Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6655

Пријавите се!
 

Едукација ... Сазнајте више!

21. септембар 2018. - Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

 

 

 

 

24. и 25. септембар 2018. - Дводневни семинар: Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)

 

 

 

 

 

25. и 26. септембар 2018. -  Дводневна обука: Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука) ПОПУЊЕНА МЕСТА

 

 

 

 

 

 

 

27. и 28. септембар 2018. - Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018 

 

 

 

 

2. октобар 2018. године – Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта – Нови правни оквир у Републици Србији

 

 

 

 

 

1. до 5. октобра 2018. године - Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања (практична обука)

 

 

 

 

2. октобар 2018. - Тумачење захтева нове верзије ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

 

 

 

 

 

 

11. и 12. октобар 2018. - Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 

 

 

 

 

 

24. и 25. октобар 2018. - Дводневни курс за интерне провериваче према стандарду ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

 

 

 

26. октобар 2018. - Испитивање затезањем металних материјала – Нови захтеви будућег стандарда EN ISO 6892-1 - очекује се у септембру, дводневни семинар проширен са темом мерне несигурности

 

 

 

 

29. и 30. октобар  2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

 

 

 

 

 

 

2. новембар 2018. - Тумачење захтева стандарда ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. новембар 2018. - Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање ISO/IEC 17020:2012