Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2015-03-02
Time: 05:58


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje puteva i drugih saobraćajnih površina (isključujući gornji stroj železničkih pruga i asfaltnih slojeva kolovozne konstrukcije)
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere - Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Srpski
У припреми 
26.02.2015 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za olovne avionske benzine
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za biodizel gorivo za namešavanje (B100) goriva srednjih destilata
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za mikrobiološku kontaminaciju u gorivima i sistemima goriva
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti (i izračunavanje dinamičke viskoznosti)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja nivoa predsabijanja motora sa pogonom na avionski benzin sa prinudnim paljenjem
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tipova ugljovodonika u tečnim naftnim proizvodima adsorpcijom na fluorescentnom indikatoru
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje karakteristika separacije vode iz avionskog turbinskog goriva pomoću prenosivog separometra
Engleski
У припреми 
28.01.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 12: Upotreba EN 81-20 i EN 81-50 na specifičnim tržištima
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta – Procena otpornosti na udar prevlake na drvenoj podlozi
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 16-2: Pobudni sistemi sinhronih mašina - Modeli za analizu elektroenergetskih sistema
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Zahtevi za paralelno povezivanje generatora sa javnim distributivnim mrežama – Deo 1: Povezivanje na niskonaponsku distributivnu mrežu i iznad 16 A
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Zahtevi za paralelno povezivanje generatora sa javnim distributivnim mrežama – Deo 1: Povezivanje na srednjenaponsku distributivnu mrežu
Engleski
У припреми 
12.03.2013 . 
92 стр.
4497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina- Uputstvo za primenu
Srpski
У припреми 
29.12.2014 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Proizvodi od čelika - Dokumenta o kontrolisanju - Lista informacija i opis
Engleski
У припреми 
01.01.2012 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste. Elektromehanički releji nenormirane pobude ( uključujući releje za oštre uslove okoline)
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura — Cevovodi za najveće radne pritiske do i uključujući 16 bar — Deo 5: Kućne priključne linije – Posebni funkcionalni zahtevi
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Geosintetika — Opšta ispitivanja za ocenu pratećih ispitivanja trajnosti
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Oprema drumskih cisterni za TNG
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Ambalaža- Fleksibilne tube- Metoda ispitivanja nepropusnosti zatvarača
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
63 стр.
3910 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG- Zavarene čelične posude pod pritiskom za drumske cisterne za TNG - Projektovanje i proizvodnja
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Gasna ifrastruktura - Kompresorske stanice - Funkcionalni zahtevi
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Materijali za obeležavanje puta- Simulatori habanja sa okretnom pločom
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje železničkih pruga
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne u sistemima za odvodnjavanje
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike koje su potrebne u zaštiti od erozije (zaštita obale, utvrđenje obale)
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike za primenu kod izgradnje akumulacionih jezera i brana
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje kanala
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje tunela i podzemnih konstrukcija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne u deponijama čvrstog otpada
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Zahtevane karakteristike koje su potrebne u projektima deponija tečnog otpada
Engleski
У припреми 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Održavanje - Dokumentacija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne za fluidne barijere pri konstrukciji tunela i podzemnih konstrukcija
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne prilikom izgradnje odlagališta tečnog otpada, stanica za privremeno ili sekundarno skladištenje
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere - Zahtevana svojstva koja su potrebna prilikom izgradnje skladišta i deponija za čvrsti otpad
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 0: Opšti uvod
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 13: Otpornost na ubrzano starenje primenom toplote
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 14: Kredanje (metoda po Helmenu)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 2: Ogledalski sjaj
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 25: Otpornost na vlažnost
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 26: Otpornost na kondenzaciju vode
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 3: Razlika boje - Instrumentalno poređenje
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 4: Tvrdoća olovke
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 5: Otpornost na brze deformacije (ispitivanje udarom)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 7: Otpornost na pojavu naprslina pri savijanju (ispitivanje T-savijanjem)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Deo 9: Otpornost na potapanje u vodu
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Postupci punjenja i pražnjenja drumskih cisterni za TNG
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja metil estara masnih kiselina (MEMK) u srednjim destilatima – Metoda infracrvene spektormetrije
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Sigurnosni ventili za rasterećenje posuda pod pritiskom za TNG
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Pokretne potpuno opletene kompozitne boce za TNG predviđena za ponovno punjenje – Projektovanje i izrada
Srpski
У припреми 
12.02.2015 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon - Deo 1: Termini, definicije i klasifikacija
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG - Opremanje nadzemnih i podzemnih posuda za TNG
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Postupci pražnjenja železničkih cisterni za TNG
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Pokretna, čelična zavarena burad pod pritiskom za tečni naftni gas (TNG) zapremine između 150 litara i 1 000 litara
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
629 стр.
8915 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 6: Elementi primene
Engleski
У припреми 
16.01.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne za transportnu infrastrukturu
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Laboratorijska metoda za ispitivanje efikasnosti filma sredstava za zaštitu prevlake protiv gljivica
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Laboratorijska metoda za ispitivanje efikasnosti filma sredstava za zaštitu prevlake protiv algi
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Baterije boca - Periodično ispitivanje i kontrola
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa – Uputstva za projektovanje vitrina za izlaganje i zaštitu predmeta – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje organiskih kiseoničnih jedinjenja i ukupnog sadržaja organski vezanog kiseonika gasnom hromatografijom (O-FID)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Laboratorijsko merenje buke nastale hodanjem po podu
Engleski
У припреми 
23.01.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa – Metode ispitivanja – Određivanje svojstava pri sušenju
Engleski
У припреми 
05.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Zaštitne rukavice koje štite od elektrostatičkog rizika
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Glinene geosintetičke barijere — Određivanje indeksa vodenog fluksa — Metoda permeametra sa fleksibilim zidovima pri konstantnom pritisku
Engleski
У припреми 
11.02.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa – Ekstrakcija i određivanje rastvorljivih soli u prirodnom kamenu i srodnim materijalima koji se koriste u kulturnom nasleđu
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja natrijuma, kalijuma, kalcijuma, fosfora, bakra i cinka u dizel gorivu – Metoda induktivno kuplovane plazme optički emisione spektrometrije (ICP OES)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Akustika — Način ispitivanja spuštenih plafona — Apsorpcija zvuka
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Ocenjivanje oštećenja površine prevlaka prouzrokovano gljivicama i algama
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Ambalaža- Fleksibilne tube - Metoda ispitivanja za određivanje orjentacije preklopnog zatvarača
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Materijali za popunjavanje za unutrašnje i/ili spoljašnje radove – Prilagođavanje materijala za popunjavanje prema evropskim standardima
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Konzervacija kulturnog nasleđa – Površinska zaštita poroznih neorganskih materijala – Laboratorijske metode ispitivanja za procenu performansi vodonepropusnih proizvoda
Engleski
У припреми 
19.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 2: Faza koncepta
Engleski
У припреми 
19.02.2015 . 
64 стр.
