Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2016-06-27
Time: 19:46


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi spljoštavanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi posuvračivanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
1 стр.
1035 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi proširivanjem koničnim utiskivačem
Srpski
Повучен 
25.02.2011 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Čelične cevi sa šavom, precizne, jedanput hladno vučene ili hladno valjane - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.02.2011 . 
13 стр.
2111 RSD 
PDF
Čelične cevi sa šavom, precizne, jedanput hladno vučene ili hladno valjane okrulog preseka - Oblik i mere
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Uputstvo za upotrebu EN 545
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Uputstvo za upotrebu EN 598
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
9 стр.
1447 RSD 
PDF
Aspekti životne sredine koji se odnose na primenu sistema cevi od nodularnog liva za vodu i kanalizaciju
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
43 стр.
3284 RSD 
PDF
Čelične cevi za cevovode za zapaljive fluide-Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi klase zahteva A
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
54 стр.
3674 RSD 
PDF
Čelične cevi za cevovode za zapaljive fluide-Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi klase zahteva B
Srpski
Повучен 
29 стр.
3206 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
45 стр.
3950 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Повучен 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
45 стр.
3284 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Повучен 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 4: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
Повучен 
48 стр.
3480 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 5: Cevi od nerđajućeg čelika
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 5: Cevi od nerđajućeg čelika
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
41 стр.
3950 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
33 стр.
3559 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika proizvedene postupkom elektrozavarivanja sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
46 стр.
3480 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
32 стр.
2815 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4:Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja, sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
40 стр.
3755 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 5: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika proizvedene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
39 стр.
3128 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 6: Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
Повучен 
38 стр.
3128 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 7: Cevi od nerđajućeg čelika
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
36 стр.
3128 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 7: Cevi od nerđajućeg čelika
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika i spojni delovi za prenos tečnosti na bazi vode, uključujući i vodu za ljudsku upotrebu — Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Unutrašnje i/ili spoljašnje zaštitne prevlake za čelične cevi-Specifikacija za toplo pocinkovane prevlake primenjene u automatskim pogonima
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 1: Automatsko elektromagnetsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) feromagnetskih čeličnih cevi radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi - Deo 10: Radiografsko ispitivanje zavara automatski elektrolučno zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi - Deo 11: Penetrantsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja površinskih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi - Deo 12: Ispitivanje bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cevi magnetskim česticama radi otkrivanja površinskih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 13: Automatsko ultrazvučno ispitivanje debljine bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) čeličnih cevi po celom opsegu
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 14: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 15: Automatsko ultrazvučno ispitivanje traka/limova koji se upotrebljavaju za proizvodnju zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 16: Automatsko ultrazvučno ispitivanje područja uz zavar zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1447 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 17: Ultrazvučno ispitivanje krajeva bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1290 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 18: Ispitivanje krajeva bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cevi magnetskim česticama radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 2: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) austenitnih i austenitno-feritnih čeličnih cevi vrtložnim strujama radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
16 стр.
1916 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 3: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) čeličnih cevi vrtložnim strujama radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 4: Automatsko ispitivanje merenjem magnetskog toka bešavnih feromagnetskih čeličnih cevi po celom opsegu radi otkrivanja poprečnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 5: Automatsko ispitivanje merenjem magnetskog toka bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) feromagnetskih čeličnih cevi po celom opsegu radi otkrivanja uzdužnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1760 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 6: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih čeličnih cevi po celom opsegu radi otkrivanja poprečnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 7: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih cevi po celom opsegu (osim zavarenih EPP postupkom) radi otkrivanja uzdužnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 8: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavara elektrozavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja uzdužnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 9: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavara čeličnih cevi zavarenih EPP postupkom radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
24 стр.
3030 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
26 стр.
