Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2018-04-24
Time: 00:02


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi spljoštavanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi posuvračivanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
1 стр.
1087 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi proširivanjem koničnim utiskivačem
Srpski
Повучен 
25.02.2011 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Čelične cevi sa šavom, precizne, jedanput hladno vučene ili hladno valjane - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.02.2011 . 
13 стр.
2217 RSD 
PDF
Čelične cevi sa šavom, precizne, jedanput hladno vučene ili hladno valjane okrulog preseka - Oblik i mere
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Uputstvo za upotrebu EN 545
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Uputstvo za upotrebu EN 598
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Aspekti životne sredine koji se odnose na primenu sistema cevi od nodularnog liva za vodu i kanalizaciju
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva – Sanitarne karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Čelične cevi za cevovode za zapaljive fluide-Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi klase zahteva A
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
54 стр.
3858 RSD 
PDF
Čelične cevi za cevovode za zapaljive fluide-Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi klase zahteva B
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
29 стр.
3366 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
45 стр.
4148 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
45 стр.
3448 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 4: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
48 стр.
3654 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 5: Cevi od nerđajućeg čelika
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 5: Cevi od nerđajućeg čelika
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
41 стр.
4148 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 1: Cevi od nelegiranog čelika sa osobinama utvrđenim za sobnu temperaturu
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika proizvedene postupkom elektrozavarivanja sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Cevi od legiranog finozrnog čelika
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4:Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja, sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
40 стр.
3943 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 5: Cevi od nelegiranog i legiranog čelika proizvedene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za povišenu temperaturu
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
39 стр.
3284 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 6: Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za niske temperature
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
38 стр.
3284 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 7: Cevi od nerđajućeg čelika
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom — Tehnički zahtevi za isporuku — Deo 7: Cevi od nerđajućeg čelika
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
73 стр.
4393 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika i spojni delovi za prenos tečnosti na bazi vode, uključujući i vodu za ljudsku upotrebu — Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Unutrašnje i/ili spoljašnje zaštitne prevlake za čelične cevi-Specifikacija za toplo pocinkovane prevlake primenjene u automatskim pogonima
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 1: Automatsko elektromagnetsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) feromagnetskih čeličnih cevi radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi - Deo 10: Radiografsko ispitivanje zavara automatski elektrolučno zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi - Deo 11: Penetrantsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja površinskih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi - Deo 12: Ispitivanje bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cevi magnetskim česticama radi otkrivanja površinskih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
8 стр.
1355 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 13: Automatsko ultrazvučno ispitivanje debljine bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) čeličnih cevi po celom opsegu
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 14: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 15: Automatsko ultrazvučno ispitivanje traka/limova koji se upotrebljavaju za proizvodnju zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 16: Automatsko ultrazvučno ispitivanje područja uz zavar zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 17: Ultrazvučno ispitivanje krajeva bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1355 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 18: Ispitivanje krajeva bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cevi magnetskim česticama radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 2: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) austenitnih i austenitno-feritnih čeličnih cevi vrtložnim strujama radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 3: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) čeličnih cevi vrtložnim strujama radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 4: Automatsko ispitivanje merenjem magnetskog toka bešavnih feromagnetskih čeličnih cevi po celom opsegu radi otkrivanja poprečnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 5: Automatsko ispitivanje merenjem magnetskog toka bešavnih i zavarenih (osim zavarenih EPP postupkom) feromagnetskih čeličnih cevi po celom opsegu radi otkrivanja uzdužnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 6: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih čeličnih cevi po celom opsegu radi otkrivanja poprečnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 7: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih cevi po celom opsegu (osim zavarenih EPP postupkom) radi otkrivanja uzdužnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 8: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavara elektrozavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja uzdužnih nepravilnosti
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Ispitivanja bez razaranja čeličnih cevi — Deo 9: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavara čeličnih cevi zavarenih EPP postupkom radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
24 стр.