3910 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 3: Razvoj serija, hardvera i softvera
Engleski
У припреми 
19.02.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 4: Proizvodnja, rad, modifikacija i procesi podrške
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Ambalaža - Krute plastične posude- PET grla 29/25 (12,6)
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ambalaža - Krute plastične posude - PET grla BVS 30H60
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Ambalaža- Krute plastične posude- PET grla 26/22 (12,0)
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Ambalaža- Obeležja koja omogućavaju verifikaciju zaštite od neovlašćenog otvaranja ambalaže za medicinske proizvode
Engleski
У припреми 
30.12.2014 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-7: Opšta dejstva - Incidentna dejstva - Izmena 1
Srpski
У припреми 
19.12.2014 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
19.12.2014 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Betonski mostovi — Pravila projektovanja i konstruisanja - Nacionalni prilog
Srpski
У припреми 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 2: Opšta pravila i pravila za mostove — Nacionalni prilog
Engleski
У припреми 
01.10.2014 . 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
243 стр.
6452 RSD 
PDF
Evrokod 8 - Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
95 стр.
4497 RSD 
PDF
Evrokod 8 — Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija — Deo 3: Ocena stanja i ojačanje zgrada
Engleski
У припреми 
31.12.2014 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje - Sistemi predizolovanih, spojenih cevi za direktno ukopane toplovodne mreže – Sklop cevi čeličnog kućnog priključka, poliuretanska toplotna izolacija i spoljašnji omotač od polietilena
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Razvodne aparature jednosmerne struje - Deo 6: Rasklopni blokovi jednosmerne struje - Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Primene na železnici - Uslovi životne sredine za opremu - Deo 1: Oprema za ugradnju u vozna sredstva
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Alarmni sistemi- Protivprovalni i protivprepadni sistemi-Deo 10: Primena specifičnih zahteva za nadgledanje prostora primopredajnika (SPT)
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 2-7-1: Protivprovalni detektori - Detektori loma stakla (akustički)-Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 2-7-2: Protivprovalni detektori - Detektori loma stakla (pasivni)-Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 2-7-3: Protivprovalni detektori - Detektori loma stakla (aktivni)-Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Deo 6: Napajanja-Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Alarmni sistemi-Sistemi i oprema za prenos alarma-Deo 2: Zahtevi za nadgledanje prostora primopredajnika (SPT)
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Alarmni sistemi- Sistemi i oprema za prenos alarma-Deo 3: Zahtevi za primopredajnike prijemnog centra (RCT)
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Primene na železnici - Vozna sredstva - Mere zaštite od električnih opasnosti
Engleski
У припреми 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Ispitivanje izolacije navoja visokonaponskih mašina
Engleski
У припреми 
16.12.2014 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Olovne starterske baterije - Deo 2: Mere baterija i označavanje priključaka - Izmena 1
Engleski
У припреми 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Trofazni asinhroni motori za opšte namene koji imaju standardne dimenzije i izlazne veličine- Oznake kućišta 56 do 315 i prirubnica 65 do 740
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2 500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Kontrolno-operativni centar — Deo 2: Tehnički zahtevi
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Kontrolno-operativni centar — Deo 3: Procedure i zahtevi za delovanje
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Primene na železnici — Stabilna postrojenja — Odvodnici prenapona jednosmerne struje i uređaji za ograničavanje napona — Deo 2: Uređaji za ograničavanje napona
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Trofazni suvi distributivni transformatori od 50 Hz, od 100 do 3 150 kVA, najvećeg napona opreme koja ne prelazi 36 kV-Deo 2: Određivanje mogućnosti opterećenja transformatora opterećenih nesinusoidalnom strujom
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE - Deo 1: Opšti zahtevi za postupanje
Engleski
У припреми 
18.04.2013 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 18: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Odeljak 21: Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termičkih karakteristika i klasifikacija
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
55 стр.
3674 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 18-31: Funkcionalno vrednovanje izolacionih sistema-Ispitne procedure za pravilno složene namotaje- Termička procena i klasifikacija izolacionih sistema koji se upotrebljavaju u obrtnim električnim mašinama
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 18-34: Funkcionalna ocena izolacionih sistema- Ispitne procedure za pravilno složene namotaje- Procena termomehaničke izdržljivosti izolacionih sistema
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 18-41: Ispunjavanje zahteva i ispitivanje kontrole kvaliteta električne izolacije bez parcijalnih pražnjenja koja se koristi u obrtnim električnim mašinama napajanim iz naponskih pretvarača (tip I)
Engleski
У припреми 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 2-1: Standardne metode ispitivanja za određivanje gubitaka i stepena iskorišćenja (izuzimajući mašine za vučna vozila)
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 28: Ispitne metode za određivanje parametara ekvivalentnih šema trofaznih niskonaponskih kaveznih asinhronih motora
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Rotacione elektične mašine- Deo 29: Ekvivalentno opterećenje i tehnike superpozicije- Indirektno ispitivanje za određivanje temperaturnog porasta
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 30-1: Klase efikasnosti mrežno napajanih motora naizmenične struje (IE kod)
Engleski
У припреми 
96 стр.
4497 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine - Deo 8: Označavanje krajeva namotaja i smer obrtanja Izmena 1
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Energetski transformatori- Deo 14: Tečno-izolovani transformatori koji koriste izolacione materijale visoke temperature
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Energetski transformatori-Deo 18: Određivanje frekventnog odziva
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Energetski transformatori - Deo 3: Stepeni izolacije, dielektrička ispitivanja i spoljašnji vazdušni razmaci
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere — Deo 0: Oprema — Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 14: Projektovanje, izbor i postavljanje električnih instalacija
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 17: Pregled i održavanje električnih instalacija
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
105 стр.
4809 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 29-3: Gasni detektori- Smernice za funkcionalnu bezbednost stabilnih sistema za detekciju gasa
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Deo 31: Zaštita opreme od paljenja prašine kućištem "t"
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 5: Preporuke za izbor i primenu
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona-Deo 9: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za HVDC pretvaračke stanice
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
157 стр.
5435 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 2: Specifikacija podvrste: Priključak nepromenljivih tankoslojnih otpornika male snage
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetnu kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačne i sisteme
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Regulacione preklopke - Deo 1: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema-Deo 121: Funkcionalni zahtevi za distantnu zaštitu
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema-Deo 127: Funkcionalni zahtevi za prenaponsku/podnaponsku zaštitu
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema- Deo 149: Funkcionalni zahtevi za električne termoreleje
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema-Deo 26: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
241 стр.
6452 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema - Deo 27: Zahtevi za bezbednost proizvoda
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Uređaji i oprema elektroakustičkih sistema - Deo 4: Mikrofoni
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači-Deo 1: Opšti zahtevi- Izmena 2
Engleski
У припреми 
15.07.2011 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje -- Deo 19: Poliuretanom lakirana lemljiva okrugla bakarna žica, prekrivena poliamidom, klase 130
Engleski
У припреми 
169 стр.
5435 RSD 
PDF
Spojnice za aparate u domaćinstvu i slične opšte svrhe — Deo 3: Standardni listovi i granična merila
Engleski
У припреми 
01.01.2013 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose - Izmena 2
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-32: Posebni zahtevi za aparate za masažu
Engleski
У припреми 
01.01.2013 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-76: Posebni zahtevi za generatore impulsa za električne ograde
Engleski
У припреми 
01.01.2013 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-95: Posebni zahtevi za mehanizme za vertikalno kretanje garažnih vrata u stambenim objektima
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogone za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Visokonaponski osigurači za spoljašnju zaštitu paralelnih kondenzatora
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Svetiljke – Deo 2-20: Posebni zahtevi – Svetleći nizovi
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Svetiljke – Deo 2-21: Posebni zahtevi – Zatvoreni svetleći nizovi
Srpski
У припреми 
35 стр.
3559 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-16: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu - Deo 2-1: Posebni zahtevi za usisivače
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu — Deo 2-14: Posebni zahtevi za frižidere, ormare za čuvanje zamrznute hrane i zamrzivače
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
164 стр.
5435 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 1: Performanse sistema za direktne putanje
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 10: Performanse sistema za povratne putanje
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 1-1: RF kablovska instalacija za dvosmerne kućne mreže
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 1-2: Zahtevi za performanse za signale na utičnici sistema u radu
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 14: Optički prenosni sistemi koji koriste RFoG tehnologiju
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Rad pod naponom - Terminologija za alate, opremu i uređaje
Engleski
У припреми 
29.12.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom
Engleski
У припреми 
22.12.2014 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Deo 42: Temperatura i vlaga tokom skladištenja
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Rad pod naponom -- Ručni alati za rad pod naponom do 1000 V naizmenične struje i 1500 V jednosmerne struje
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Fotonaponski uređaji - Deo 8: Merenje spektralnog odziva fotonaponskih uređaja(PV)
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
87 стр.
4497 RSD 
PDF
Avionske baterije — Deo 1: Zahtevi za opšta ispitivanja i nivoi performansi
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
81 стр.
4497 RSD 
PDF
Avionske baterije — Deo 2: Zahtevi za konstrukciju i izradu
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Avionske baterije — Deo 3: Specifikacija za proizvod i deklaracija o konstrukciji i performansama (DDP)
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Sijalice sa predspojnim uređajem za opšte osvetljenje – Zahtevi za bezbednost - Izmena 11
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Uređaji za elektrolučno zavarivanje - Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 2: Sistemi za hlađenje tečnošću
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 3: Uređaji za uspostavljanje i stabilizaciju luka
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 4: Periodični nadzor i ispitivanje
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Ručni prenosni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za trakastne testere
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje elektronskih elemenata - Deo 1-2: Zahtevi za paste za lemljenje za visokokvalitetne spojeve pri montaži elektronskih elemenata
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa dva podnoška – Specifikacije za bezbednost - Izmena 2
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom – Specifikacije za bezbednost - Izmena 2
Engleski
У припреми 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparati za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina-Deo 17: Nadzor i održavanje električnih instalacija u opasnim prostorima ( sem rudnika)
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Primene na železnici - Energetski pretvarači instalirani u voznim sredstvima - Deo 1: Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Uputstvo za specifikaciju sistema regulacije hidrauličnih turbina
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Vetrogeneratori -- Deo 11: Tehnike merenja buke
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Vetrogeneratori- Deo 23: Potpun ciklus ispitivanja strukture lopatica rotora
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Vetrogeneratori-Deo 4: Zahtevi za projektovanje kućišta zupčanika za vetrogeneratore
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
80 стр.
4184 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 5: Blokovi za distribuciju u javnim mrežama
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Rad pod naponom -- Minimalni razmak zone približavanja u sistemima napona od 72,5 kV do 800 kV naizmenične struje-- Metode proračuna
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Elektroosetljiva zaštitna oprema - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Elektroosetljiva zaštitna oprema — Deo 2: Posebni zahtevi za opremu koja koristi aktivne optoelektronske zaštitne uređaje (AOPD)
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Bezbednost transformatora, prigušnica, malih energetskih pretvarača i njihovih kombinacija-Deo 2-10: Pojedinačni zahtevi i ispitivanja za transformatore za galvansko odvajanje kola sa visokim izolacionim nivoom i transformatore za galvansko odvajanje kola sa izlaznim naponskim nivoom iznad 1 000 V
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1 100 V- Deo 2-16: Posebni zahtevi i ispitivanja za napojne jedinice sa prekidačkim napajanjem i transformatore za napojne jedinice sa prekidačkim napajanjem- Izmena 1
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Komponente za prenaponske zaštitne uređaje za niski napon - Deo 311: Zahtevi za performanse i instalacije za ispitivanja za cevi sa pražnjenjem kroz gas (GDT)
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Komponente za prenaponske zaštitne uređaje za niski napon-Deo 312: Izbor i primena cevi sa pražnjenjem kroz gas
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 2: Keramička kućišta
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
170 стр.
5435 RSD 
PDF
Provodni sistemi punjenja električnih drumskih vozila-Deo 23: Stanica za punjenje vozila jednosmernom strujom
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
70 стр.
3910 RSD 
PDF
Provodni sistemi punjenja električnih drumskih vozila-Seo 24: Digitalna komunikacija između stanice za punjenje jednosmernom strujom i električnog vozila za kontrolu punjenja jednosmerne struje
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Merni transformatori-Deo 4: Dodatni zahtevi za kombinovane merne transformatore
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
125 стр.
5122 RSD 
PDF
Audio/video uređaji za široku upotrebu - Digitalni interfejs - Deo 6: Protokol za prenos audio i muzičkih podataka
Srpski
У припреми 
20.09.2013 . 
149 стр.
6158 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
81 стр.
4497 RSD 
PDF
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne elektrolite i druge elektrolite koji nisu kiseli — Prenosne, zatvorene pojedinačne ćelije koje se mogu ponovo puniti — Deo 1: Nikl-kadmijum
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Multimedijalni sistemi i uređaji - Merenje boja i upravljanje bojama - Deo 12-2: Jednostavan format meta-podataka za identifikaciju game boja
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Moduli sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje – Specifikacije za bezbednost – Izmena 2
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Posebni zahtevi - Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1S i 1)
Engleski
У припреми 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Električni aparatiza eksplozivne gasovite atmosfere-Električna otpornost grejnih kablova-Deo 1: Opšte i ispitni zahtevi
Engleski
У припреми 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni aparati za eksplozivne gasovite atmosfere- Električna otpornost grejnih kablova-Deo 2: Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje
Engleski
У припреми 
02.09.2014 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Električne igračke — Bezbednost - Izmena 12
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Fotonaponski invertori odvojeni od nreže- Postupak ispitivanja preventivnih mera u slučaju odvajanja od mreže
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
81 стр.
4497 RSD 
PDF
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne elektrolite i druge elektrolite koji nisu kiseli — Zahtevi za bezbednost za prenosne zatvorene sekundarne ćelije i za baterije izrađene od njih, za prenosnu upotrebu
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
94 стр.
4497 RSD 
PDF
Tehnologija montaže elektronskih elemenata — Deo 4: Tehnologija montaže elektronskih elemenata — Deo 4: Metode ispitivanja izdržljivosti lemljenih spojeva uređaja za površinsku montažu u ravni tipskog kućišta
Engleski
У припреми 
79 стр.
4184 RSD 
PDF
Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 3: Zahtevi za dimenzionu kompatibilnost i zamenljivost za priključni pribor za naizmeničnu struju sa pinom i kontaktnom čaurom
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
"Reed" sklopke-Deo 1-1: Opšta specifikacija - Ocenjivanje kvaliteta
Engleski
У припреми 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju- Izmena 2
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje- Izmena 1
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema-Deo 112: Zemljospojnici velikih brzina za gašenje sekundarnog luka na prenosnim vodovima
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 201: Rasklopna aparatura sa izolacionim plaštom za naizmeničnu struju i naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska stanica
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
100 стр.
4497 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema-Deo 211:Direktna veza između energetskih transformatora i gasom izolovanih razvodnih postrojenja sa metalnim kućištima naznačenih napona iznad 52 kV
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
150 стр.