2502 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja —Tehnički zahtevi za isporuku
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2444 RSD 
PDF
Ispitivanja čeličnih cevi metodama bez razaranja - Kvalifikacija i osposobljenost osoblja za nivo 1 i nivo 2 za ispitivanja metodama bez razaranja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje dvoslojne ekstruzione prevlake na bazi polietilena
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnja obloga od cementnog maltera
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Šavne cevi od nerđajućeg čelika za prenos vode i tečnosti na bazi vode - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
11 стр.
1604 RSD 
PDF
Podužno zavarene cevi od austenitnog, austenitno-feritnog i feritnog nerđajućeg čelika za prehrambenu i hemijsku industriju
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
37 стр.
3128 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih toplotno galvaniziranih čeličnih cevi sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 1: Zahtevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih toplotno galvaniziranih čeličnih cevi sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 3: Mere i specijalni zahtevi za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i za sisteme odvodnjavanja u izgradnji brodova
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
22 стр.
2346 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 1: Zahtevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
Engleski
Повучен 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 2: Sistem S - Mere
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
30 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 2: Sistem S, oblici i mere
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
42 стр.
3284 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 3: Sistem X - Mere
Engleski
Повучен 
34 стр.
2973 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 4: Komponente za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i sisteme za odvodnjavanje brodova
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
31 стр.
2815 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu — Deo 4: Komponente za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i sisteme za odvodnjavanje brodova
Engleski
Повучен 
20 стр.
2191 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Cevovodi za najveće radne pritiske do i uključujući 16 bar - Deo 3: Posebne funkcionalne preporuke za cevovode od čelika
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura – Cevovodi za najveći radni pritisak do i uključujući 16 bar – Deo 3: Posebni funkcionalni zahtevi za cevovode od čelika
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
125 стр.
5122 RSD 
PDF
Projektovanje i ugradnja predizolovanih povezanih cevovoda za daljinsko grejanje
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
28 стр.
2659 RSD 
PDF
Adapteri spojnica i prirubnica od nodularnog liva širokih tolerancija za upotrebu sa cevima od različitih materijala: nodularni liv, sivi liv, čelik, PVC-U, PE, vlaknasti cement
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
23 стр.
2346 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Spoljašnja polietilenska prevlaka za cevi - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Epoksidna prevlaka (za teške uslove) fitinga i pomoćnih delova od nodularnog liva - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Cevi, fitinzi i pomoćni delovi od nodularnog liva — Epoksidna prevlaka (za teške uslove) fitinga i pomoćnih delova od nodularnog liva — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Unutrašnjа poliuretanskа oblogа za cevi i fitinge - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
18 стр.
2033 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani kruto spojeni dupli cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu – Deo 1: Sklop duplih cevi za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
49 стр.
4184 RSD 
PDF
Cevovodi za daljinsko grejanje - Sistemi predizolovanih povezanih cevi za razvod vrele vode direktno postavljeni pod zemlju - Predizolovana cev koju čine radna čelična cev, poliuretanska toplotna izolacija i spoljašnji obložni poliuretanski sloj
Engleski
Повучен 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani, kruto spojeni cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu – Sklop cevi za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanskom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
50 стр.
3480 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Sistemi predizolovanih spojenih cevi za direktno ukopane toplovodne mreže — Sklop cevi čeličnog kućnog priključka, poliuretanska toplotna izolacija i spoljašnji omotač od polietilena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
84 стр.
5396 RSD 
PDF
Cevi, spojni delovi (fazonski komadi), pomoćni delovi i njihovi spojevi od nodularnog liva za cevovode za vodu - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
92 стр.
5396 RSD 
PDF
Cevi, fitinzi, pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za vodovode — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
66 стр.
3910 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za kanalizaciju - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
13 стр.
1760 RSD 
PDF
Armirano betonske cevi za transport vode pod pritiskom i betonske cevi sa ravnomerno raspoređenom armaturom (necilindrični tip), uključujući spojeve i fazonske komade
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
84 стр.
4497 RSD 
PDF
Cevi i cevni spojni delovi (fitinzi) od livenog gvožđa, njihovi spojni elementi i pomoćni delovi za odvod vode iz građevina - Zahtevi, metode ispitivanja i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
73 стр.
