove ložišta parnih lomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Bocne opeke tipa c za svodove ložišta parnih lokomotiva normalnog koloseka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uskladištenje, prevoženje i pakovanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pakovanje, transport i uskladištenje
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Tolerancije
Srpski
Објављен 
01.01.1960 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Smernice za obradu površina
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja crepa od gline
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Crepovi od gline - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promenama za pločice specijalne namene
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
KERAMIČKE PLOČICE. ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA LINEARNOG TERMIČKOG ŠIRENJA ZA PLOČICE SPECIJALNE NAMENE
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na temperaturne promene (metodom po Harkortu)
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema smrzavanju
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanju
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje tvrdoće po mosu
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Proveravanje mera i izgleda vidne površine
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima
Srpski
Објављен 
05.09.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti prema alkalijama za pločice specijalne namene - Metoda sa zrnastim materijalima
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Određivanje otpornosti na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Određivanje otpornosti glaziranih pločica na hemikalije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Učestalost kontrole kvaliteta
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Provera kvaliteta - Izmena
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Provera kvaliteta
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice, sanitarna keramika, kanalizacione cevi i ploče - Provera kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sanitarna oprema - Provera kvaliteta proizvoda u proizvodnji
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - uzimanje i obrada uzorka - osnovne odredbe - tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje i priprema uzoraka - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje i priprema uzoraka sirovina i zrnastih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Uzimanje uzoraka oblikovanih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - opšti tehnički uslovi i ispitivanje oblika, mera, izgleda i sl.
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Opšti tehnički uslovi i ispitivanja oblika, mera, izgleda, zvuka i strukture preseka
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Referentne pirometarske piramide
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - hemiska ispitivanja - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Hemijska ispitivanja - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Ispitivanje silika-proizvoda, kvarcita i kvarcnog peska
Srpski
Повучен 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Metode ispitivanja vatrostalnog materijala - hemiska ispitivanja šomotnih proizvoda, sirovih i paljenih glina, kaolina i boksita
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala - Hemijska ispitivanja šamotnih visokoaluminoznih sirovina i proizvoda
Srpski
Повучен 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Metode ispitivanja vatrostalnog materijala - hemiska ispitivanja magnezita i magnezitnih proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala - Hemijska ispitivanja magnezita i magnezitnih proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2835 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Ispitivanje magnezit-hromitnih, hrom-magnezitnih i hromitnih proizvoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ispitivanje hemijskog sastava magnezita - Određivanje sadržaja oksida Fe2O3, Al2O3, SiO2 i CaO - Metoda rendgenske fluoresencije
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala - Hemijska ispitivanja siliicijum-karbidnih sirovina i proizvoda
Srpski
<