Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6517

Пријавите се!
 

Терминологија на српском у Електропедији

Најпознатија светска терминолошка база из области електротехнике Електропедија (www.electropedia.org.) богатија је од ове године терминима на српском језику. Залагањем експерата комисије за стандарде и сродне документе KS N002, Обртне електричне машине, посебно председника комисије проф. др Мирослава Бјекића, међу терминима на седамнаест језика нашли су се и термини на српском језику обухваћени стандардом SRPS IEC 60050-411, Међународни електротехнички речник – Поглавље 411 – Обртне машине,  објављеним у фебруару 2013. године.
 
Електропедија садржи више од 20000 термина и дефиниција којe je Meђународна електротехничка комисија (IEC) објавила у Међународном електротехничком речнику (IEV), односно серији стандарда IEC 60050. С обзиром на то да су званични језици Међународне електротехничке комисије енглески и француски, сви термини и дефиниције дати су на поменута два језика, а за остале језике (између осталих, немачки, јапански, италијански, норвешки, португалски, српски...) наводе се само еквивалентни термини.
 
Појављивање термина на српском језику у Електропедији значи и да ће свако будуће ревидирано или ново издање међународних стандарда серије IEC 60050 садржавати и термине на српском језику у случају да постоји успостављена стандардизована терминологија из одређених области. Тренутно се у Институту за стандардизацију Србије врши обрада термина из области као што су уземљење и заштита од електричног удара, електроинсталациони прибор, примарне и секундардне ћелије и батерије, електричне инсталације, енергетски трансформатори и пригушнице и електрични уређаји за експлозивну атмосферу, те ће и они ускоро бити доступни на Електропедији.
 
Истовремено позивамо све оне који желе да нам помогну да успостављену терминологију учинимо још бољом да нам доставе своја запажања и примедбе, као и да нам се придруже у напорима да у Електропедију  уврстимо што већи број термина на српском језику.