Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2503

Prijavite se!
 
Standardi su svuda oko nas!
Popularna nekadašnja “ŽUTA ZBIRKA”- knjiga srpskih standarda iz oblasti zavarivanja i srodnih postupaka, sada se sastoji iz četiri dela.
BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!
dalje ...
Standardi pomažu da se usklade tehničke karakteristike proizvoda i usluga, čime industriju čine efikasnijom i pomažu u uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.
 
Objavljen promotivni video o ISS
dalje ...
 

Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete kupiti ili dobiti u na uvid u standardoteci Instituta, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, predmet i područje primene i sl.) dostupni su na našem veb-sajtu.
Među podacima o svakom nacrtu nalazi se i rubrika „Dostavljanje primedbi na nacrt standarda“. Prijavite se ili otvorite novi nalog na našem sajtu i pošaljite svoje primedbe na nacrt srpskog standarda koji Vas interesuje!
Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N094 
2017-09-08
2017-11-22
prEN 61810-10:2017
Elektromehanički elementarni releji-Deo 10: Releji velikog kapaciteta- Dodatni funkcionalni aspekti i zahtevi za bezbednost
H035 
2018-01-04
2018-03-05
ISO 18473-2:2015; prEN ISO 18473-2
Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene - Deo 2: Nanometarski titnijum-dioksid za primenu prilikom sunčanja
N034 
2017-10-06
2017-12-27
EN 60061-2:1993/prA54:2017
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 2 : Grla za sijalice – Izmena 53