Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6298

Пријавите се!
 

Едукација ... Сазнајте више!

 

20. - 21. фебруар 2018. године - дводневни семинар - Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. март 2018. године – Поновно искоришћење биоразградљивог отпада – SRPS Z.T1.100, Спецификација за компостиране материјале

 

 

 

 

 

15. март 2018. године - Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. март 2018. године – Презентација измена и тумачење захтева нове верзије ISO/IEC 17025 – Препоруке за примену

 

 

 

 

 

27. и 28. март 2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

 

 

 

 

 

 

 29. март 2018. године – Испитивање затезањем металних материјала – Нови захтеви будућег стандарда EN ISO 6892-1

 

 

 

 

 

2. април 2018. године – Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

 

 

 

 

 

17. април 2018. године – Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

24. април 2018. године – Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева