Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6517

Пријавите се!
 

Информације о стандардима

 

У Информационом центру Института можете добити информације о стандардима, као што су назив стандарда, цена, веза стандарда са међународним, европским или националним стандардима других држава, податак да ли је стандард важећи или не, чиме је замењен, и слично. Ове информације можете добити телефоном, у писаном облику, путем електронске поште или уколико лично дођете у ИСС.
 
Претраживање база података о стандардима на захтев корисника
 
Информациони центар Института нуди вам услугу претраживања база које садрже податке о стандардима. Уколико су вам потребне информације о српским или страним стандардима из различитих области привреде, попуните захтев за претраживање, након чега од нас добијете предрачун. Након пријема потврде да сте уплатили износ са предрачуна, информације о стандардима ће вам стићи путем обичне или електронске поште, у зависности од вашег захтева.
 
 
НОВА УСЛУГА Информационог центра Института
 
Нова услуга коју својим корисницима нуди Информациони центар Института је месечно обавештавање о стандардима и сродним документима у оквиру једне или више области стандардизације. Накнада за ову услугу је на бази годишње или полугодишње претплате, како је описано у Одлуци о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације (прећишћен текст) усвојеној на 56. седници Управног одбора Института одржаној 12.09.2013. године.