Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6380

Пријавите се!
 

ИСС терминолошка база

Област:       Српски:       Енглески:            

Област Српски Енглески  
Nepoznata "obavezan" i "neobavezan" “mandatory” and “optional” даље ...
Nepoznata "obavezan" i "neobavezan" “mandatory” and “optional” даље ...
Nepoznata abrazija površinsko habanje abrasion даље ...
Nepoznata administrativna istorija administrative history даље ...
Nepoznata administrativna jedinica administrative unit даље ...
Nepoznata administrativna vrednost administrative value даље ...
Nepoznata adresar imenik directory даље ...
Nepoznata akreditacija accreditation даље ...
Nepoznata akronim acronym даље ...
Nepoznata aktivni korisnik active user даље ...
Nepoznata aktivni pozajmilac active borrower даље ...
Nepoznata aktivnost alkalne fosfataze; ALP aktivnost alkaline phosphatase activity ALP даље ...
Nepoznata aktuelnost kolekcije collection currency даље ...
Nepoznata akumulacija accumulation даље ...
Nepoznata akvarel watercolour даље ...
Nepoznata akvatinta aquatint даље ...
Nepoznata akvizicija podataka prikupljanje podataka data acquisition даље ...
Nepoznata albuminska kopija albumen print даље ...
Nepoznata alfabet alphabet даље ...
Nepoznata alfabetski indeks alfabetski registar alphabetical index даље ...
Nepoznata alfabetski karakter alphabetical character даље ...
Nepoznata alfabetski prikaz alphabetical display даље ...
Nepoznata alfabetski raspored; alfabetski redosled alphabetical arrangement; alphabetical order даље ...
Nepoznata alfabetsko ređanje alphabetical ordering даље ...
Nepoznata alfabetsko-sistematski katalog alphabetico-classified catalogue даље ...
Nepoznata alfanumerički karakter alphanumerical character даље ...
Nepoznata alternativni naslov alternative title даље ...
Nepoznata analitička metoda metoda a posteriori analytical method a posteriori method даље ...
Nepoznata analitički odnos analitička relacija analytic relation даље ...
Nepoznata analiza gasa gas analysis даље ...
Nepoznata analiza gasa gas analysis даље ...
Nepoznata analiza sadržaja predmetna analiza sadržinska analiza content analysis subject analysis даље ...
Nepoznata anonimizovani podaci anonymized data даље ...
Nepoznata anonimni dokument anonimno delo anonymous document даље ...
Nepoznata anotacija annotation даље ...
Nepoznata antologija izabrani odlomci anthology selected extracts даље ...
Nepoznata antonimija antonymy даље ...
Nepoznata apsolutna vlažnost vlažnost sadržaj vlage absolute humidity humidity moisture content даље ...
Nepoznata apstrakt abstract даље ...
Nepoznata aranžman arrangement (1) даље ...
Nepoznata arhiv archives (2) 2), pl record office даље ...
Nepoznata arhiv ministarstva departmental archives даље ...
Nepoznata arhivist archivist даље ...
Nepoznata arhivistika archival science даље ...
Nepoznata arhivska jedinica archival unit item даље ...
Nepoznata arhivska kolekcija arhivska zbirka arhiva archives (1), pl даље ...
Nepoznata arhivska kutija archive box даље ...
Nepoznata arhivska služba departmental records office даље ...
Nepoznata arhivski fond grupa zapisa archive group record group даље ...
Nepoznata arhivski kvalitet archival quality даље ...

17521 found, page 1 from 351  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7