5122 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema-Deo 4: Procedure za rukovanje sumporheksafluoridom (SF6) i njegovim smešama
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičkim talasima (SAW) – Specifikacije i metode merenja
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Bezbednost primarnih i sekundarnih litijumskih ćelija i baterija u toku transporta
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
129 стр.
5122 RSD 
PDF
Tehnologije gorivih ćelija - Deo 3-201: Stabilni energetski sistemi gorivih ćelija - Metode ispitivanja performansi malih energetskih sistema gorivih ćelija
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
115 стр.
4809 RSD 
PDF
Tehnologije gorivih ćelija - Deo 4-101: Energetski sistemi gorivih ćelija za električni pogon vozila koja nisu drumska i pomoćnih jedinica za napajanje (APU) – Bezbednost kamiona na električni pogon za primenu u industriji
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Tehnologije gorivih ćelija - Deo 6-200: Energetski sistemi mikrogorivih ćelija - Metode ispitivanja performansi
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
219 стр.
6061 RSD 
PDF
Tehnologije gorivih ćelija - Deo 6-300: Energetski sistemi mikrogorivih ćelija - Međusobna zamenljivost gorivog punjenja
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Primene na železnici - Menadžment gradskim vođenim transportom i sistemi komandovanja/upravljanja - Deo 1: Principi sistema i osnovni koncepti
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
40 стр.
3128 RSD 
PDF
Primene na železnici — Menadžment gradskim vođenim transportom i sistemi komandovanja/upravljanja — Deo 2: Specifikacija funkcionalnih zahteva
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 1: Uvod i pregled
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
133 стр.
5122 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 2: Demontaža, razdvajanje i mehanička priprema uzoraka
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
89 стр.
4497 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 3-1: Metode ispitivanja proveravanjem - Proveravanje sadržaja olova, žive, kadmijuma, ukupnog hroma i ukupnog broma u elektrotehničkim proizvodima korišćenjem rendgenskog fluorescentnog spektrometra
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
71 стр.
4184 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 3-2: Metode ispitivanja proverivanjem - Proveravanje ukupnog broma u polimerima i elektronskim proizvodima pomoću sagorevanja - Jonska hromatografija (C-IC)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 4: Određivanje žive u polimerima, metalima i elektronskim proizvodima pomoću CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
83 стр.
4497 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 5: Određivanje kadmijuma, olova i hroma u polimerima i elektronskim proizvodima, i kadmijuma i olova u metalima, pomoću AAS, AFS, ICP-OES i ICP-MS
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
200 стр.
5748 RSD 
PDF
Hidraulične mašine-Uputstvo za tretman hidroabrazivne erozije u Kaplanovim, Fransisovim i Peltonovim turbinama
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
349 стр.
7390 RSD 
PDF
Uređaji i oprema audio/video, informacionih i komunikacionih tehnologija – Deo 1: Zahtevi za bezbednost (modifikovani IEC 62368-1:2014)
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Zajednički upravljački interfejs za umrežene digitalne audio i video-proizvode - Deo 5-1: Prenos kroz mrežu – Opšte
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Zajednički upravljački interfejs za umrežene digitalne audio i video-proizvode - Deo 5-2: Prenos kroz mrežu – Signalizacija (TA4)
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Smernice za međusobni rad DLNA uređaja povezanih u kućnu mrežu - Deo 4: DRM rešenja za međusobni rad (TA9)
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Smernice za međusobni rad DLNA uređaja povezanih u kućnu mrežu - Deo 4: DRM rešenja za međusobni rad (TA9)
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
53 стр.
3674 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost sekundarnih baterija i baterijskih postrojenja - Deo 3: Baterije za vuču
Engleski
У припреми 
22.12.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Poluprovodnički ventili naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponski prenos jednosmernom strujom (HVDC) - Električno ispitivanje
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Nadzemni vodovi-Metode za ispitivanje karakteristika samoprigušenja provodnika
Engleski
У припреми 
08.12.2014 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Konfiguracija multimedijalne kućne mreže – Osnovni referentni model – Deo 1: Model sistema
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardizovani ontološki registri proizvoda i prenos pomoću tabela - Deo 1: Logičke strukture za pakete podataka
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Fotonaponski koncentratori (CPV)- Ispitivanje performanse- Deo 1: Standardni uslovi
Engleski
У припреми 
15.01.2015 . 
41 стр.
3284 RSD 
PDF
Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne elektrolite i druge elektrolite koji nisu kiseli — Zatvorene nikl-metal- hidrid prizmatične pojedinačne ćelije koje se mogu ponovo puniti
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video obezbeđenja -Deo 1-1: Sistemski zahtevi- Opšte
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video obezbeđenja-Deo 1-2: Sistemski zahtevi- Zahtevane performanse za video prenos
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video obezbeđenja- Deo 2-1: Protokoli video prenosa - Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
22.09.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video nadzora za bezbedonosne primene-Deo 2-2: Protokoli video prenosa- IP međuzamenljivost zasnovana na HTTP i REST uslugama
Engleski
У припреми 
04.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Sistemi video obezbeđenja-Deo 2-3:Protokoli video prenosa- IP implementacija zasnovana na veb-uslugama
Engleski
У припреми 
05.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Fotonaponski moduli (PV)- Ispitivanje pojave korozije izazvane amonijakom
Engleski
У припреми 
01.01.2015 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Dinamičko predstavljanje grafičkih simbola
Engleski
У припреми 
22.12.2014 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Određvanje gubitaka snage u poluprovodničkim ventilima naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponske sisteme jednosmerne struje (HVDC sistemi)- Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
22.12.2014 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Određvanje gubitaka snage u poluprovodničkim ventilima naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponske sisteme jednosmerne struje (HVDC sistemi)- Deo 2: Modularni pretvarači sa više nivoa
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
52 стр.
3674 RSD 
PDF
Smernice za metodu merenja nelinearnosti površinskog akustičkog talasa (SAW) i zapreminskog akustičkog talasa (BAW) uređaja koji se nalaze u radio-frekvenciji (RF)
Srpski
У припреми 
15.08.2013 . 
132 стр.
6158 RSD 
PDF
Bezbednost dečjih igračaka - Deo 1: Mehanička i fizička svojstva
Engleski
У припреми 
28.01.2015 . 
163 стр.
5435 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 20: Liftovi za prevoz lica i tereta sa pratiocem
Engleski
У припреми 
28.01.2015 . 
94 стр.
4497 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Pregledi i ispitivanja - Deo 50: Pravila za projektovanje, proračuni, pregledi i ispitivanja komponenti liftova
Engleski
У припреми 
31.12.2014 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Delitelji toplote za određivanje potrošnje toplotne energije radijatora za grejanje prostora - Aparati sa električnim napajanjem
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta - Deo 2: Specifikacija karakteristika
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Akustika - Terenska merenja izolacije od vazdušnog zvuka, zvuka udara i od zvuka opreme za održavanje i funkcionisanje instalacija - Trijažna metoda - Izmena 1(ISO 10052:2004/Amd 1:2010)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Akustika — Laboratorijska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 1: Pravila primene za određene proizvode - Izmena 2: Zvuk kiše(ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
60 стр.