4184 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za gasovode - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 1: Automatsko elektromagnetsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 10: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi po celom obimu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 11: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavarenog spoja zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
15 стр.
1916 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 12: Automatsko ultrazvučno ispitivanje debljine bešavnih i zavarenih čeličnih cevi po celom obimu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 2: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) vrtložnim strujama radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 3: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim elektrolučno zavarenih) feromagnetskih čeličnih cevi po celom obimu merenjem rasipnog magnetnog fluksa radi detekcije podužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 4: Ispitivanje tečnim penetrantima bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja površinskih napravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2033 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 5: Ispitivanje bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cevi magnetskim česticama radi otkrivanja površinskih napravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2502 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 6:Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
27 стр.
2659 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 7: Digitalno radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2346 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 8: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
19 стр.
2191 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 9: Automatsko ultrazvučno ispitivanje radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti trake/lima koji se koriste za izradu zavarenih čeličnih cevi
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
12 стр.
1604 RSD 
PDF
Cevi od nerđajućeg čelika — Mere, tolerancije i propisane mase po jedinici dužine
Srpski
Објављен 
25.05.2000 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Bešavne i zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom - ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE KRAJEVA CEVI RADI OTKRIVANJA LAMINARNIH NEDOSTATAKA - (Identičan sa ISO 11496:1993)
Srpski
Објављен 
25.05.2000 . 
12 стр.
1955 RSD 
PDF
Zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom - ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE RADI OTKRIVANJA LAMINARNIH NEDOSTATAKA NA TRAKAMA/LIMOVIMA KOJI SE KORISTE ZA PROIZVODNJU ZAVARENIH CEVI - (Identičan sa ISO 12094:1994)
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
44 стр.
3950 RSD 
PDF
Cevi, spojni delovi i pomoćni delovi od sivog liva za cevovode pod pritiskom (identičan sa ISO 13:1978)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1720 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Kalibrisanje referentnih pločica za proveru aparata za ispitivanje površinske tvrdoće po Rokvelu (skale 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, i 45T) (identičan sa ISO 1355:1989)
Srpski
Објављен 
23.03.1999 . 
8 стр.
1564 RSD 
PDF
Zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom - ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE OBLASTI UZ ZAVARENI SPOJ RADI OTKRIVANJA LAMINARNIH NEDOSTATAKA - (Identičan sa ISO 13663:1995)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
51 стр.
4418 RSD 
PDF
Cevi, spojni delovi i pomoćni delovi od nodularnog liva za cevovode pod pritiskom (identičan sa ISO 2531:1986)
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cevi od nodularnog liva za cevovode pod pritiskom i cevovode bez pritiska - Zaštitni sloj od cementnog maltera nanesen centrifugiranjem - Opšti zahtevi (identičan sa ISO 4179:1985)
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Šavne i bešavne čelične cevi sa glatkim krajevima - Opšti pregled mera i masa po jedinici dužine (identičan sa ISO 4200:1991)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
6 стр.
1310 RSD 
PDF
Cevi od ugljenicnog čelika pogodne za izradu navoja prema standardu ISO 7-1 (identičan sa ISO 65:1981)
Srpski
Објављен 
04.03.2004 . 
5 стр.
1310 RSD 
PDF
Čelične cevi - Pripremanje krajeva cevi i spojnih elemenata (fitinga) za zavarivanje
Srpski
Објављен 
01.01.2003 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za rad pod pritiskom zavarene elektrootporno i indukciono - Ispitivanje ultrazvukom radi otkrivanja podužnih nepravilnosti u zavarenom spoju
Srpski
Објављен 
14.10.2004 . 
9 стр.
1720 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za rad pod pritiskom zavarene elektrolučnim zavarivanjem pod zaštitnim slojem (pod prahom) - Ispitivanje zavarenog spoja ultrazvukom radi otkrivanja podužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1173 RSD 
PDF
Čelični cevni lukovi za zavarivanje

108 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia