Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6171

Пријавите се!
 


dnaSRPS ISO 50002:2016

Фаза: 50.60 - Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Почетак: 2017-12-11
Крај: 2018-02-11

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: ISO 50002:2014 ISO/TC 301

Наслов на српском језику

Energetski pregledi - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Наслов на енглеском језику

Energy audits -- Requirements with guidance for use

Апстракт на српском језику

Ovim standardom specificiraju se zahtevi za proces sprovođenja energetskih pregleda u vezi sa energetskim performansama. On je primenjiv na sve vrste organizacija I sve oblike energije I korišćenja energije. Ovim standardom utvrđuju se principi sprovođenja energetskih pregleda, zahtevi za zajedničke procese tokom energetskih pregleda I izlazne rezultate iz energetskih pregleda. Ovaj standard se ne bavi zahtevima za izbor I procenu kompetentnosti tela koje sprovode usluge energetskih pregleda I ne obuhvata proveru sistema menadžmenta energijom u okviru organizacije, kako je opisano u ISO 50003. Ovaj standard takođe pruža informativno uputstvo o njegovoj primeni (Prilog A)

Апстракт на енглеском језику

This International Standard specifies the process requirements for carrying out an energy audit in relation to energy performance. It is applicable to all types of establishments and organizations, and all forms of energy and energy use. This International Standard specifies the principles of carrying out energy audits, requirements for the common processes during energy audits, and deliverables for energy audits. This International Standard does not address the requirements for selection and evaluation of the competence of bodies providing energy audit services, and it does not cover the auditing of an organization’s energy management system, as these are described in ISO 50003. This International Standard also provides informative guidance on its use (see Annex A).

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Гласајте на овај документ и доставите свој коментар или примедбу

Нема веза са другим документима Пријавите се