Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2480

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Zbirka ima za cilj da osigura kvalitet merenja, koji treba da omogući razvoj tehnologija i posluži kao oslonac za uspostavljanje modela fizičkih merenja.
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 
Edukacija … Saznajte više!
dalje ...
Prijavite se za seminar...
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
S020 
2017-08-04
2017-09-29
EN 2286:2017
Vazduhoplovstvo - Čaure sa prirubnicom izrađene od legura aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Mere i opterećenja
S020 
2017-08-04
2017-09-29
EN 3773-006:2017
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A - Deo 006: Priključni pribor 6,3 mm - Standard za proizvod
P256 
2017-08-24
2017-11-16
prEN 15355
Primene na železnici - Kočenje - Rasporednici i uređaji za isključenje rasporednika