Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2527

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Serija standarda iz oblasti menadžmenta kvalitetom namenjena je organizacijama koje žele da razviju, implementiraju, održavaju i poboljšavaju sistem menadžmenta kvalitetom, čime se postiže veća konkurentnost i uspešnije poslovanje.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N031 
2018-01-15
2018-04-04
prEN 60079-31:2018
Eksplozivne atmosfere — Deo 31: Zaštita opreme pomoću kućišta „t”od paljenja prašine
N064 
2018-04-16
2018-06-17
prEN 50110-2:2018
Rad na električnoj instalaciji — Deo 2: Nacionalni prilozi
Z104 
2018-04-20
2017-09-24
ISO 830:1999/Cor 1:2001; ISO 830:1999
Teretni kontejneri — Terminologija