3674 RSD 
PDF
Akustika — Laboratorijska merenja zvučne izolacije u građevinskim elementima — Deo 5: Zahtevi za prostore i opremu za ispitivanje (ISO 10140-5:2010)
Engleski
У припреми 
10.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Geosintetika — Termini i definicije (ISO 10318:2005)
Engleski
У припреми 
16.07.2014 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju - Deo 2:Grafički simboli
Srpski
У припреми 
23.02.2015 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta - Određivanje uticaja zagađujućih materija na floru zemljišta - Deo 1: Metoda za merenje inhibicije rasta korena
Engleski
У припреми 
23.01.2015 . 
275 стр.
6452 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Čelične cevi koje se koriste kao zaštitne ili proizvodne cevi u bušotinama (ISO 11960:2014)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Higijenski papir i proizvodi od higijenskog papira - Deo 7: Određivanje optičkih svojstava – Merenje osvetljenosti i boje sa D65/10° (dnevna svetlost)
Engleski
У припреми 
23.01.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju – Oprema za preusmeravanje gasa sa malih dubina
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje magljenja na filmovima boje pri 20 stepeni
Engleski
У припреми 
31.01.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja- Tečna hemijska sredstva za sterilizaciju medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu koja sadrže životinjska tkiva i njihove derivate- Zahtevi za karakterizaciju, razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
У припреми 
23.09.2013 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Boce za gas - Ventili za boce za gas - Ispitivanja tokom proizvodnje i provera
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Identifikacija i klasifikacija tla – Deo 1: Identifikacija i opis - Izmena 1
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Identifikacija i klasifikacija tla – Deo 2: Principi klasifikacije - Izmena 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Boje i lakovi - Određivanje brzine otpuštanja biocida iz boja protiv obrastanja - Deo 6: Određivanje brzine otpuštanja tralopirila određivanjem količine proizvoda njegove razgradnje u ekstraktu
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
69 стр.
3910 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Katodna zaštita sistema cevovoda za transport - Deo 2: Ofšor cevovodi
Engleski
У припреми 
11.08.2014 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Akustika - Ispitna pravila za merenje vazdušne buke koju emituju rotacione električne mašine
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Prirodni gas – Određivanje sumpornih jedinjenja – Određivanje ukupnog sumpora oksidativnom mikrokulometrijskom metodom
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Ambalaža — Brajevi znaci na ambalaži za medicinske proizvode
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Uputstvo za određivanje antikorozivnih svojstava organskih prevlaka ubrzanom cikličnom elektrohemijskom tehnikom
Engleski
У припреми 
23.01.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema u bušotini – Filteri za pesak
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Geografske informacije — Referentni model — Deo 1: Osnove (ISO 19101-1:2014)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Geografske informacije — Vremenska šema
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
115 стр.
4809 RSD 
PDF
Geografske informacije — Metodologija za katalogizaciju prostornih objekata
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geografske informacije — Prostorno referenciranje koordinatama — Deo 2: Proširenje za parametarske vrednosti (ISO 19111-2:2009)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
179 стр.
5435 RSD 
PDF
Geografske informacije — Metapodaci — Deo 1: Osnove (ISO 19115-1:2014)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
105 стр.
4809 RSD 
PDF
Geografske informacije — Prikaz (ISO 19117:2012)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Geografske informacije — Specifikacije za podatke o proizvodima — Izmena 1: Zahtevi koji se odnose na uključivanje aplikacione šeme i kataloga prostornih objekata i upotreba obuvata u aplikacionoj šemi(ISO 19131:2007/Amd 1:2011)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
97 стр.
4497 RSD 
PDF
Geografske informacije — Linearno referenciranje (ISO 19148:2012)
Engleski
У припреми 
18.02.2015 . 
157 стр.
5435 RSD 
PDF
Geografske informacije — Kvalitet podataka (ISO 19157:2013)
Engleski
У припреми 
23.01.2015 . 
59 стр.
3674 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Opšti zahtevi za konstrukcije na vodi (ISO 19900:2013)
Srpski
У припреми 
29.12.2014 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Tekstil - Veštačka vlakna - Generički nazivi
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geohidrauličko ispitivanje — Deo 1: Opšta pravila (ISO 22282-1:2012)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geohidraulička ispitivanjа — Deo 2: Ispitivanja vodopropusnosti u bušotini korišćenjem otvorenih sistema (ISO 22282-2:2012)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
35 стр.
2973 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geohidraulička ispitivanjа — Deo 3: Ispitivanja stena primenom pritiska vode (ISO 22282-3:2012)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
33 стр.
2973 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geohidraulička ispitivanjа — Deo 4: Ispitivanja probnim crpljenjem (ISO 22282-4:2012)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Hidrogeološkа ispitivanjа — Deo 5: Ispitivanja infiltrometrom (ISO 22282-5:2012)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geohidraulička ispitivanjа — Deo 6: Ispitivanja vodopropusnosti u bušotini korišćenjem zatvorenih sistema (ISO 22282-6:2012)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Papir - Određivanje jačine pri prskanju
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Karton - Određivanje jačine pri prskanju
Engleski
У припреми 
13.02.2015 . 
3 стр.
978 RSD 
PDF
Etarska ulja - Principi nomenklature
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Boje i lakovi – Određivanje zapreminske frakcije neisparljivih materija – Deo 2: Metoda kojom se sadržaj neisparljivih materija određuje u skladu sa ISO 3251 i kojom se gustina suvog filma određuje Arhimedovim principom pomoću ploče za ispitivanje sa prevlakom
Engleski
У припреми 
16.09.2013 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema- Aparati za disanje i konektori
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Akustika - Ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata - Deo 1: Izolacija od vazdušnog zvuka (ISO 717-1:2013)
Engleski
У припреми 
27.01.2015 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Akustika - Ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata - Deo 2: Izolacija od zvuka udara (ISO 717-2:2013)
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Boje i lakovi — Ispitivanjа sušenja — Deo 5: Modifikovano Bendou-Volfovo ispitivanje
Engleski
У припреми 
30.04.2013 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR)
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje sadržaja isparljivih alkohola u vodi gasnom hromatografijom sa direktnim injektovanjem vode
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje gasova koji ne kondenzuju u C2 i lakšim ugljovodoničnim proizvodima gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje sadržaja etilena, drugih ugljovodonika i ugljen-dioksida u etilenu visoke čistoće gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
5 стр.
1134 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje sadržaja ukupnog inhibitora (p-tercijarni butilkatehol, TBC) u lakim ugljovodonicima
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje čistoće butadiena i ugljovodoničnih nečistoća gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje tragova ugljovodonika u koncentratima propilena gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Standardni postupak za određivanje sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u bojama i srodnim prevlakama
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje procenta mase pojedinačnih isparljivih organskih materija u prevlakama koje se rastvaraju u vodi i suše na vazduhu pomoću gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Trofazni distributivni transformatori 50 Hz potopljeni u ulje, od 50 kVA do 2500 kVA, sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 36 kV- Deo 1: Opšti i zahtevi za transformatore sa najvećim naponom opreme koji ne prelazi 24 kV
Engleski
У припреми 
01.01.2014 . 
7 стр.
1290 RSD 
PDF
Niskonaponski osigurači. Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba ( osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe ). Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do J
Srpski
У припреми 
15.12.2014 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Niskonaponske električne instalacije - Deo 7-753: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Kablovi za grejanje i ugrađeni sistemi za grejanje
Srpski
У припреми 
46 стр.
