Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6517

Пријавите се!
 

DQS потврдио интегрисани систем менаџмента ИСС

 

Институт је у 2010. години успоставио и сертификовао интегрисани систем менаџмента квалитетом и безбедношћу информација према стандардима ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005.

 

 

Након објављивања нове верзије стандарда, у децембру 2014. године Институт је извршио усклађивање свог интегрисаног система менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2014, а током 2016. године је интегрисани систем менаџмента прилагођен захтевима нове верзије стандарда SRPS ISO 9001:2015.

 

 

 

У августу ове године немачко сертификационо тело DQS d.o.o. Beograd је извршило проверу и том приликом је потврђено да интегрисани систем менаџмента испуњава захтеве наведених стандарда, односно констатовано је да не постоји ниједна неусаглашеност и на тај начин је извршен трећи циклус сертификације.

 

 

Сертификате о усаглашености интегрисаног система менаџмента Института је у име DQS d.o.o. Beograd уручила директор овог тела, Драгана Раденковић.