Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6143

Пријавите се!
 


naSRPS EN 13256:2016

Фаза: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Почетак: 2017-10-30
Крај: 2017-12-30

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: EN 13256:2016 CEN/TC 189

Наслов на српском језику

Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izgradnju tunela i podzemnih konstrukcija

Наслов на енглеском језику

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures

Апстракт на српском језику

Ovim standardom se utvrđuju relevantne karakteristike geotekstila i geotekstilu srodnih proizvoda koji se primenjuju prilikom izgradnje tunela i podzemnih konstrukcija i odgovarajuće metode ispitivanja za određivanje tih karakteristika. Predviđena namena ovih geotekstila i geotekstilu srodnih proizvoda jeste zaštita geosintetičkih barijera koji se koriste u tunelima ipodzemnim konstrukcijama. Ovaj standard se ne primenjuje kod geosintetičkih barijera kao što je definisano u EN ISO 10318-1. Ovaj standard služi za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi proizvoda prema ovom standardu i za procedure fabričke kontrole proizvodnje. U pojedinim slučajevima mogu postojati zahtevi za razmatranje dodatnih svojstava i po mogućstvu standardizovanih metoda ispitivanja ukoliko su tehnički odgovarajuće. Ovaj standard se može koristiti za izvođenje proračunskih vrednosti uzimajući u obzir faktore iz konteksta definicija datih u EN 1997-1 (Evrokod 7), na pr. faktore sigurnosti. Projektni vek proizvoda treba da bude određen zavisno da li je njegova funkcija privremena zavisno od svsishodnosti objekta, ili trajna za ceo radni vek konstrukcije

Апстракт на енглеском језику

This Standard specifies the relevant characteristics of geotextiles and geotextile-related products used in the construction of tunnels and underground structures, and the appropriate test methods to determine these characteristics. The intended use of these geotextiles or geotextile-related products is to protect geosynthetic barriers used in tunnels and underground structures. This Standard is not applicable to geosynthetic barriers, as defined in EN ISO 10318-1. This Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance of the product to this Standard and for factory production control procedures. Particular application cases may contain requirements regarding additional properties and - preferably standardized -test methods, if they are technically relevant. This Standard may be used to derive design values by taking into account factors within the context of the definitions given in EN 1997-1 (Eurocode 7), e.g. factors of safety. The design life of the product should be determined, since its function may be temporary, as a construction expediency, or permanent, for the lifetime of the structure.

Комисија за стандарде


ICSДирективеГласајте на овај документ и доставите свој коментар или примедбу

Нема веза са другим документима Пријавите се