4184 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača
Srpski
У припреми 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača - Izmena 1
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Minijaturani osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača - Izmena 2
Srpski
У припреми 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kablovski distributivni sistemi za televizijske i zvučne signale - Deo 12: Elektromagnetska kompatibilnost sistema
Srpski
У припреми 
74 стр.
5024 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske i zvučne signale i interaktivne servise - Deo 6: Optička oprema
Srpski
У припреми 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Elektronski predspojni uređaji za cevaste fluorescentne sijalice napajane jednosmernom strujom - Zahtevi za performanse - Izmene i dopune
Engleski
У припреми 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Pomoćni uređaji za sijalice - Elektronski pretvarači za sniženje napona za sijalice sa usijanim vlaknom napajani jednosmernom ili naizeničnom strujom - Zahtevane radne karakteristike
Srpski
У припреми 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
KARAKTERISTIKE I ISPITIVANJA ELEKTRODINAMIČKIH I ELEKTROMAGNETSKIH KOCIONIH SISTEMA - (IDENTIČAN SA IEC 631:1978)
Srpski
У припреми 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Kriterijumi za procenu i kodiranje komutacije obrtnih električnih mašina za vuču
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Aksijalni ležaji – Gabaritne dimenzije, opšti plan
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Tolerancije – Deo 1: Termini i definicije
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Tolerancije – Deo 2: Principi i metode merenja i kontrole
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Trajnost i izdržljivost pisani.štampanih i kopiranih papirnih dokumenata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Zahtevi za skladištenje arhivskog i bibliografskog materijala
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Igličasti ležaji, serije dimenzija 48, 49 i 69 – Gabaritne dimenzije i tolerancije - Tolerancije za stazu kotrljanja na vratilu
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Pigmenti aluminijuma za boje
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Pigmenti cink hromata - Bazni pigmenti cink-kalijum-hromata i pigmenti cink-tetrahidroksihromata
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Radijalni ležaji – Gabaritne dimenzije, opšti plan
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Simboli za fizičke veličine
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Metode merenja vibracija – Deo 1: Osnove
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Metode merenja vibracija – Deo 2: Radijalni kuglični ležaji sa cilindričnim provrtom i cilindričnim omotačem
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Metode merenja vibracija – Deo 3: Radijalni bačvasti i konusno-valjčani ležaji sa cilindričnim provrtom i cilindričnim omotačem
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Metode merenja vibracija – Deo 4: Radijalni cilinrično-valjčani ležaji sa cilindričnim provrtom i cilindričnim omotačem
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Natrijum-silikat i kalijum-silikat za industrijsku upotrebu - Uzorci i metode ispitivanja - Opšte
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Natrijum-silikat i kalijum-silikat za industrijsku upotrebu - Izračunavanje odnosa SiO2/Na2O ili SiO2/K2O
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Natrijum-silikat i kalijum-silikat za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja silicijuma - Gravimetrijska metoda
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 1: Zahtevi za tela za ocenjivanje i procese ocenjivanja
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
44 стр.
3284 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 2: Praćenje stanja i dijagnostika vibracija
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 3: Zahtevi za tela za obuku i procese obuke
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja —Deo 4: Analize u oblasti maziva
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 5: Laborant/analitičar za maziva
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 6: Akustička emisija
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo7: Termografija
Engleski
У припреми 
20.02.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 8: Ultrazvuk
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Aksijalni ležaji – Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) i vrednosti tolerancija
Engleski
У припреми 
27.05.2013 . 
108 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacije i dokumentacija - Osnovni priručnik za razmenu informacija u oblasti kulturnog nasleđa
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Cilindrično-valjčani ležaji, odvojeni aksijalni prstenovi – Gabaritne dimenzije
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Papir, karton i celuloza – Merenje faktora difuznog zračenja (faktora difuzne refleksije)
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Natrijum-hlorid za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja supstanci nerastvorljivih u vodi ili u kiselini i pripremanje osnovnih rastvora za druga određivanja
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Natrijum-hlorid za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja sulfata kao barijum-sulfat- Gravimetrijska metoda
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Natrijum-hlorid za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja halogena, izraženih kao hlor (Cl) - Merkurimetrijska metoda
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Natrijum-hlorid za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja kalcijuma i magnezijuma - Kompleksometrijske metode pomoću EDTA
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Natrijum-hlorid za industrijsku upotrebu - Određivanje gubitka mase na 110 °C
Srpski
У припреми 
19.02.2015 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje zaostalog monomera stirena u polistirenu(PS)i polistirenu otpornom na udar(PS-I) gasnom hromatografijom
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Radne karakteristike - Deo 1: Deklarisanje snage, potrošnje goriva i ulja za podmazivanje i metode ispitivanja – Dodatni zahtevi za motore opšte namene
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Radne karakteristike - Deo 3: Merenja
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Radne karakteristike - Deo 4: Regulacija broja obrtaja
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Radne karakteristike - Deo 5: Torzione vibracije
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Radne karakteristike - Deo 6: Zaštita od prekoračenja broja obrtaja
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Sumporna kiselina i oleumi za industrijsku upotrebu - Određivanje sadržaja sumpor-dioksida - Jodometrijska metoda
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Konusno-valjčani ležaji – Gabaritne dimenzije i oznake serija
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Pigmenti olovo-hromata i olovo-hromat-molibdata - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Zeleni pigmenti hrom-oksida - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Litopon pigmenti za boje - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
74 стр.
4184 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Radijalni ležaji – Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) i vrednosti tolerancija
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Olovno-crveno za boje
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
212 стр.
6061 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Rečnik
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Unutrašnji zazor – Deo 1: Radijalni unutrašnji zazor za radijalne ležaje
Engleski
У припреми 
03.02.2015 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji – Unutrašnji zazor – Deo 2: Aksijalni unutrašnji zazor za kuglične ležaje sa dodirom u četiri tačke
Engleski
У припреми 
12.01.2015 . 
6 стр.
1134 RSD 
PDF
Ultramarin pigmenti za boje
Engleski
У припреми 
12.02.2015 . 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Neftni proizvodi – Goriva (klasa F) – Specifikacija za brodska goriva
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 2: Motori
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 3: Generatori naizmenične struje za agregate
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
24 стр.
2502 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 4: Uređaji za upravljanje i priključenje
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 5: Agregati
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 6: Metode ispitivanja
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 7: Tehnički podaci za projektovanje i izvođenje
Engleski
У припреми 
23.02.2015 . 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 9: Merenje i vrednovanje mehaničkih vibracija
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Uputstvo za vrednovanje i izbor CASE alata
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 6: Uputstvo za korišćenje serije ISO/IEC 14143 i povezanih međunarodnih standarda
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
209 стр.
5748 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 5: Primer modela ocenјivanja procesa životnog ciklusa softvera
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
133 стр.
5122 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Ocenjivanje procesa - Deo 6: Primer modela za ocenjivanje procesa životnog ciklusa sistema
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
759 стр.
9228 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Objedinjeni jezik za modelovanje Grupe za menadžment objektima (OMG UML) - Deo 2: Superstruktura
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
117 стр.
4809 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Razmena XML metapodataka (XMI) Grupe za menadžment objektima
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
97 стр.
4497 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Menadžment uslugama - Deo 2: Uputstvo za primenu sistemа menadžmenta uslugama
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
47 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softverа (SQuaRE) – Modeli kvaliteta sistema i softverа
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softverа (SQuaRE) – Proces vrednovanjа
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softverа (SQuaRE) – Uputstvo za vrednovanje za programerе, naručiocе i nezavisnе ocenjivače
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softverа (SQuaRE) – Zahtevi za kvalitet softverskog proizvoda spremnog za upotrebu (RUSP) i uputstva za ispitivanje
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
57 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Zahtevi za menadžere korisničke dokumentacije
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
51 стр.
3674 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Zahtevi za dobavljače i isporučioce korisničke dokumentacije
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
65 стр.
3910 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSEs) - Deo 4-1: Specifikacije profila: Grupa generičkih profila
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
49 стр.
3480 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Opis arhitekture
Engleski
У припреми 
09.02.2015 . 
93 стр.
4497 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Jezici baza podataka - SQL - Deo 1: Okvir rada (SQL/Okvir)
Srpski
У припреми 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Električni kablovi – Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC масе, типа PP, za naznačene napone do i uključujući 300/500V
Engleski
У припреми 
19.11.2013 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Električni kablovi — Instalacioni kablovi sa razmaknutim žilama tipa PP/R i PP/R-A za naznačene napone do i uključujući 300/500 V
Srpski
У припреми 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Protiveksplozivna zaštita - Posebni zahtevi za ventilatore u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom - Izmene
Engleski
У припреми 
26.01.2015 . 
1 стр.
863 RSD 
PDF
Cigarete - Opšte odredbe - Izmena 2
Srpski
У припреми 
24.06.2014 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnička oprema javnih puteva - Oprema za obeležavanje i usmeravanje
Engleski
Објављен 
05.02.2015 . 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Parametri za zaptivače i relevantni postupci ispitivanja za pravila projektovanja spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem
Engleski
Објављен 
05.02.2015 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Prirubnice i njihovi spojevi - Zaptivači za prirubnice koji nose oznaku PN - Deo 2: Spiralni zaptivači koji se koriste sa prirubnicama od čelika
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Urezi na limovima na mašinama za bradavičasto zavarivanje
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Oprema za tačkasto elektrotporno zavarivanje- Cevi za hlađenje
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
4 стр.
978 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi za upotrebu u avionima — Metode ispitivanja — Deo 508: Debljina premaza
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Termički obrađeni čelični vijci za lim — Mehanička svojstva
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Metode za merenje vibracija - Deo 2:Radijalni kuglični ležaji sa cilindričnim provrtom i spoljnom površinom
Srpski
Објављен 
01.01.2015 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kotrljajni ležaji — Metode za merenje vibracija — Deo 3: Radijalni buričasti i konusno - Valjkasti ležaji sa cilindričnim provrtom i spoljnom površinom
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2659 RSD 
PDF
Nameštaj — Stolovi — Metode ispitivanja za određivanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - brojčane vrednosti i definicije
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Standardni brojevi - smernice za primenu
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izrada standarda - Smernice za uobličenje i redigovanje standarda
Srpski
Објављен 
01.12.1976 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Klasifikacija i označavanje jugoslovenskih standarda
Srpski
Објављен 
21.01.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva
Srpski
Објављен 
05.10.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Označavanje proizvoda, radova i usluga - Opšta pravila
Srpski
Објављен 
01.09.1959 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Standardne dužinske mere od 0,01 do 1000 mm
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i opšti principi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crtežima
Srpski
Објављен 
01.12.1974 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Matematički znaci i simboli Bulove algebre
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Grafički simboli. Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
11.11.1996 . 
34 стр.
3559 RSD 
PDF
Grafički simboli za tehničko crtanje - Cevovodi - Funkcionalno prikazivanje
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Grafički simboli za opštu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola
Srpski
Објављен 
10.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Grafički simboli - Upotreba strelica
Srpski
Објављен 
03.05.1995 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Grafički simboli sa strelicama - Pregled simbola
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovne postavke
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, latiničko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, ćiriličko
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Tehničko pismo, grčko
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži. Formati i obrasci za crteže
Srpski
Објављен 
14.12.1984 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Previjanje crteža
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Razmere
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Uslovi za mikrofilmovanje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Opšti principi prikazivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Zaglavlja - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Sastavnice - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Tehnički crteži - Kotiranje
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije veličina - opšta grupa
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Opšti principi
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za prostor i vreme
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za periodične i srodne pojave
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice mehanike
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za elektricitet i magnetizam
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Veličine i jedinice za svetlost i srodna elektromagnetska zračenja
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice koje se ne upotrebljavaju
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - nazivi, oznake i definicije jedinica - opšta grupa
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kalorija - džul - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Kalorija-džul
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Konjska snaga-kilovat-Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tehnička atmosfera - bar - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Atmosfera-bar
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje - Tor-milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine i jedinice - Tablica za preračunavanje - Tor - Milimetar živinog stuba - milibar
Srpski
Објављен 
27.01.1999 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i oznake - Tablica za preračunavanje kilokalorija po casu - vat - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
10.01.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Veličine, jedinice i simboli - Tablica za preračunavanje - Kilokalorija po času-vat
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Pisanje decimalnih brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Predstavljanje brojčanih podataka - Zaokrugljivanje brojeva Preispitan 1997.
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5024 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
5767 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
65 стр.
4692 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Statistički izrazi i simboli - Lista l
Srpski
Објављен 
08.01.1986 . 
66 стр.
4692 RSD 
PDF
Pouzdanost - Osnovni termini i definicije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
47 стр.
4184 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Određivanje statističkog intervala tolerancije
Srpski
Објављен 
29.08.1979 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda - Statistička interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmetičke sredine - Interval poverenja
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Opšti deo
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
Srpski
Објављен 
01.04.1965 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Primena statističkih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje potrošačkih roba - Opšta pravila
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Uporedno ispitivanje potrošačkih roba - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Upotrebna vrednost potrošačke robe - Objašnjenje pojmova
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Natpisne pločice - Oblici i mere
Srpski
Објављен 
25.06.1988 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Električni kablovi, provodnici i žice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Podloške i prstenasti osigurači
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, čivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni ležaji i delovi ležaja
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodničke diode
Srpski
Објављен 
09.08.1990 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i tiristori
Srpski
Објављен 
24.12.1992 . 
25 стр.
3030 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Објављен 
10.06.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvijači i ključevi
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Stabilni držači alata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Posredni modul
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Armature
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta -Spojni delovi (fitinzi)
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3755 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Pojmovi i nazivi - Opšti principi
Srpski
Објављен 
30.07.1979 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija - Izrada i uobličenje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminološki standardi)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova dopuna simbolima za zemlje i institucije
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadržaja dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
Srpski
Објављен 
06.02.1992 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji razvoj jednojezicnih tezaurusa
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Dokumentacija - Međunarodni kodeks za skraćivanje naslova periodičnih publikacija
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju
Srpski
Објављен 
17.07.1991 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Dokumentacija - Principi bibliografskog sređivanja
Srpski
Објављен 
28.10.1981 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vodiči kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre
Srpski
Повучен 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnika numeracije - Opšti pojmovi
Srpski
Објављен 
28.11.1987 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Označavanje brojevima - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
01.04.1977 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Pisanje datuma u numeričkom obliku
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje ordinalnih datuma
Srpski
Објављен 
01.01.1974 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Utvrđivanje dana u sedmici na osnovu datuma
Srpski
Повучен 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Numeracija sedmica u godini. Kalendari
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Razmena informacija. Predstavljanje casovnog vremena
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Tehnika mrežnog planiranja - Nazivi i objašnjenja pojmova
Srpski
Повучен 
36 стр.
