Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 3633
 
Стандарди су свуда око нас!
Овај међународни стандард даје смернице за све организације, посебно за мала и средња предузећа (СМЕ) за фазно успостављање, примену и одржавање и побољшавање система менаџмента заштитом.
Како стандарди утичу на пословање?
даље ...
Стандарди помажу да се ускладе техничке карактеристике производа и услуга, чиме индустрију чине ефикаснијом и помажу у уклањању препрека међународној трговини.
 
Едукација ... Сазнајте више!
даље ...
Пријавите се за семинар...
 

Нацрти српских стандарда на јавној расправи

Циљ јавне расправе је да се свим заинтересованим странама омогући да доставе примедбе и предлоге на нацрте. Рок предвиђен за јавну расправу је 60 дана од дана покретања јавне расправе или, када то налажу разлози безбедности, заштите здравља и животне средине, може бити и краћи, али не краћи од 30 дана. Комплетне текстове нацрта можете купити или добити у на увид у стандардотеци Института, а основни подаци о нацрту (наслов, предмет и подручје примене и сл.) доступни су на нашем веб-сајту.
Међу подацима о сваком нацрту налази се и рубрика „Пошаљите своје примедбе и предлоге“. Пријавите се или отворите нови налог на нашем сајту и пошаљите своје примедбе на нацрт српског стандарда који Вас интересује!

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
H193 
2014-09-23
2014-11-24
ISO 6974-5:2014; EN ISO 6974-5:2014
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa pripisanom nesigurnošću - Deo 5: Izotermalna metoda za azot, ugljen-dioksid, C1 do C5 ugljovodonike i C6+ ugljovodonike
S020 
2014-09-12
2014-11-01
EN 2794-004:2014
Vazduhoplovstvo — Automatski osigurači, jednopolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 20 A do 50 A — Deo 004: Završeci sa UNC navojem — Standard za proizvod
C017-2 
2014-09-26
2014-09-01
EN 10027-1:2005
Sistem za označavanje čelika - Deo 1: Označavanje, osnovne oznake