Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2544

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Serija standarda iz oblasti menadžmenta kvalitetom namenjena je organizacijama koje žele da razviju, implementiraju, održavaju i poboljšavaju sistem menadžmenta kvalitetom, čime se postiže veća konkurentnost i uspešnije poslovanje.
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
Z052 
2018-05-10
2018-07-09
prEN 1466
Proizvodi za bebe i malu decu — Nosiljke i postolja — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
N015 
2019-09-14
2019-11-14
EN 60819-3-3:2011
Necelulozni papir za elektrotehničke svrhe — Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale — List 3: Papiri bez aramida kao punioca (aromatični poliamid)
B028-1 
2018-07-23
2017-05-01
ASTM D1384-05(2012)
Standardna metoda ispitivanja korozije sredstva za hlađenje motora u staklenoj posudi