3755 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Obrada informacija - Definicije pojmova
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
30.06.1979 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Teorija informacije - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.08.1973 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Obrada informacija - Prenos digitalnih podataka - Definicije pojmova
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija
Srpski
Објављен 
01.04.1972 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obrada informacija - Simboli za dijagrame sistema obrade informacija - Šablon za crtanje
Srpski
Објављен 
01.12.1975 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Obrada informacija - Nebušene papirne kartice - Mere - Uslovi kvaliteta - Ispitivanje
Srpski
Објављен 
05.06.1982 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kancelarijska računska postrojenja - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
2835 RSD 
PDF
Moduli za različite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Standardi iz oblasti upravljanja kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta. Uputstvo za izbor i korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Elementi upravljanja kvalitetom i elementi sistema kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama konstruisanja/razvoja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama proizvodnje i ugradnje
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta. Model obezbeđenja kvaliteta u fazama završne kontrole i ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Poslovnik o kvalitetu
Srpski
Објављен 
01.05.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Čelična užad za opštu namenu
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Gasni aparati - Štednjaci, rešoi, pećnice i roštilji
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Regulatori pritiska za tečni propan-butan za protok do 2 kg/h
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Prečistači za vazduh
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Unutrašnje gasne instalacije - Sigurnosna creva
Srpski
Објављен 
05.08.1995 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Električni uređaji za eksplozivne atmosfere
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Elementi tipskih građevinskih konstrukcija otporni prema požaru
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Šema atestiranja - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3382 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Rečnik
Srpski
Објављен 
29.12.2008 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja - Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
76 стр.
5024 RSD 
PDF
Društvena bezbednost — Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
Srpski
Објављен 
01.09.1976 . 
72 стр.
5024 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Објављен 
22.05.1991 . 
102 стр.
5767 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo. Rotaciono bušenje - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2307 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
26 стр.
3030 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
18 стр.
2444 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2111 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
01.06.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
14.12.1985 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
30.07.1986 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat, mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Објављен 
12.02.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Објављен 
21.12.1984 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Објављен 
06.05.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Објављен 
01.11.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Објављен 
12.02.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Објављен 
17.03.1986 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Објављен 
29.07.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Објављен 
07.08.1982 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
28.10.1978 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Објављен 
01.02.1961 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Објављен 
19.02.1987 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Određivanje nasipne gustine
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Објављен 
19.05.1983 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Објављен 
29.04.1988 . 
19 стр.
2620 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Објављен 
20.09.2001 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Ploče od gipsa obložene kartonom - Vrste, uslovi kvaliteta i ispitivanj
Srpski
Објављен 
14.08.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Ploče od gipsa, obložene kartonom - Uputstvo za ugradnju
Srpski
Објављен 
01.01.1976 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom - Tehnički uslovi za izradu nosive konstrukcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - cevi za kanalizaciju i navodnjavanje - dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za kućnu kanalizaciju - Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ispitivanje na pritisak na gradilištu
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi za spoljnu kanalizaciju - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi, spojnice i dopunski delovi za kanalizaciju i drenažu - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem - Izmena
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Cevi pod pritiskom i spojnice - Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2620 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava
Srpski
Објављен 
01.07.1967 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
1955 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Објављен 
05.08.1981 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Srpski
Објављен 
17.09.1997 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Sinterovane keramičke krovne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vučeni crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Zidne opeke
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Radijalne opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Fasadne pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline za pregradne zidove
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče i porolit-ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za međuspratne konstrukcije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - definicije i vrste -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Definicije i vrste
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - uslovi kvaliteta -
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave cevi - dimenzije -
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prosti lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prosti lukovi - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prosti lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - etažni lukovi - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Etažni lukovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - redukcije - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Redukcije - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Redukcije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - prave račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Prave račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Prave racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - lučne račve - dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Lucne racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Kose račve - Dimenzije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Kose racve - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - korube - dimenzije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, priključci, korube i ploče - Korube - Dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Korube - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - ravne ploče - dimenzije
Srpski
Објављен 
17.04.1987 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Ravne ploče - Oblik i mere
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere - Izmene i dopune
Srpski
Објављен 
19.05.1988 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Klinker-opeke - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, ploče i klinker-opeke - revizione prave cevi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke kanalizacione cevi, fazonski komadi, priključci i ploče - Revizione prave cevi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane zidne pločice - definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - glazirane ravne zidne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane pločice za unutrašnje oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Definicija, vrste, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Glazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Presovane glazirane i neglazirane podne pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane pločice - definicija, vrste, kvalitet i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane podne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Neglazirane podne pločice - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Podne klinker-pločice. Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirani fazonski komadi - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane fasadne pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - neglazirane mozaik-pločice - oblik, dimenzije i klase
Srpski
Објављен 
22.10.1994 . 
23 стр.
2835 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Vučene i presovane keramičke pločice klase kvaliteta 2 i 3 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Obeležavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Glazirane i neglazirane mozaik-pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne vučene i presovane pločice - Definicije, vrste i kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice - Fasadne i podne pločice, vučene i presovane - Oblik, dimenzije i klase
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Keramičke pločice. Vučene pločice. Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Posude i pribor od keramike, porculana i gline - Određivanje rastvorljivog olova sa glaziranih površina
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista I - Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
30 стр.
3382 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vl - Osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista VlII - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
42 стр.
3950 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Vlll - Industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Termini i definicije - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista i. Opšti izrazi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista ll - Sirovine i minerali
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lll - Proizvodnja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lV - Tipovi vatrostalnog materijala
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista V - Oblici vatrostalnih opeka
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista vi - osnovni elementi peci
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2307 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Vll - Metalurgija
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - terminologija na šest jezika - lista viii - industrija koksa i gasa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista lX - Kotlovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista X - Staklarska industrija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xl - Industrija kreča i cementa
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xll - Keramika
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Terminologija na šest jezika - Lista Xlll - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - definicija, opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Definicija i opšta podela standarda
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi - Nomenklatura procesa proizvodnje
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - vrste vatrostalnog materijala - klasifikacija
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Klasifikacija oblikovanih gustih vatrostalnih proizvoda
Srpski
Објављен 
03.01.1990 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pripremljeni neoblikovani vatrostalni materijal (gusti i izolacioni) - Definicija, klasifikacija i označavanje
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni vatrostalni proizvodi. Klasifikacija
Srpski
Повучен 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - silika-opeke za čeličane - klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Silicijum-dioksidni (silika) oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Visokoaluminozni, šamotni i niskoaluminozni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, oblikovani - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Šamotni proizvodi. Opeka za visoke peci
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal. Kazanske opeke. Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Izlivnici - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Školjke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Cevi za cepne motke - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, magnezit-hromitni, hrom-magnezitni, hromitni i forsteritni oblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Pomoćni vatrostalni pribor na bazi kordijerita - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitne opeke - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Ter-dolomitni blokovi - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni kiseli proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni neutralni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Šamotni bazni proizvodi, zrnasti - Malteri, brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - Magnezitni, hromagnezitni i hromitni proizvodi, zrnasti - Brašna i mase - Klasifikacija - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Vatrostalni materijali - Sinterovani dolomitni pripremljeni neoblikovani proizvodi - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - označ