Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2550

Prijavite se!
 

Novi naslovi u ponudi

Izdavačka delatnost Instituta za standardizaciju Srbija je bogatija za dva naslova, i to:
 
1. ISO 9001:2015 za mala preduzeća – Šta raditi? Saveti ISO/TC 176
 
Najveći deo svetske privrede (više od 95% svih preduzeća) čine mala i srednja preduzeća. U našoj zemlji, mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) čine čak 99,8% ukupno aktivnih preduzeća i zapošljavaju skoro 2/3 zaposlenih u nefinansijskom sektoru (podaci PKS), što ih čini osnovnim pokretačem ekonomskog razvoja i zapošljavanja.
 
Ovaj priručnik pruža malim preduzećima uputstvo za razvoj i implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu jednog od najpoznatijih i najviše primenjivanih međunarodnih standarda, ISO 9001. Novo, četvrto po redu izdanje je ažurirano u skladu sa poslednjom verzijom ovog standarda, objavljenom 2015. godine. Sadrži brojne praktične primere iz različitih sektora, što ima za cilj da malim i srednjim preduzećima pruži pomoć u razumevanju i primeni ISO 9001.
 
Priručnik je podeljen na nekoliko delova, koji se mogu čitati i koristiti odvojeno. Sastoji se od objašnjenja o tome šta je sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001, praktičnih saveta o različitim opcijama u slučaju uvođenja ili ažuriranja postojećeg sistema menadžmenta kvalitetom, smernica za razumevanje zahteva (sa primerima i predlozima kako se ti zahtevi mogu ispuniti). Slede tri priloga, u kojima je opisana metoda implementacije ISO 9001 u malo preduzeće, zatim dat pregled procesa sertifikacije/registracije i navedeno sedam principa menadžmenta kvalitetom koji čine osnovu za ISO 9001:2015. Na kraju, bibliografija sadrži spisak standarda na koje se poziva ISO 9001 i druge korisne reference.
 
U priručniku je sadržan i kompletan tekst standarda ISO 9001:2015.
 

Priručnik je dostupan po ceni od 3.230,00 dinara.
 
2. Zbirka srpskih standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija”- Knjiga 2
 
Oblast bezbednosti informacija je izuzetno važna oblast standardizacije, koja sve više dobija na značaju. Mere zaštite informaciono‐komunikacionih sistema od posebnog značaja zasnivaju se na odredbama serije međunarodnih standarda ISO/IEC 27000.
Kako bi korisnicima olakšao primenu standarda iz oblasti bezbednosti informacija, Institut za standardizaciju Srbije objedinio je u zbirku tri međunarodna standarda iz ove serije, sa zajedničkim naslovom Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija.
Ovo je druga od ukupno tri predviđene zbirke iz oblasti bezbednosti informacija. Nastala je zahvaljujući radu Komisije za standarde i srodne dokumente KS I224, Identifikacija, kartice, finansijske usluge i tehnike bezbednosti u IT, uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije u prevođenju standarda.
 
Standardi u ovoj zbirci su primenljivi u svim tipovima organizacija (preduzećima, vladinim agencijama, neprofitnim organizacijama...), bez obzira na njihovu veličinu.
 
Zbirka je u potpunosti na srpskom jeziku. Takođe, posebna prednost zbirke je činjenica da su ovako objedinjeni standardi dostupni korisnicima pod znatno povoljnijim uslovima.
 
Sadržaj zbirke čine:
 
SRPS ISO/IEC 27003:2017, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Smernice
SRPS ISO/IEC 27004:2017, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment bezbednošću informacija — Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje
SRPS ISO/IEC 27005:2017, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment rizicima po bezbednost informacija
SRPS ISO/IEC 27006:2017, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija.
 
Zbirka je dostupna po ceni od 3.871,00 dinara.