Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6655

Пријавите се!
 

Нови наслови у понуди

Издавачка делатност Института за стандардизацију Србија је богатија за два наслова, и то:

 

1. ISO 9001:2015 за мала предузећа – Шта радити? Савети ISO/TC 176

 

Највећи део светске привреде (више од 95% свих предузећа) чине мала и средња предузећа. У нашој земљи, мала и средња предузећа и предузетници (МСПП) чине чак 99,8% укупно активних предузећа и запошљавају скоро 2/3 запослених у нефинансијском сектору (подаци ПКС), што их чини основним покретачем економског развоја и запошљавања.

 

Овај приручник пружа малим предузећима упутство за развој и имплементацију система менаџмента квалитетом на основу једног од најпознатијих и највише примењиваних међународних стандарда, ISO 9001. Ново, четврто по реду издање је ажурирано у складу са последњом верзијом овог стандарда, објављеном 2015. године. Садржи бројне практичне примере из различитих сектора, што има за циљ да малим и средњим предузећима пружи помоћ у разумевању и примени ISO 9001.

 

Приручник је подељен на неколико делова, који се могу читати и користити одвојено. Састоји се од објашњења о томе шта је систем менаџмента квалитетом према ISO 9001, практичних савета о различитим опцијама у случају увођења или ажурирања постојећег система менаџмента квалитетом, смерница за разумевање захтева (са примерима и предлозима како се ти захтеви могу испунити). Следе три прилога, у којима је описана метода имплементације ISO 9001 у мало предузеће, затим дат преглед процеса сертификације/регистрације и наведено седам принципа менаџмента квалитетом који чине основу за ISO 9001:2015. На крају, библиографија садржи списак стандарда на које се позива ISO 9001 и друге корисне референце.

 

У приручнику је садржан и комплетан текст стандарда ISO 9001:2015.

 

Приручник је доступан по цени од 3.230,00 динара.

 

 

2. Збирка српских стандарда „Информационе технологије – Системи менаџмента безбедношћу информација”- Књига 2

 

Област безбедности информација је изузетно важна област стандардизације, која све више добија на значају. Мере заштите информационо‐комуникационих система од посебног значаја заснивају се на одредбама серије међународних стандарда ISO/IEC 27000.

Како би корисницима олакшао примену стандарда из области безбедности информација, Институт за стандардизацију Србије објединио је у збирку три међународна стандарда из ове серије, са заједничким насловом Информационе технологије – Технике безбедности – Системи менаџмента безбедношћу информација.

Ово је друга од укупно три предвиђене збирке из области безбедности информација. Настала је захваљујући раду Комисије за стандарде и сродне документе KS I224, Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ, уз подршку Министарства привреде Републике Србије у превођењу стандарда.

 

Стандарди у овој збирци су применљиви у свим типовима организација (предузећима, владиним агенцијама, непрофитним организацијама...), без обзира на њихову величину.

 

Збирка је у потпуности на српском језику. Такође, посебна предност збирке је чињеница да су овако обједињени стандарди доступни корисницима под знатно повољнијим условима.

 

Садржај збирке чине:

 

SRPS ISO/IEC 27003:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Системи менаџмента безбедношћу информација — Смернице

SRPS ISO/IEC 27004:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Менаџмент безбедношћу информација — Праћење, мерење, анализа и вредновање

SRPS ISO/IEC 27005:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Менаџмент ризицима по безбедност информација

SRPS ISO/IEC 27006:2017, Информационе технологије — Технике безбедности — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација.

 

Збирка је доступна по цени од 3.871,00 динара.