Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6380

Пријавите се!
 

ОРГАНИ И НАЈВИШЕ РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА

 

ОРГАНИ ИНСТИТУТА

 

СКУПШТИНА


Председник
Дејана МИЛИНКОВИЋ, дипл. хем. Пословно удружење „Цементна индустрије Србије (ЦИС)”
Председник скупштине изабран је на седници одржаној 10. новембра 2011. године.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР


Председник
Драгослав Станковић, дипл. екон. (представник оснивача)

 

Чланови
Мр Душан Стокић, дипл. инж. маш. Привредна комора Србије (представник члана Института)
Владимир Драгојевић, дипл. инж. пољ. мех. Институт за стандардизацију Србије, Београд (представник запослених)

Председник и чланови Надзорног одбора именовани су решењем Владе Републике Србије 24 бр. 119-6349/2011 од 18. августа 2011. године („Службени гласник Републике Србије”, бр. 62/2011).

 

УПРАВНИ ОДБОР

В.д.председника

Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобр., Секретаријат за саобраћај

 

В.д.чланова

Др Златомир Живановић, дипл. инж. маш., Институт нуклеарних наука „Винча”

Др Милош Јелић, дипл. инж. маш, Руководилац сектора управљања квалитетом „Alfatec d.o.o.”, Београд

Лела Тасић, дипл. инж. произв. менаџ, Асоцијација потрошача Србије, Нови Сад

Александар Стефановић, дипл. инж. маш, Институт за стандардизацију Србије, Београд.

 

В.д. председника и чланова Управног одбора именовани су Решењем о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије (24 бр 119-3887/2016 од 08.04.2016. године, „Сл.гласник РС“. бр. 36/2016).

 

 

 

НАЈВИШЕ РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА

 

 

В.д.директора
Татјана БОЈАНИЋ, дипл.правник

Контакт: tatjana.bojanic@iss.rs

 

Руководилац Сектора за опште области стандардизације
Радиша КНЕЖЕВИЋ, дипл. инж. пољ. мех.

Контакт: radisa.knezevic@iss.rs


Руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем
Драган ВУКСАНОВИЋ, дипл. инж. ел.

Контакт: dragan.vuksanovic@iss.rs

 

Руководилац Сектора за међународну сарадњу, информисање и издавачку делатност
Виолета НЕШКОВИЋ-ПОПОВИЋ, дипл. фил.

Контакт: violeta.neskovic@iss.rs

 

Руководилац Сектора за правне, финансијске послове и маркетинг
Татјана БОЈАНИЋ, дипл. правник

Контакт: tatjana.bojanic@iss.rs