3182 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja —Tehnički zahtevi za isporuku
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja čeličnih cevi metodama bez razaranja - Kvalifikacija i osposobljenost osoblja za nivo 1 i nivo 2 za ispitivanja metodama bez razaranja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje dvoslojne ekstruzione prevlake na bazi polietilena
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnja obloga od cementnog maltera
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Šavne cevi od nerđajućeg čelika za prenos vode i tečnosti na bazi vode - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Podužno zavarene cevi od austenitnog, austenitno-feritnog i feritnog nerđajućeg čelika za prehrambenu i hemijsku industriju
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
37 стр.
3284 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih toplotno galvaniziranih čeličnih cevi sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 1: Zahtevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
61 стр.
4106 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih toplotno galvaniziranih čeličnih cevi sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 2: Mere
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih toplotno galvaniziranih čeličnih cevi sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 3: Mere i specijalni zahtevi za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i za sisteme odvodnjavanja u izgradnji brodova
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
22 стр.
2463 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 1: Zahtevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 2: Sistem S - Mere
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 2: Sistem S, oblici i mere
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 3: Sistem X - Mere
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
34 стр.
3122 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 4: Komponente za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i sisteme za odvodnjavanje brodova
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu — Deo 4: Komponente za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i sisteme za odvodnjavanje brodova
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Cevovodi za najveće radne pritiske do i uključujući 16 bar - Deo 3: Posebne funkcionalne preporuke za cevovode od čelika
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura — Cevovodi za najveći radni pritisak do i uključujući 16 bar — Deo 3: Posebni funkcionalni zahtevi za cevovode od čelika
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
125 стр.
5378 RSD 
PDF
Projektovanje i ugradnja predizolovanih povezanih cevovoda za daljinsko grejanje
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Adapteri spojnica i prirubnica od nodularnog liva širokih tolerancija za upotrebu sa cevima od različitih materijala: nodularni liv, sivi liv, čelik, PVC-U, PE, vlaknasti cement
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Spoljašnja polietilenska prevlaka za cevi - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Epoksidna prevlaka (za teške uslove) fitinga i pomoćnih delova od nodularnog liva - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Cevi, fitinzi i pomoćni delovi od nodularnog liva — Epoksidna prevlaka (za teške uslove) fitinga i pomoćnih delova od nodularnog liva — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Unutrašnjа poliuretanskа oblogа za cevi i fitinge - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani kruto spojeni dupli cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu – Deo 1: Sklop duplih cevi za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Predizolovani kruto spojeni dupli cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu — Deo 2: Sklop fitinga i ventila za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
49 стр.
4393 RSD 
PDF
Cevovodi za daljinsko grejanje - Sistemi predizolovanih povezanih cevi za razvod vrele vode direktno postavljeni pod zemlju - Predizolovana cev koju čine radna čelična cev, poliuretanska toplotna izolacija i spoljašnji obložni poliuretanski sloj
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani, kruto spojeni cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu – Sklop cevi za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanskom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Sistemi predizolovanih spojenih cevi za direktno ukopane toplovodne mreže — Sklop cevi čeličnog kućnog priključka, poliuretanska toplotna izolacija i spoljašnji omotač od polietilena
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
53 стр.
3858 RSD 
PDF
Cevi za daljinsko grejanje — Predizolovani, kruto spojeni cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu — Sklop cevi za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
84 стр.
5666 RSD 
PDF
Cevi, spojni delovi (fazonski komadi), pomoćni delovi i njihovi spojevi od nodularnog liva za cevovode za vodu - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
92 стр.
5666 RSD 
PDF
Cevi, fitinzi, pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za vodovode — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
66 стр.
4106 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za kanalizaciju - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Armirano betonske cevi za transport vode pod pritiskom i betonske cevi sa ravnomerno raspoređenom armaturom (necilindrični tip), uključujući spojeve i fazonske komade
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
84 стр.
4722 RSD 
PDF
Cevi i cevni spojni delovi (fitinzi) od livenog gvožđa, njihovi spojni elementi i pomoćni delovi za odvod vode iz građevina - Zahtevi, metode ispitivanja i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
73 стр.
4393 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za gasovode - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 1: Automatsko elektromagnetsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 10: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi po celom obimu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 11: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavarenog spoja zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 12: Automatsko ultrazvučno ispitivanje debljine bešavnih i zavarenih čeličnih cevi po celom obimu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 2: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) vrtložnim strujama radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 3: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim elektrolučno zavarenih) feromagnetskih čeličnih cevi po celom obimu merenjem rasipnog magnetnog fluksa radi detekcije podužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 4: Ispitivanje tečnim penetrantima bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja površinskih napravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 5: Ispitivanje bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cevi magnetskim česticama radi otkrivanja površinskih napravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 6:Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
27 стр.
2792 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 7: Digitalno radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 8: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
19 стр.
2301 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 9: Automatsko ultrazvučno ispitivanje radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti trake/lima koji se koriste za izradu zavarenih čeličnih cevi
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Cevi od nerđajućeg čelika — Mere, tolerancije i propisane mase po jedinici dužine
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
61 стр.
4106 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cevovode za upotrebu u transportnim sistemima cevovoda – Deo 2: Jednoslojne epoksidne prevlake spojene topljenjem
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
137 стр.
5378 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cevovode koji se koriste u transportnim sistemima cevovoda – Deo 3: Prevlake za oblast spojeva
Srpski
Објављен 
25.05.2000 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Bešavne i zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom - ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE KRAJEVA CEVI RADI OTKRIVANJA LAMINARNIH NEDOSTATAKA - (Identičan sa ISO 11496:1993)
Srpski
Објављен 
25.05.2000 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom - ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE RADI OTKRIVANJA LAMINARNIH NEDOSTATAKA NA TRAKAMA/LIMOVIMA KOJI SE KORISTE ZA PROIZVODNJU ZAVARENIH CEVI - (Identičan sa ISO 12094:1994)
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
44 стр.
4148 RSD 
PDF
Cevi, spojni delovi i pomoćni delovi od sivog liva za cevovode pod pritiskom (identičan sa ISO 13:1978)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Kalibrisanje referentnih pločica za proveru aparata za ispitivanje površinske tvrdoće po Rokvelu (skale 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, i 45T) (identičan sa ISO 1355:1989)
Srpski
Објављен 
23.03.1999 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Zavarene čelične cevi za rad pod pritiskom - ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE OBLASTI UZ ZAVARENI SPOJ RADI OTKRIVANJA LAMINARNIH NEDOSTATAKA - (Identičan sa ISO 13663:1995)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
51 стр.
4639 RSD 
PDF
Cevi, spojni delovi i pomoćni delovi od nodularnog liva za cevovode pod pritiskom (identičan sa ISO 2531:1986)
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Cevi od nodularnog liva za cevovode pod pritiskom i cevovode bez pritiska - Zaštitni sloj od cementnog maltera nanesen centrifugiranjem - Opšti zahtevi (identičan sa ISO 4179:1985)
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Šavne i bešavne čelične cevi sa glatkim krajevima - Opšti pregled mera i masa po jedinici dužine (identičan sa ISO 4200:1991)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
6 стр.
1376 RSD 
PDF
Cevi od ugljenicnog čelika pogodne za izradu navoja prema standardu ISO 7-1 (identičan sa ISO 65:1981)
Srpski
Објављен 
04.03.2004 . 
5 стр.
1376 RSD 
PDF
Čelične cevi - Pripremanje krajeva cevi i spojnih elemenata (fitinga) za zavarivanje
Srpski
Објављен 
01.01.2003 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za rad pod pritiskom zavarene elektrootporno i indukciono - Ispitivanje ultrazvukom radi otkrivanja podužnih nepravilnosti u zavarenom spoju
Srpski
Објављен 
14.10.2004 . 
9 стр.
1806 RSD 
PDF
Šavne čelične cevi za rad pod pritiskom zavarene elektrolučnim zavarivanjem pod zaštitnim slojem (pod prahom) - Ispitivanje zavarenog spoja ultrazvukom radi otkrivanja podužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Čelični cevni lukovi za zavarivanje

114 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia